Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2/2019. (II. 21.) önkormányzati rendelete * 

Debrecen Megyei Jogú Város egészségügyi alapellátási körzeteiről

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában és az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva,

az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró, az alapellátásért felelős országos módszertani intézet, a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatala, valamint a védőnői ellátás tekintetében az országos tisztifőorvos véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

I. Általános rendelkezések

1. § A rendelet célja Debrecen Megyei Jogú Város (a továbbiakban: Debrecen) lakosságának egészségügyi alapellátása biztosítása érdekében Debrecen város közigazgatási határain belül ellátási formánként az egészségügyi szolgáltatók részére a területi ellátási kötelezettség körzethatárainak megállapítása.

2. § A rendelet hatálya a Debrecen közigazgatási területén az egészségügyi alapellátásról szóló törvény szerinti háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi, védőnői, iskola-egészségügyi tevékenységet ellátó egészségügyi szolgáltatókra terjed ki.

3. § E rendelet alkalmazásában egészségügyi szolgáltató az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 3. § f) pontjában meghatározott egyéni egészségügyi vállalkozó, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet.

II. Az alapellátás megszervezése és az ellátási körzetek meghatározása

4. § Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) egészségügyi alapellátási feladatait egészségügyi szolgáltatókkal kötött szerződés útján látja el.

5. § (1) *  Az Önkormányzat Debrecen lakosságának egészségügyi alapellátását - területi ellátási kötelezettséggel - 83 háziorvosi, 42 házi gyermekorvosi, 49 fogorvosi, 62 területi védőnői, 75 iskola-egészségügyi körzetben biztosítja.

(2) A háziorvosi körzeteket és azok területi leírását az 1. melléklet tartalmazza.

(3) A házi gyermekorvosi körzeteket és azok területi leírását a 2. melléklet tartalmazza.

(4) A fogorvosi körzeteket és azok területi leírását a 3. melléklet tartalmazza.

(5) A területi védőnői körzeteket és azok területi leírását a 4. melléklet tartalmazza.

(6) Az iskola-egészségügyi ellátás körzeteit és az azokhoz tartozó nevelési-oktatási intézmények névjegyzékét az 5. melléklet tartalmazza.

(7) Az egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi ügyeleti ellátás ellátási területe Debrecen közigazgatási területe.

