Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 31/2009. (X. 22.) rendelete * 

a szabálytalanul elhelyezett járművek elszállításával és a kerékbilincs alkalmazásával kapcsolatos szabályokról szóló 52/2008. (XII. 22.) rendelet módosításáról

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdése alapján, figyelemmel a kerékbilincs Közterület Felügyelet általi alkalmazására, a járművek elszállítására, valamint a felmerült költségekre vonatkozó szabályokról szóló 55/2009. (X. 16.) IRM rendelet 20. § (4) bekezdésére, a szabálytalanul elhelyezett járművek elszállításával és a kerékbilincs alkalmazásával kapcsolatos szabályokról szóló 52/2008. (XII. 22.) rendelet (a továbbiakban: R.) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A R. 3-8. §-a, a 9. § (1) bekezdésének első mondatában szereplő „5. § (1) bekezdése szerinti” szövegrész, a 9. § (1) bekezdés második mondatának második francia bekezdésében szereplő „de 48 órán belül történő” szövegrész, a 9. § (1) bekezdés második mondatának harmadik francia bekezdése, a 9. § (4)-(7) bekezdése, 10. §-a hatályát veszti.

2. § A R. hatályon kívül helyezéséről szóló 23/2009. (IX. 15.) rendelet 2009. december 22. napján nem lép hatályba.

3. § (1) E rendelet 2009. november 1. napján lép hatályba.

(2) A R. 2011. január 1. napján hatályát veszti.

Dr. Szekeres Antal s. k.,

jegyző

Kósa Lajos s. k.,

polgármester


  Vissza az oldal tetejére