Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 21/2008. (IV. 30.) rendelete * 

a helyi jelentőségű természeti értékek védelméről szóló 24/2006. (VIII. 14.) rendelet módosításáról

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az 1996. évi LIII. törvény 24. § (1) és (4) bekezdéseiben biztosított jogkörében eljárva a helyi jelentőségű természeti értékek védelméről szóló 24/2006. (VIII. 14.) rendelet (a továbbiakban: R.) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A R. 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete, a R. 2. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép.

2. § E rendelet 2008. május 1. napján lép hatályba.

Dr. Szekeres Antal s. k.,

jegyző

Kósa Lajos s. k.,

polgármester

1. melléklet a 21/2008. (IV. 30.) rendelethez

„1. melléklet a 24/2006. (VIII. 14.) rendelethez

TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEK

I. Belterület

1. Balásházy János Mezőgazdasági Szakközépiskola parkja

Védetté nyilvánító döntés száma: Debrecen Megyei Városi Tanács VB.MÉM Oszt., a 13320/1970. sz. ügyirata szerint

Elhelyezkedés: Debrecen-Pallag

Helyrajzi szám: 66066

Terület: 6,8 ha

Védettség indoka: az iskola parkja értékes fás szárú növényállományának hosszú távú fenntartása és fejlesztése a védetté nyilvánítás révén lehetséges.

Természetvédelmi célja: az értékes fa és cserjeállomány megóvása, fejlesztése, a park területi épségének fenntartása.

2. Néhai Széles Vencel erdész arborétuma

Védetté nyilvánító jogszabály száma:2/1986. (VI. 25.) Tr. sz. rendelet HB Megyei Tanács VB.MÉM Oszt., 17034-8/1986. sz. ügyirata szerint

Elhelyezkedés: A Vámospércsi út és a Portörő utca (volt Bokányi Dezső u. 61.) sarkán

Helyrajzi szám: 1087/1

Terület: 729 m2 kivett (udvar)

Védettség indoka: az arborétum értékes fás szárú növényállományának hosszú távú fenntartása és fejlesztése a védetté nyilvánítás révén lehetséges.

Természetvédelmi célja: az értékes fa és cserjeállomány megóvása, fejlesztése, az arborétum területi épségének fenntartása.

3. Diószegi Sámuel Iskolai Botanikus Kert

Védetté nyilvánító jogszabály száma: 17/1992. (IV. 6.) Kr. számú rendelet

Elhelyezkedés: Hollós utca 17.

Helyrajzi szám: 22007

Terület: 22007 m2

Védettség indoka: a botanikus kert jelentős helyi értéket képvisel, kiemelkedően értékes fás és lágyszárú növényállományának hosszú távú fenntartásához és fejlesztéséhez hozzájárul a terület védett státusza.

Természetvédelmi célja: az értékes fa, cserje és lágyszárú állomány megóvása, fejlesztése, a kert területi épségének fenntartása.

4. Debreceni Egyetem Botanikus Kertje

Védetté nyilvánító döntés száma: Debrecen Megyei Városi Tanács VB.MÉM Oszt., 175/1975. (XII. 16.) VB határozat a 13011-2/1976. ügyiratszámon

Helyrajzi szám: 22246/1

Terület: 15,6400 ha

Védettség indoka: a botanikus kert jelentős helyi értéket képvisel, kiemelkedően értékes fás és lágyszárú növényállományának, valamint értékes faunájának hosszú távú fenntartásához és fejlesztéséhez hozzájárul a terület védett státusza.

Természetvédelmi célja: az értékes fa, cserje és lágyszárú állomány valamint a kertre jellemző gazdag állatvilág megóvása, fejlesztése, a kert területi épségének fenntartása.

5. Honvédtemető

Védetté nyilvánító döntés száma: Debrecen Megyei Városi Tanács VB.MÉM Oszt., 2/1986. (VI. 25.) VB határozat a 17034-16/1986. ügyiratszámon

Helyrajzi szám: 19929, kivett

Terület: 1,9256 ha

Védettség indoka: a temető jelentős helyi értéket képvisel, fontos történelmi emlékhely, tájképi szempontból is kiemelkedő, számos idős fa található itt.

Természetvédelmi célja: az értékes fa és cserjeállomány megóvása, fejlesztése, a temető történeti értékeinek ápolása, területi épségének fenntartása.