III. Záró rendelkezések

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

7. § * 

Dr. Szekeres Antal sk.
címzetes főjegyző
Dr. Papp László sk.
polgármester

1. melléklet a 2/2019. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

HÁZIORVOSI KÖRZETEK

A B C
1. Közterület neve Közterület jellege Háziorvosi körzetszám
2. ANTALL JÓZSEF UTCA 1
3. BARNA UTCA 1
4. HOLLÓ JÁNOS UTCA 1
5. PETŐFI TÉR 2-10 1
6. PETŐFI TÉR 20-végig 1
7. SZÍV UTCA 1
8. TÖRÖK BÁLINT UTCA 1
9. VÖRÖSMARTY UTCA 1
10. ARANY JÁNOS UTCA 2-62 2
11. ISKOLA UTCA 2
12. KÜLSŐVÁSÁR TÉR 2
13. MIKLÓS UTCA 2
14. VÁRMEGYEHÁZA UTCA 2
15. VÁSÁRY ISTVÁN UTCA 2
16. BONCZ LÁSZLÓ UTCA 3
17. ERZSÉBET UTCA 3
18. ISPOTÁLY UTCA 3
19. SALÉTROM UTCA 3
20. SZOBOSZLÓI ÚT 2-2/C 3
21. HALÁP UTCA 4
22. IPARKAMARA UTCA 4
23. IRINYI UTCA 4
24. NAGY-GÁL ISTVÁN UTCA 4
25. PETŐFI TÉR 1-végig 4
26. PETŐFI TÉR 12-18 4
27. SZOMBATHI ISTVÁN UTCA 4
28. TELEKI UTCA 4
29. TOMPA MIHÁLY UTCA 4
30. VÍGKEDVŰ MIHÁLY UTCA 4
31. WESSELÉNYI UTCA 4
32. ADY PARK 5
33. BLAHÁNÉ UTCA 5
34. BURGUNDIA UTCA 5
35. CSAPÓ UTCA 1-25 5
36. CSAPÓ UTCA 2-26 5
37. DÓSA NÁDOR TÉR 5
38. KOSSUTH UTCA 2-28 5
39. LISZT FERENC UTCA 5
40. NYOMTATÓ UTCA 5
41. PIAC UTCA 2-20 5
42. RÁKÓCZI UTCA 1-29 5
43. RÁKÓCZI UTCA 2-22 5
44. SAS UTCA 5
45. UJHÁZI EDE UTCA 5
46. VÁR UTCA 5
47. BATTHYÁNY UTCA 6
48. GAMBRINUS KÖZ 6
49. JÁSZAI MARI UTCA 6
50. KLAIPEDA UTCA 6
51. KOSSUTH UTCA 1-47 6
52. PIAC UTCA 22-74 6
53. SZENT ANNA UTCA 4-38 6
54. KANDIA UTCA 7
55. KOSSUTH UTCA 49-65 7
56. KOSSUTH UTCA 30-80/C 7
57. NAP UTCA 7
58. SUMEN UTCA 7
59. SZENT ANNA UTCA 1-57 7
60. SZENT ANNA UTCA 48-66 7
61. TÍMÁR UTCA 7
62. VARGA UTCA 7
63. ZÖLDFA UTCA 7
64. BAJCSY-ZSILINSZKY UTCA 8
65. HATVAN UTCA 8
66. HATVAN KÖZ 8
67. KÁPOLNÁSI UTCA 8
68. NYUGATI UTCA 8
69. PÁSTI UTCA 8
70. PIAC UTCA 1-31 8
71. SIMONFFY UTCA 1-végig 8
72. TÓTH ÁRPÁD UTCA 8
73. ANGYALFÖLD TÉR 9
74. HOLLÓ LÁSZLÓ SÉTÁNY 9
75. ISTVÁN ÚT 35-61 9
76. ANTALL JÓZSEF UTCA 10
77. ARANY JÁNOS UTCA 1-63 10
78. HAL KÖZ 10
79. MÁCSAI SÁNDOR UTCA 10
80. PIAC UTCA 33-81 10
81. RÉVÉSZ TÉR 10
82. SIMONFFY UTCA 2-végig 10
83. SZÉCHENYI UTCA 1-69/A 10
84. SZÉCHENYI UTCA 4-52 10
85. SZEPESSÉGI UTCA 10
86. TISZA ISTVÁN UTCA 10
87. BOJTA UTCA 11
88. BORNEMISSZA UTCA 11
89. ERŐSS LAJOS UTCA 11
90. FORGÁCS UTCA 11
91. FÖLDI UTCA 11
92. GYÁR UTCA 9-13/B 11
93. GYÁR UTCA 10-28 11
94. GYOLCSOS UTCA 11
95. IPOLY UTCA 11
96. ISTVÁN ÚT 132 11
97. ISTVÁN ÚT 150-158 11
98. KADOSA UTCA 11
99. KRISTÁLY UTCA 11
100. KRÚDY GYULA UTCA 11
101. KÜKÜLLŐ UTCA 11
102. KÜRTÖS UTCA 11
103. NYÁRÁD UTCA 11
104. NYITRA UTCA 11
105. OHAT UTCA 11
106. POSTAKERT UTCA 18-36 11
107. SASZLA UTCA 11
108. SESZTINA UTCA 11
109. SZÉCHENYI UTCA 69/B-109/A 11
110. SZÉCHENYI UTCA 60-108 11
111. TŐZSÉR UTCA 11
112. VASÁROS UTCA 11
113. BÁN UTCA 12
114. DÉLI SOR 12
115. GYÁR UTCA 1-7 12
116. GYÁR UTCA 2-8 12
117. HERCZEG UTCA 12
118. JÁNOS VITÉZ UTCA 12
119. KELETI SOR 12
120. KERTI UTCA 12
121. KÖNYVES TÓTH KÁLMÁN UTCA 12
122. KÖZÉP UTCA 12
123. KRÓNIKÁS UTCA 12
124. KUVASZ UTCA 12
125. KÜLSŐ SZOBOSZLÓI ÚT 12
126. LEGÁNYI UTCA 12
127. LEGÁTUS UTCA 12
128. POSTAKERT UTCA 3-45 12
129. POSTAKERT UTCA 2-16/D 12
130. RAKTÁR UTCA 12
131. ROZSOS UTCA 12
132. SÁRKÁNY UTCA 12
133. SÓVIRÁG UTCA 12
134. SZOBOSZLÓI ÚT 12
135. TROMBITÁS UTCA 12
136. VAJDAHUNYAD UTCA 12
137. VARGAKERT UTCA 12
138. ZELEMÉR UTCA 12
139. BALATON UTCA 13
140. BALOGH MIHÁLY UTCA 13
141. BASAHALOM UTCA 13
142. CSERMELY UTCA 13
143. CSIKÓS UTCA 13
144. CSORDÁS UTCA 13
145. CSOROSZLYA UTCA 13
146. DUSKÁS FERENC UTCA 13
147. GÁZGYÁR UTCA 13
148. GÁZVEZETÉK UTCA 39-49 13
149. GÁZVEZETÉK UTCA 32-végig 13
150. HALÁSZ UTCA 13
151. HORGÁSZ UTCA 13
152. JUPITER UTCA 13
153. KANÁLIS UTCA 13
154. KISMARJA UTCA 13
155. LADIK UTCA 13
156. MADARÁSZ UTCA 13
157. PÁKÁSZ UTCA 13
158. PÁSZTOR UTCA 13
159. PATAK UTCA 13
160. REPÜLŐTÉRI ÚT 13
161. SZEPESI UTCA 13
162. TÉGLÁS UTCA 13
163. TÉGLÁSKERT UTCA 13
164. VADÁSZ UTCA 13
165. VARSA UTCA 13
166. VÉNUSZ UTCA 13
167. VÉRTESI ÚT 13
168. VESSZŐ UTCA 13
169. AKÁCFA UTCA 14
170. BERTA UTCA 14
171. BUDAI ÉZSAIÁS UTCA 14
172. BUJDOSÓ UTCA 14
173. CSÁKÁNY UTCA 14
174. ESZE TAMÁS UTCA 14
175. FOKOS UTCA 14
176. GALAMB UTCA 14
177. GIZELLA UTCA 14
178. HEGYI MIHÁLYNÉ UTCA 14
179. HÍD UTCA 14
180. HÍD KÖZ 14
181. HOMOKKERT UTCA 14
182. HORVÁTH ÁRPÁD UTCA 14
183. HUNGÁRIA UTCA 14
184. IGLÓ UTCA 14
185. ILDIKÓ UTCA 14
186. KARABÉLY UTCA 14
187. KISS ÁRON UTCA 1-27 14
188. KISS ÁRON UTCA 2-20 14
189. KOPJA UTCA 14
190. LÁNDZSA UTCA 14
191. LÓNYAY UTCA 14
192. MADÁCH IMRE TÉR 14
193. OLÁH KÁROLY UTCA 14
194. ÓVODA UTCA 14
195. PÓSALAKY UTCA 14
196. RIGÓ UTCA 17-91 14
197. SEBES UTCA 14
198. SEBES ZUG 14
199. SZABÓ KÁLMÁN UTCA 14
200. SZABOLCSKA MIHÁLY UTCA 14
201. SZACSVAY IMRE UTCA 14
202. TARÁNYI JÓZSEF UTCA 14
203. TARR UTCA 14
204. TINÓDI UTCA 14
205. TUSNÁD UTCA 14
206. TÚZOK UTCA 14
207. TÜRR ISTVÁN UTCA 14
208. VÉCSEY UTCA 1-37 14
209. VÉCSEY UTCA 2-50 14
210. VUKOVICS SEBŐ UTCA 14
211. WEKERLE UTCA 14
212. BÁDOGOS KÖZ 15
213. BÁDOGOS UTCA 15
214. BÁRÁNY UTCA 15
215. BÉGÁNY UTCA 15
216. BOLDOGKERT UTCA 15
217. BORSOVAI UTCA 15
218. CSER UTCA 15
219. CSÓNAK UTCA 15
220. EGYLETKERT UTCA 15
221. EPERFA UTCA 15
222. EPERJES UTCA 15
223. EPRESKERT UTCA 15
224. GÁZVEZETÉK UTCA 3-35/A 15
225. GÁZVEZETÉK UTCA 2-30 15
226. GHILÁNYI UTCA 15
227. HERMANN KRONSEDER UTCA 15
228. JÁSZ UTCA 15
229. JEDLIK ÁNYOS UTCA 15
230. KALOTASZEG TÉR 15
231. KASZA KÖZ 15
232. KAVICS UTCA 15
233. KEVE UTCA 15
234. LOVÁSZ UTCA 15
235. MELITH UTCA 15
236. MIKEPÉRCSI ÚT 1-végig 15
237. MIKEPÉRCSI ÚT 2-28 15
238. ÖREG JÁNOS UTCA 15
239. SELYEM UTCA 15
240. SZATKE FERENC UTCA 15
241. SZILÁGYI JÁNOS UTCA 15
242. TUTAJ UTCA 15
243. ÚSZÓ UTCA 15
244. VILLÁM UTCA 15
245. ÁCHIM ANDRÁS UTCA 16
246. APRÓ UTCA 16
247. BABARÓZSA UTCA 16
248. BASKIR UTCA 16
249. BECSKY UTCA 16
250. BULGÁR UTCA 16
251. BÚZAVIRÁG UTCA 16
252. CSÁNGÓ UTCA 16
253. ERDÉLY UTCA 16
254. ERDÉSZ UTCA 16
255. GYÖRFFY ISTVÁN UTCA 16
256. HUN UTCA 16
257. KAZÁR UTCA 16
258. KEREKES FERENC UTCA 16
259. KIRGIZ UTCA 16
260. KOMÁROMY UTCA 16
261. KÖKÖRCSIN UTCA 16
262. KUN UTCA 16
263. LABDARÓZSA UTCA 16
264. LEININGEN UTCA 1-49 16
265. LOMNIC UTCA 16
266. MÉSZÁROS GERGELY UTCA 16
267. MIKEPÉRCSI ÚT 30-végig 16
268. OZMÁN UTCA 16
269. PALÓC UTCA 16
270. POVOLNY FERENC UTCA 16
271. PÖLTENBERG UTCA 16
272. SOMLYAI UTCA 16
273. SZÁVAY GYULA UTCA 16
274. TÁTRA UTCA 16
275. TÖRÖK UTCA 16
276. TURÁN UTCA 16
277. URAY UTCA 16
278. VEKER UTCA 16
279. ZENGŐ UTCA 16
280. ALMA UTCA 17
281. ALIG UTCA 17
282. ALMAVIRÁG UTCA 17
283. ÁRNYAS UTCA 17
284. BAZSARÓZSA UTCA 17
285. BÉKÉS UTCA 17
286. BÉKÉSCSABA UTCA 17
287. BIRSALMA UTCA 17
288. BODZA UTCA 17
289. BORÓKA UTCA 17
290. CINEGE UTCA 17
291. CSERESZNYE UTCA 17
292. CSÓKA UTCA 17
293. CSONGRÁD UTCA 17
294. CSUTORÁS UTCA 17
295. DÉZSA UTCA 17
296. DOBOZ UTCA 17
297. DOBVERŐ UTCA 17
298. DOROZSMA UTCA 17
299. ECETFA UTCA 17
300. EPER UTCA 17
301. FAISKOLA UTCA 17
302. FANYŰVŐ UTCA 17
303. FAVÁGÓ UTCA 17
304. FÜLEMÜLE UTCA 17
305. GÉBICS UTCA 17
306. GERLE UTCA 17
307. GRÁNÁTALMA UTCA 17
308. GYERTYÁN UTCA 17
309. GYOMA UTCA 17
310. GYURGYALAG UTCA 17
311. HORDÓ UTCA 17
312. JEGENYE UTCA 17
313. KÁDÁR UTCA 17
314. KALOCSA UTCA 17
315. KAPÁS UTCA 17
316. KASKÖTŐ UTCA 17
317. KERTSÉG UTCA 17
318. KISDOBOS UTCA 17
319. KISTELEK UTCA 17
320. KLAUZÁL GÁBOR UTCA 17
321. KOPÁNCS UTCA 17
322. KORCSOLYÁS UTCA 17
323. KORMORÁN UTCA 17
324. KÖSZMÉTE UTCA 17
325. KUVIK UTCA 17
326. KUVIK ZUG 17
327. KÜLSŐ MONOSTORPÁLYI ÚT 17
328. LAPPANTYÚ UTCA 17
329. LEGÉNYRÓZSA UTCA 17
330. LÉGYKAPÓ UTCA 17
331. LEININGEN UTCA 85-121 17
332. LENCZ UTCA 17
333. LILIOM UTCA 17
334. MAGTÁR UTCA 17
335. MAKÓ UTCA 17
336. MÁLNA UTCA 17
337. MAROKSZEDŐ UTCA 17
338. MEZŐSÉG UTCA 17
339. MOGYORÓ UTCA 17
340. MONOSTORPÁLYI ÚT 199-végig 17
341. MUSKOTÁLY UTCA 17
342. NAGYDOBOS UTCA 17
343. OROSHÁZA UTCA 17
344. ŐSZAPÓ UTCA 17
345. PACIKERT UTCA 17
346. PAJTÁS UTCA 17
347. PAPRIKA UTCA 17
348. PELIKÁN UTCA 17
349. POHL FERENC UTCA 17
350. POROSHÁT UTCA 17
351. POSZÁTA UTCA 17
352. PRÉSHÁZ UTCA 17
353. PUTTONY UTCA 17
354. RETEK UTCA 17
355. RIBIZLI UTCA 17
356. RINGLÓ UTCA 17
357. ROZMARING UTCA 17
358. RÖVID UTCA 17
359. SAJTÁR UTCA 17
360. SÁRGARIGÓ UTCA 17
361. SARKAD UTCA 17
362. SIRÁLY UTCA 17
363. SZAJKÓ UTCA 17
364. SZÁNTÓ UTCA 17
365. SZEGED UTCA 17
366. SZÉNA TÉR 17
367. SZENTES UTCA 17
368. SZILVA UTCA 17
369. SZŐLŐPRÉS UTCA 17
370. SZŐREG UTCA 17
371. TÉL UTCA 17
372. TUBARÓZSA UTCA 17
373. TÜDŐS KLÁRA UTCA 17
374. VADALMA UTCA 17
375. VENYIGE UTCA 17
376. VETŐ UTCA 17
377. VETŐ KÖZ 17
378. VÍZHORDÓ UTCA 17
379. ARANY JÁNOS TÉR 18
380. BEM TÉR 18
381. BETHLEN UTCA 36-44 18
382. CSEMETE UTCA 18
383. GÖRBE UTCA 18
384. HAJÓ UTCA 18
385. HONVÉD UTCA 3-21 18
386. HONVÉD UTCA 37-71 18
387. HONVÉD UTCA 32-72 18
388. KAR UTCA 18
389. PÉTERFIA UTCA 18
390. DOMOKOS LAJOS UTCA 1-49 19
391. GYERGYÓ UTCA 19
392. HORTOBÁGY UTCA 2-38 19
393. AJTÓ UTCA 20
394. BETHLEN UTCA 1-43/A 20
395. BETHLEN UTCA 48-72 20
396. BARTÓK BÉLA ÚT 21
397. BÉLA UTCA 21
398. BEZERÉDJ UTCA 21
399. BÖLCS UTCA 21
400. CSATA UTCA 21
401. CSIGEKERT UTCA 7-47 21
402. CSIGEKERT UTCA 4-24 21
403. DÉLIBÁB UTCA 21
404. DIÓFA UTCA 7-61/A 21
405. DIÓFA UTCA 2-48/A 21
406. DOROTTYA UTCA 21
407. GÉZA UTCA 21
408. GOHÉR UTCA 21
409. GYEPŰSOR UTCA 7-63 21
410. GYEPŰSOR UTCA 16-76 21
411. HONVÉDTEMETŐ UTCA 1-19 21
412. HONVÉDTEMETŐ UTCA 2-40 21
413. HUBA UTCA 21
414. JÓZSEF UTCA 21
415. JÓZSEF KÖZ 21
416. KÁLMÁN UTCA 21
417. KARACS FERENC UTCA 21
418. KISBOTOS UTCA 21
419. KISS ERNŐ UTCA 21
420. KÖND UTCA 21
421. KÖNTÖSGÁT SOR 21
422. KÖNTÖSKERT UTCA 21
423. LILLA KÖZ 21
424. LILLA TÉR 21
425. MAROS UTCA 21
426. MAROS KÖZ 21
427. NAGYBOTOS UTCA 21
428. NAPHAL UTCA 21
429. OND UTCA 21
430. SÁNDOR KÖZ 21
431. SÁNDOR UTCA 21
432. SZABOLCS UTCA 21
433. SZITAKÖTŐ KÖZ 21
434. SZOTYORI UTCA 15-81 21
435. SZOTYORI UTCA 46-92 21
436. TÖHÖTÖM UTCA 21
437. VÁG UTCA 21
