Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 18/2009. (VII. 10.) rendelete * 

Debrecen Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 8/2003. (V. 23.) Kr. rendelet módosításáról (a Debrecen, Alma u. - Cseresznye u. - Pohl Ferenc u. - szabályozási terv készítendő határvonal által határolt területre vonatkozóan)

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdés szerinti feladatkörben, a 16. § (1) bekezdés szerinti jogkörben, valamint az 1997. évi LXXVIII. törvény 7. § (3) bekezdés szerinti hatáskörben Debrecen Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 8/2003. (V. 23.) Kr. rendelet (a továbbiakban R.) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A R. 42. §-a az alábbi (34) bekezdéssel egészül ki:

„(34) Debrecen, Alma u. - Cseresznye u. - Pohl Ferenc u. - szabályozási terv készítendő határvonal által határolt területére vonatkozó sajátos építési előírások:

a) A sajátos előírások hatálya Debrecen 52.2. számú városrendezési körzet Debrecen, Alma u. - Cseresznye u. - Pohl Ferenc u. - szabályozási terv készítendő határvonal által határolt területére terjed ki.

b) A telektömb csapadékvíz-elvezető rendszerét a már kiépített Korcsolyás utcán meglévő gravitációs csapadékvíz-elvezető rendszerbe kell bekötni.”

2. § (1) A R. 44. § (1) bekezdésében felsorolt 2. sz., 3. sz., 4. sz., 5. sz., 13. sz., 14. sz., 16. sz., 16/a. sz., 16/b. sz., 16/c. sz. zóna tervlapok a Debrecen, Alma u. - Cseresznye u - Pohl Ferenc u. - szabályozási terv készítendő határvonal által határolt területre vonatkozó, e rendelet mellékletét képező M6/2004 törzsszámú szabályozási terv szerint módosulnak.

3. § E rendelet 2009. július 10. napján lép hatályba.

Dr. Szekeres Antal s. k.,

jegyző

Kósa Lajos s. k.,

polgármester

MELLÉKLET

(29. NAPIREND)

M6/2004 törzsszámú szabályozási tervlap


  Vissza az oldal tetejére