6. Kálvin téri Emlékkert

Védetté nyilvánító döntés száma: Debrecen Megyei Városi Tanács VB.MÉM Oszt., 175/1975. (XII. 16.) VB határozat a 13011/1976. ügyiratszámon

Helyrajzi szám: 8325

Terület: 0,5 ha

Védettség indoka: a kert jelentős helyi értéket képvisel, fontos történeti, kultúrtörténeti emlékhely, tájképi szempontból is kiemelkedő, számos idős fa található itt.

Természetvédelmi célja: az értékes fa és cserjeállomány megóvása, fejlesztése, a kert kultúrtörténeti értékeinek ápolása, területi épségének fenntartása.

7. A debreceni Nagyerdő (városi) belterülete

Védetté nyilvánító jogszabály száma: 26/1993. (VI. 25.) Kr. számú rendelet

Terület: 50,6425 ha

NATURA 2000 terület (a stadion melletti öreg tölgyesek)

Védettség indoka: a Nagyerdő parkerdő része jelentős helyi értéket képvisel, mint a város legnagyobb egységes parkja tájképi és rekreációs szempontból is kiemelkedő, számos idős fa található itt. Zoológiai szempontból fontos denevér, madár, ízeltlábú, és kétéltű élőhely.

Természetvédelmi célja: az értékes fa, cserje és lágyszárú állomány valamint a parkra jellemző tájképi értékek és a gazdag állatvilág megóvása, fejlesztése, a park területi épségének fenntartása.

Helyrajzi számok:

22324 erdő és gazdasági épület
22331 erdő
22335 Vízmű
22345 erdő
22347 Sporttelep
22348 Állatkert
22349/1 Vidámpark
22350 erdő
22355 táborhely
22356 erdő

II. Külterület

1. Halápi rét

Védetté nyilvánító döntés száma: 19/1981. (I. 6.) VB határozat Debrecen Megyei Városi Tanács VB.

Elhelyezkedés: a 48. sz. főút mellett

Helyrajzi szám: 71644/c, 71644/d

Terület: 0,7 ha

Védettség indoka: az Erdőspuszták máig fennmaradt természeti értékeinek - különös tekintettel a vizes területekre, a tájra jellemző nyirvízlaposokra -, és élőviláguknak a megóvása, rekonstrukciója a védetté nyilvánítás révén lehetséges.

Természetvédelmi célja: a terület vízháztartásának, értékes fa, cserje és lágyszárú állományának és gazdag állatvilágának megóvása, fejlesztése, a rét területi épségének fenntartása.

2. Debrecen-Józsa Tócóvölgyi Természetvédelmi terület

Védetté nyilvánító jogszabály száma: 45/1992. (X. 5.) Kr. sz. rendelet

Terület: 128,3773 ha

NATURA 2000 terület (a józsai legelő rész)

Védettség indoka: a tájhatáron (Hajdúság és Nyírség) fekvő természetes vízfolyás és az azt kísérő rétek és erdők máig fennmaradt tájképi és természeti értékeinek, és az ott élő növény és állatvilág megóvása, rekonstrukciója a védetté nyilvánítás révén lehetséges.

Természetvédelmi célja: a terület vízháztartásának és természetes viszonyainak (vízhez kötődő és egyéb társulások, a patak természetes nyomvonala, stb.), értékes fa, cserje és lágyszárú állományának és gazdag állatvilágának megóvása, fejlesztése, a patak és a környező gyep és erdőterületek területi épségének fenntartása.

Helyrajzi számok:

27091/5 gyep
27101/2 (gyep) legelő
27962 Tócó csatorna
27907/2 (gyep) legelő
27985 Tócó csatorna
27986/4 beépítetlen
27986/14 közterület
27986/16 c gyep (rét)
27986/17 (p alr.) (gyep) legelő
27986/17 (c alr.) (gyep) legelő
27986/17 (d alr.) mocsár
27986/19 Tócó csatorna
27986/22 (c alr.) (gyep) legelő
27986/23 Műemlék
27986/25 gyep
27986/33 gyep
27986/34 gyep
27091/5 (gyep) legelő
27102/73 erdő
27100 Tócó csatorna
70132/37- 70132/46-ig (gyep) legelő
70134 Tócó csatorna
70135/24- 70135/46-ig gyep (rét)
70135/61 gyep (rét)
70147/1 (gyep) legelő
70150/1 (gyep) legelő
70150/2 (gyep) legelő
70151 (gyep) legelő
70152/1-20 gyep (legelő)
70153/2-20-ig b gyep (rét)
70154/1- 70154/14-ig (gyep) legelő
70155 Tócó csatorna
70156/1 gyep (rét)
70156/4, 70156/5 erdő
70171/3 (gyep) legelő
70172/1- 70172/2-ig (gyep) legelő
70173/1 árok
70173/2 árok
70174/2 kivett
70174/3- 70174/9-ig gyep (legelő)
70175/1 Tócó csatorna
70176/11-13 gyep (legelő)
70177 árok
70178/1 gyep (legelő)