438. VASÖNTŐ UTCA 21
439. AUGUSZTA TÉR 22
440. BABÉR UTCA 22
441. BARTHA BOLDIZSÁR UTCA 22
442. BENCSIK SÁNDOR UTCA 22
443. BENDEGÚZ TÉR 22
444. BOGNÁR REZSŐ UTCA 22
445. BÖSZÖRMÉNYI ÚT 127-végig 22
446. BÖSZÖRMÉNYI ÚT 144-végig 22
447. BRANYISZKÓ UTCA 22
448. DÉR UTCA 22
449. DOBERDÓ UTCA 22
450. FEJEDELEM UTCA 22
451. FELLEG UTCA 22
452. GÖRGEY UTCA 18-36 22
453. GYIMES UTCA 22
454. HAJDÚ KÖZ 22
455. HAJDÚ UTCA 22
456. HANGYÁS UTCA 22
457. HANGYÁS KÖZ 22
458. HÁRSFAVIRÁG UTCA 22
459. HÓKRISTÁLY UTCA 22
460. HOLLÓS UTCA 22
461. JENŐ UTCA 22
462. KARTÁCS UTCA 1-végig 22
463. KARTÁCS UTCA 10-végig 22
464. KÉR UTCA 22
465. KESZI UTCA 22
466. KÜLSŐ BÖSZÖRMÉNYI ÚT 22
467. KÜRTGYARMAT UTCA 22
468. LÓVERSENY UTCA 22
469. LÓVERSENY KÖZ 22
470. MÓRICZ ZSIGMOND ÚT 22-24 22
471. NYÉK UTCA 22
472. NYÉK KÖZ 22
473. NYULAS UTCA 22
474. PATAY ISTVÁN UTCA 22
475. RUGÓ UTCA 22
476. SZALAY SÁNDOR UTCA 22
477. SZARKA JÁNOS UTCA 22
478. SZIKES UTCA 22
479. TARJÁN UTCA 22
480. ÚRRÉTJE UTCA 22
481. VARSÁNY UTCA 22
482. VERSENY UTCA 22
483. VEZÉR UTCA 1-végig 22
484. VIDI UTCA 22
485. ÁBEL UTCA 23
486. ACSÁDI ÚT 43-végig 23
487. ACSÁDI ÚT 28-90 23
488. BELLEGELŐI ÚT 23
489. BENEDEK MIHÁLY UTCA 23
490. BEREGSZÁSZI PÁL UTCA 23
491. BÉRI BALOGH UTCA 23
492. BERZSENYI ÚT 23
493. CIKLÁMEN UTCA 23
494. FORDULÓ KÖZ 23
495. GYÖNGYIKE UTCA 23
496. HADNAGY UTCA 23
497. HAJÓS ALFRÉD UTCA 23
498. HERPAY GÁBOR UTCA 23
499. JÓZSAI UTCA 23
500. JUHÁSZ GÉZA UTCA 23
501. JURISICH UTCA 23
502. KADÉT UTCA 23
503. KATICAVIRÁG UTCA 23
504. KENYÉR UTCA 23
505. KEREZSI ENDRE UTCA 23
506. KONTYVIRÁG UTCA 23
507. KÓS KÁROLY UTCA 23
508. KÖRTEFA UTCA 23
509. KŐSZEG UTCA 23
510. KÖSZÖRŰS UTCA 23
511. KÖVIRÓZSA UTCA 23
512. LABODA UTCA 23
513. MAGVETŐ UTCA 23
514. MAKKAI SÁNDOR UTCA 23
515. MEGGYFÁS UTCA 23
516. MOHÁCS UTCA 23
517. NAGY LAJOS UTCA 23
518. ORMAI NORBERT UTCA 23
519. PÉK UTCA 23
520. PERZSE UTCA 23
521. PETNEHÁZY UTCA 23
522. RADNÓTI MIKLÓS UTCA 23
523. SARKADI IMRE UTCA 23
524. SKALNITZKY ANTAL UTCA 23
525. SÓLYOM UTCA 92-92/E 23
526. SZABÓ PÁL UTCA 23
527. SZALÓKSÁMSON UTCA 23
528. SZÁMADÓ UTCA 23
529. SZÁZADOS UTCA 23
530. SZITÁS UTCA 23
531. SZONDI UTCA 23
532. SZŰCS ISTVÁN UTCA 23
533. TAMÁSI ÁRON UTCA 23
534. TOMORI PÁL UTCA 23
535. TÖLCSÉRVIRÁG UTCA 23
536. VAK BOTTYÁN UTCA 23
537. VAY ÁDÁM UTCA 23
538. VERES PÉTER UTCA 23
539. ZELIZY DÁNIEL UTCA 23
540. ZSIGMOND FERENC UTCA 23
541. BALTAZÁR DEZSŐ TÉR 24
542. BETHLEN UTCA 4-34 24
543. BORZ UTCA 24
544. CSAP UTCA 24
545. CSEREPES UTCA 24
546. CSÓK UTCA 24
547. CSOKONAI UTCA 24
548. DARABOS UTCA 1-15 24
549. DÉRI TÉR 24
550. FŰVÉSZKERT UTCA 24
551. GARAI UTCA 24
552. HUNYADI JÁNOS UTCA 1-29 24
553. JÓKAI UTCA 24
554. KÁLVIN TÉR 24
555. KOSSUTH TÉR 24
556. KOSZORÚ UTCA 24
557. MÁTA UTCA 24
558. MESTER UTCA 24
559. MÚZEUM UTCA 24
560. PERÉNYI UTCA 24
561. PESTI UTCA 24
562. RÓZSA UTCA 24
563. SEGNER TÉR 24
564. TANÍTÓ UTCA 24
565. VÁROSHÁZ UTCA 24
566. VENDÉG UTCA 24
567. ZAMENHOF UTCA 24
568. ZÚGÓ UTCA 24
569. ZSÁK UTCA 24
570. DERÉK UTCA 95-239 25
571. SÁRVÁRI PÁL UTCA 1-83 25
572. SÁRVÁRI PÁL UTCA 4-12 25
573. BETHLEN UTCA 45-51 26
574. DARABOS UTCA 19-végig 26
575. DARABOS UTCA 2-végig 26
576. EGYMALOM UTCA 26
577. EÖTVÖS UTCA 1-27 26
578. EÖTVÖS UTCA 2-40 26
579. HONVÉD UTCA 1-1/B 26
580. HONVÉD UTCA 2-30 26
581. HUNYADI JÁNOS UTCA 2-14 26
582. NEMZETŐR UTCA 26
583. RÁKÓCZI UTCA 24-70 26
584. THALY KÁLMÁN UTCA 26
585. EGYETEM SUGÁRÚT 1-27/A 27
586. FÜREDI ÚT 1-49/A,B 27
587. FÜREDI ÚT 2-34 27
588. FÜREDI ÚT 2-40/A 27
589. LEHEL UTCA 2-6 27
590. DÓZSA GYÖRGY UTCA 1-11 28
591. EGYETEM SUGÁRÚT 2-8 28
592. HONVÉD KÖZ 28
593. HONVÉD UTCA 23-29 28
594. SZEGFŰ UTCA 28
595. VÉNKERT UTCA 28
596. VIOLA UTCA 28
597. BOLYAI UTCA 3-29 29
598. BOLYAI UTCA 4-12 29
599. BOLYAI UTCA 42-48 29
600. EGYETEM SUGÁRÚT 57-75 29
601. EGYETEM SUGÁRÚT 58-70 29
602. HATVANI ISTVÁN UTCA 29
603. KOMLÓSSY ÚT 52-76 29
604. NAGY LAJOS KIRÁLY TÉR 29
605. POROSZLAY ÚT 21-55 29
606. POROSZLAY ÚT 16-54 29
607. SESTAKERT UTCA 29
608. BESZE JÁNOS UTCA 30
609. DOBSINA UTCA 30
610. EMBER PÁL UTCA 30
611. GÉRESI UTCA 30
612. GVADÁNYI UTCA 30
613. IZSÓ UTCA 30
614. KARDOS ALBERT UTCA 30
615. KODÁLY ZOLTÁN UTCA 30
616. KÓRHÁZ UTCA 30
617. MARTINOVICS UTCA 30
618. NAGYERDEI KÖRÚT 2-54 30
619. SIMONYI ÚT 1-végig 30
620. WESZPRÉMI UTCA 30
621. ZOLTAI LAJOS UTCA 30
622. ÁCS UTCA 31
623. ÁRVALÁNYHAJ UTCA 31
624. BALOGH TAMÁS UTCA 31
625. BOJTORJÁN UTCA 31
626. BOKRÉTA UTCA 31
627. CITERA UTCA 31
628. CSÁSZÁR PÉTER UTCA 31
629. DEREKASSY ISTVÁN UTCA 31
630. DEREKASSY ISTVÁN KÖZ 31
631. DÉVÉNY UTCA 31
632. DIÓFA UTCA 1-5 31
633. ÉPÍTŐK UTCÁJA 31
634. FURULYA UTCA 31
635. FŰRÉSZ UTCA 31
636. GÖRGÉNY UTCA 31
637. GYEPLŐ UTCA 31
638. GYEPŰSOR UTCA 3-5/A 31
639. GYEPŰSOR UTCA 2-14 31
640. HALASTÓ UTCA 31
641. HÁMFA KÖZ 31
642. HÁMFA UTCA 31
643. HARGITA UTCA 31
644. KADARCS UTCA 31
645. KANTÁR UTCA 31
646. KECSKERÁGÓ UTCA 31
647. KENÉZY GYULA UTCA 31
648. KÍGYÓHAGYMA UTCA 31
649. KISÁLLOMÁS UTCA 31
650. KISHEGYESI ÚT 1-109 31
651. KISTEGEZ UTCA 31
652. KÖTELES UTCA 31
653. LIBATOP UTCA 31
654. NÁDSÍP UTCA 31
655. NAGY MIHÁLY UTCA 31
656. NAGY MIHÁLY KÖZ 31
657. NAGY MIHÁLY ZUG 31
658. RICHTER GEDEON UTCA 31
659. SÁRMÁS UTCA 31
660. SELYEMFŰ UTCA 31
661. SOMKÓRÓ UTCA 31
662. SZALONKA UTCA 31
663. SZOTYORI UTCA 1/A-13 31
664. SZOTYORI UTCA 2-44 31
665. TAS UTCA 31
666. TEGEZ UTCA 31
667. TÉGLAVETŐ UTCA 31
668. TÓCÓPART UTCA 31
669. ALKONYAT UTCA 32
670. ALKONYAT KÖZ 32
671. BALÁSHÁZY JÁNOS UTCA 32
672. BARCASÁG UTCA 32
673. BÁRSONY UTCA 32
674. BÍBOR UTCA 32
675. CIMBALOM UTCA 32
676. CSALOGÁNY UTCA 32
677. DOB UTCA 32
678. ÉRMELLÉK UTCA 32
679. FUVOLA UTCA 32
680. GITÁR UTCA 32
681. GYÉMÁNT UTCA 32
682. GYÖNGY UTCA 32
683. GYULAI UTCA 32
684. HARSONA UTCA 32
685. HATÁR ÚT 32
686. HATÁR KÖZ 32
687. HÁZGYÁR UTCA 32
688. HEGEDŰ UTCA 32
689. HOFFMANN UTCA 32
690. KAFFKA MARGIT UTCA 32
691. KARINTHY FRIGYES UTCA 32
692. KIRÁLY UTCA 32
693. KISHATÁR UTCA 32
694. KISHEGYESI ÚT 111-221 32
695. KISHEGYESI ÚT 72-264 32
696. KÓCSAG UTCA 32
697. KORPÁS UTCA 32
698. KUNHALOM UTCA 32
699. LANT UTCA 32
700. LÓSKÚTI ÚT 32
701. MEGYER KÖZ 32
702. MEGYER TÉR 32
703. NAPRÓZSA UTCA 32
704. NÍVÓ UTCA 32
705. NYOMDÁSZ UTCA 32
706. POPRÁD UTCA 32
707. PÓSA UTCA 32
708. SÍP UTCA 32
709. SZÉKELYKŐ UTCA 32
710. SZENT MIHÁLY UTCA 32
711. SZIKGÁTI ÚT 32
712. TANKÓ BÉLA UTCA 32
713. TAVASZ UTCA 32
714. TOROCKÓ UTCA 32
715. VADVIRÁG UTCA 32
716. VARJÚTÖVIS UTCA 32
717. VARJÚTÖVIS KÖZ 32
718. VASÚTOLDAL UTCA 32
719. VILÁGOS UTCA 32
720. VULKÁN UTCA 32
721. BABITS MIHÁLY UTCA 33
722. BALMAZÚJVÁROSI ÚT 33
723. BÁN IMRE UTCA 33
724. BAY ZOLTÁN UTCA 33
725. BÖSZÖRMÉNYI ÚT 1-37 33
726. BÖSZÖRMÉNYI ÚT 8-142 33
727. CSIGEKERT UTCA 49-végig 33
728. CSÖRSZ UTCA 33
729. DOMOKOS MÁRTON ÚT 33
730. FÜREDI ÚT 68-104 33
731. GULYÁS PÁL UTCA 33
732. GYIRES BÉLA UTCA 33
733. HONVÉDTEMETŐ UTCA 21-81 33
734. HŐSÖK UTCÁJA 33
735. JÓZSEF ATTILA UTCA 33
736. KÁLMÁN BÉLA UTCA 33
737. KATONA JÓZSEF UTCA 33
738. KERTVÁROS UTCA 33
739. KISS SÁMUEL UTCA 33
740. KOSZTOLÁNYI DEZSŐ UTCA 33
741. LIGET UTCA 33
742. SZABÓ LŐRINC UTCA 33
743. ACZÉL GÉZA UTCA 34
744. BARTA JÁNOS UTCA 34
745. DÓZSA GYÖRGY UTCA 13-33 34
746. EGYETEM SUGÁRÚT 10-30 34
747. GÖRÖMBEI ANDRÁS UTCA 34
748. IBOLYA UTCA 2-28 34
749. IFJÚSÁG UTCA 3-7 34
750. IFJÚSÁG UTCA 2 34
751. LIBAKERT UTCA 34
752. LIPTÁK ANDRÁS UTCA 34
753. NYÁR UTCA 34
754. TAKÁCS ISTVÁN UTCA 34
755. ŰRHAJÓSOK TERE 34
756. DOMOKOS LAJOS UTCA 2-34 35
757. IBOLYA UTCA 23-27 35
758. SINAY MIKLÓS UTCA 29-35 35
759. FÁY ANDRÁS UTCA 36
760. FÜREDI ÚT 46-64/A 36
761. NÁDOR UTCA 36
762. ŐSZ UTCA 36
763. SÉTAKERT UTCA 36
764. SINAY MIKLÓS UTCA 23-27 36
765. ÚJKERT UTCA 36
766. ARATÓ UTCA 37
767. ARANY SÁNDOR UTCA 37
768. BÁNAT UTCA 37
769. BARÁZDA UTCA 37
770. BENCSIK ISTVÁN UTCA 37
771. BERECZKI FERENC UTCA 37
772. BOCZ ERNŐ UTCA 37
773. BODNÁR UTCA 37
774. BOJTÁR UTCA 37
775. BÚZAMEZŐ UTCA 37
776. CUKROS ÚT 37
777. CSABAGYÖNGYE UTCA 37
778. CSÁKY IMRE UTCA 37
779. DARÓCZI VILMOS UTCA 37
780. DELY MÁTYÁS UTCA 37
781. DOHÁNYKERT UTCA 37
782. DOHÁNYOS UTCA 37
783. FEKETE ISTVÁN UTCA 37
784. FENYVES UTCA 37
785. GESZTELYI-NAGY LÁSZLÓ UTCA 37
786. GÖNCÖLSZEKÉR UTCA 37
787. GYÜMÖLCS UTCA 37
788. HANGA UTCA 37
789. HELTAI GÁSPÁR UTCA 37
790. HEROLD ISTVÁN UTCA 37
791. HINTÓS UTCA 37
792. KÁDÁR DŰLŐ 37
793. KALÁSZ UTCA 37
794. KASTÉLYKERT UTCA 37
795. KELLERMANN MÁRTON UTCA 37
796. KISKÚT UTCA 37
797. KOCSIS UTCA 37
798. KÖLES UTCA 37
799. KÖR UTCA 37
800. KÜLSŐ BALMAZÚJVÁROSI ÚT 37
801. KÜLSŐ KASSAI ÚT 37
802. LÁTÓKÉP UTCA 37
803. LOMB UTCA 37
804. MACSI UTCA 37
805. MAKSZIN MIHÁLY UTCA 37
806. MANNINGER GUSZTÁV UTCA 37
807. MÁTAI UTCA 37
808. MATHIÁSZ JÁNOS UTCA 37
809. MEZŐGAZDÁSZ UTCA 37
810. MIRKO LAJOS UTCA 37
811. MONOSTORDŰLŐI ÚT 37
812. MORVAY ZOLTÁN UTCA 37
813. MUSKÁTLI UTCA 37
814. NAGYHÁT UTCA 37
815. NAPRAFORGÓ UTCA 37
816. NEFELEJCS UTCA 37
817. NYÁRFÁS UTCA 37
818. ONDÓDI UTCA 37
819. ORGONA UTCA 37
820. OSTOROS UTCA 37
821. PALLAG PARK 37
822. PARK UTCA 37
823. PEREC DŰLŐ 37
824. PÉTERFIA DŰLŐ 37
825. PULI UTCA 37
826. RUZSÁNYI LÁSZLÓ UTCA 37
827. SÁRGA DŰLŐ 37
828. SÁRGA ÚT 37
829. SIROKI ZOLTÁN UTCA 37
830. SUMMÁS UTCA 37
831. SZEKERES UTCA 37
832. SZELÉNYI FERENC UTCA 37
833. TEMPLOMHEGYI ÚT 37
834. TORMAY BÉLA UTCA 37
835. VECSEY TIBOR UTCA 37
836. VERÉB DŰLŐ 37
837. VIHAR UTCA 37
838. VIRÁGOS UTCA 37
839. ZÁPOR UTCA 37
840. ZÖLDMEZŐ UTCA 37
841. ZSÁLYA KÖZ 37
842. ADY ENDRE ÚT 38
843. ANDAHÁZI UTCA 38
844. BALASSA BÁLINT UTCA 38
845. BENCZÚR GYULA UTCA 38
846. BESSENYEI UTCA 38
847. CSANAK JÓZSEF UTCA 38
848. EGYETEM SUGÁRÚT 29-55 38
849. II. JÁNOS PÁL TÉR 38
850. KOMLÓSSY ÚT 1-43 38
851. KOMLÓSSY ÚT 2-50 38
852. LISZNYAI UTCA 38
853. MEDGYESSY SÉTÁNY 38
854. NAGYERDEI KÖRÚT 56-végig 38
855. NAGYERDEI PARK 38
856. OLÁH GÁBOR UTCA 38
857. PALLAGI ÚT 38
858. PÉCHY UTCA 38
859. POROSZLAY ÚT 1-19 38
860. POROSZLAY ÚT 2-14 38
861. SIMONYI ÚT 2-végig 38
862. SZÉKELYEK PARKJA 38
