Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 43/2009. (XI. 30.) rendelete * 

Debrecen Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 8/2003. (V. 23.) Kr. rendelet módosításáról (a Debrecen-Haláp Fakopáncs utcától keletre lévő tömbre vonatkozóan)

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdés szerinti feladatkörben, a 16. § (1) bekezdés szerinti jogkörben, valamint az 1997. évi LXXVIII. törvény 7. § (3) bekezdés szerinti hatáskörben Debrecen Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 8/2003. (V. 23.) Kr. rendelet (a továbbiakban R.) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. § (1) A R. 44. § (1) bekezdésében felsorolt 1. sz., 3. sz., 4. sz., 14. sz., és 16/a sz. zóna tervlapok a Debrecen-Haláp Fakopáncs utcától keletre lévő tömbre vonatkozó, e rendelet mellékletét képező P9/2008 törzsszámú szabályozási tervlap szerint módosulnak.

(2) A R. 44. § (2) bekezdése szerinti „belterületi szabályozási tervlapok” című 23. sz. melléklet a P9/2008 törzsszámú szabályozási tervlap szerint módosul.

2. § E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Dr. Szekeres Antal s. k.,

jegyző

Kósa Lajos s. k.,

polgármester


  Vissza az oldal tetejére