3. (Debrecen-) nagycserei Hármashegyi akácos

Védetté nyilvánító döntés száma: Debrecen Megyei Városi Tanács VB.MÉM Oszt., 22/1981 (I. 6.) VB. határozat

Helyrajzi számok: 71844/2, 71846, 71854/12, 71856, 71858, 71859/1

Terület: 42,8 ha

Védettség indoka: az Erdőspuszták máig fennmaradt természeti értékeinek - különös tekintettel az őshonos, természetközeli, vagy védett növény és állatfajoknak menedéket nyújtó erdőkre-, és élőviláguknak a megóvása, rekonstrukciója a védetté nyilvánítás révén lehetséges.

Természetvédelmi célja: az értékes fa, cserje és lágyszárú állomány valamint az erdőre jellemző társulások, tájképi értékek és a gazdag állatvilág megóvása, fejlesztése, az erdő területi épségének fenntartása.

4. (Debrecen-) Monostori- és SzentGyörgyi-erdő

Védetté nyilvánító jogszabály száma: 45/1994. (IX. 12.) Kr. sz. rendelet

Helyrajzi számok: 70085/1, 70087, 70089, 70116/1, 70116/5, /6

Terület: 591,3141 ha

NATURA 2000 terület (Monostori erdő)

Védettség indoka: a Dél-Nyírség máig fennmaradt természeti értékeinek - különös tekintettel az őshonos, természetközeli, és védett növény és állatfajoknak menedéket nyújtó erdőkre-, és élőviláguknak a megóvása, rekonstrukciója a védetté nyilvánítás révén lehetséges.

Természetvédelmi célja: az értékes fa, cserje és lágyszárú állomány valamint az erdőre jellemző társulások, tájképi értékek és a gazdag állatvilág megóvása, fejlesztése, különös tekintettel az idős tölgyes állományok fenntartására.

5. (Debrecen-) nagycserei ligeterdő maradványok (I-II)

Védetté nyilvánító döntés száma: 115158/39 OTT, illetve Debrecen Megyei Városi Tanács VB. 20/1981. (I. 6.) VB határozat

Helyrajzi szám: 71536

Terület: 4,32 ha

Védettség indoka: az Erdőspuszta máig fennmaradt természeti értékeinek - különös tekintettel az őshonos, természetközeli, és védett növény és állatfajoknak menedéket nyújtó erdőkre-, és élőviláguknak a megóvása, rekonstrukciója a védetté nyilvánítás révén lehetséges.

Természetvédelmi célja: az értékes fa, cserje és lágyszárú állomány valamint az erdőre jellemző társulások, tájképi értékek és a gazdag állatvilág megóvása.

6. (Debrecen-) nagycsere - martinkai rezgőnyáras

Védetté nyilvánító jogszabály száma:115158/39. OTT (1939. X. 10.)

Helyrajzi szám: 72012/5

Terület: 2.59 ha

Védettség indoka: az Erdőspuszta máig fennmaradt természeti értékeinek - különös tekintettel az őshonos, természetközeli, és védett növény és állatfajoknak menedéket nyújtó erdőkre-, és élőviláguknak a megóvása, rekonstrukciója a védetté nyilvánítás révén lehetséges.

Természetvédelmi célja: az értékes fa, cserje és lágyszárú állomány valamint az erdőre jellemző társulások, tájképi értékek és a gazdag állatvilág megóvása, fejlesztése.