863. VIGADÓ TÉR 38
864. BOLYAI UTCA 18-40 39
865. EGYETEM SUGÁRÚT 32-56 39
866. GYÖNGYÖSI UTCA 39
867. JUHÁSZ GYULA UTCA 39
868. MIKSZÁTH KÁLMÁN UTCA 1-43 39
869. MIKSZÁTH KÁLMÁN UTCA 2-72 39
870. MIKSZÁTH KÁLMÁN UTCA 78 39
871. PÁPAI JÓZSEF UTCA 39
872. THOMAS MANN UTCA 1-43 39
873. THOMAS MANN UTCA 2-64 39
874. BORSOS JÓZSEF TÉR 40
875. DÓZSA GYÖRGY UTCA 2-28 40
876. IBOLYA UTCA 1-21 40
877. SINAY MIKLÓS UTCA 1-21 40
878. SINAY MIKLÓS UTCA 2-6 40
879. ALKOTMÁNY UTCA 41
880. ARAD UTCA 41
881. ATTILA TÉR 41
882. BAROSS UTCA 41
883. BENEDEK ELEK TÉR 41
884. BOCSKAI TÉR 1-37 41
885. CEGLÉD UTCA 41
886. CSENGŐ UTCA 41
887. FARAKTÁR UTCA 3-41/C 41
888. FARAKTÁR UTCA 2-42 41
889. HAJNAL UTCA 41
890. KÉSMÁRK UTCA 41
891. KOLOZSVÁRI UTCA 41
892. MUNKÁCSY MIHÁLY UTCA 41
893. SZATMÁR UTCA 41
894. UNGVÁR UTCA 41
895. BEREK UTCA 42
896. CSAPÓ UTCA 27-35 42
897. CSAPÓ UTCA 37-79 42
898. DOMB UTCA 42
899. FAZEKAS MIHÁLY UTCA 42
900. KÍGYÓ UTCA 42
901. LÓRÁNTFFY UTCA 42
902. LŐRINC PAP UTCA 42
903. MALOMKÖZ UTCA 42
904. MÉLIUSZ TÉR 42
905. MONOSTOR UTCA 42
906. MONTI EZREDES UTCA 42
907. ÖTMALOM UTCA 42
908. PACSIRTA UTCA 42
909. CSAPÓ UTCA 28-74 43
910. CSAPÓ UTCA 81-87 43
911. CSAPÓ UTCA 40-74 43
912. KAZINCZY UTCA 43
913. KÖLCSEY UTCA 43
914. KÖNYÖK UTCA 43
915. LEÁNY UTCA 43
916. MARÓTHI GYÖRGY UTCA 43
917. MESZENA UTCA 43
918. RÁKÓCZI UTCA 31-75 43
919. SZAPPANOS UTCA 43
920. AGÁRDI UTCA 44
921. BUSI UTCA 44
922. DAMJANICH UTCA 1-17 44
923. DAMJANICH UTCA 2-20 44
924. EÖTVÖS UTCA 29-49 44
925. EÖTVÖS UTCA 42-66 44
926. GYÖNGYVIRÁG UTCA 44
927. HADHÁZI ÚT 5-27 44
928. HADHÁZI ÚT 2-48 44
929. HOMOK UTCA 44
930. KÚT UTCA 44
931. NAGYSÁNDOR JÓZSEF UTCA 44
932. NYÍL UTCA 44
933. PERECES UTCA 44
934. APAFI UTCA 2-60 45
935. BOTOND UTCA 45
936. DAMJANICH UTCA 19-végig 45
937. DAMJANICH UTCA 22-végig 45
938. HADHÁZI ÚT 29-63 45
939. HADHÁZI ÚT 52-134 45
940. KASSAI ÚT 2-24 45
941. KORPONAY UTCA 45
942. LAKTANYA UTCA 45
943. LUGOSSY UTCA 45
944. NAGY PÁL UTCA 45
945. RÓZSAHEGY UTCA 45
946. TÁNCSICS MIHÁLY UTCA 45
947. VASVÁRI PÁL UTCA 45
948. AKÁCMÉZ UTCA 46
949. APAFÁJA UTCA 46
950. APAFI UTCA 1-141 46
951. APAFI UTCA 72-74/B 46
952. APÁTERDŐ UTCA 46
953. ÁRPA UTCA 46
954. BÚZA UTCA 46
955. CECÍLIA UTCA 46
956. DICSŐFI UTCA 46
957. GILICE KÖZ 46
958. GOLYÓ UTCA 46
959. GYŰRŰ UTCA 46
960. HADHÁZI ÚT 137-végig 46
961. HARASZTOS KÖZ 46
962. HEVESI UTCA 46
963. ILONA UTCA 46
964. JUHARFA UTCA 46
965. KASSAI ÚT 91-végig 46
966. KASSAI ÚT 68-végig 46
967. KENDER UTCA 15-27 46
968. KENDER UTCA 12-30 46
969. KURTA UTCA 46
970. NYÍREGYHÁZI UTCA 46
971. PAGONY UTCA 46
972. SÁROSI UTCA 46
973. SÁVOLY KÖZ 46
974. SZÁLERDŐ UTCA 46
975. TISZTÁS UTCA 46
976. TÖLTÉNY UTCA 46
977. VADGESZTENYE KÖZ 46
978. VASÚTSZÉL UTCA 46
979. VERESGYŰRŰ UTCA 46
980. ZÓLYOM UTCA 46
981. ZÖLD UTCA 11-végig 46
982. ZÖLD UTCA 10-végig 46
983. ABONYI UTCA 47
984. AULICH UTCA 47
985. BAKSAY SÁNDOR UTCA 47
986. CSAPÓKERT UTCA 47
987. HADHÁZI ÚT 71-135 47
988. JÁNOSI UTCA 1-43 47
989. JÁNOSI UTCA 2-42 47
990. JÓSIKA UTCA 47
991. KASSAI ÚT 25-89 47
992. KASSAI ÚT 26-66 47
993. KEMÉNY ZSIGMOND UTCA 47
994. KERESSZEGI UTCA 56-60/A 47
995. LŐTÉR UTCA 47
996. LŐTÉR KÖZ 47
997. LÖVÉSZ UTCA 47
998. MIKES KELEMEN UTCA 47
999. PATTANTYÚS UTCA 47
1000. POLGÁR UTCA 47
1001. SÁMSONI ÚT 1-41 47
1002. SÁMSONI ÚT 4-22 47
1003. SZIGLIGETI UTCA 47
1004. THÖKÖLY UTCA 47
1005. TOLDI MIKLÓS UTCA 47
1006. TÖLGYFA UTCA 47
1007. TÜZÉR UTCA 47
1008. VAS GEREBEN UTCA 47
1009. ZÁKÁNY UTCA 47
1010. ZÖLD UTCA 4-8 47
1011. ZRÍNYI UTCA 3-53/A 47
1012. ZRÍNYI UTCA 2-32/B 47
1013. APAFI UTCA 143-161 48
1014. APAFI UTCA 64-70/B 48
1015. BEKECS UTCA 48
1016. DEMBINSZKY UTCA 48
1017. DESSEWFFY UTCA 48
1018. DOBÓ UTCA 48
1019. DUGOVICS TITUSZ UTCA 48
1020. GÁBORJÁNI SZABÓ KÁLMÁN UTCA 48
1021. KASSAI ÚT 1-23 48
1022. KINIZSI UTCA 48
1023. KLAPKA UTCA 48
1024. KURUC UTCA 1-37 48
1025. KURUC UTCA 2-56 48
1026. MAGYARI UTCA 48
1027. MARKOTÁNYOS UTCA 48
1028. ÓTEMETŐ UTCA 2-32 48
1029. SARLÓ UTCA 48
1030. SZÉKELY UTCA 48
1031. SZŰR UTCA 48
1032. VIRÁG UTCA 48
1033. BERCSÉNYI MIKLÓS UTCA 49
1034. BOCSKAI TÉR 8-12 49
1035. CSILLAG UTCA 49
1036. FÉNYES UDVAR 5-7 49
1037. FÉNYES UDVAR 6-8 49
1038. RAKOVSZKY DÁNIEL UTCA 49
1039. VÍZTORONY UTCA 1-45 49
1040. FÉNYES UDVAR 1-3 50
1041. FÉNYES UDVAR 9-45 50
1042. FÉNYES UDVAR 2 50
1043. FÉNYES UDVAR 10-18/A 50
1044. KARÁCSONY GYÖRGY UTCA 50
1045. ARANYESŐ UTCA 51
1046. BUDAI NAGY ANTAL UTCA 1-51 51
1047. DÉZSI ANDRÁS UTCA 51
1048. FARAKTÁR UTCA 43-végig 51
1049. FARAKTÁR UTCA 44-végig 51
1050. FÉLEGYHÁZI TAMÁS UTCA 51
1051. HOLD UTCA 3-17 51
1052. HOLD UTCA 4-16 51
1053. HOLLÓ LÁSZLÓ UTCA 51
1054. HONTI UTCA 1-17 51
1055. HONTI UTCA 2-16 51
1056. HUSZÁR GÁL UTCA 1-75 51
1057. HUSZÁR GÁL UTCA 40-80 51
1058. JÁZMIN UTCA 51
1059. KÁDAS UTCA 51
1060. KERESSZEGI UTCA 113 51
1061. KOLÓNIA UTCA 51
1062. KOMÁROMI CSIPKÉS GYÖRGY TÉR 51
1063. LAKATOS UTCA 51
1064. LUTHER UTCA 1-23 51
1065. LUTHER UTCA 2-36 51
1066. LUTHER UTCA 25-55 51
1067. MÁK UTCA 51
1068. MALVIN UTCA 1-55 51
1069. NÓGRÁDI MÁTYÁS UTCA 51
1070. OLAJÜTŐ UTCA 51
1071. POGÁNY UTCA 51
1072. REPCE UTCA 51
1073. RUYTER UTCA 51
1074. SAJTOLÓ UTCA 51
1075. SŐREGI JÁNOS UTCA 51
1076. SZÁRAZI FERENC UTCA 1-25 51
1077. SZÁRAZI FERENC UTCA 2-26/A 51
1078. SZENCZI MOLNÁR ALBERT UTCA 51
1079. SZENTGYÖRGYI UTCA 51
1080. SZILVÁSÚJFALVI UTCA 51
1081. THURY ANDRÁS UTCA 51
1082. VERESEGYHÁZI TAMÁS UTCA 51
1083. ÁRVA UTCA 52
1084. BAYK ANDRÁS UTCA 52
1085. BIHARI UTCA 52
1086. BÖLLÉR UTCA 52
1087. CIKÓRIA UTCA 52
1088. CSIPKÉS UTCA 52
1089. CSOBOLYÓ UTCA 52
1090. CSONGOR UTCA 52
1091. CSUKA UTCA 52
1092. DÉVAI UTCA 1-13 52
1093. DÉVAI UTCA 2-40 52
1094. DIÁNA UTCA 52
1095. DIÓSZEGI ÚT 52
1096. DIÓTÖRŐ UTCA 52
1097. ERDEI FERENC UTCA 52
1098. ESTIKE UTCA 52
1099. FAGYAL UTCA 52
1100. FANCSIKA ÚT 52
1101. FILLÉR UTCA 52
1102. FÓLIÁS UTCA 52
1103. FRANCISKA UTCA 52
1104. FÜZES ÚT 52
1105. FŰZFA UTCA 52
1106. HARANGOS UTCA 52
1107. HÉTVEZÉR UTCA 1-51/A 52
1108. HÉTVEZÉR UTCA 2-26 52
1109. KAKASLÁBFŰ UTCA 52
1110. KÁNTOR UTCA 52
1111. KAPOR UTCA 52
1112. KÁRÓKATONA UTCA 52
1113. KERÉKGYÁRTÓ UTCA 52
1114. KERESZTESI UTCA 1-59 52
1115. KERESZTESI UTCA 2/B-48/A 52
1116. KISBÁNYA UTCA 52
1117. KNÉZICH KÁROLY UTCA 3-15 52
1118. KNÉZICH KÁROLY UTCA 2-16 52
1119. KORMOSALMA UTCA 52
1120. KORSÓ UTCA 1-19 52
1121. KORSÓ UTCA 2-28 52
1122. KOSÁRFONÓ UTCA 52
1123. KÖMÉNY UTCA 52
1124. KÜLSŐ DIÓSZEGI ÚT 52
1125. LAHNER UTCA 7-77/A 52
1126. LAHNER UTCA 10-64 52
1127. LÁMPÁS UTCA 52
1128. MALOM UTCA 52
1129. MÉSZÁROS UTCA 52
1130. NAPFÉNY UTCA 52
1131. NŐSZIROM UTCA 52
1132. ÖDÖN UTCA 52
1133. PANDÚR UTCA 52
1134. PETREZSELYEM UTCA 52
1135. REMÉNY KÖZ 52
1136. REMÉNY UTCA 52
1137. SALÁTA UTCA 52
1138. SÁRKÁNYFŰ UTCA 52
1139. SCHWEIDEL JÓZSEF UTCA 52
1140. SIMON LÁSZLÓ UTCA 52
1141. SÍPOS UTCA 52
1142. SOM UTCA 52
1143. SOMOGYI PÁL UTCA 52
1144. SÓSKA UTCA 52
1145. SZAPPANFŰ UTCA 52
1146. SZÉP UTCA 1-11/B 52
1147. SZÉP UTCA 2-12 52
1148. SZIKRA UTCA 52
1149. TENGERÉSZ UTCA 52
1150. TERMŐ UTCA 52
1151. TORDAI GÁBOR UTCA 52
1152. TÖMÖS UTCA 52
1153. TÖRÖK IGNÁC UTCA 52
1154. TÜNDE UTCA 52
1155. TÜNDÉRKERT UTCA 52
1156. TÜNDÉRLAK UTCA 52
1157. TÜNDÉRRÓZSA UTCA 52
1158. ÚJ UTCA 1-21 52
1159. ÚJ UTCA 2-24 52
1160. VADLIBA UTCA 1-17 52
1161. VADLIBA UTCA 4/B 52
1162. VÁGÓHÍD UTCA 52
1163. VASUTAS UTCA 1-31 52
1164. VASUTAS UTCA 2-32 52
1165. VIKÁR BÉLA UTCA 52
1166. ZELLER UTCA 52
1167. ZSIBOGÓ KÖZ 52
1168. BAKATOR UTCA 53
1169. BÁRÁNYFELHŐ UTCA 53
1170. BAZSALIKOM UTCA 53
1171. BERETTYÓ UTCA 53
1172. BORÁGÓ UTCA 53
1173. BORSMENTA UTCA 53
1174. BORSZŐLŐ UTCA 53
1175. CSÁTHY UTCA 3-47 53
1176. CSÁTHY UTCA 4-46 53
1177. DERES UTCA 53
1178. ECSEDI ISTVÁN UTCA 53
1179. FÁTYOLFELHŐ UTCA 53
1180. FURMINT UTCA 53
1181. FÜRTÖS KÖZ 53
1182. FÜRTÖS UTCA 53
1183. GOGOL UTCA 53
1184. GOMOLYFELHŐ UTCA 53
1185. GYŰSZŰVIRÁG UTCA 53
1186. HALASI UTCA 53
1187. HÁRMASHEGY UTCA 53
1188. HAVAS UTCA 53
1189. HAVASIGYOPÁR UTCA 53
1190. HEGYKÖZ UTCA 53
1191. HÓD UTCA 53
1192. HOLD UTCA 21-77 53
1193. HOLD UTCA 22-66 53
1194. HOLDSUGÁR UTCA 53
1195. HONTI UTCA 19-41 53
1196. HONTI UTCA 18-32 53
1197. IRINGÓ UTCA 53
1198. JÁGER UTCA 53
1199. JÉGCSAP UTCA 53
1200. JÉGMADÁR UTCA 53
1201. JUHFARK UTCA 53
1202. KADARKA UTCA 53
1203. KAKAS UTCA 53
1204. KANKALIN UTCA 53
1205. KÁRÁSZ UTCA 53
1206. KASZÁS UTCA 53
1207. KECSEGE UTCA 53
1208. KÉKCSILLAG UTCA 53
1209. KÉKFRANKOS UTCA 53
1210. KÉKNYELŰ UTCA 53
1211. KÉKPERJE UTCA 53
1212. KÉKSZŐLŐ UTCA 53
1213. KÉRÉSZ UTCA 53
1214. KESZEG UTCA 53
1215. KISS JÓZSEF UTCA 53
1216. KONDOROS UTCA 53
1217. KONDOROSKERT UTCA 53
1218. KÖRÖS UTCA 53
1219. LAPÁLY UTCA 53
1220. LEGELŐ UTCA 53
1221. MAJORÁNNA UTCA 53
1222. MÉZESHEGY UTCA 53
1223. MEZŐ UTCA 53
1224. MOLNÁR UTCA 53
1225. MOZSÁR UTCA 53
1226. MUNKÁS UTCA 1-39/C 53
1227. MUNKÁS UTCA 4-48 53
1228. NAGYKÁROLY UTCA 53
1229. NAGYSZALONTA UTCA 53
1230. NAPSUGÁR UTCA 53
1231. PEHELYFELHŐ UTCA 53
1232. PEMETEFŰ UTCA 53
1233. PÉRCSIKERT UTCA 53
1234. PIPÓHEGY UTCA 53
1235. PORTÖRŐ UTCA 53
1236. RIZLING UTCA 53
1237. SÁFRÁNY UTCA 53
1238. SAJÓ UTCA 53
1239. SÓLYOM UTCA 1-43/B 53
1240. SZAMOS UTCA 53
1241. SZÉLSŐ UTCA 53
1242. SZILVÁNI UTCA 53
1243. SZŐLŐSKERT UTCA 53
1244. SZÖMÖRCE UTCA 53
1245. TÁLTOS UTCA 53
1246. TISZA UTCA 53
1247. TISZAVIRÁG UTCA 53
1248. TRAMINI UTCA 53
1249. UNGVÁRIKERT UTCA 53
1250. VADKACSA UTCA 53
1251. VÁKÁNCSOS UTCA 53
1252. VÁMOSPÉRCSI ÚT 11-végig 53
1253. VÁMOSPÉRCSI ÚT 4-től végig 53
1254. VÁSÁRHELYI PÁL UTCA 53
1255. ZÚZMARA UTCA 53
1256. ALVINCZI PÉTER UTCA 54
1257. BÁLINT PAP UTCA 54
1258. BÁNYAI JÚLIA UTCA 54
1259. BUDAI NAGY ANTAL UTCA 53-75/B 54
1260. BUDAI NAGY ANTAL UTCA 77-105 54
1261. BUDAI NAGY ANTAL UTCA 2-68/B 54
1262. BUDAI NAGY ANTAL UTCA 70-92 54
1263. CSÁTHY UTCA 49-71 54
1264. CSÁTHY UTCA 48-72 54
1265. DOLMÁNY UTCA 54
1266. GÉPÉSZ UTCA 54
1267. GÖRÖG UTCA 54
1268. HELTAI JENŐ UTCA 54
1269. HODÁSZI LUKÁCS UTCA 54
1270. HUSZÁR GÁL UTCA 2-72 54
1271. HÜVELYES UTCA 54
