Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 49/2009. (XII. 16.) rendelete * 

a települési folyékony hulladék kezelésének kötelező közszolgáltatásáról szóló 5/2005. (III. 10.) Kr. rendelet módosításáról

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a 2000. évi XLIII. törvény (továbbiakban: Hgt.) 23. §-a alapján a települési folyékony hulladék kezelésének kötelező közszolgáltatásáról szóló 5/2005. (III. 10.) Kr. rendelet (továbbiakban: R.) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A R. 12. § (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(5) A közműves ivóvízzel ellátott, a közüzemi csatornahálózatba nem köthető ingatlanoknál a lakossági fogyasztók a vízmérőn mért fogyasztás után nettó 171.-Ft/m 3 kedvezményben részesülnek a közszolgáltatás egységnyi díjából.”

2. § E rendelet 2010. január 1. napján lép hatályba, egyidejűleg a R. melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.

Dr. Szekeres Antal s. k.,

jegyző

Kósa Lajos s. k.,

polgármester

Melléklet a 49/2009. (XII. 16.) rendelethez

„Melléklet a 12. § (1) bekezdéséhez

A települési folyékony hulladék rendszeres gyűjtésének és elszállításának egységnyi díja:

- közműves ivóvízzel ellátott csatornázható ingatlanoknál:

lakossági: 429,50 Ft/m3

gazdálkodói: 602,00 Ft/m3

- közműves ivóvízzel ellátott nem csatornázható ingatlanoknál:

lakossági: 429,50 Ft/m3

gazdálkodói: 602,00 Ft/m3

(A díjak az általános forgalmi adó összegét nem tartalmazzák.)”


  Vissza az oldal tetejére