7. (Debrecen-) nagycserei szürkenyáras-tölgyes

Védetté nyilvánító döntés száma: Debrecen Megyei Városi Tanács VB.MÉM Oszt., 23/1981 (I. 6.) VB. határozat

Helyrajzi szám: 72012/5

Terület: 11,6 ha

Védettség indoka: az Erdőspuszta máig fennmaradt természeti értékeinek - különös tekintettel az őshonos, természetközeli, és védett növény és állatfajoknak menedéket nyújtó erdőkre-, és élőviláguknak a megóvása, rekonstrukciója a védetté nyilvánítás révén lehetséges.

Természetvédelmi célja: az értékes fa, cserje és lágyszárú állomány valamint az erdőre jellemző társulások, tájképi értékek és a gazdag állatvilág megóvása, fejlesztése.

8. (Debrecen-) nagycserei tölgyerdők

Védetté nyilvánító döntés száma: 13/1981 (I. 6.) VB. határozat

Elhelyezkedés: A hármashegyi pihenőközponttól Északra találjuk őket két részletben (5,9, illetve 2 hektár)

Helyrajzi számok: 71832/1-2, 71843/2-6-ig

Terület összesen: 7.9 ha

Védettség indoka: az Erdőspuszta máig fennmaradt természeti értékeinek - különös tekintettel az őshonos, természetközeli, és védett növény és állatfajoknak menedéket nyújtó erdőkre-, és élőviláguknak a megóvása, rekonstrukciója a védetté nyilvánítás révén lehetséges.

Természetvédelmi célja: az értékes fa, cserje és lágyszárú állomány valamint az erdőre jellemző társulások, tájképi értékek és a gazdag állatvilág megóvása, fejlesztése.

9. Nyírségi ősláp („Szikigyakor”)

Védetté nyilvánító döntés száma: 10/1981 (I. 6.) VB. határozat

Elhelyezkedés: A 471-es út mellett

Helyrajzi számok: 72410/10, 11, 13

Terület: 3,3 ha

Védettség indoka: az Erdőspuszták máig fennmaradt természeti értékeinek - különös tekintettel a vizes területekre, a tájra jellemző nyirvízlaposokra -, és élőviláguknak a megóvása, rekonstrukciója a védetté nyilvánítás révén lehetséges.

Természetvédelmi célja: a terület vízháztartásának, értékes fa, cserje és lágyszárú állományának és gazdag állatvilágának megóvása, fejlesztése, az „ősláp” területi épségének fenntartása.

10. Bánki fehér nyáras

Védetté nyilvánító jogszabály száma: 42/1995. (IX. 25.) Kr. számú rendelet

Helyrajzi számok: 70844/1-2.

Védettség indoka: az Erdőspuszta máig fennmaradt természeti értékeinek - különös tekintettel az őshonos, természetközeli, és védett növény és állatfajoknak menedéket nyújtó erdőkre-, és élőviláguknak a megóvása, rekonstrukciója a védetté nyilvánítás révén lehetséges.

Természetvédelmi célja: az értékes fa, cserje és lágyszárú állomány valamint az erdőre jellemző társulások, tájképi értékek és a gazdag állatvilág megóvása, fejlesztése.

11. Debreceni Nagy Sándor halom

Védetté nyilvánító jogszabály száma: HB Megyei Tanács VB. 2/1986. (VI. 25.) rendelet

Helyrajzi szám: 0200/2

Terület: 1,9212 ha

Védettség indoka: a halom jelentős helyi értéket képvisel, fontos történelmi emlékhely, tájképi szempontból is kiemelkedő, értékes löszpusztai növényzetnek ad otthont.

Természetvédelmi célja: az értékes növényzet megóvása, a halom történeti értékeinek ápolása, területi épségének fenntartása.

12. Kamarás halom

Védetté nyilvánító jogszabály száma: 42/1995. (IX. 25.) Kr. számú rendelet

Helyrajzi szám: 0417/26

Terület: 1,5 ha

Védettség indoka: a halom jelentős helyi értéket képvisel, fontos történelmi emlékhely, tájképi szempontból is kiemelkedő, értékes löszpusztai növényzetnek ad otthont.

Természetvédelmi célja: az értékes növényzet megóvása, a halom történeti értékeinek ápolása, területi épségének fenntartása.

