Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 49/2008. (XII. 22.) rendelete * 

a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 36/2000. (X. 18.) Kr. rendelet módosításáról

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, az 1999. évi XLIII. törvény 41. § (3) bekezdése és a 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet alapján, a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 36/2000. (X. 18.) Kr. rendelet (a továbbiakban: R.) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A R. 10. § (3) bekezdés második mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„Ha a sírbolt, sírjel a biztonságos használatot veszélyezteti, a polgármester köteles felhívni a rendelkezni jogosultat, hogy gondoskodjon a helyreállításról.”

2. § A R. 12. § (10) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„A Köztemetőkben temetési helyet a sírbolt és urnafülke kivételével, betemetés nélkül előre megváltani nem lehet. Az előre megváltott temetési helyet a mindenkori Üzemeltető veszi nyilvántartásba. A nyilvántartás számát, és a temetési helybe temethető nevét a nyilvántartó könyvbe kell bevezetni. Az előreváltással szerzett rendelkezési jog másra át nem ruházható.”

3. § (1) A R. 2. számú melléklete helyébe e rendelet 1. sz. melléklete, a R. 3. sz. melléklete helyébe e rendelet 2. sz. melléklete, a R. 4. sz. melléklete helyébe e rendelet 3. sz. melléklete lép.

(2) E rendelet 2009. január 1-jén lép hatályba, egyidejűleg a R. 16. § j) pontja hatályát veszti.

Dr. Szekeres Antal s. k.,

jegyző

Kósa Lajos s. k.,

polgármester

1. számú melléklet a 49/2008. (XII. 22.) rendelethez

„2. számú melléklet a 36/2000. (X. 18.) Kr. rendelethez

Temetési helyek, illetőleg az újraváltás díjai

1.) NAGYERDEI KÖZTEMETŐ
Megnevezés Használati idő Díj Áfa nélkül
Sírboltok díja 2 koporsónként 60 év 153 075 Ft
Dísz sírhelyek a ravatalozó épület körül Örök nyugvás 25 575 Ft
Urnafülkék Krematórium árkádsoron 10 év 2 525 Ft
Urnafülkék kolumbárium falban
- általános 20 év 3 775 Ft
- egyedi kialakítású 20 év 9 325 Ft
Urnafülkék urnafalban 20 év 1 025 Ft
Urnasírbolt 60 év 12 475 Ft
Urnasírhelyek 25 év 2 525 Ft
KIEMELT ÖVEZET:

(I., II., IV., V., VI., VII., VIII., XI., XII., XV-1., XV-2., XXII., XXV. SÍRHELYTÁBLÁK)

Megnevezés Használati idő Díj Áfa nélkül
Ligetes sírhelyek
- új 25 év 30 375 Ft
- újraváltás 25 év 15 200 Ft
- felszámolással újraértékesített 25 év 34 100 Ft
Külön sírhelyek út mellett
- új 25 év 25 325 Ft
- újraváltás 25 év 12 675 Ft
- felszámolással újraértékesített 25 év 31 575 Ft
- új 25 év 20 125 Ft
- újraváltás 25 év 10 050 Ft
- felszámolással újraértékesített 25 év 28 950 Ft
Táblabeli sírok
- új 25 év 15 200 Ft
- újraváltás 25 év 7 650 Ft
- felszámolással újraértékesített 25 év 26 550 Ft
I. ÖVEZET:
(III., IX., X., XXVI., XXIX. SÍRHELYTÁBLÁK)
Megnevezés Használati idő Díj Áfa nélkül
Ligetes sírhelyek
- új 25 év 22 850 Ft
- újraváltás 25 év 11 425 Ft
- felszámolással újraértékesített 25 év 30 325 Ft
Külön sírhelyek út mellett
- új 25 év 18 250 Ft
- újraváltás 25 év 9 125 Ft
- felszámolással újraértékesített 25 év 28 025 Ft
- új 25 év 15 725 Ft
- újraváltás 25 év 7 858 Ft
- felszámolással újraértékesített 25 év 26 750 Ft
Táblabeli sírok
- új 25 év 11 325 Ft
- újraváltás 25 év 5 650 Ft
- felszámolással újraértékesített 25 év 24 550 Ft
II. ÖVEZET:

(XIII., XIV., XIV-B., XV-3., XV-4., XV-5., XV-7., XVI., XVII., XVIII., XXI., XXIII., XXIV., XXVII., XXVII-A., XXVIII. SÍRHELYTÁBLÁK)