1272. KÁLMÁNCSEHI UTCA 54
1273. KÁSZON UTCA 54
1274. KERESSZEGI UTCA 25-51 54
1275. KERTÉSZ UTCA 54
1276. KINCSESHEGY UTCA 54
1277. KÖLESÉRI SÁMUEL UTCA 54
1278. KURUC UTCA 39-végig 54
1279. KURUC UTCA 58-végig 54
1280. LIGET TÉR 54
1281. LUTHER UTCA 57-81 54
1282. LUTHER UTCA 38-76 54
1283. MALVIN UTCA 57-59/A 54
1284. MALVIN UTCA 2-66 54
1285. MELOTAI NYILAS UTCA 54
1286. MÓRA FERENC UTCA 54
1287. MOZDONY UTCA 54
1288. MUNKÁS UTCA 54
1289. RADÁN BALÁZS UTCA 54
1290. SÓLYOM UTCA 45-69 54
1291. SÓLYOM UTCA 2-90 54
1292. SZÁRAZI FERENC UTCA 27-végig 54
1293. SZÁRAZI FERENC UTCA 28-végig 54
1294. SZEGEDI GERGELY UTCA 54
1295. SZIKSZAI UTCA 54
1296. TORNAI ISTVÁN UTCA 54
1297. ZWINGLI UTCA 54
1298. ÁDÁM UTCA 55
1299. ARASZ UTCA 55
1300. BÁTHORI UTCA 3-51 55
1301. BÁTHORI UTCA 2-12 55
1302. BUDAI NAGY ANTAL UTCA 96-106/A 55
1303. ÉDEN UTCA 3-57 55
1304. ÉDEN UTCA 2-58 55
1305. ÉVA UTCA 55
1306. GÁBOR ÁRON UTCA 3-69 55
1307. GÁBOR ÁRON UTCA 2-68/A 55
1308. JÁNOSI UTCA 45-59 55
1309. JÁNOSI UTCA 50-56 55
1310. KERESSZEGI UTCA 53-111 55
1311. KERESSZEGI UTCA 62 55
1312. KISFALUDY UTCA 55
1313. KŐFARAGÓ UTCA 55
1314. KŐMŰVES UTCA 55
1315. KÖNYVKÖTŐ UTCA 55
1316. MAGYAR UTCA 55
1317. MÁTYÁS KIRÁLY UTCA 55
1318. ŐRMESTER UTCA 55
1319. PAJZS UTCA 55
1320. PAPTAVA UTCA 55
1321. RÁBA UTCA 55
1322. SÓLYOM UTCA 87-121/A 55
1323. SÜVEG UTCA 55
1324. SZILÁGYI ERZSÉBET UTCA 55
1325. VERECKE UTCA 55
1326. VŐFÉLY UTCA 55
1327. ÁG UTCA 56
1328. ÁLLOMÁS UTCA 56
1329. ÁROK UTCA 56
1330. BAGOLY UTCA 56
1331. BAJONETT UTCA 56
1332. BÁRD UTCA 56
1333. BIBE UTCA 56
1334. BIMBÓ UTCA 56
1335. BOKROS UTCA 56
1336. BORHÁZ UTCA 56
1337. BORS UTCA 56
1338. BUZOGÁNY UTCA 56
1339. CSALITOS UTCA 56
1340. CSATORNA SOR 56
1341. CSEREI UTCA 56
1342. CSEREI PART 56
1343. CSERESZNYEVIRÁG UTCA 56
1344. DIADAL UTCA 56
1345. DIÓ UTCA 56
1346. DOMBHAJLAT UTCA 56
1347. DOMBHÁT UTCA 56
1348. DOMBOSI ÚT 56
1349. DONGÓ UTCA 56
1350. ERDŐMELLÉK UTCA 56
1351. ERDŐMESTER UTCA 56
1352. ERDŐSZÉL UTCA 56
1353. FAHÉJ UTCA 56
1354. FEKETERIGÓ UTCA 56
1355. FENYŐ UTCA 56
1356. FENYŐ KÖZ 56
1357. FENYŐRIGÓ UTCA 56
1358. FUTÓ UTCA 56
1359. FUVALLAT UTCA 56
1360. GÁSPÁRKERT UTCA 56
1361. GÁSPÁRKERT KÖZ 56
1362. GRÁNÁT UTCA 56
1363. GYALOG UTCA 56
1364. GYÖNGYSZEM UTCA 56
1365. HAJNALCSILLAG UTCA 56
1366. HETÉNYI JÁNOS UTCA 56
1367. HÓDOS IMRE UTCA 56
1368. HOLDVILÁG UTCA 56
1369. HŐFORRÁS UTCA 56
1370. KÁKA UTCA 56
1371. KAKUKK UTCA 56
1372. KAPITÁNY UTCA 56
1373. KAPTÁR UTCA 56
1374. KARD UTCA 56
1375. KÁRPÁTI KÁROLY UTCA 56
1376. KELENCE UTCA 56
1377. KENDER UTCA 1-13 56
1378. KENDER UTCA 4-10 56
1379. KOVÁCS PÁL UTCA 56
1380. KÖKÉNY UTCA 56
1381. KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR UTCA 56
1382. KÜLSŐ SÁMSONI ÚT 56
1383. KÜLSŐ SÁMSONI ÚT 56
1384. LEJTŐS UTCA 56
1385. LÉPESMÉZ UTCA 56
1386. LOVAS UTCA 56
1387. LUGAS UTCA 56
1388. MADÁR UTCA 56
1389. MAGHÁZ UTCA 56
1390. MÉHESKERT UTCA 56
1391. MÉHÉSZFÖLD UTCA 56
1392. MÉHKAS UTCA 56
1393. MÉZESBÁB UTCA 56
1394. MÉZESCSÓK UTCA 56
1395. MÉZESHUSZÁR UTCA 56
1396. MÉZESKARD UTCA 56
1397. MÉZHARMAT UTCA 56
1398. NAGY JENŐ UTCA 56
1399. NAPKELTE UTCA 56
1400. NAPNYUGTA UTCA 56
1401. NEKTÁR UTCA 56
1402. NYEREG UTCA 56
1403. NYÍRBÁTOR UTCA 56
1404. NYÍRFA UTCA 56
1405. NYITNIKÉK UTCA 56
1406. OLIMPIA FASOR 56
1407. ÖSVÉNY UTCA 56
1408. ŐZLÁB UTCA 56
1409. PÁZSIT UTCA 56
1410. PEMPŐ KÖZ 56
1411. PEMPŐ UTCA 56
1412. PIRKADAT UTCA 56
1413. PORZÓ UTCA 56
1414. PUSKA UTCA 56
1415. PUSZEDLI UTCA 56
1416. RÉTIKANYAR UTCA 56
1417. RÖNK UTCA 56
1418. RŐZSE UTCA 56
1419. SALAKOS UTCA 56
1420. SÁMSONI ÚT 43-végig 56
1421. SÁMSONI ÚT 28-végig 56
1422. SÁMSONKERTI UTCA 56
1423. SÁTOR ZUG 56
1424. SIMON ISTVÁN UTCA 56
1425. SONKOLY UTCA 56
1426. SÜTŐ ANDRÁS UTCA 56
1427. SZEDER UTCA 56
1428. SZEGFŰSZEG UTCA 56
1429. SZEREMLEI UTCA 56
1430. SZIKIGYAKOR UTCA 56
1431. SZŐLŐ UTCA 56
1432. SZURONY UTCA 56
1433. TANK UTCA 56
1434. TIBET UTCA 56
1435. TIZEDES UTCA 56
1436. TŐKE UTCA 56
1437. TŐR UTCA 56
1438. TÜKRÖSSZÍV UTCA 56
1439. ÚTŐRHÁZ UTCA 56
1440. VADGALAMB UTCA 56
1441. VÁLYI NAGY TIBOR UTCA 56
1442. VASKAPU UTCA 56
1443. VASTORONY UTCA 56
1444. VÉGSŐ UTCA 56
1445. VIASZ UTCA 56
1446. VIRÁGMÉZ UTCA 56
1447. VIRÁGPOR UTCA 56
1448. VIRÁGSAROK KÖZ 56
1449. VÖLGYALJA UTCA 56
1450. ZOVÁNYI JENŐ UTCA 56
1451. BÜRÖK UTCA 57
1452. ARANYLILE UTCA 57
1453. AVAR UTCA 57
1454. BÓBITA UTCA 57
1455. BOKOR UTCA 57
1456. CSABA VEZÉR UTCA 57
1457. CSALÁN UTCA 57
1458. CSÉPLŐ UTCA 57
1459. CSEREBOGÁR UTCA 57
1460. CSEREERDŐ UTCA 57
1461. CSERJE UTCA 57
1462. CSERLEVÉL UTCA 57
1463. CSERSZÖMÖRCE UTCA 57
1464. CSIPERKE UTCA 57
1465. CSIPKEBOKOR UTCA 57
1466. CSÍZ UTCA 57
1467. DÁMVAD UTCA 57
1468. ERDEI ÚT 57
1469. ERDŐSOR UTCA 57
1470. ÉRMIHÁLYFALVA UTCA 57
1471. EVEZŐ UTCA 57
1472. FAKOPÁNCS UTCA 57
1473. FECSKE UTCA 57
1474. GOMBA UTCA 57
1475. GUBACS UTCA 57
1476. GUTI UTCA 57
1477. HARKÁLY UTCA 57
1478. HÓGOLYÓ UTCA 57
1479. HOMOKTÖVIS UTCA 57
1480. HÓPIHE UTCA 57
1481. KARVALY UTCA 57
1482. KILÁTÓ UTCA 57
1483. KIS UTCA 57
1484. KIS KÖZ 57
1485. KIS LILIK UTCA 57
1486. KOMONDOR UTCA 57
1487. KÜLCSERE UTCA 57
1488. KÜLSŐ VÁMOSPÉRCSI ÚT 57
1489. KÜLSŐ VÁMOSPÉRCSI ÚT 57
1490. LEÁNDER UTCA 57
1491. MADÁRBERKENYE UTCA 57
1492. MAKKOS UTCA 57
1493. MATULA UTCA 57
1494. MEZŐŐR UTCA 57
1495. MOCSÁR UTCA 57
1496. NYÁRFA UTCA 57
1497. PUSZTAI ÚT 57
1498. SÁMSONI PART 57
1499. SÁRMÁNY UTCA 57
1500. SÁROS UTCA 57
1501. SEREGÉLY UTCA 57
1502. SÖVÉNY UTCA 57
1503. SZATAI ÚT 57
1504. TARSOLY UTCA 57
1505. TRAKTOROS UTCA 57
1506. TUTAJOS UTCA 57
1507. TÜSKEVÁR UTCA 57
1508. VADLES UTCA 57
1509. VADŐR UTCA 57
1510. VÁNDOR UTCA 57
1511. VÖRÖSBEGY UTCA 57
1512. BÜKK UTCA 58
1513. BALOGHSEMJÉN UTCA 58
1514. BÁRSONYVIRÁG UTCA 58
1515. ÉDENKERT UTCA 58
1516. ÉGER UTCA 58
1517. EGYED MESTER UTCA 58
1518. ERDŐALJA UTCA 58
1519. ERDŐSPUSZTA UTCA 58
1520. FÁCÁN UTCA 58
1521. FARKAS UTCA 58
1522. FENYŐMAG UTCA 58
1523. FOGOLY UTCA 58
1524. FÜLESBAGOLY UTCA 58
1525. FÜRJ UTCA 58
1526. IVÁN MESTER UTCA 58
1527. LEPKESZEG UTCA 58
1528. MACSKABAGOLY UTCA 58
1529. MAJOR UTCA 58
1530. MELINDA UTCA 58
1531. MIHÁLY UTCA 58
1532. PETUR UTCA 58
1533. RÉTISAS UTCA 58
1534. SIMON MESTER UTCA 58
1535. SZÁRCSA UTCA 58
1536. SZÁRCSÁSÉR UTCA 58
1537. SZELÍDGESZTENYE UTCA 58
1538. SZÉPERDŐ UTCA 58
1539. TIBORC UTCA 58
1540. TOBOZ UTCA 58
1541. VADREGÉNYES UTCA 58
1542. VADRÓZSA UTCA 58
1543. VÉRCSE UTCA 58
1544. VIZSLA UTCA 58
1545. VÖCSÖK UTCA 58
1546. VÖRÖSFENYŐ UTCA 58
1547. BOKA KÁROLY UTCA 59
1548. DIENES JÁNOS UTCA 59
1549. DOBOZI UTCA 59
1550. MATA JÁNOS UTCA 59
1551. VÍZTORONY UTCA 4-14 59
1552. ÁRPÁD TÉR 3-43 60
1553. ÁRPÁD TÉR 4-42 60
1554. CSAPÓ UTCA 76-106/A 60
1555. CSONKA UTCA 60
1556. EÖTVÖS UTCA 51-91 60
1557. EÖTVÖS UTCA 68-118 60
1558. FARAGÓ UTCA 60
1559. FONATOS UTCA 60
1560. GÓLYA UTCA 60
1561. ÓTEMETŐ UTCA 1-61 60
1562. PÉCZELY UTCA 60
1563. SAROK UTCA 60
1564. SENYEI-OLÁH ISTVÁN UTCA 60
1565. VECSEY-BRUCKNER PARK 60
1566. VERES UTCA 60
1567. ACSÁDI ÚT 1-39 61
1568. ACSÁDI ÚT 4-26/D 61
1569. ACSÁDI ÚT 90/B-végig 61
1570. BÁTHORI UTCA 16-56 61
1571. BUDAI NAGY ANTAL UTCA 107/A-végig 61
1572. BUDAI NAGY ANTAL UTCA 108-végig 61
1573. DOROGI UTCA 61
1574. ENDRE UTCA 61
1575. FÜLÖP UTCA 61
1576. GÁBOR ÁRON UTCA 71-109 61
1577. GÁBOR ÁRON UTCA 70-78 61
1578. GORKIJ UTCA 61
1579. GYÖRGY UTCA 61
1580. HARANGVIRÁG UTCA 61
1581. IRÉN UTCA 61
1582. JÁCINT UTCA 61
1583. KACAGÁNY UTCA 61
1584. KATALIN UTCA 61
1585. KENGYEL ZUG 61
1586. LÓDING UTCA 61
1587. MADÁRBIRS UTCA 61
1588. PIROSKA UTCA 61
1589. SARKANTYÚ UTCA 61
1590. SÓLYOM UTCA 123-végig 61
1591. SÓLYOM UTCA 94-végig 61
1592. SZALÓK UTCA 61
1593. TŰZTÖVIS UTCA 61
1594. ZRÍNYI UTCA 55-végig 61
1595. ZRÍNYI UTCA 34-végig 61
1596. FÜREDI ÚT 57-69, 71/B 62
1597. JERIKÓ UTCA 3-23 62
1598. JERIKÓ UTCA 2-20 62
1599. BÖSZÖRMÉNYI ÚT 39-53 63
1600. JERIKÓ UTCA 22-30 63
1601. LEHEL UTCA 10-14 63
1602. MENYHÁRT JÓZSEF TÉR 63
1603. CÍVIS UTCA 2-10 64
1604. JERIKÓ UTCA 25-27 64
1605. JERIKÓ UTCA 32-38 64
1606. LEHEL UTCA 24 64
1607. CÍVIS UTCA 3-17 65
1608. CÍVIS UTCA 12-16 65
1609. BORBÍRÓ TÉR 1-5 66
1610. BORBÍRÓ TÉR 2-10 66
1611. BÖSZÖRMÉNYI ÚT 55-73 66
1612. KÁROLYI MIHÁLY UTCA 66
1613. ÖTVENHATOSOK TERE 66
1614. ALMÁSKERT UTCA 67
1615. ALMAFA UTCA 67
1616. ALMÁSKERT KÖZ 67
1617. ÁNIZS UTCA 67
1618. ARANYALMA UTCA 67
1619. ÁRNIKA UTCA 67
1620. ASZTALOS UTCA 67
1621. BÁLINT ZOLTÁN UTCA 67
1622. BALZSAMFŰ UTCA 67
1623. BÍBIC UTCA 67
1624. BÍRÓ UTCA 67
1625. BODROG UTCA 67
1626. BOGÁNCS UTCA 67
1627. BORBOLYA UTCA 67
1628. BOROSTYÁN UTCA 67
1629. BOROSZLÁN UTCA 67
1630. BORSIKA UTCA 67
1631. CICKAFARK UTCA 67
1632. CITROMFŰ UTCA 67
1633. CSENDES UTCA 67
1634. CSENGER UTCA 67
1635. CSEREÁG UTCA 67
1636. CSIPKERÓZSA UTCA 67
1637. CSIZMADIA UTCA 67
1638. CSOMBOR KÖZ 67
1639. CSOMBOR UTCA 67
1640. CSÖRGŐALMA UTCA 67
1641. CSUCSOR UTCA 67
1642. CSŰRY BÁLINT UTCA 67
1643. DARU UTCA 67
1644. DÉVAI UTCA 15-105 67
1645. DÉVAI UTCA 44-68 67
1646. ELŐKERT UTCA 67
1647. ÉPÍTÉSZ UTCA 67
1648. ERKEL FERENC UTCA 67
1649. ÉRPART UTCA 67
1650. EZERJÓFŰ UTCA 67
1651. EZÜSTMOHA UTCA 67
1652. EZÜSTMOHA KÖZ 67
1653. FAGYÖNGY UTCA 67
1654. FARKASALMA UTCA 67
1655. FÁTYOLVIRÁG UTCA 67
1656. FEHÉRGYARMAT UTCA 67
1657. FELSŐPÉRCSI UTCA 67
1658. FIÁKERES UTCA 67
1659. FODORMENTA UTCA 67
1660. FÖLDIBODZA UTCA 67
1661. FÜZIKE UTCA 67
1662. GÁSPÁR ENDRE UTCA 67
1663. GYOPÁR UTCA 67
1664. HARMATFŰ UTCA 67
1665. HÉTVEZÉR UTCA 53-99 67
1666. HÓVIRÁG UTCA 67
1667. HUNYOR UTCA 67
1668. IGLICE UTCA 67
1669. IRÁNYI DÁNIEL UTCA 67
1670. JÁMBOR LAJOS UTCA 67
1671. JONATÁN UTCA 67
1672. KÁLMOS UTCA 67
1673. KAMILLA UTCA 67
1674. KANDÓ KÁLMÁN UTCA 67
1675. KÁNYA UTCA 67
1676. KATÁNG UTCA 67
1677. KERECSEN UTCA 67
1678. KERESZTESI UTCA 61-103/A 67
1679. KERESZTESI UTCA 50-102/B 67
1680. KIKERICS UTCA 67
1681. KIRÁLYFŰ UTCA 67
1682. KNÉZICH KÁROLY UTCA 17-59 67
1683. KNÉZICH KÁROLY UTCA 18-62 67
1684. KOCSORD UTCA 67
1685. KOMLÓ UTCA 67
1686. KORIANDER UTCA 67
1687. KORSÓ UTCA 21-53 67