13. Debreceni Erdőspuszták

Védetté nyilvánító jogszabály száma: 45/1994. (IX. 12.) Kr. sz. rendelet

Védettség indoka: az Erdőspuszták máig fennmaradt természeti értékeinek - vizes területek, a tájra jellemző nyirvízlaposok, nedves és száraz gyepek, természetközeli erdőtársulások-, és élőviláguknak a megóvása, rekonstrukciója, a tájba nem illő beépítés és területhasználat megakadályozása a védetté nyilvánítás révén lehetséges.

Természetvédelmi célja: a terület vízháztartásának, eredeti társulási viszonyainak, értékes fa, cserje és lágyszárú állományának és gazdag állatvilágának megóvása, fejlesztése, az egyes területegységek területi integritásának megóvása, a tájba nem illő területhasználat és beépítés megakadályozása.

13/a. Bánk - Fancsika, Pihenőerdő Központ

Helyrajzi szám Művelési ág
70627 árok
70628/11 gyep (rét) (Fancsikai templom MŰEMLÉK)
70744/6 tanya
70744/7 erdő és út
70744/9 gyep (legelő)
70744/10 gyep (legelő)
70744/11 gyep (legelő)
70746 erdő
70751 erdő
70752/13 gyep (rét)
70752/14 kivett, út
70752/15 gyep (rét)
70752/16 árok
70752/17 gyep (rét)
70752/19 gyep (rét)
70752/20 kivett, út
71038 árok
71039 erdő
71040 erdő és gazd.épület
71041 a erdő, b erdő (arborétum), c víztározó, d sh.út
f erdő, g víztározó, h erdő, k erdő, gazd.ép.
71042/10 erdő, kivett út, gyep (rét)
71057 a gyep (rét), b erdő, c út
71058 kivett út (Panoráma út)
71075/5 gyep (rét) és sh.út
71077 út
71120/1 gyep
71162/13 gyep
71162/16 gyep
71170/1 erdő
71170/2 gyep (rét)
71170/3 erdő
71172 mocsár (csatorna)
71173/1 a erdő, b vá.
71176 erdő
71179 a erdő, b vá.
71180/1 erdő
71181/2 gyep
71183/1 a erdő, b út, c erdő, d erdő, f erdő, g erdő, h tó, j gyep (rét)
71188/4 a L, b erdő
71188/5 a L, b erdő
71188/6 a gyep (rét), b erdő
71188/8 gyep (rét)
71188/12 erdő és gyep (rét)
71188/13 gyep (rét)
71188/14 kivett út
71188/15-16 erdő
71199 erdő
71201 erdő
71203 erdő
71205/5 erdő
71205/6 gyep (rét)
71205/7 gyep (rét)
72031/1 erdő és út
72059 erdő
72060 kivett, út (Panoráma út)
72100 erdő
72104 kivett, út (Panoráma út)
72106 a erdő, b út, c, d rét (gyep), g, h erdő
72110 erdő
72120 a gyep (rét), b erdő és út

13/b. Ördögárok

72061/2 gyep (rét)
72061/3 gyep (rét)
72061/5 erdő
72061/8 erdő
72061/10 a erdő, b gyep (rét)

13/c. Hármashegyi Pihenőközpont NATURA 2000 terület

71799 erdő
71801 erdő
71802 erdő
71803 gyep (rét)
71804 erdő
71809/4 erdő
71809/6 gyep (rét)
71809/7 gyep (rét)
71809/8 erdő

13/d. Nagycsere Erdészeti Pihenőközpont

72008/8 erdő
72008/11 gyep (rét)
72008/12 erdő
72010 erdő
72012/5 erdő
72014/10 gyep
72105 erdő
72106 a erdő, b út, c gyep (rét), d gyep (rét)
72107 Erdészeti Központ
72108 a, c, d erdő, b gyep (rét), mocsár
72112/1 a erdő, b, d gyep (rét), c árok
72114/1 a erdő, b kivett út, c erdő
72277/1 a erdő és út, b mocsár, c gyep (rét)
72277/2 erdő
72280 erdő
72281/1 erdő
72282 erdő

