Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 27/2008. (VI. 27.) rendelete * 

Debrecen Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 8/2003. (V. 23.) Kr. rendelet módosításáról (a Debrecen, 33. számú főút - Szabó Lőrinc u. - 19378/1 hrsz-ú út - 19384/120 hrsz-ú út - Tiszalöki vasútvonal által határolt területre vonatkozóan)

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdés szerinti feladatkörben, a 16. § (1) bekezdés szerinti jogkörben, valamint az 1997. évi LXXVIII. törvény 7. § (3) bekezdés szerinti hatáskörben Debrecen Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 8/2003. (V. 23.) Kr. rendelet (a továbbiakban R.) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A R. 42. §-a az alábbi (33) bekezdéssel egészül ki:

a) A sajátos előírások hatálya Debrecen, 33. számú főút - Szabó Lőrinc utca - 19378/1 hrsz-ú út - 19384/120 hrsz-ú út - Tiszalöki vasútvonal szabályozási terv készítendő határvonal által határolt területére terjed ki.

b) A közlekedési területen nem helyezhetők el a DÉSZ 11. § (1) bekezdés b) pont második és harmadik francia bekezdése szerinti létesítmények, épületek.

c) A közlekedési területek zöldfelületén épület nem helyezhető el.

d) A Tócó csatorna melletti tervezett védelmi rendeltetésű erdőzóna területén - a kezelő sávon kívül - kerékpárút létesíthető.”

2. § (1) A R. 44. § (1) bekezdésében felsorolt 3. sz., 4. sz., 14. sz., 16. sz., 16/a sz., 16/b sz., 16/c sz., 22. sz., 23. sz. zóna tervlapok a Debrecen, 33. számú főút - Szabó Lőrinc utca - 19378 /1 hrsz-ú út - 19384/120 hrsz-ú út - Tiszalöki vasútvonal szabályozási terv készítendő határvonal által határolt területre vonatkozó, e rendelet mellékletét képező P11/2006. törzsszámú szabályozási terv szerint módosulnak.

(2) A R. 44. § (2) bekezdés szerinti 23. sz. melléklet - belterületi szabályozási tervlapok - a P11/2006. törzsszámú szabályozási terv szerint módosul.

Záró rendelkezések

3. § E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Dr. Szekeres Antal s. k.,

jegyző

Kósa Lajos s. k.,

polgármester


  Vissza az oldal tetejére