Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 20/2009. (VII. 10.) rendelete * 

a helyi közutak nem közlekedési célú igénybevétele esetén fizetendő díjakról szóló 12/2008. (III. 28.) rendelet módosításáról

Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, valamint az 1988. évi I. törvény 37. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a 19/1994. (V. 31.) KHVM rendeletben foglaltakra a helyi közutak nem közlekedési célú igénybevétele esetén fizetendő díjakról szóló 12/2008. (III. 28.) rendelet (a továbbiakban: R.) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A R. melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.

2. § E rendelet 2009. július 15-én lép hatályba.

Dr. Szekeres Antal s. k.,

jegyző

Kósa Lajos s. k.,

polgármester

Melléklet a 20/2009. (VII. 10.) rendelethez

„Melléklet a 12/2008. (III. 28.) rendelet

Közutak nem közlekedési célú igénybevétele esetén fizetendő díjak

Útkategóriák: Igénybevétel: építési munkaterület
Belterületi I. rendű út 300.-Ft/m2/nap
Belterületi II. rendű út 300.-Ft/m2/nap
Belterületi gyűjtőutak, lakó- és kiszolgáló utak, külterületi közutak 150.-Ft/m2/nap
Kerékpárutak 50.-Ft/m2/nap
Figyelembe veendő egyéb szempontok: Szorzószám:
Belváros: 1,2
Közút teljes lezárása: 2

  Vissza az oldal tetejére