Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 35/2016. (X. 13.) önkormányzati rendelete * 

a gépjármű-várakozóhelyek biztosításáról szóló 10/2004. (IV. 5.) Kr. rendelet módosításáról

Az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1-2. § * 

3. § * 

4. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglaltak kivételével - 2016. november 1. napján lép hatályba.

(2) *  A 3. § 2021. december 31. napján lép hatályba.

Dr. Szekeres Antal sk. ¶
jegyző
Dr. Papp László sk.¶
polgármester

  Vissza az oldal tetejére