Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 44/2008. (XII. 22.) rendelete * 

a víz- és csatornaszolgáltatási díjak megállapításáról szóló 7/1996. (II. 19.) Kr. rendelet módosításáról

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az 1990. évi LXXXVII. törvény és az 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdése alapján a víz- és csatornaszolgáltatási díjak megállapításáról szóló 7/1996. (II. 19.) Kr. számú rendelet (továbbiakban: R.) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A R. 3. § (8) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(8) A távhőszolgáltató rendszert üzemeltető gazdálkodó szervezetek - a távhőszolgáltatói tevékenységükre való tekintettel - az alábbi díjat fizetik a szolgáltatónak:

- vízdíj: 208,00 Ft/m3

- csatornaszolgáltatási díj: 156,70 Ft/m3

(A díjak az általános forgalmi adó összegét nem tartalmazzák.)”

2. § E rendelet 2009. január 1. napján lép hatályba.

Dr. Szekeres Antal s. k.,

jegyző

Kósa Lajos s. k.,

polgármester


  Vissza az oldal tetejére