1688. KORSÓ UTCA 30-64 67
1689. KOSBOR UTCA 67
1690. KÜLSŐ LÉTAI ÚT 67
1691. LAHNER UTCA 79-végig 67
1692. LAHNER UTCA 66-végig 67
1693. LAURA UTCA 67
1694. LENKEY JÁNOS UTCA 67
1695. LÉTAI ÚT 67
1696. LEVENDULA UTCA 67
1697. LIGETSZÉPE UTCA 67
1698. LŐPOROS UTCA 67
1699. MÁLYVA UTCA 67
1700. MÉSZÖLY GÉZA UTCA 67
1701. MÉZESKALÁCSOS UTCA 67
1702. MOHA UTCA 67
1703. NAGYBÁNYA UTCA 67
1704. NAGYECSED UTCA 67
1705. ÖKÖRITÓ UTCA 67
1706. ŐZ UTCA 67
1707. PAJZSIKA UTCA 67
1708. PILLANGÓ UTCA 67
1709. PIPITÉR UTCA 67
1710. PORCSIN UTCA 67
1711. REZEDA UTCA 67
1712. RÉZMETSZŐ UTCA 67
1713. RÉZVIRÁG UTCA 67
1714. RIPPL-RÓNAI JÓZSEF UTCA 67
1715. RUTAFŰ UTCA 67
1716. STROMFELD AURÉL UTCA 67
1717. STROMFELD AURÉL KÖZ 67
1718. SZAMÓCA UTCA 67
1719. SZARKALÁB UTCA 67
1720. SZARVAS UTCA 67
1721. SZÁZSZORSZÉP UTCA 67
1722. SZEKLICE KÖZ 67
1723. SZEKLICE UTCA 67
1724. SZÉP UTCA 13-47 67
1725. SZÉP UTCA 14-48 67
1726. SZÖCSKE UTCA 67
1727. TORMA UTCA 67
1728. TÜNDÉR UTCA 67
1729. TÜNDÉRHEGY UTCA 67
1730. TÜNDÉRMEZŐ UTCA 67
1731. TYUKOD UTCA 67
1732. ÚJ UTCA 23-57 67
1733. ÚJ UTCA 26-60/B 67
1734. ÚTIFŰ UTCA 67
1735. ÜRMÖS UTCA 67
1736. VADLIBA UTCA 19-57 67
1737. VADLIBA UTCA 4-48 67
1738. VADSZŐLŐ UTCA 67
1739. VÁMOSPÉRCSI ÚT 1-9 67
1740. VASFŰ UTCA 67
1741. VASPÁLYA UTCA 67
1742. VASUTAS UTCA 33-45 67
1743. VASUTAS UTCA 34-42 67
1744. BÉKESSY BÉLA UTCA 8-20 68
1745. GÖRGEY UTCA 2-16 68
1746. BÉKESSY BÉLA UTCA 1-7 69
1747. FÜLEHALMI ÚT 69
1748. GÖRGEY UTCA 1-23 69
1749. KARTÁCS UTCA 2-8 69
1750. MIKSZÁTH KÁLMÁN UTCA 45-91 69
1751. MIKSZÁTH KÁLMÁN UTCA 74-76 69
1752. THOMAS MANN UTCA 45-49 69
1753. TÜCSÖK UTCA 69
1754. ZUZMÓ UTCA 69
1755. DERÉK UTCA 118-176 70
1756. ISTVÁN KIRÁLY TÉR 70
1757. MARGIT TÉR 70
1758. SZEGES UTCA 70
1759. TÓCÓSKERT TÉR 5 70
1760. TÓCÓSKERT TÉR 8 70
1761. VINCELLÉR UTCA 70
1762. ZÖRGŐFŰ UTCA 70
1763. ALSÓJÓZSAI UTCA 71
1764. ARANYKAPU UTCA 71
1765. BERKENYE UTCA 71
1766. BODAI UTCA 71
1767. CSÚCS UTCA 71
1768. CSUKÁSÉRI ÚT 71
1769. DOMOKOSKERT UTCA 71
1770. ERDŐHÁT UTCA 71
1771. EZERJÓ UTCA 71
1772. GÉMESKÚT UTCA 71
1773. HARSTEIN KÖZ 71
1774. HARSTEINKERT UTCA 71
1775. HATHÁZ UTCA 71
1776. HOMOKHÁT UTCA 71
1777. JÓZSA ISTVÁN UTCA 71
1778. JÓZSAKERT UTCA 71
1779. KASTÉLY UTCA 71
1780. KEREKERDŐ UTCA 71
1781. KERTEKALJA UTCA 71
1782. KISERDŐ UTCA 71
1783. KISKERT UTCA 71
1784. KISMESZESI UTCA 71
1785. KLASTROMPART SOR 71
1786. MANDULA UTCA 71
1787. MÁRCIUS 15. UTCA 71
1788. MIHÁLYLAKI UTCA 71
1789. MÓKUS UTCA 71
1790. MONOSTORERDŐ UTCA 71
1791. MONOSTORERDŐ KÖZ 71
1792. NAGYSZENTGYÖRGY UTCA 71
1793. ÓISKOLA UTCA 71
1794. ÓKASTÉLY UTCA 71
1795. OKTÓBER 6. UTCA 71
1796. PÁVA UTCA 71
1797. PLATÁN UTCA 71
1798. RÁKÓCZIKERTI ÚT 71
1799. SZÁRAZMALOM UTCA 71
1800. SZENTGYÖRGYI ERDŐSOR 71
1801. SZENTGYÖRGYIERDŐ SOR 71
1802. SZÓLÁT UTCA 71
1803. SZÓLÁTMONOSTORI UTCA 71
1804. SZÓLÁTMONOSTORI UTCA 71
1805. SZORDASI UTCA 71
1806. SZŐLŐHEGY UTCA 71
1807. TELEK UTCA 71
1808. TEMPLOM UTCA 71
1809. TOKAJI UTCA 71
1810. ZSINDELY UTCA 71
1811. BARAKONYI UTCA 72
1812. BARÁTSÁG UTCA 72
1813. BOGLÁRKA UTCA 72
1814. BONDORHÁT UTCA 72
1815. CSATÁR UTCA 72
1816. DEÁK FERENC UTCA 72
1817. DOBOKA UTCA 72
1818. ELEK UTCA 72
1819. FELSŐJÓZSAI UTCA 3-11 72
1820. FELSŐJÓZSAI UTCA 2-12 72
1821. FÉNY UTCA 72
1822. FIGYELŐHALMI ÚT 72
1823. FÜGGETLENSÉG UTCA 72
1824. GALAGONYA UTCA 72
1825. HARMAT UTCA 72
1826. JÓSA MIKLÓS UTCA 72
1827. KÚTFŐ UTCA 72
1828. NYÁRY PÁL UTCA 72
1829. ÖRDÖGKERT UTCA 72
1830. ŐRHEGY UTCA 72
1831. PIPACS UTCA 72
1832. PITYPANG UTCA 72
1833. RÓNA UTCA 72
1834. RÓZSÁSTELEP UTCA 72
1835. SEREG UTCA 72
1836. SILLYE GÁBOR UTCA 72
1837. SZIROM UTCA 72
1838. SZIVÁRVÁNY UTCA 72
1839. ÚJGÁT UTCA 72
1840. VÁLLALKOZÓK ÚTJA 72
1841. VÁRDAI MIKLÓS UTCA 72
1842. VÁRKAPITÁNY UTCA 72
1843. VÉRTANÚ UTCA 72
1844. ZÁSZLÓS UTCA 72
1845. DERÉK UTCA 72-102 73
1846. ISTVÁN ÚT 111-167 73
1847. DERÉK UTCA 106-116 74
1848. ISTVÁN ÚT 63-95 74
1849. ISTVÁN ÚT 4-130 74
1850. TÓCÓSKERT TÉR 1-3 74
1851. TÓCÓSKERT TÉR 2 74
1852. ALKOTÁS UTCA 75
1853. BAJZA JÓZSEF UTCA 75
1854. BOCSKAI ISTVÁN ÚT 75
1855. CSAPSZÉK UTCA 75
1856. CSÁRDÁS UTCA 75
1857. CSONKATORONY UTCA 75
1858. ÉRSEK UTCA 75
1859. ÉSZAKI SOR 75
1860. FELSŐJÓZSAI UTCA 13-71 75
1861. FELSŐJÓZSAI UTCA 14-54/A 75
1862. GÁT UTCA 75
1863. GÖNCZY PÁL UTCA 75
1864. GULYAKÚT UTCA 75
1865. GUTENBERG UTCA 75
1866. HADVEZÉR UTCA 75
1867. HALADÁS UTCA 75
1868. HÁTSZEG UTCA 75
1869. HEGY UTCA 75
1870. HESS ANNDRÁS UTCA 75
1871. ISPÁN UTCA 75
1872. KAMARÁS UTCA 75
1873. KÚTVÖLGYI UTCA 75
1874. MESZESI UTCA 75
1875. MESZESI KÖZ 75
1876. PÁL UTCA 75
1877. PERCZEL MÓR UTCA 75
1878. PEREM UTCA 75
1879. POHÁRNOK UTCA 75
1880. RÓZSAVÖLGY UTCA 75
1881. SÍNTELEP UTCA 75
1882. SZENTGYÖRGYFALVI ÚT 75
1883. SZILEGYHÁZI UTCA 75
1884. TÓCÓS UTCA 75
1885. UNOKAKERT UTCA 75
1886. VADMEGGYES UTCA 75
1887. VÁRNAGY UTCA 75
1888. VASHÁMOR UTCA 75
1889. VASHÁMOR KÖZ 75
1890. VASKOHÓ UTCA 75
1891. VASVIRÁG UTCA 75
1892. VÖLGY UTCA 75
1893. DERÉK UTCA 1-91 76
1894. DERÉK UTCA 24-48 76
1895. DERÉK UTCA 54-66 76
1896. ÁFONYA UTCA 77
1897. AGANCS UTCA 77
1898. AKÁCVIRÁG UTCA 77
1899. ÁLMOS UTCA 77
1900. BAJNOK UTCA 77
1901. BARACKOS UTCA 77
1902. BEGÓNIA UTCA 77
1903. BESENYŐ UTCA 77
1904. BESZTERCEI UTCA 77
1905. BICZÓKERT UTCA 77
1906. BORONA UTCA 77
1907. BOROS UTCA 77
1908. BORZÁN GÁSPÁR UTCA 77
1909. BŐRALMA UTCA 77
1910. BÜKKFA UTCA 77
1911. BÜKKMOGYORÓ UTCA 77
1912. CSÁRDA ÚT 77
1913. CSÁRDA KÖZ 77
1914. CSERFA UTCA 77
1915. CSÍKHAL UTCA 77
1916. CSIZMA UTCA 77
1917. CSUVAS UTCA 77
1918. DÁRDA UTCA 77
1919. EZÜSTFENYŐ UTCA 77
1920. EZÜSTNYÁR UTCA 77
1921. EZÜSTSIRÁLY UTCA 77
1922. FÁTYOLKA UTCA 77
1923. FEHÉRSZILVA UTCA 77
1924. FEKETERÉT UTCA 77
1925. FÉSZEK UTCA 77
1926. FŐZŐ UTCA 77
1927. FUTRINKA UTCA 77
1928. GERBERA UTCA 77
1929. GERGELY UTCA 77
1930. GESZTENYE UTCA 77
1931. GOMBVIRÁG UTCA 77
1932. GYÉKÉNY UTCA 77
1933. GYÖMBÉR UTCA 77
1934. GYÖNGYVESSZŐ UTCA 77
1935. HÁRS UTCA 77
1936. HATTYÚ UTCA 77
1937. HÍNÁR KÖZ 77
1938. HÍNÁR UTCA 77
1939. HIÚZ UTCA 77
1940. HÓPEHELY UTCA 77
1941. HÓPEHELY KÖZ 77
1942. HULLÁM UTCA 77
1943. IGRIC UTCA 77
1944. INDA UTCA 77
1945. IZABELLA UTCA 77
1946. JÉGVIRÁG UTCA 77
1947. JÉGVIRÁG KÖZ 77
1948. JOSTA UTCA 77
1949. JOSTA KÖZ 77
1950. KABAR UTCA 77
1951. KAKTUSZ UTCA 77
1952. KÁLIZ UTCA 77
1953. KARDVIRÁG UTCA 77
1954. KÉKSZILVA UTCA 77
1955. KELETI IPARTELEP UTCA 77
1956. KERTBARÁT UTCA 77
1957. KIKELET UTCA 77
1958. KISS ÁRON UTCA 29-65 77
1959. KISS ÁRON UTCA 22-62 77
1960. KONKOLY UTCA 77
1961. KOPPÁNY UTCA 77
1962. KÓRÓ UTCA 77
1963. KŐRISFA UTCA 77
1964. KÖRÖMVIRÁG UTCA 77
1965. KULACS UTCA 77
1966. LÁZÁR UTCA 77
1967. LEININGEN UTCA 51-79 77
1968. LEININGEN UTCA 2-78 77
1969. LILAAKÁC UTCA 77
1970. LILAAKÁC KÖZ 77
1971. LUCFENYŐ UTCA 77
1972. MAGTÁRHÁZ UTCA 77
1973. MARGARÉTA UTCA 77
1974. MATYÓ UTCA 77
1975. MÉCSVIRÁG UTCA 77
1976. MEDOK UTCA 77
1977. MÉNRÓT UTCA 77
1978. MONOSTORPÁLYI ÚT 5-197 77
1979. MONOSTORPÁLYI ÚT 6-150 77
1980. MONOSTORPÁLYI ÚT 166-végig 77
1981. MÓRABÓRA UTCA 77
1982. NÁDAS UTCA 77
1983. NÁDIRIGÓ UTCA 77
1984. NÁRCISZ UTCA 77
1985. NASPOLYA UTCA 77
1986. ODÚ UTCA 77
1987. OLAJFA UTCA 77
1988. OPORTÓ UTCA 77
1989. OTELLÓ UTCA 77
1990. ÖKÖRSZEM UTCA 77
1991. ÖLYVES UTCA 77
1992. ŐZBAK UTCA 77
1993. ŐZGIDA UTCA 77
1994. PÁFRÁNY UTCA 77
1995. PELYVA UTCA 77
1996. PETÚNIA UTCA 77
1997. PINCÉS UTCA 77
1998. PORTULÁCSKA UTCA 77
1999. PUZDRA UTCA 77
2000. REKETTYE UTCA 77
2001. RIGÓ UTCA 95-111 77
2002. RIGÓ UTCA 50-108 77
2003. RÓKA UTCA 77
2004. SÁS UTCA 77
2005. SÁSTAVI ÚT 77
2006. SELYEMAKÁC UTCA 77
2007. SIKLÓ UTCA 77
2008. SIKLÓ KÖZ 77
2009. SOLYMÁR UTCA 77
2010. SŐRÉS UTCA 77
2011. SÜTŐ UTCA 77
2012. SZABLYA UTCA 77
2013. SZALMA UTCA 77
2014. SZÁNKÓ UTCA 77
2015. SZÉL UTCA 77
2016. SZELLŐRÓZSA UTCA 77
2017. SZÉLMALOM UTCA 77
2018. SZÉRŰ UTCA 77
2019. SZILÁGYSÁG UTCA 77
2020. SZILÁGYSÁG KÖZ 77
2021. SZÜRET UTCA 77
2022. TARLÓ UTCA 77
2023. TÁROGATÓ UTCA 77
2024. TATÁR UTCA 77
2025. TISZAFA UTCA 77
2026. TORZSÁS UTCA 77
2027. TÖRKÖLY UTCA 77
2028. TÖVIS UTCA 77
2029. TŐZEGÁFONYA UTCA 77
2030. TULIPÁN UTCA 77
2031. UGOCSA UTCA 77
2032. ÜDEKERT UTCA 77
2033. VADASKERT UTCA 77
2034. VADKÖRTE UTCA 77
2035. VADKÖRTE KÖZ 77
2036. VAKOND UTCA 77
2037. VÁMRAKTÁR UTCA 77
2038. VÁRAD UTCA 77
2039. VARGÁNYA UTCA 77
2040. VÉCSEY UTCA 39-65 77
2041. VÉCSEY UTCA 52-68 77
2042. VIDRA UTCA 77
2043. WOLAFFKA UTCA 77
2044. ZERGE UTCA 77
2045. ZERGE KÖZ 77
2046. ZSOMBÉK UTCA 77
2047. ZSURLÓ UTCA 77
2048. DÓCZY JÓZSEF UTCA 78
2049. EGYETEM TÉR 78
2050. KOMLÓSSY ÚT 45-95 78
2051. KOMLÓSSY ÚT 78-96 78
2052. LEHEL UTCA 20-20/A 78
2053. MARTONFALVI UTCA 78
2054. MÓRICZ ZSIGMOND ÚT 2-6 78
2055. POROSZLAY ÚT 57-111 78
2056. POROSZLAY ÚT 56-112 78
2057. AKADÉMIA UTCA 79
2058. AKADÉMIAKERT UTCA 79
2059. BÁRCZI GÉZA UTCA 79
2060. BÖSZÖRMÉNYI ÚT 75-121 79
2061. GÁRDONYI GÉZA UTCA 79
2062. ILLYÉS GYULA UTCA 79
2063. KÁROLI GÁSPÁR UTCA 79
2064. KÉKY LAJOS UTCA 79
2065. NÉMETH LÁSZLÓ UTCA 79
2066. ORMÓS LAJOS UTCA 79
2067. PILINSZKY JÁNOS UTCA 79
2068. SÁNTHA KÁLMÁN UTCA 79
2069. SOÓ REZSŐ UTCA 79
2070. TESSEDIK SÁMUEL UTCA 79
2071. THURÓCZI GYULA UTCA 79
2072. VEZÉR UTCA 2-végig 79
2073. DERÉK UTCA 2-20 80
2074. KISHEGYESI ÚT 46-70 80
2075. ISTVÁN ÚT 3-29 81
2076. KISHEGYESI ÚT 2-38 81
2077. ABIGÉL UTCA 83
2078. BEM JÓZSEF UTCA 83
2079. FÜREDI ÚT 71/A-75/B 83
2080. FÜREDI ÚT 73/B-75/A 83
2081. HORTOBÁGY UTCA 1-25 83
2082. KÉTMALOM UTCA 83
2083. ÓKÚT UTCA 83
2084. ŐSZIRÓZSA KÖZ 83
2085. SERHÁZ UTCA 83
2086. CSÁNYI DÁNIEL UTCA 84
2087. CSILLAGFÜRT UTCA 84
2088. CSILLAGVIRÁG UTCA 84
2089. DERÉK UTCA 241-263 84
2090. DERÉK UTCA 22 84
2091. DERÉK UTCA 50-52 84
2092. DERÉK UTCA 68-70 84
2093. DERÉK UTCA 104 84
2094. EGRESSY BÉNI TÉR 84
2095. ISTVÁN ÚT 29/A-33 84
2096. ISTVÁN ÚT 99-109 84
2097. ISTVÁN ÚT 140-148 84
2098. KANYAR SOR 84
2099. KISHEGYESI ÚT 40-44 84
2100. SÁRVÁRI PÁL UTCA 100-106 84
2101. TÁRNICS UTCA 84
2102. TÁTIKA UTCA 84
2103. TÓCÓSKERT TÉR 6 84
2104. TÓCÓVÖLGY SÉTÁNY 84

