Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2/2008. (II. 1.) rendelete * 

Debrecen város helyi tömegközlekedési díjainak megállapításáról szóló 57/2007. (XII. 22.) rendelet módosításáról

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, az 1990. évi LXXXVII. törvény 7. § (1) bekezdése és az 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés m) pontja alapján, figyelemmel a 85/2007. (IV. 25.) Korm. rendeletre, Debrecen város helyi tömegközlekedési díjainak megállapításáról szóló 57/2007. (XII. 22.) rendeletet (a továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja:

1. § A R. 4. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(3) Aki az ellenőrzés idején rendelkezik érvényes bérlettel, vagy utazási igazolvánnyal, de azt az ellenőrzéskor nem tudja felmutatni, mentesül a pótdíj megfizetése alól, amennyiben 5 munkanapon belül a tömegközlekedési eszközöket üzemeltetők által kijelölt helyen bemutatja, és 416,67 Ft bérletbemutatási díjat megfizet.”

2. § A R. 4. §-a az alábbi (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A R. 2. számú mellékletében előírt pótdíj 10%-át köteles megfizetni az, aki az (1) bekezdés d) pontjában foglaltakat megvalósítja. Ellenőrzéskor a bérletszelvényt az ellenőr érvényesíti.”

3. § A R. 4. számú melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.

4. § E rendelet 2008. február 1-jén lép hatályba.

Dr. Szekeres Antal s. k.,

jegyző

Kósa Lajos s. k.,

polgármester

Melléklet a 2/2008. (II. 1.) rendelethez

„4. számú melléklet az 57/2007. (XII. 22.) Ö.r-hez

Szakaszhatárok

Az autóbusz szakaszhatárok megállapítása:

Járat Induló állomás Végállomás Szakaszhatár
9 Nagyállomás Bánk, forduló Diószegi úti megállóhely
13 Segner tér Pallag, forduló BIOGÁL
17 Segner tér Ondód, forduló Műanyaggyár
20 Segner tér Kismacs, forduló METRO Áruház
33 Segner tér Nagymacs, forduló METRO Áruház
34 Segner tér Bondorhát utca Árpád Vezér Általános Iskola
35 Segner tér Felsőjózsai utca Árpád Vezér Általános Iskola
35Y Segner tér Felsőjózsai utca Árpád Vezér Általános Iskola
36 Segner tér Alsójózsai utca Árpád Vezér Általános Iskola
37 Attila tér Haláp, lakótelep Kondorosi csárda
39 Nagyállomás Szepes, forduló Ohat utca

  Vissza az oldal tetejére