Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 12/2008. (III. 28.) rendelete * 

a helyi közutak nem közlekedési célú igénybevétele esetén fizetendő díjakról

Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, valamint az 1988. évi I. törvény 37. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a 19/1994. (V. 31.) KHVM rendeletben foglaltakra a helyi közutak nem közlekedési célú igénybevétele esetén fizetendő díjak megállapítására az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya és célja

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Debrecen közigazgatási területén belül Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) kezelésében lévő valamennyi helyi közútra (a továbbiakban: helyi közút).

(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed a természetes és jogi személyekre és jogi személyiség nélküli egyéb szervezetekre.

(3) E rendelet célja, hogy a helyi közút nem közlekedési célú igénybevételéért fizetendő díjtételeket megállapítsa.

Értelmező rendelkezés

2. § E rendelet alkalmazásában:

Belváros: Petőfi tér - Wesselényi u.- Hajnal u.- Rakovszky D. u.- Nyíl u.- Hadházi u.- Füredi u.- Egyetem sugárút - Bethlen G. u.- Mester u.- Csemete u.- Honvéd u.- Külső vásártér - Erzsébet u. által határolt terület az állami tulajdonban lévő közutak kivételével. Az övezeti határt jelentő utcák mindkét oldala belvárosnak tekintendő.

Igénybevételi díjak

3. § (1) A helyi közút nem közlekedési célú igénybevételéért - az úttesten kívül végzett közműépítési vagy fenntartási munka kivételével - igénybevételi díjat (a továbbiakban: díj) kell fizetni.

(2) A helyi közút nem közlekedési célú igénybevétele során alkalmazandó díjakat a rendelet melléklete tartalmazza.

(3) Nem kell díjat fizetni a helyi közút területén a közút kezelője vagy az építtető által, illetőleg megrendelésére állami vagy önkormányzati érdekből végzett üzemeltetéshez, fenntartáshoz és építéshez kapcsolódó nem közlekedési célú igénybevétel esetén.

(4) A rendelet melléklete szerinti díjat a közútkezelői hozzájárulásban meghatározott mértékben, módon és időpontban kell a közút kezelője részére megfizetni.

Záró rendelkezések

4. § E rendelet 2008. április 1. napján lép hatályba.

Dr. Szekeres Antal s. k.,

jegyző

Kósa Lajos s. k.,

polgármester

Melléklet a 12/2008. (III. 28.) Ö.r-hez

Közutak nem közlekedési célú igénybevétele esetén fizetendő díjak

Útkategóriák: Igénybevétel: építési munkaterület
Belterületi I. rendű út 300.-Ft/m2/nap
Belterületi II. rendű út 300.-Ft/m2/nap
Belterületi gyűjtőutak, lakó- és kiszolgáló utak, külterületi közutak 150.-Ft/m2/nap
Kerékpárutak 50.-Ft/m2/nap
Figyelembe veendő egyéb szempontok: Szorzószám:
Belváros: 1,2
Közút teljes lezárása: 2

  Vissza az oldal tetejére