Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 9/2018. (IV. 26.) önkormányzati rendelete * 

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi zárszámadásáról

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése (a továbbiakban: közgyűlés), Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) 2017. évi költségvetésének végrehajtását 86.035.781.961 Ft bevételi és kiadási módosított előirányzattal, valamint 85.757.827.513 Ft bevételi és 60.103.862.744 Ft kiadási teljesítési főösszeggel elfogadja az 1. melléklet szerint.

(2) A közgyűlés az önkormányzat 2017. évi költségvetése módosított bevételi előirányzatainak teljesítéseit a 2., 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.5., 2.6., 2.7., 2.8., 2.9. melléklet szerint fogadja el.

(3) A közgyűlés az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek (a továbbiakban: költségvetési szervek) 2017. évi költségvetése módosított bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 3., 4., 4.1., 4.2. melléklet szerint fogadja el.

(4) A közgyűlés az önkormányzat 2017. évi költségvetése módosított kiadási előirányzatainak (központi kezelésű feladatainak) teljesítéseit az 5., 5.1., 5.2., 5.3., 5.4., 5.5., 5.6., 5.7., 5.8., 5.9., 5.10., 5.11., 5.12., 5.13., 5.14., 5.15., 5.16., 5.17., 5.18. melléklet szerint fogadja el.

(5) A közgyűlés az önkormányzat módosított finanszírozási bevételeinek teljesítéséről szóló kimutatást a 6. melléklet szerint fogadja el.

(6) A közgyűlés az önkormányzat módosított finanszírozási kiadásainak teljesítéséről szóló kimutatást a 7. melléklet szerint fogadja el.

(7) A közgyűlés az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek módosított bevételeiről és kiadásainak teljesítéséről szóló kimutatást a 8. melléklet szerint fogadja el.

2. § *  A közgyűlés az önkormányzat 2017. évi költségvetési maradványát - az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek maradványa nélkül - összesen 24.118.732.530 Ft-ban állapítja meg, amelyből 23.130.456.169 Ft-ot eredeti bevételi előirányzatként az önkormányzat 2018. évi költségvetésébe már betervezett. Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek (városi szintű) 2017. évi maradványa 25.653.302.844 Ft.

3. § *  Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 86. § (5) bekezdése alapján, az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2017. évi költségvetési maradványát tartalmazó 9. mellékletben kimutatott, az irányító szerv által jóváhagyott alaptevékenység maradványából a közgyűlés összesen 484.008.488 Ft-ot elvon.

4. § A 2017. évi zárszámadás során a 2017. évi költségvetési maradvány felosztható összege 988.276.361 Ft. A költségvetési maradvány felosztásának részletezését a 10. melléklet tartalmazza.

5. § * 

6. § Ez a rendelet 2018. április 30-án lép hatályba.

Dr. Szekeres Antal sk.
címzetes főjegyző
Dr. Papp László sk.
polgármester

1. melléklet a 9/2018. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

2-2.9. melléklet a 9/2018. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet a 9/2018. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

4-4.2. melléklet a 9/2018. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

5-5.18. melléklet a 9/2018. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

6. melléklet a 9/2018. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

7. melléklet a 9/2018. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

8. melléklet a 9/2018. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

9. melléklet a 9/2018. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez * 

10. melléklet a 9/2018. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez


  Vissza az oldal tetejére