13/e. Panoráma út melletti terület

70625/6 erdő
70625/7 a gyep (rét), b szántó, c mocsár
70625/8 a gyep (rét)
70625/9 kivett, út
70625/10 gyep (rét)
70625/11-18 szántó
70631/6 c gyep (rét)
70631/7 b gyep (rét)
70631/9 c gyep (rét)
70631/10 b gyep (rét)
70631/11 b, d gyep (rét)
70632 Panoráma út, országos közút
70633/6 gyep (rét)
70633/13 erdő
70633/15 erdő
70633/16 gyep (rét)
70633/17 erdő
70633/21 gyep (rét)
70633/22 erdő
70633/24 erdő
70633/25 erdő
70669/5 erdő
70669/7 erdő
70732 a erdő és út, c erdő, g, h, j, k erdő és út
70736 erdő
72012/3 gyep (rét)
72012/6 gyep (rét)
72012/7 gyep (rét)

13/f. Vekeri Pihenőközpont

70682/15 a erdő, c gyep (rét), f erdő, m gyep (rét)
70682/16 erdő és gyep (rét)
70682/21 gyep (rét)
70682/26-38 gyep (rét)
70682/39 gyep (rét)
70682/48 kivett, csatorna
70682/49 gyep (rét)
70682/51 a erdő, b gyep (rét), c gyep (rét)
70684 a víztározó Vekeri tó, b gyep (rét) c, d erdő
70685 a tó, b gyep (rét), c, d erdő
70686/1 erdő
70786/3-9-ig gyep (rét)
70687 kivett, csatorna 1. sz. Főfolyás
70688 erdő
70725/3 a erdő, b kivett út
70725/5 /6 /7 gyep (rét)
70729 a erdő, b kivett út
71018/5 erdő
71018/7 erdő
71018/8 /10 /11 gyep (rét)
71019/1 víztározó (Fancsika III.), gyep (rét)
71031 kivett, csatorna
71032 a erdő
71033 erdő
71174 a gyep (rét), b erdő
71182/1 a erdő, b gyep (rét), c víztározó (Fancsika I.), d erdő, f erdő
71218 a erdő, b vá.
71220/1 a mocsár (vá.), b, c erdő
71237 saját haszn.út
71240/7 /9 /11 /12 /13 /14
71240/10 a erdő, b vá.
71242/1 a erdő, b vá.
71251/4 a erdő, b út, c erdő, d erdő
71254 a víztározó (Fancsika II.), b gyep (rét)
71256/2 erdő
71256/3-6-ig gyep (rét)
71258/1-3 erdő

13/g. Vekeri Pihenőközpont Mézeshegyi Alközpontja

70713/8 b, k nádas, f gyep (rét), g erdő, j gyep (rét)
70713/9 gyep (rét)
70716/10-27 gyep (rét) és nádas
70717/1-6 erdő
70718/1-2 erdő
707632 Panoráma út
70765/1 a víztározó (Mézeshegyi tó), f gyep (rét), b, c, d, g nádas
70768/1 erdő
70768/3 /4 /5 gyep (rét)
70768/6 erdő
70770/4 nádas
70770/7 erdő
70771 víztározó (Csonkás tó)
70772/1-2 erdő
70774 víztározó (Kerek tó)
70775 víztározó (Sás tó)
70776/3 erdő

2. melléklet a 21/2008. (IV. 30.) rendelethez

„2. melléklet a 24/2006. (VIII. 14.) rendelethez

TERMÉSZETI EMLÉKEK

1.) Magyar kőris (Fraxinus angustifolia sp. pannonica)

Védetté nyilvánító jogszabály száma: 26/1993. (VI. 28.) Kr. számú rendelet

Elhelyezkedés: Debrecen, Bem tér 18/a. sz.

Helyrajzi szám: 21066/2

2.) Bartók Béla úti tölgyfasorok (Quercus robur). (2x2 sor: dupla allé)

Védetté nyilvánító döntés száma: Debrecen Megyei Városi Tanács VB.MÉM Osztálya, 21/1981. (I. 6.) VB határozat

Elhelyezkedés: Debrecen, Bartók Béla út

Helyrajzi szám: 20008, kivett

3.) Magas kőris (Fraxinus excelsior)

Védetté nyilvánító jogszabály száma: 26/1993. (VI. 28.) Kr. számú rendelet

Elhelyezkedés: Debrecen, Bem tér 18/b. sz.

