Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 25/2009. (IX. 24.) rendelete * 

a nehéz helyzetbe került lakáshitellel rendelkező polgárok védelme érdekében szükséges egyes helyi rendeletek módosításáról

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az 1993. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Ltv.) 85/F. § (3) bekezdése, valamint 34. §-a alapján az 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésben biztosított jogkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

1. § (1) Az önkormányzati tulajdonú bérlakások bérbeadásáról és a lakhatással kapcsolatos szociális feladatokról szóló 7/2001. (III. 6.) Kr. rendelet (a továbbiakban: R1.) 3. §-a kiegészül az alábbi s) ponttal:

s) A Ltv. 85/F. §-a alapján a lakóingatlan fekvése szerinti települési önkormányzatot megillető elővásárlási jog gyakorlása során megvásárolt lakások bérbeadása.”

(2) A R1. 7. § (2) bekezdésének harmadik mondata helyébe az alábbi szövegrész lép:

„A 3. § a) pont szerinti pályáztatásra azon természetes személy nyújthatja be jelentkezését, valamint a 3. § s) pontja szerinti bérbevételre az jelentkezhet, aki legalább 6 éve bejelentett debreceni lakóhellyel rendelkezik.”

(3) A R1. 7. § (4) bekezdése kiegészül az alábbi mondattal:

„Jelen rendelet 3. § s) pontjában rögzített jogcím alapján a bérbeadó a bérlővel határozatlan időtartamú bérleti szerződést köt.”

2. § Az önkormányzati tulajdonú bérlakások lakbéreinek megállapításáról szóló 6/2001. (III. 6.) Kr. rendelet (a továbbiakban R2.) 6/D. §-a kiegészül az alábbi mondattal:

„A 7/2001. (III. 6.) Kr. rendelet 3. § s) pontja alapján bérbeadott lakások esetében jelen rendelet 3-6/B. §-ai alapján számított lakbért kell megfizetni.”

3. § Ez a rendelet 2009. október 1. napján lép hatályba.

Dr. Szekeres Antal s. k.,

jegyző

Kósa Lajos s. k.,

polgármester


  Vissza az oldal tetejére