2. melléklet a 2/2019. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

HÁZI GYERMEKORVOSI KÖRZETEK

A B C
1. Közterület neve Közterület jellege Házi gyermekorvosi körzetszám
2. BÉKÉSSY BÉLA UTCA 8-20 1
3. BORBÍRÓ TÉR 1
4. BÖSZÖRMÉNYI ÚT 101-111 1
5. GÖRGEY UTCA 2-14 1
6. KÜLSŐ BÖSZÖRMÉNYI ÚT 1
7. ÖTVENHATOSOK TERE 1
8. CÍVIS UTCA 2-6 2
9. CIVIS UTCA 3-11 2
10. JERIKÓ UTCA 25-27 2
11. JERIKÓ UTCA 30-38 2
12. KÁROLYI MIHÁLY UTCA 5-13 2
13. BÉKESSY BÉLA UTCA 1-7 3
14. BOLYAI UTCA 3
15. DÓCZY JÓZSEF UTCA 3
16. EGYETEM TÉR 3
17. HATVANI ISTVÁN UTCA 9-25/C 3
18. HATVANI ISTVÁN UTCA 18-42 3
19. KÁROLYI MIHÁLY UTCA 1-3 3
20. KÁROLYI MIHÁLY UTCA 2-végig 3
21. KOMLÓSSY ÚT 45-95 3
22. KOMLÓSSY ÚT 52-96 3
23. LEHEL UTCA 20-24 3
24. MARTONFALVI UTCA 3
25. MIKSZÁTH KÁLMÁN UTCA 49-91 3
26. MIKSZÁTH KÁLMÁN UTCA 76-78 3
27. MÓRICZ ZSIGMOND ÚT 3
28. POROSZLAY ÚT 55-111 3
29. POROSZLAY ÚT 56-112 3
30. GÖRÖMBEI ANDRÁS UTCA 4
31. ISTVÁN ÚT 3-25 4
32. KISHEGYESI ÚT 4-40 4
33. LIPTÁK ANDRÁS UTCA 4
34. TANKÓ BÉLA UTCA 4
35. BALMAZÚJVÁROSI ÚT 3-15 5
36. BÁN IMRE UTCA 5
37. BÖLCS UTCA 5
38. BÖSZÖRMÉNYI ÚT 2-68 5
39. CSATA UTCA 5
40. CSIGEKERT UTCA 1-végig 5
41. CSÖRSZ UTCA 5
42. DOMOKOS LAJOS UTCA 20-34. 5
43. DOMOKOS MÁRTON ÚT 5
44. GYIRES BÉLA UTCA 5
45. HONVÉDTEMETŐ UTCA 5
46. HŐSÖK UTCÁJA 5
47. JERIKÓ UTCA 2-28 5
48. KATONA JÓZSEF UTCA 5
49. KÜLSŐ BALMAZÚJVÁROSI ÚT 5
50. LIGET UTCA 5
51. MENYHÁRT JÓZSEF TÉR 5
52. AUGUSZTA TÉR 6
53. BARTHA BOLDIZSÁR UTCA 6
54. BÖSZÖRMÉNYI ÚT 113-végig 6
55. CIVIS UTCA 13-17 6
56. DÉR UTCA 6
57. DOBERDÓ UTCA 6
58. FELLEG UTCA 6
59. FÜLEHALMI ÚT 6
60. GÖRGEY UTCA 9-11 6
61. GÖRGEY UTCA 16-20 6
62. HAJDÚ KÖZ 6
63. HAJDÚ UTCA 6
64. HANGYÁS UTCA 6
65. HANGYÁS KÖZ 6
66. HÁRSFAVIRÁG UTCA 6
67. HÓKRISTÁLY UTCA 6
68. HOLLÓS UTCA 6
69. KARTÁCS UTCA 6
70. LÓVERSENY UTCA 6
71. LÓVERSENY KÖZ 6
72. PATAY ISTVÁN UTCA 6
73. SZARKA JÁNOS UTCA 6
74. TÜCSÖK UTCA 6
75. VERSENY UTCA 6
76. VIDI UTCA 6
77. DERÉK UTCA 2-22 7
78. KISHEGYESI ÚT 42-72 7
79. ARANY JÁNOS TÉR 8
80. BETHLEN UTCA 36-végig 8
81. BÖSZÖRMÉNYI ÚT 1-37 8
82. CSEMETE UTCA 8
83. DOMOKOS LAJOS UTCA 1-3 8
84. DOMOKOS LAJOS UTCA 2-18 8
85. GÖRBE UTCA 8
86. HAJÓ UTCA 8
87. HONVÉD UTCA 27-71 8
88. HONVÉD UTCA 20-72 8
89. HORTOBÁGY UTCA 8
90. KAR UTCA 8
91. MESTER UTCA 3-45 8
92. DOMOKOS LAJOS UTCA 5-49 9
93. FÜREDI ÚT 49-75/B 9
94. FÜREDI ÚT 46-104 9
95. GYERGYÓ UTCA 9
96. IBOLYA UTCA 1-27 9
97. IBOLYA UTCA 24 9
98. JERIKÓ UTCA 3-23 9
99. LEHEL UTCA 2-18 9
100. ALKONYAT UTCA 10
101. ALKONYAT KÖZ 10
102. ANGYALFÖLD TÉR 10
103. ARATÓ UTCA 10
104. CUKROS ÚT 10
105. DOHÁNYOS UTCA 10
106. FENYVES UTCA 10
107. GYÜMÖLCS UTCA 10
108. HOLLÓ LÁSZLÓ SÉTÁNY 10
109. ISTVÁN ÚT 27-61 10
110. ISTVÁN KIRÁLY TÉR 10
111. KASTÉLYKERT UTCA 10
112. KUVASZ UTCA 10
113. KÜLSŐ SZOBOSZLÓI ÚT 10
114. LÁTÓKÉP UTCA 10
115. LOMB UTCA 10
116. MACSI UTCA 10
117. MÁTAI UTCA 10
118. NAGYHÁT UTCA 10
119. NAPRAFORGÓ UTCA 10
120. NEFELEJCS UTCA 10
121. ONDÓDI UTCA 10
122. ORGONA UTCA 10
123. PARK UTCA 10
124. PÉTERFIA DŰLŐ 10
125. ROZSOS UTCA 10
126. SÓVIRÁG UTCA 10
127. SUMMÁS UTCA 10
128. VASÚTOLDAL UTCA 10
129. VIHAR UTCA 10
130. VIRÁGOS UTCA 10
131. ZÁPOR UTCA 10
132. ZÖLDMEZŐ UTCA 10
133. ALMA UTCA 11
134. ALMAVIRÁG UTCA 11
135. ÁLMOS UTCA 11
136. APRÓ UTCA 11
137. ÁRNYAS UTCA 11
138. BASKIR UTCA 11
139. BECSKY UTCA 11
140. BÉKÉS UTCA 11
141. BÉKÉSCSABA UTCA 11
142. BESENYŐ UTCA 11
143. BIRSALMA UTCA 11
144. BODZA UTCA 11
145. BORÓKA UTCA 11
146. BULGÁR UTCA 11
147. BÚZAVIRÁG UTCA 11
148. CSÁNGÓ UTCA 11
149. CSERESZNYE UTCA 11
150. CSONGRÁD UTCA 11
151. CSUTORÁS UTCA 11
152. CSUVAS UTCA 11
153. DOBOZ UTCA 11
154. DOBVERŐ UTCA 11
155. DOROZSMA UTCA 11
156. EPER UTCA 11
157. ERDÉLY UTCA 11
158. ERDÉSZ UTCA 11
159. FAISKOLA UTCA 11
160. GERGELY UTCA 11
161. GESZTENYE UTCA 11
162. GRÁNÁTALMA UTCA 11
163. GYOMA UTCA 11
164. GYÖRFFY ISTVÁN UTCA 11
165. HÁRS UTCA 11
166. HUN UTCA 11
167. JEGENYE UTCA 11
168. KABAR UTCA 11
169. KÁLIZ UTCA 11
170. KALOCSA UTCA 11
171. KAPÁS UTCA 11
172. KASKÖTŐ UTCA 11
173. KAZÁR UTCA 11
174. KEREKES FERENC UTCA 11
175. KIRGIZ UTCA 11
176. KISDOBOS UTCA 11
177. KISTEGEZ UTCA 11
178. KLAUZÁL GÁBOR UTCA 11
179. KOMÁROMY UTCA 11
180. KOPÁNCS UTCA 11
181. KORCSOLYÁS UTCA 11
182. KÖKÖRCSIN UTCA 11
183. KÖSZMÉTE UTCA 11
184. KUN UTCA 11
185. LÁZÁR UTCA 11
186. LEININGEN UTCA 11
187. LENCZ UTCA 11
188. LILIOM UTCA 11
189. LOMNIC UTCA 11
190. MAGTÁR UTCA 11
191. MAKÓ UTCA 11
192. MÁLNA UTCA 11
193. MAROKSZEDŐ UTCA 11
194. MATYÓ UTCA 11
195. MÉNRÓT UTCA 11
196. MIKEPÉRCSI ÚT 40-végig 11
197. MOGYORÓ UTCA 11
198. MONOSTORPÁLYI ÚT 67-végig 11
199. MUSKOTÁLY UTCA 11
200. NAGYDOBOS UTCA 11
201. OROSHÁZA UTCA 11
202. OZMÁN UTCA 11
203. PAJTÁS UTCA 11
204. PALÓC UTCA 11
205. PAPRIKA UTCA 11
206. POHL FERENC UTCA 11
207. POROSHÁT UTCA 11
208. POVOLNY FERENC UTCA 11
209. PÖLTENBERG UTCA 11
210. PRÉSHÁZ UTCA 11
211. PUTTONY UTCA 11
212. RETEK UTCA 11
213. RIBIZLI UTCA 11
214. RINGLÓ UTCA 11
215. ROZMARING UTCA 11
216. RÖVID UTCA 11
217. SAJTÁR UTCA 11
218. SARKAD UTCA 11
219. SOMLYAI UTCA 11
220. SŐRÉS UTCA 11
221. SZÁVAY GYULA UTCA 11
222. SZEGED UTCA 11
223. SZÉNA TÉR 11
224. SZENTES UTCA 11
225. SZILÁGYSÁG UTCA 11
226. SZILÁGYSÁG KÖZ 11
227. SZILVA UTCA 11
228. SZŐLŐPRÉS UTCA 11
229. SZŐREG UTCA 11
230. TATÁR UTCA 11
231. TÁTRA UTCA 11
232. TÉL UTCA 11
233. TÖRÖK UTCA 11
234. TUBARÓZSA UTCA 11
235. TURÁN UTCA 11
236. TÜDŐS KLÁRA UTCA 11
237. UGOCSA UTCA 11
238. URAY UTCA 11
239. VADALMA UTCA 11
240. VÁRAD UTCA 11
241. VEKER UTCA 11
242. VENYIGE UTCA 11
243. VÍZHORDÓ UTCA 11
244. ZENGŐ UTCA 11
245. ANTALL JÓZSEF UTCA 13
246. ARANY JÁNOS UTCA 13
247. BARNA UTCA 13
248. BOJTA UTCA 13
249. BORNEMISSZA UTCA 13
250. FORGÁCS UTCA 13
251. FÖLDI UTCA 13
252. GYÁR UTCA 13
253. ISKOLA UTCA 13
254. ISTVÁN ÚT 82-128 13
255. KADOSA UTCA 13
256. KRÚDY GYULA UTCA 13
257. KÜLSŐVÁSÁR TÉR 13
258. MÁCSAI SÁNDOR UTCA 13
259. MIKLÓS UTCA 13
260. OHAT UTCA 13
261. PETŐFI TÉR 13
262. PIAC UTCA 37-81 13
263. POSTAKERT UTCA 13
264. RÉVÉSZ TÉR 13
265. SZÉCHENYI UTCA 13
266. SZÍV UTCA 13
267. TISZA ISTVÁN UTCA 13
268. TÖRÖK BÁLINT UTCA 13
269. VAJDAHUNYAD UTCA 13
270. VÁSÁRY ISTVÁN UTCA 13
271. VÖRÖSMARTY UTCA 13
272. ZELEMÉR UTCA 13
273. BUDAI ÉZSAIÁS UTCA 1-9 14
274. BUDAI ÉZSAIÁS UTCA 2-6 14
275. GAMBRINUS KÖZ 14
276. HOLLÓ JÁNOS UTCA 14
277. IPARKAMARA UTCA 14
278. IRINYI UTCA 14
279. JÁSZAI MARI UTCA 14
280. NAGY-GÁL ISTVÁN UTCA 14
281. PIAC UTCA 22-74 14
282. SUMEN UTCA 14
283. SZENT ANNA UTCA 14
284. SZOMBATHI ISTVÁN UTCA 14
285. TELEKI UTCA 14
286. TÍMÁR UTCA 14
287. TOMPA MIHÁLY UTCA 14
288. VARGA UTCA 14
289. VÁRMEGYEHÁZA UTCA 14
290. VÍGKEDVŰ MIHÁLY UTCA 14
291. WESSELÉNYI UTCA 14
292. DERÉK UTCA 147-181 15
293. DERÉK UTCA 100-végig 15
294. MARGIT TÉR 15
295. RAKTÁR UTCA 15
296. SÁRVÁRI PÁL UTCA 1-11 15
297. SÁRVÁRI PÁL UTCA 4-12 15
298. BÁN UTCA 16
299. BONCZ LÁSZLÓ UTCA 16
300. DÉLI SOR 16
301. ERZSÉBET UTCA 16
302. HERCZEG UTCA 16
303. HÍNÁR KÖZ 16
304. ISPOTÁLY UTCA 16
305. JÁNOS VITÉZ UTCA 16
306. KELETI SOR 16
307. KERTI UTCA 16
308. KÖNYVES TÓTH KÁLMÁN UTCA 16
309. KÖZÉP UTCA 16
310. KRÓNIKÁS UTCA 16
311. LEGÁNYI UTCA 16
312. LEGÁTUS UTCA 16
313. SALÉTROM UTCA 16
314. SÁRKÁNY UTCA 16
315. SZOBOSZLÓI ÚT 16
316. TROMBITÁS UTCA 16
317. VARGAKERT UTCA 16
318. ÁFONYA UTCA 17
319. AGANCS UTCA 17
320. AKÁCFA UTCA 17
321. ALIG UTCA 17
322. BABARÓZSA UTCA 17
323. BAJNOK UTCA 17
324. BARACKOS UTCA 17
325. BAZSARÓZSA UTCA 17
326. BEGÓNIA UTCA 17
327. BERTA UTCA 17
328. BESZTERCEI UTCA 17
329. BICZÓKERT UTCA 17
330. BORONA UTCA 17
331. BOROS UTCA 17
332. BORZÁN GÁSPÁR UTCA 17
333. BŐRALMA UTCA 17
334. BUDAI ÉZSAIÁS UTCA 13-végig 17
335. BUDAI ÉZSAIÁS UTCA 8-végig 17
336. BUJDOSÓ UTCA 17
337. BÜKKFA UTCA 17
338. BÜKKMOGYORÓ UTCA 17
339. CINEGE UTCA 17
340. CSÁKÁNY UTCA 17
341. CSÁRDA ÚT 17
342. CSÁRDA KÖZ 17
343. CSERFA UTCA 17
344. CSÍKHAL UTCA 17
345. CSIZMA UTCA 17
346. CSÓKA UTCA 17
347. DÁRDA UTCA 17
348. DÉZSA UTCA 17
349. ECETFA UTCA 17
350. ESZE TAMÁS UTCA 17
351. EZÜSTFENYŐ UTCA 17
352. EZÜSTNYÁR UTCA 17
353. EZÜSTSIRÁLY UTCA 17
354. FANYŰVŐ UTCA 17
355. FARKAS UTCA 17
356. FÁTYOLKA UTCA 17
357. FAVÁGÓ UTCA 17
358. FEHÉRSZILVA UTCA 17
359. FEKETERÉT UTCA 17
360. FÉSZEK UTCA 17
361. FOKOS UTCA 17
362. FŐZŐ UTCA 17
363. FUTRINKA UTCA 17
364. FÜLEMÜLE UTCA 17
365. GALAMB UTCA 17
366. GÉBICS UTCA 17
367. GERBERA UTCA 17
368. GERLE UTCA 17
369. GIZELLA UTCA 17
370. GOMBVIRÁG UTCA 17
371. GYÉKÉNY UTCA 17
372. GYERTYÁN UTCA 17
373. GYÖMBÉR UTCA 17
374. GYÖNGYVESSZŐ UTCA 17
375. HATTYÚ UTCA 17
376. HEGYI MIHÁLYNÉ UTCA 17
377. HÍD UTCA 17
378. HÍD KÖZ 17
379. HÍNÁR UTCA 17
380. HIÚZ UTCA 17
381. HOMOKKERT UTCA 17
382. HÓPEHELY UTCA 17
383. HÓPEHELY KÖZ 17
384. HORDÓ UTCA 17
385. HORVÁTH ÁRPÁD UTCA 17
386. HULLÁM UTCA 17
387. HUNGÁRIA UTCA 17
388. IGLÓ UTCA 17
389. IGRIC UTCA 17
390. ILDIKÓ UTCA 17
391. INDA UTCA 17
392. IZABELLA UTCA 17
393. JÉGVIRÁG UTCA 17
394. JÉGVIRÁG KÖZ 17
395. JOSTA UTCA 17
396. JOSTA KÖZ 17
397. KAKTUSZ UTCA 17
398. KARABÉLY UTCA 17
399. KARDVIRÁG UTCA 17
400. KÉKSZILVA UTCA 17
401. KELETI IPARTELEP UTCA 17
402. KERTBARÁT UTCA 17
403. KERTSÉG UTCA 17
404. KIKELET UTCA 17
405. KISS ÁRON UTCA 17
406. KONKOLY UTCA 17
407. KOPJA UTCA 17
408. KOPPÁNY UTCA 17
409. KORMORÁN UTCA 17
410. KÓRÓ UTCA 17
411. KŐRISFA UTCA 17
412. KÖRÖMVIRÁG UTCA 17
413. KULACS UTCA 17
414. KUVIK UTCA 17
415. KUVIK ZUG 17
416. KÜLSŐ MONOSTORPÁLYI ÚT 17
417. LABDARÓZSA UTCA 17
418. LÁNDZSA UTCA 17
419. LAPPANTYÚ UTCA 17
420. LEGÉNYRÓZSA UTCA 17
421. LÉGYKAPÓ UTCA 17
422. LILAAKÁC UTCA 17
423. LILAAKÁC KÖZ 17
424. LÓNYAY UTCA 17
425. LUCFENYŐ UTCA 17
426. MADÁCH IMRE TÉR 17
427. MAGTÁRHÁZ UTCA 17
428. MARGARÉTA UTCA 17
429. MÉCSVIRÁG UTCA 17
430. MEDOK UTCA 17
431. MEZŐSÉG UTCA 17
432. MIHÁLY UTCA 17
433. MONOSTORPÁLYI ÚT 1-65 17
434. MONOSTORPÁLYI ÚT 2-végig 17
435. MÓRABÓRA UTCA 17
436. NÁDAS UTCA 17
437. NÁDIRIGÓ UTCA 17
438. NÁRCISZ UTCA 17
439. NASPOLYA UTCA 17
440. ODÚ UTCA 17
441. OLÁH KÁROLY UTCA 17
442. OLAJFA UTCA 17
443. OPORTÓ UTCA 17
444. OTELLÓ UTCA 17
445. ÓVODA UTCA 17
446. ÖKÖRSZEM UTCA 17
447. ÖLYVES UTCA 17
448. ŐSZAPÓ UTCA 17
449. ŐZBAK UTCA 17
450. ŐZGIDA UTCA 17
451. PACIKERT UTCA 17
452. PÁFRÁNY UTCA 17
453. PELIKÁN UTCA 17
454. PELYVA UTCA 17
455. PETÚNIA UTCA 17
456. PINCÉS UTCA 17
457. PORTULÁCSKA UTCA 17
458. PÓSALAKY UTCA 17
459. POSZÁTA UTCA 17
460. PUZDRA UTCA 17
461. REKETTYE UTCA 17
462. RIGÓ UTCA 17
463. RÓKA UTCA 17
464. SÁRGARIGÓ UTCA 17
465. SÁS UTCA 17
466. SÁSTAVI ÚT 17
467. SEBES UTCA 17
468. SEBES ZUG 17
469. SELYEMAKÁC UTCA 17
470. SIKLÓ UTCA 17
471. SIKLÓ KÖZ 17
472. SIRÁLY UTCA 17
473. SOLYMÁR UTCA 17
474. SÜTŐ UTCA 17
475. SZABLYA UTCA 17
476. SZABÓ KÁLMÁN UTCA 17
477. SZABOLCSKA MIHÁLY UTCA 17
478. SZACSVAY IMRE UTCA 17
479. SZAJKÓ UTCA 17
480. SZÁNKÓ UTCA 17
481. SZÁNTÓ UTCA 17
482. SZÉL UTCA 17
483. SZELLŐRÓZSA UTCA 17
484. SZÉLMALOM UTCA 17
485. SZÉRŰ UTCA 17
486. SZÜRET UTCA 17
487. TARÁNYI JÓZSEF UTCA 17
488. TARLÓ UTCA 17
489. TÁROGATÓ UTCA 17
490. TARR UTCA 17
491. TINÓDI UTCA 17
492. TORZSÁS UTCA 17
493. TÖRKÖLY UTCA 17
494. TÖVIS UTCA 17
495. TŐZEGÁFONYA UTCA 17
496. TULIPÁN UTCA 17
497. TUSNÁD UTCA 17
498. TÚZOK UTCA 17
499. TÜRR ISTVÁN UTCA 17
500. ÜDEKERT UTCA 17
501. VADASKERT UTCA 17
502. VADKÖRTE UTCA 17
503. VADKÖRTE KÖZ 17
504. VADSZŐLŐ UTCA 17
505. VAKOND UTCA 17
506. VÁMRAKTÁR UTCA 17
507. VARGÁNYA UTCA 17
508. VÉCSEY UTCA 17
509. VESSZŐ UTCA 17
510. VETŐ UTCA 17
511. VETŐ KÖZ 17
512. VIDRA UTCA 17
513. VUKOVICS SEBŐ UTCA 17
514. WEKERLE UTCA 17
515. WOLAFFKA UTCA 17
516. ZERGE UTCA 17
517. ZERGE KÖZ 17
518. ZSOMBÉK UTCA 17
519. ZSURLÓ UTCA 17
520. ISTVÁN ÚT 111-135 18
521. SZEGES UTCA 18
522. TÓCÓSKERT TÉR 18
523. VINCELLÉR UTCA 18
524. AKÁCVIRÁG UTCA 19
525. BÁDOGOS KÖZ 19
526. BÁDOGOS UTCA 19
527. BALATON UTCA 19
528. BALOGH MIHÁLY UTCA 19
529. BÁRÁNY UTCA 19
530. BASAHALOM UTCA 19
531. BÉGÁNY UTCA 19
532. BOLDOGKERT UTCA 19
533. BORSOVAI UTCA 19
534. CSER UTCA 19
535. CSERMELY UTCA 19
536. CSIKÓS UTCA 19
537. CSÓNAK UTCA 19
538. CSORDÁS UTCA 19
539. CSOROSZLYA UTCA 19
540. DUSKÁS FERENC UTCA 19
541. EGYLETKERT UTCA 19
542. EPERFA UTCA 19
543. EPERJES UTCA 19
544. EPRESKERT UTCA 19
545. GÁZGYÁR UTCA 19
546. GÁZVEZETÉK UTCA 19
547. GHILÁNYI UTCA 19
548. GYURGYALAG UTCA 19
549. HALÁSZ UTCA 19
550. HERMANN KRONSEDER UTCA 19
551. HORGÁSZ UTCA 19
552. JÁSZ UTCA 19
553. JEDLIK ÁNYOS UTCA 19
554. JUPITER UTCA 19
555. KALOTASZEG TÉR 19
556. KANÁLIS UTCA 19
557. KASZA KÖZ 19
558. KAVICS UTCA 19
559. KEVE UTCA 19
560. KISMARJA UTCA 19
561. LADIK UTCA 19
562. LOVÁSZ UTCA 19
563. MADARÁSZ UTCA 19
564. MELITH UTCA 19
565. MÉSZÁROS GERGELY UTCA 19
566. MIKEPÉRCSI ÚT 1-végig 19
567. MIKEPÉRCSI ÚT 2-38/A 19
568. ÖREG JÁNOS UTCA 19
569. PÁKÁSZ UTCA 19
570. PÁSZTOR UTCA 19
571. PATAK UTCA 19
572. REPÜLŐTÉRI ÚT 19
573. SELYEM UTCA 19
574. SZATKE FERENC UTCA 19
575. SZEPESI UTCA 19
576. SZILÁGYI JÁNOS UTCA 19
577. TÉGLÁS UTCA 19
578. TÉGLÁSKERT UTCA 19
579. TUTAJ UTCA 19
580. ÚSZÓ UTCA 19
581. VADÁSZ UTCA 19
582. VARSA UTCA 19
583. VÉNUSZ UTCA 19
584. VÉRTESI ÚT 19
585. VILLÁM UTCA 19
586. ÁCHIM ANDRÁS UTCA 20
587. ÁCS UTCA 20
588. BARTÓK BÉLA ÚT 20
589. BÉLA UTCA 20
590. BEZERÉDJ UTCA 20
591. BORZ UTCA 20
592. CSAP UTCA 20
593. CSIGEKERT UTCA 2-végig 20
594. CSÓK UTCA 20
595. CSOKONAI UTCA 20
596. DÉLIBÁB UTCA 20
597. DIÓFA UTCA 20
598. DOROTTYA UTCA 20
599. ÉPÍTŐK UTCÁJA 20
