Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 41/2008. (XII. 22.) rendelete * 

a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló 30/2007. (VI. 28.) rendelet módosításáról

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 26. §-ában kapott felhatalmazás alapján a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló 30/2007. (VI. 28.) rendelet (a továbbiakban: R.) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A R. 28. § 3. pont i) alpontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„i.) 101. illetve az azt követő életévet tölti be.”

2. § E rendelet 2009. január 1. napján lép hatályba.

Dr. Szekeres Antal s. k.,

jegyző

Kósa Lajos s. k.,

polgármester


  Vissza az oldal tetejére