Helyrajzi szám: 21066/3

4.) Páfrányfenyő (Ginkgo biloba)

Védetté nyilvánító döntés száma: Debrecen Megyei Városi Tanács VB.MÉM Oszt., 175/1975. (XII. 16.) VB határozat, a 13011/1976. ügyiratszámon

Elhelyezkedés: Debrecen, Bem tér 19. sz. előtt

Helyrajzi szám: 20529

5.) Juharlevelű platán (Platanus hybrida)

Védetté nyilvánító jogszabály száma: 45/1994. (IX. 12.) Kr. sz. rendelet

Elhelyezkedés: Debrecen, Böszörményi út 20. sz.

Helyrajzi szám: 20025

6.) Déri téri kocsányos tölgy (Quercus robur)

Védetté nyilvánító döntés száma: Debrecen Megyei Városi Tanács VB.MÉM Oszt., 175/1975. (XII. 16.) VB határozat, a 13011/1976. ügyiratszámon

Elhelyezkedés: Debrecen, Déri tér

Helyrajzi szám: 8316

7.) Déri téri piramistölgyek (Quercus robur f.fastigiata) (8 fa)

Védetté nyilvánító döntés száma: Debrecen Megyei Városi Tanács VB.MÉM Oszt., 175/1975. (XII. 16.) VB határozat, a 13011/1976. ügyiratszámon

Elhelyezkedés: Debrecen, Déri tér

Helyrajzi szám: 8316

8.) Nyugati ostorfák (Celtis occidentalis), (2 példány)

Védetté nyilvánító jogszabály száma: 42/1995. (IX. 25.) Kr. számú rendelet

Elhelyezkedés: Debrecen, Dobozi u. 6. sz.

Helyrajzi szám: 5931/5

9.) Egyetem téri kocsányos tölgyek (Quercus robur) (2 példány)

Védetté nyilvánító döntés száma: Debrecen Megyei Városi Tanács VB.MÉM Oszt., 11/1981. (I. 6.) VB határozat

Elhelyezkedés: Debrecen, Egyetem tér

Helyrajzi számok: 22246/1 /2 /3 és 22248

10.) Tiszafák (Taxus baccata)

Védetté nyilvánító döntés száma: 12/1981. (I. 6.) VB határozat

Elhelyezkedés: Debrecen, a Fűvészkert u. 4-6. szám alatt

Helyrajzi szám: 8322

11.) Páfrányfenyő (Ginkgo biloba)

Védetté nyilvánító jogszabály száma: 45/1994. (IX. 12.) Kr. sz. rendelet

Elhelyezkedés: Debrecen, Hajnal u. 15. sz.

Helyrajzi szám: 6391

12.) Kálvin téri ördögcérna, más néven lícium (Lycium barbarum)

Védetté nyilvánító döntés száma: Debrecen Megyei Városi Tanács VB.MÉM Oszt., 175/1975. (XII. 16.) VB határozat, a 13011/1976. ügyiratszámon

Elhelyezkedés: Debrecen, Kálvin tér

Helyrajzi szám: 8327

13.) Kocsányos tölgy (Quercus robur)

Védetté nyilvánító jogszabály száma: 26/1993. (VI. 28.) Kr. számú rendelet

Elhelyezkedés: Debrecen, Mester utca és Kar utca sarkán

Helyrajzi szám: 7880

14.) Páfrányfenyő (Ginkgo biloba)

Védetté nyilvánító jogszabály száma: 21/1986. (VI. 25.) Tr. sz. rendelet, HB Megyei Tanács VB.MÉM Oszt., 17034-13/1986. ügyiratszámon

Elhelyezkedés: Debrecen, Nádor utca (volt Végh D. u.) 4. sz. alatt

Helyrajzi szám: 21244, tulajdoni lap sz.: 39686

15.) Császárfa (Paulownia imperialis)

Védetté nyilvánító döntés száma: Debrecen Megyei Városi Tanács VB.MÉM Oszt., 175/1975. (XII. 16.) VB határozat, a 13011/1976. ügyiratszámon

Elhelyezkedés: Debrecen, Nádor u. 17. sz.

Helyrajzi szám: 21238

16.) Páfrányfenyő (Gingko biloba),

Védetté nyilvánító döntés száma: Debrecen Megyei Városi Tanács VB.MÉM Oszt., 14/1981. (I. 6.) VB határozat

Elhelyezkedés: Debrecen, Nagyerdei körút 68. sz.

Helyrajzi szám: 20968

17.) Péterfia utca 1-7. alatti tiszafák (Taxus baccata) (5 pld.)