Megnevezés Használati idő Díj Áfa nélkül
Ligetes sírhelyek
- új 25 év 15 725 Ft
- újraváltás 25 év 7 850 Ft
- felszámolással újraértékesített 25 év 26 750 Ft
Külön sírhelyek út mellett
- új 25 év 13 625 Ft
- újraváltás 25 év 6 800 Ft
- felszámolással újraértékesített 25 év 25 700 Ft
- új 25 év 11 325 Ft
- újraváltás 25 év 5 650 Ft
- felszámolással újraértékesített 25 év 24 550 Ft
Táblabeli sírok
- új 25 év 4 600 Ft
- újraváltás 25 év 3 250 Ft
- felszámolással újraértékesített 25 év 22 150 Ft
III. ÖVEZET:
(XIX.,XX-1.,XX-2.,XX-3. SÍRHELYTÁBLÁK)
Megnevezés Használati idő Díj Áfa nélkül
Ligetes sírhelyek
- új 25 év 6 075 Ft
- újraváltás 25 év 3 025 Ft
- felszámolással újraértékesített 25 év 24 975 Ft
Külön sírhelyek
- új 25 év 5 025 Ft
- újraváltás 25 év 2 500 Ft
- felszámolással újraértékesített 25 év 23 925 Ft
Táblabeli sírok
- új 25 év 2 200 Ft
- újraváltás 25 év 1 100 Ft
- felszámolással újraértékesített 25 év 21 000 Ft
ÖVEZETEN KÍVÜLI SÍRHELYEK:
Megnevezés Használati idő Díj Áfa nélkül
Gyermek sírhelyek 25 év 600 Ft
Közköltséges temetkezés sírhelyei 25 év 700 Ft
2.) DEBRECEN-JÓZSAI KÖZTEMETŐ
Megnevezés Használati idő Díj Áfa nélkül
Ligetes sírhelyek
- új 25 év 7 750 Ft
- újraváltás 25 év 3 875 Ft
- felszámolással újraértékesített 25 év 26 650 Ft
Külön sírhelyek
- új 25 év 6 900 Ft
- újraváltás 25 év 3 450 Ft
- felszámolással újraértékesített 25 év 25 800 Ft
Táblabeli sírok
- új 25 év 3 450 Ft
- újraváltás 25 év 1 725 Ft
- felszámolással újraértékesített 25 év 22 350 Ft
Sírbolt helyek 60 év 153 075 Ft
Dísz sírhelyek Örök nyugvás 25 575 Ft
Gyermek sírhelyek 25 év 600 Ft
Urna sírhely 25 év 2 525 Ft
Urna fülke 10 év 1 825 Ft
20 év 3 675 Ft
Közköltséges temetkezés sírhelyei 25 év 700 Ft

A díjak az ÁFA-t nem tartalmazzák.”

2. számú melléklet a 49/2008. (XII. 22.) rendelethez

„3. számú melléklet a 36/2000. (X. 18.) Kr. rendelethez

A temetkezési szolgáltatók kivételével a Köztemetőben vállalkozásszerűen munkát végzők által fizetendő temető - fenntartási hozzájárulási díjak

Sírkövesek által fizetendő temető - fenntartási hozzájárulás a munkavégzés napján 725.- Ft

Sírgondozók, fotósok, videósok személyszállítók által fizetendő temetőfenntartási hozzájárulás a munkavégzés napján 325.- Ft

A díjak az ÁFA-t nem tartalmazzák.”

3. számú melléklet a 49/2008. (XII. 22.) rendelethez

„4. számú melléklet a 36/2000. (X. 18.) Kr. rendelethez

A temetői létesítmények, illetve az Üzemeltető által nyújtott szolgáltatások igénybevételéért fizetendő díjak

Megnevezés
1. Halott átvételi díjak
- munkaidőben 3 150 Ft
- áruval munkaidőben 8 600 Ft
- munkaidőn kívül 4 300 Ft
- áruval munkaidőn kívül 9 650 Ft
Halott hűtés (minden ravatalozóban töltött napért) 1 275 Ft
2. Ravalatolzó igénybevételi díj egy szertartási órára (energia, fűtés, takarítás, stb.)
1. terem 3 530 Ft
2. terem 5 350 Ft
Józsai terem 3 530 Ft
3. Sírásás
- felnőtt normál (210x90x160) 16 500 Ft
- felnőtt mélyített (210x90x230) 20 125 Ft
- gyermek (110x60x160)
- urna (60x80x100) 3 300 Ft
4. Gyászautó használat
- Köztemetőn belül 6 600 Ft
- Köztemetőn belül exhumált elhunytak szállítására 4 400 Ft
- koporsós temetés esetén 3 725 Ft
- gyermek temetés esetén 1 875 Ft
- hamvasztásos temetés esetén 1 875 Ft
5. Temetési hely környezetének rendbetétele, koszorú, virág és sírcsokor elszállítás és ártalmatlanítás
- koporsós temetés esetén 3 725 Ft
- gyermek temetés esetén 1 875 Ft
- hamvasztásos temetés esetén 1 875 Ft

A díjak az ÁFA-t nem tartalmazzák.”


  Vissza az oldal tetejére