Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 29/2009. (X. 22.) rendelete * 

Debrecen Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 8/2003. (V. 23.) Kr. rendelet módosításáról (a Debrecen-Pallag északnyugati tömb belterületi határa módosítására vonatkozóan)

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdés szerinti feladatkörben, az 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdés szerinti jogkörben, valamint az 1997. évi LXXVIII. törvény 7. § (3) bekezdés szerinti hatáskörben Debrecen Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 8/2003. (V. 23.) Kr. rendelet (a továbbiakban: R.) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A R. 44. § (1) bekezdésében felsorolt 2. számú melléklet szerinti zóna tervlap a Debrecen-Pallag északnyugati tömb belterületi határa módosítására vonatkozóan - e rendelet mellékletét képező - TR/z-0 számú terv szerint módosul.

2. § E rendelet 2009. október 22. napján lép hatályba, egyidejűleg a Debrecen Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 8/2003. (V. 23.) Kr. rendeletet (a Debrecen-Pallag északnyugati 041, 042, 047, 048, 049/2-7 hrsz-ú út földrészleteket magában foglaló tömb belterületi határa módosítására vonatkozóan) módosító 50/2007. (XI. 23.) rendelet hatályát veszti.

Dr. Szekeres Antal s. k.,

jegyző

Kósa Lajos s. k.,

polgármester


  Vissza az oldal tetejére