Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 26/2009. (IX. 24.) rendelete * 

Debrecen Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 8/2003. (V. 23.) Kr. rendelet módosításáról (a Debrecen, 41. vrk., 0446/1 hrsz-ú út - 0438/1 hrsz-ú út - 0419/2 hrsz-ú út - Budapest - Záhony vasútvonal - 0450 hrsz-ú csatorna - 15003 hrsz-ú csatorna által határolt területre vonatkozóan)

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdés szerinti feladatkörben, a 16. § (1) bekezdés szerinti jogkörben, valamint az 1997. évi LXXVIII. törvény 7. § (3) bekezdés szerinti hatáskörben Debrecen Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 8/2003. (V. 23.) Kr. rendelet (a továbbiakban R.) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. § (1) A R. 44. § (1) bekezdésben felsorolt 3. sz., 14. sz., 16. sz., 16/a. sz., 16/b. sz., 16/c. sz. zóna tervlapok a Debrecen, 41. vrk., 0446/1 hrsz-ú út - 0438/1 hrsz-ú út - 0419/2 hrsz-ú út - Budapest - Záhony vasútvonal - 0450 hrsz-ú csatorna - 15003 hrsz-ú csatorna által határolt területre vonatkozó, e rendelet mellékletét képező P20/2008 törzsszámú szabályozási terv szerint módosulnak.

(2) A R. 44. § (2) bekezdés szerinti „belterületi szabályozási tervlapok” című 23. sz. melléklete a P20/2008. törzsszámú szabályozási tervlap szerint módosul.

Záró rendelkezések

2. § E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Dr. Szekeres Antal s. k.,

jegyző

Kósa Lajos s. k.,

polgármester


  Vissza az oldal tetejére