600. ERŐSS LAJOS UTCA 20
601. FŰRÉSZ UTCA 20
602. GÉZA UTCA 20
603. GOHÉR UTCA 20
604. GYEPŰSOR UTCA 20
605. GYOLCSOS UTCA 20
606. HALÁP UTCA 20
607. HALASTÓ UTCA 20
608. HATVAN UTCA 2-végig 20
609. HATVAN UTCA 47-végig 20
610. HATVAN KÖZ 20
611. HUBA UTCA 20
612. IPOLY UTCA 20
613. ISTVÁN ÚT 4-76 20
614. JÓKAI UTCA 20
615. JÓZSEF UTCA 20
616. JÓZSEF KÖZ 20
617. KÁLMÁN UTCA 20
618. KARACS FERENC UTCA 20
619. KISÁLLOMÁS UTCA 20
620. KISBOTOS UTCA 20
621. KISHEGYESI ÚT 1-89 20
622. KISS ERNŐ UTCA 20
623. KOSZORÚ UTCA 20
624. KÖND UTCA 20
625. KÖNTÖSGÁT SOR 20
626. KÖNTÖSKERT UTCA 20
627. KÖTELES UTCA 20
628. KRISTÁLY UTCA 20
629. KÜKÜLLŐ UTCA 20
630. KÜRTÖS UTCA 20
631. LILLA KÖZ 20
632. LILLA TÉR 20
633. MAROS UTCA 20
634. MAROS KÖZ 20
635. MÁTA UTCA 20
636. MESTER UTCA 2-48 20
637. NAGYBOTOS UTCA 20
638. NYÁRÁD UTCA 20
639. NYITRA UTCA 20
640. OND UTCA 20
641. PESTI UTCA 20
642. SÁNDOR UTCA 20
643. SÁNDOR KÖZ 20
644. SASZLA UTCA 20
645. SEGNER TÉR 20
646. SESZTINA UTCA 20
647. SZABOLCS UTCA 20
648. SZITAKÖTŐ KÖZ 20
649. SZOTYORI UTCA 20
650. TANÍTÓ UTCA 20
651. TAS UTCA 20
652. TÖHÖTÖM UTCA 20
653. TŐZSÉR UTCA 20
654. VÁG UTCA 20
655. VASÁROS UTCA 20
656. VASÖNTŐ UTCA 20
657. VENDÉG UTCA 20
658. ZÚGÓ UTCA 20
659. ZSÁK UTCA 20
660. BAJCSY-ZSILINSZKY UTCA 21
661. BALTAZÁR DEZSŐ TÉR 21
662. BETHLEN UTCA 1-43/A 21
663. BETHLEN UTCA 2-34 21
664. CSEREPES UTCA 21
665. DARABOS UTCA 1-49 21
666. DARABOS UTCA 2-22 21
667. DÉRI TÉR 21
668. EGYMALOM UTCA 21
669. EÖTVÖS UTCA 1-11 21
670. EÖTVÖS UTCA 2-16 21
671. FŰVÉSZKERT UTCA 21
672. GARAI UTCA 21
673. HAL KÖZ 21
674. HATVAN UTCA 1-15 21
675. HUNYADI JÁNOS UTCA 21
676. KÁLVIN TÉR 21
677. KÁPOLNÁSI UTCA 21
678. KOSSUTH TÉR 21
679. MÚZEUM UTCA 21
680. NYUGATI UTCA 21
681. PÁSTI UTCA 21
682. PERÉNYI UTCA 21
683. PÉTERFIA UTCA 21
684. PIAC UTCA 1-35 21
685. SIMONFFY UTCA 21
686. SZEPESSÉGI UTCA 21
687. TÓTH ÁRPÁD UTCA 21
688. ANDAHÁZI UTCA 22
689. BALASSA BÁLINT UTCA 22
690. EGYETEM SUGÁRÚT 29-75 22
691. EGYETEM SUGÁRÚT 32-70 22
692. FÁY ANDRÁS UTCA 22
693. FÜREDI ÚT 27-47 22
694. FÜREDI ÚT 20-40/A 22
695. GYÖNGYÖSI UTCA 22
696. HATVANI ISTVÁN UTCA 1-7 22
697. HATVANI ISTVÁN UTCA 39 22
698. HATVANI ISTVÁN UTCA 2-16 22
699. HATVANI ISTVÁN UTCA 48 22
700. JUHÁSZ GYULA UTCA 22
701. KOMLÓSSY ÚT 1-43 22
702. KOMLÓSSY ÚT 2-50 22
703. MIKSZÁTH KÁLMÁN UTCA 5-47 22
704. MIKSZÁTH KÁLMÁN UTCA 2-74 22
705. NÁDOR UTCA 22
706. NAGY LAJOS KIRÁLY TÉR 22
707. ŐSZ UTCA 22
708. PÁPAI JÓZSEF UTCA 22
709. PÉCHY UTCA 22
710. POROSZLAY ÚT 3-53 22
711. POROSZLAY ÚT 2-54 22
712. SESTAKERT UTCA 22
713. SÉTAKERT UTCA 22
714. THOMAS MANN UTCA 22
715. ÚJKERT UTCA 22
716. ŰRHAJÓSOK TERE 22
717. ADY ENDRE ÚT 23
718. AJTÓ UTCA 3-17/A 23
719. AJTÓ UTCA 2-végig 23
720. ARANY SÁNDOR UTCA 23
721. BÁNAT UTCA 23
722. BARÁZDA UTCA 23
723. BEM TÉR 23
724. BEM JÓZSEF UTCA 23
725. BENCZÚR GYULA UTCA 23
726. BENCSIK ISTVÁN UTCA 23
727. BERECZKI FERENC UTCA 23
728. BESSENYEI UTCA 23
729. BESZE JÁNOS UTCA 23
730. BOCZ ERNŐ UTCA 23
731. CSABAGYÖNGYE UTCA 23
732. CSÁKY IMRE UTCA 23
733. CSANAK JÓZSEF UTCA 23
734. DARÓCZI VILMOS UTCA 23
735. DELY MÁTYÁS UTCA 23
736. DOBSINA UTCA 23
737. DOHÁNYKERT UTCA 23
738. EGYETEM SUGÁRÚT 25-27/A 23
739. EMBER PÁL UTCA 23
740. FEKETE ISTVÁN UTCA 23
741. FÜREDI ÚT 1-25 23
742. FÜREDI ÚT 2-18 23
743. GÉRESI UTCA 23
744. GESZTELYI-NAGY LÁSZLÓ UTCA 23
745. GVADÁNYI UTCA 23
746. HADHÁZI ÚT 1-11 23
747. HADHÁZI ÚT 2-28 23
748. HELTAI GÁSPÁR UTCA 23
749. HEROLD ISTVÁN UTCA 23
750. II. JÁNOS PÁL TÉR 23
751. IZSÓ UTCA 23
752. KARDOS ALBERT UTCA 23
753. KATICAVIRÁG UTCA 23
754. KELLERMANN MÁRTON UTCA 23
755. KÉTMALOM UTCA 23
756. KODÁLY ZOLTÁN UTCA 23
757. KONTYVIRÁG UTCA 23
758. KÓRHÁZ UTCA 23
759. KÖRTEFA UTCA 23
760. KÖVIRÓZSA UTCA 23
761. KÚT UTCA 1-19 23
762. KÜLSŐ KASSAI ÚT 23
763. LABODA UTCA 23
764. LISZNYAI UTCA 23
765. MAKSZIN MIHÁLY UTCA 23
766. MANNINGER GUSZTÁV UTCA 23
767. MARTINOVICS UTCA 23
768. MATHIÁSZ JÁNOS UTCA 23
769. MEDGYESSY SÉTÁNY 23
770. MEZŐGAZDÁSZ UTCA 23
771. MIRKO LAJOS UTCA 23
772. MONOSTORDŰLŐI ÚT 23
773. MORVAY ZOLTÁN UTCA 23
774. NAGYERDEI KÖRÚT 23
775. NAGYERDEI PARK 23
776. OLÁH GÁBOR UTCA 23
777. PALLAG PARK 23
778. PALLAGI ÚT 23
779. RUZSÁNYI LÁSZLÓ UTCA 23
780. SERHÁZ UTCA 23
781. SIMONYI ÚT 23
782. SIROKI ZOLTÁN UTCA 23
783. SZÉKELYEK PARKJA 23
784. SZELÉNYI FERENC UTCA 23
785. TEMPLOMHEGYI ÚT 23
786. TORMAY BÉLA UTCA 23
787. VECSEY TIBOR UTCA 23
788. VIGADÓ TÉR 23
789. WESZPRÉMI UTCA 23
790. ZOLTAI LAJOS UTCA 23
791. ZSÁLYA KÖZ 23
792. DERÉK UTCA 1-91 24
793. DERÉK UTCA 24-68 24
794. EGRESSY BÉNI TÉR 24
795. DERÉK UTCA 93-145 25
796. ISTVÁN ÚT 63-109 25
797. ISTVÁN ÚT 147-167 25
798. ISTVÁN ÚT 130-158 25
799. ÁRVALÁNYHAJ UTCA 26
800. BALÁSHÁZY JÁNOS UTCA 26
801. BALMAZÚJVÁROSI ÚT 2-14/B 26
802. BALOGH TAMÁS UTCA 26
803. BARCASÁG UTCA 26
804. BÁRSONY UTCA 26
805. BÍBOR UTCA 26
806. BODNÁR UTCA 26
807. BOJTÁR UTCA 26
808. BOJTORJÁN UTCA 26
809. BOKRÉTA UTCA 26
810. BÚZAMEZŐ UTCA 26
811. CIMBALOM UTCA 26
812. CITERA UTCA 26
813. CSABAVEZÉR UTCA 26
814. CSALOGÁNY UTCA 26
815. CSÁSZÁR PÉTER UTCA 26
816. DEREKASSY ISTVÁN UTCA 26
817. DEREKASSY ISTVÁN KÖZ 26
818. DÉVÉNY UTCA 26
819. DOB UTCA 26
820. ÉRMELLÉK UTCA 26
821. FURULYA UTCA 26
822. FUVOLA UTCA 26
823. GITÁR UTCA 26
824. GÖNCÖLSZEKÉR UTCA 26
825. GÖRGÉNY UTCA 26
826. GYÉMÁNT UTCA 26
827. GYEPLŐ UTCA 26
828. GYÖNGY UTCA 26
829. GYULAI UTCA 26
830. HÁMFA KÖZ 26
831. HÁMFA UTCA 26
832. HARGITA UTCA 26
833. HARSONA UTCA 26
834. HATÁR ÚT 26
835. HATÁR KÖZ 26
836. HÁZGYÁR UTCA 26
837. HEGEDŰ UTCA 26
838. HINTÓS UTCA 26
839. HOFFMANN UTCA 26
840. KÁDÁR DŰLŐ 26
841. KADARCS UTCA 26
842. KALÁSZ UTCA 26
843. KANTÁR UTCA 26
844. KECSKERÁGÓ UTCA 26
845. KENÉZY GYULA UTCA 26
846. KÍGYÓHAGYMA UTCA 26
847. KIRÁLY UTCA 26
848. KISHATÁR UTCA 26
849. KISHEGYESI ÚT 91-221 26
850. KISHEGYESI ÚT 74-264 26
851. KISKÚT UTCA 26
852. KISTELEK UTCA 26
853. KÓCSAG UTCA 26
854. KOCSIS UTCA 26
855. KORPÁS UTCA 26
856. KÖLES UTCA 26
857. KÖR UTCA 26
858. KUNHALOM UTCA 26
859. LANT UTCA 26
860. LIBATOP UTCA 26
861. LÓSKÚTI ÚT 26
862. MEGYER KÖZ 26
863. MEGYER TÉR 26
864. MUSKÁTLI UTCA 26
865. NÁDSÍP UTCA 26
866. NÁDSÍP UTCA 26
867. NAGY MIHÁLY UTCA 26
868. NAGY MIHÁLY KÖZ 26
869. NAGY MIHÁLY ZUG 26
870. NAPHAL UTCA 26
871. NAPRÓZSA UTCA 26
872. NÍVÓ UTCA 26
873. NYÁRFÁS UTCA 26
874. NYOMDÁSZ UTCA 26
875. OSTOROS UTCA 26
876. PEREC DŰLŐ 26
877. POPRÁD UTCA 26
878. PÓSA UTCA 26
879. PULI UTCA 26
880. RICHTER GEDEON UTCA 26
881. SÁRGA DŰLŐ 26
882. SÁRGA ÚT 26
883. SÁRMÁS UTCA 26
884. SELYEMFŰ UTCA 26
885. SÍP UTCA 26
886. SOMKÓRÓ UTCA 26
887. SÜTŐ ANDRÁS UTCA 26
888. SZALONKA UTCA 26
889. SZÉKELYKŐ UTCA 26
890. SZEKERES UTCA 26
891. SZENT MIHÁLY UTCA 26
892. TAVASZ UTCA 26
893. TEGEZ UTCA 26
894. TÉGLAVETŐ UTCA 26
895. TÓCÓPART UTCA 26
896. TOROCKÓ UTCA 26
897. VADVIRÁG UTCA 26
898. VARJÚTÖVIS UTCA 26
899. VARJÚTÖVIS KÖZ 26
900. VERÉB DŰLŐ 26
901. VILÁGOS UTCA 26
902. VULKÁN UTCA 26
903. ZÖRGŐFŰ UTCA 26
904. ACZÉL GÉZA UTCA 27
905. AKADÉMIA UTCA 27
906. AKADÉMIAKERT UTCA 27
907. BABÉR UTCA 27
908. BABITS MIHÁLY UTCA 27
909. BÁRCZI GÉZA UTCA 27
910. BARTA JÁNOS UTCA 27
911. BAY ZOLTÁN UTCA 27
912. BENCSIK SÁNDOR UTCA 27
913. BENDEGÚZ TÉR 27
914. BOGNÁR REZSŐ UTCA 27
915. BÖSZÖRMÉNYI ÚT 70-végig 27
916. BÖSZÖRMÉNYI ÚT 39-99 27
917. BRANYISZKÓ UTCA 27
918. FEJEDELEM UTCA 27
919. GÁRDONYI GÉZA UTCA 27
920. GULYÁS PÁL UTCA 27
921. GYIMES UTCA 27
922. ILLYÉS GYULA UTCA 27
923. JENŐ UTCA 27
924. JÓZSEF ATTILA UTCA 27
925. KAFFKA MARGIT UTCA 27
926. KÁLMÁN BÉLA UTCA 27
927. KARINTHY FRIGYES UTCA 27
928. KÁROLI GÁSPÁR UTCA 27
929. KÉKY LAJOS UTCA 27
930. KÉR UTCA 27
931. KERTVÁROS UTCA 27
932. KESZI UTCA 27
933. KISS SÁMUEL UTCA 27
934. KOSZTOLÁNYI DEZSŐ UTCA 27
935. KÜRTGYARMAT UTCA 27
936. NÉMETH LÁSZLÓ UTCA 27
937. NYÉK UTCA 27
938. NYÉK KÖZ 27
939. NYULAS UTCA 27
940. ORMÓS LAJOS UTCA 27
941. PILINSZKY JÁNOS UTCA 27
942. RUGÓ UTCA 27
943. SÁNTHA KÁLMÁN UTCA 27
944. SOÓ REZSŐ UTCA 27
945. SZABÓ LŐRINC UTCA 27
946. SZALAY SÁNDOR UTCA 27
947. SZIKES UTCA 27
948. TAKÁCS ISTVÁN UTCA 27
949. TARJÁN UTCA 27
950. TESSEDIK SÁMUEL UTCA 27
951. THURÓCZI GYULA UTCA 27
952. ÚRRÉTJE UTCA 27
953. VARSÁNY UTCA 27
954. VEZÉR UTCA 27
955. ABIGÉL UTCA 28
956. BETHLEN UTCA 45-végig 28
957. BORSOS JÓZSEF TÉR 28
958. DARABOS UTCA 51-63 28
959. DARABOS UTCA 24-52 28
960. DÓZSA GYÖRGY UTCA 28
961. EGYETEM SUGÁRÚT 1-23 28
962. EGYETEM SUGÁRÚT 2-30 28
963. HONVÉD KÖZ 28
964. HONVÉD UTCA 1-25 28
965. HONVÉD UTCA 2-12 28
966. IBOLYA UTCA 41 28
967. IBOLYA UTCA 2-22 28
968. IBOLYA UTCA 28 28
969. IFJÚSÁG UTCA 28
970. LIBAKERT UTCA 28
971. NEMZETŐR UTCA 28
972. NYÁR UTCA 28
973. ÓKÚT UTCA 28
974. ŐSZIRÓZSA KÖZ 28
975. SINAY MIKLÓS UTCA 28
976. SZEGFŰ UTCA 28
977. THALY KÁLMÁN UTCA 28
978. VÉNKERT UTCA 28
979. VIOLA UTCA 28
980. ÁBEL UTCA 29
981. ACSÁDI ÚT 41-végig 29
982. ACSÁDI ÚT 28-végig 29
983. ÁDÁM UTCA 29
984. BAJONETT UTCA 29
985. BENEDEK MIHÁLY UTCA 29
986. BEREGSZÁSZI PÁL UTCA 29
987. BÉRI BALOGH UTCA 29
988. BERZSENYI ÚT 1-107 29
989. CIKLÁMEN UTCA 29
990. ENDRE UTCA 29
991. ÉVA UTCA 29
992. GRÁNÁT UTCA 29
993. HADNAGY UTCA 29
994. HAJÓS ALFRÉD UTCA 29
995. HERPAY GÁBOR UTCA 29
996. IRÉN UTCA 29
997. JÁZMIN UTCA 29
998. JÓZSAI UTCA 29
999. JUHÁSZ GÉZA UTCA 29
1000. JURISICH UTCA 29
1001. KADÉT UTCA 29
1002. KAKUKK UTCA 29
1003. KENYÉR UTCA 29
1004. KEREZSI ENDRE UTCA 29
1005. KÓS KÁROLY UTCA 29
1006. KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR UTCA 29
1007. KŐSZEG UTCA 29
1008. MAGVETŐ UTCA 29
1009. MAKKAI SÁNDOR UTCA 29
1010. MOHÁCS UTCA 29
1011. NAGY JENŐ UTCA 29
1012. NYÍRBÁTOR UTCA 29
1013. ORMAI NORBERT UTCA 29
1014. ŐRMESTER UTCA 29
1015. PÉK UTCA 29
1016. PETNEHÁZY UTCA 29
1017. PIROSKA UTCA 1-13 29
1018. PIROSKA UTCA 2-20 29
1019. RADNÓTI MIKLÓS UTCA 29
1020. SÁMSONI ÚT 137-149 29
1021. SÁMSONI ÚT 116-végig 29
1022. SARKADI IMRE UTCA 49-73 29
1023. SARKADI IMRE UTCA 50-74 29
1024. SARKADI IMRE UTCA 1-47 29
1025. SARKADI IMRE UTCA 2-48 29
1026. SIMON ISTVÁN UTCA 29
1027. SKALNITZKY ANTAL UTCA 29
1028. SÓLYOM UTCA 153-185 29
1029. SÓLYOM UTCA 128-184 29
1030. SZABÓ PÁL UTCA 29
1031. SZÁMADÓ UTCA 29
1032. SZÁZADOS UTCA 29
1033. SZONDI UTCA 29
1034. SZURONY UTCA 29
1035. TIBET UTCA 29
1036. TOMORI PÁL UTCA 29
1037. TÖLCSÉRVIRÁG UTCA 29
1038. VAK BOTTYÁN UTCA 29
1039. VASTORONY UTCA 29
1040. VAY ÁDÁM UTCA 29
1041. VERES PÉTER UTCA 103-183 29
1042. VERES PÉTER UTCA 112-184 29
1043. ZELIZY DÁNIEL UTCA 29
1044. ABONYI UTCA 30
1045. ACSÁDI ÚT 1-39 30
1046. ACSÁDI ÚT 2-26/D 30
1047. ÁG UTCA 30
1048. ÁLLOMÁS UTCA 30
1049. APAFÁJA UTCA 30
1050. APÁTERDŐ UTCA 30
1051. ÁROK UTCA 30
1052. ÁRPA UTCA 30
1053. BAGOLY UTCA 30
1054. BAKSAY SÁNDOR UTCA 1-25 30
1055. BAKSAY SÁNDOR UTCA 2-18/C 30
1056. BÁRD UTCA 30
1057. BÁTHORI UTCA 17-51 30
1058. BÁTHORI UTCA 16-56 30
1059. BIBE UTCA 30
1060. BIMBÓ UTCA 30
1061. BOKROS UTCA 30
1062. BORHÁZ UTCA 30
1063. BUDAI NAGY ANTAL UTCA 141-végig 30
1064. BUDAI NAGY ANTAL UTCA 2- végig 30
1065. BÚZA UTCA 30
1066. BUZOGÁNY UTCA 30
1067. CECÍLIA UTCA 30
1068. CSEREERDŐ UTCA 30
1069. CSEREI UTCA 30
1070. CSEREI PART 30
1071. DIADAL UTCA 30
1072. DOMBOSI ÚT 30
1073. DOROGI UTCA 30
1074. FEKETERIGÓ UTCA 30
1075. FENYŐ UTCA 30
1076. FENYŐ KÖZ 30
1077. FENYŐRIGÓ UTCA 30
1078. FUTÓ UTCA 30
1079. FÜLÖP UTCA 30
1080. GÁBOR ÁRON UTCA 37-109 30
1081. GÁBOR ÁRON UTCA 72-78 30
1082. GILICE KÖZ 30
1083. GOLYÓ UTCA 30
1084. GORKIJ UTCA 30
1085. GYALOG UTCA 30
1086. GYÖNGYSZEM UTCA 30
1087. GYÖRGY UTCA 30
1088. GYŰRŰ UTCA 30
1089. HARASZTOS KÖZ 30
1090. HETÉNYI JÁNOS UTCA 30
1091. HEVESI UTCA 30
1092. ILONA UTCA 30
1093. JÓSIKA UTCA 30
1094. JUHARFA UTCA 30
1095. KACAGÁNY UTCA 30
1096. KÁKA UTCA 30
1097. KAPITÁNY UTCA 30
1098. KARD UTCA 30
1099. KATALIN UTCA 30
1100. KEMÉNY ZSIGMOND UTCA 30
1101. KENDER UTCA 30
1102. KENGYEL ZUG 30
1103. KERESSZEGI UTCA 97-111 30
1104. KISFALUDY UTCA 41-55 30
1105. KISFALUDY UTCA 22-42 30
1106. KÖKÉNY UTCA 30
1107. KÜLSŐ SÁMSONI ÚT 30
1108. KÜLSŐ SÁMSONI ÚT 30
1109. LEJTŐS UTCA 30
1110. LÓDING UTCA 30
1111. LOVAS UTCA 30
1112. LUGAS UTCA 30
1113. MAGHÁZ UTCA 30
1114. MAGYAR UTCA 30
1115. MÁTYÁS KIRÁLY UTCA 35-59/A 30
1116. MÁTYÁS KIRÁLY UTCA 42-68 30
1117. NAPKELTE UTCA 30
1118. NAPNYUGTA UTCA 30
1119. NEKTÁR UTCA 30
1120. NYEREG UTCA 30
1121. NYÍRFA UTCA 30
1122. NYITNIKÉK UTCA 30
1123. ŐZLÁB UTCA 30
1124. PAGONY UTCA 30
1125. PÁZSIT UTCA 30
1126. PIROSKA UTCA 15-27 30
1127. PIROSKA UTCA 22-42 30
1128. PORZÓ UTCA 30
1129. PUSKA UTCA 30
1130. RÖNK UTCA 30
1131. RŐZSE UTCA 30
1132. SÁMSONI ÚT 1-135/A 30
1133. SÁMSONI ÚT 2-114 30
1134. SÁMSONI ÚT 170-végig 30
1135. SÁMSONKERTI UTCA 30
1136. SARKANTYÚ UTCA 30
1137. SÁROSI UTCA 30
1138. SÁTOR ZUG 30
1139. SÁVOLY KÖZ 30
1140. SÓLYOM UTCA 149-151/C 30
1141. SZALMA UTCA 30
1142. SZALÓK UTCA 30
1143. SZEDER UTCA 30
1144. SZEREMLEI UTCA 30
1145. SZIKIGYAKOR UTCA 30
1146. SZILÁGYI ERZSÉBET UTCA 30
1147. SZŐLŐ UTCA 30
1148. TANK UTCA 30
1149. THÖKÖLY UTCA 30
1150. TISZTÁS UTCA 30
1151. TIZEDES UTCA 30
1152. TŐKE UTCA 30
1153. TÖLGYFA UTCA 2-26/E-F-G 30
1154. TÖLTÉNY UTCA 30
1155. TŐR UTCA 30
1156. VADGESZTENYE KÖZ 30
1157. VÁLYI NAGY TIBOR UTCA 30
1158. VASÚTSZÉL UTCA 30
1159. VERESGYŰRŰ UTCA 30
1160. VIRÁGSAROK KÖZ 30
1161. VŐFÉLY UTCA 30
1162. ZÓLYOM UTCA 30
1163. ZOVÁNYI JENŐ UTCA 30
1164. ZRÍNYI UTCA 2-végig 30
1165. BAYK ANDRÁS UTCA 31
1166. CSAPÓ UTCA 37-végig 31
1167. CSAPÓ UTCA 40-106/A 31