Védetté nyilvánító döntés száma: Debrecen Megyei Városi Tanács VB.MÉM Oszt., 175/1975. (XII. 16.) VB határozat, a 13011/1976. ügyiratszámon

Elhelyezkedés: Debrecen, Péterfia u. 1-7. sz.

Helyrajzi szám: 7581

18.) Simonyi út 11. sz. alatti páfrányfenyő (Ginkgo biloba)

Védetté nyilvánító jogszabály száma: 42/1995. (IX. 25.) Kr. számú rendelet

Elhelyezkedés: Debrecen, Simonyi út 11. sz.

Helyrajzi szám: 20879

19.) Simonyi út 15. sz. alatti hegyi juhar (Acer pseudoplatanus)

Védetté nyilvánító jogszabály száma: 42/1995. (IX. 25.) Kr. számú rendelet

Elhelyezkedés: Debrecen, Simonyi út 15. sz.

Helyrajzi szám: 20895

20.) Simonyi út 29. sz. alatti platánfa (Platanus hybrida)

Védetté nyilvánító jogszabály száma: 42/1995. (IX. 25.) Kr. számú rendelet

Elhelyezkedés: Debrecen, Simonyi út 29. sz.

Helyrajzi szám: 20904

21.) Simonyi út kétoldali hársfasora (Tilia ssp.)

Védetté nyilvánító jogszabály száma: n.a.

Elhelyezkedés: Debrecen, Simonyi út

Helyrajzi szám: 20910

Védetté nyilvánító döntés száma: Debrecen Megyei Városi Tanács VB.MÉM Oszt., 175/1975. (XII. 16.) VB határozat, a 13011/1976. ügyiratszámon

Elhelyezkedés: Debrecen, Széchenyi u. 80. sz.

Helyrajzi szám: 15426

23.) Tócóskert téri (volt Aczél utca 19.) kocsányos tölgy (Quercus robur)

Védetté nyilvánító döntés száma: Debrecen Megyei Városi Tanács VB.MÉM Oszt., 175/1975. (XII. 16.) VB határozat, a 13011/1976. ügyiratszámon

Elhelyezkedés: Debrecen, Tócóskert tér

Helyrajzi szám: 15855/10

24.) Tócóskert téri (volt Acél u. 19.) páfrányfenyő (Ginkgo biloba)

Védetté nyilvánító döntés száma: Debrecen Megyei Városi Tanács VB.MÉM Oszt., 175/1975. (XII. 16.) VB határozat, a 13011/1976. ügyiratszámon

Elhelyezkedés: Debrecen, Tócóskert tér

Helyrajzi szám: 15855/10

25.) Kocsányos tölgy (Quercus robur)

Elhelyezkedés: Debrecen, Békéssy Béla u. és Böszörményi u. sarkán

Helyrajzi szám: 21359/3

26.) Gömbkőris sor (Fraxinus excelsior-ba oltott Fraxinus ornus „Globosa”-k)

Elhelyezkedés: Debrecen, Péterfia u. (Bem tértől a Rákóczi u.- Péterfia u. sarkáig)

Helyrajzi számok: 1110, 20529/1

27.) Piramis kocsányos tölgyfa sor (Quercus robur „Fastigiata”)

Elhelyezkedés: Debrecen, Egyetem sugárút-Bethlen utcán kettős fasor

Helyrajzi számok: 21775, 21643, 21144

28.) Nyugati ostorfa sor(Celtis occidentalis)

Elhelyezkedés: Debrecen, Böszörményi út (a fasor a Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum északi határának vonalától kezdődik és a Füredi útig tart)

Helyrajzi szám: 1625, 21457/100

29.) Páfrányfenyő (Ginkgo biloba)

Elhelyezkedés: Debrecen, Nyár u. 15. sz. előtt

Helyrajzi szám: 20236

Elhelyezkedés: Debrecen - Nagymacs, Kastélykert u. 44. sz.

Helyrajzi szám: 67101

31.) Kocsányos tölgy (Quercus robur)

Elhelyezkedés: Debrecen, Kartács u. 84. sz. előtt

Helyrajzi szám: 22117

32.) Kocsányos tölgy (Quercus robur)

Elhelyezkedés: Debrecen, Honvédtemető u. 10. sz. alatt

Helyrajzi szám: 19983”


  Vissza az oldal tetejére