Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 28/2009. (X. 22.) rendelete * 

Debrecen Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 8/2003. (V. 23.) Kr. rendelet módosításáról (a Debrecen, Monostorpályi út - 0576/3 hrsz-ú út - 0576/100 hrsz-ú út és 0577 hrsz-ú út által határolt tömbre vonatkozóan)

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdés szerinti feladatkörben, a 16. § (1) bekezdés szerinti jogkörben, valamint az 1997. évi LXXVIII. törvény 7. § (3) bekezdés szerinti hatáskörben Debrecen Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 8/2003. (V. 23.) Kr. rendelet (a továbbiakban: R.) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A R. 42. §-a az alábbi (37) bekezdéssel egészül ki:

„(37) A sajátos előírások hatálya a Debrecen, Monostorpályi út - 0576/3 hrsz-ú út - 0576/100 hrsz-ú út és 0577 hrsz-ú út által határolt területre terjed ki:

Az építési telkek közterület felőli oldalán - a bejárat kivételével - kötelezően fásítandó területsáv szélessége minimálisan 8 m.”

2. § (1) A R. 44. § (1) bekezdésében felsorolt 1. sz., 14. sz., 16/a. sz., és 22. sz. zóna tervlapok a Debrecen Monostorpályi út - 0576/3 hrsz-ú út - 0576/100 hrsz-ú út és 0577 hrsz-ú út által határolt területre vonatkozó, e rendelet mellékletét képező P12/2008. törzsszámú szabályozási tervlap szerint módosulnak.

(2) A R. 44. § (2) bekezdése szerinti „belterületi szabályozási tervlapok” című 23. sz. melléklet a P12/2008 törzsszámú szabályozási tervlap szerint módosul.

3. § E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Dr. Szekeres Antal s. k.,

jegyző

Kósa Lajos s. k.,

polgármester


  Vissza az oldal tetejére