Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2/2019. (II. 21.) önkormányzati rendelete * 

Debrecen Megyei Jogú Város egészségügyi alapellátási körzeteiről

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában és az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva,

az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró, az alapellátásért felelős országos módszertani intézet, a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatala, valamint a védőnői ellátás tekintetében az országos tisztifőorvos véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

I. Általános rendelkezések

1. § A rendelet célja Debrecen Megyei Jogú Város (a továbbiakban: Debrecen) lakosságának egészségügyi alapellátása biztosítása érdekében Debrecen város közigazgatási határain belül ellátási formánként az egészségügyi szolgáltatók részére a területi ellátási kötelezettség körzethatárainak megállapítása.

2. § A rendelet hatálya a Debrecen közigazgatási területén az egészségügyi alapellátásról szóló törvény szerinti háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi, védőnői, iskola-egészségügyi tevékenységet ellátó egészségügyi szolgáltatókra terjed ki.

3. § E rendelet alkalmazásában egészségügyi szolgáltató az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 3. § f) pontjában meghatározott egyéni egészségügyi vállalkozó, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet.

II. Az alapellátás megszervezése és az ellátási körzetek meghatározása

4. § Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) egészségügyi alapellátási feladatait egészségügyi szolgáltatókkal kötött szerződés útján látja el.

5. § (1) *  Az Önkormányzat az egészségügyi alapellátást - területi ellátási kötelezettséggel - 83 háziorvosi, 42 házi gyermekorvosi, 49 fogorvosi, 62 területi védőnői körzetben biztosítja. Az iskola-egészségügyi ellátást 76 körzetben szervezi meg.

(2) A háziorvosi körzeteket és azok területi leírását az 1. melléklet tartalmazza.

(3) A házi gyermekorvosi körzeteket és azok területi leírását a 2. melléklet tartalmazza.

(4) A fogorvosi körzeteket és azok területi leírását a 3. melléklet tartalmazza.

(5) A területi védőnői körzeteket és azok területi leírását a 4. melléklet tartalmazza.

(6) Az iskola-egészségügyi ellátás körzeteit és az azokhoz tartozó nevelési-oktatási intézmények névjegyzékét az 5. melléklet tartalmazza.

(7) Az egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi ügyeleti ellátás ellátási területe Debrecen közigazgatási területe.

III. Záró rendelkezések

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

7. § * 

Dr. Szekeres Antal sk.
címzetes főjegyző
Dr. Papp László sk.
polgármester

1. melléklet a 2/2019. (II. 21.) önkormányzati rendelethez * 

HÁZIORVOSI KÖRZETEK

A B C
1. Közterület neve Közterület jellege Körzetszám
2. ANTALL JÓZSEF UTCA 1
3. BARNA UTCA 1
4. HOLLÓ JÁNOS UTCA 1
5. PETŐFI TÉR 2-10 1
6. PETŐFI TÉR 20-végig 1
7. SZÍV UTCA 1
8. TÖRÖK BÁLINT UTCA 1
9. VÖRÖSMARTY UTCA 1
10. ARANY JÁNOS UTCA 2-62 2
11. ISKOLA UTCA 2
12. KÜLSŐVÁSÁR TÉR 2
13. MIKLÓS UTCA 2
14. VÁRMEGYEHÁZA UTCA 2
15. VÁSÁRY ISTVÁN UTCA 2
16. BONCZ LÁSZLÓ UTCA 3
17. ERZSÉBET UTCA 3
18. ISPOTÁLY UTCA 3
19. SALÉTROM UTCA 3
20. SZOBOSZLÓI ÚT 2-2/C 3
21. HALÁP UTCA 4
22. IPARKAMARA UTCA 4
23. IRINYI UTCA 4
24. NAGY-GÁL ISTVÁN UTCA 4
25. PETŐFI TÉR 1-végig 4
26. PETŐFI TÉR 12-18 4
27. SZOMBATHI ISTVÁN UTCA 4
28. TELEKI UTCA 4
29. TOMPA MIHÁLY UTCA 4
30. VÍGKEDVŰ MIHÁLY UTCA 4
31. WESSELÉNYI UTCA 4
32. ADY PARK 5
33. BLAHÁNÉ UTCA 5
34. BURGUNDIA UTCA 5
35. CSAPÓ UTCA 1-25 5
36. CSAPÓ UTCA 2-26 5
37. DÓSA NÁDOR TÉR 5
38. KOSSUTH UTCA 2-28 5
39. LISZT FERENC UTCA 5
40. NYOMTATÓ UTCA 5
41. PIAC UTCA 2-20 5
42. RÁKÓCZI UTCA 1-29 5
43. RÁKÓCZI UTCA 2-22 5
44. SAS UTCA 5
45. UJHÁZI EDE UTCA 5
46. VÁR UTCA 5
47. BATTHYÁNY UTCA 6
48. GAMBRINUS KÖZ 6
49. JÁSZAI MARI UTCA 6
50. KLAIPEDA UTCA 6
51. KOSSUTH UTCA 1-47 6
52. PIAC UTCA 22-74 6
53. SZENT ANNA UTCA 4-38 6
54. KANDIA UTCA 7
55. KOSSUTH UTCA 49-65 7
56. KOSSUTH UTCA 30-80/C 7
57. NAP UTCA 7
58. SUMEN UTCA 7
59. SZENT ANNA UTCA 1-57 7
60. SZENT ANNA UTCA 48-66 7
61. TÍMÁR UTCA 7
62. TÍMÁR KÖZ 7
63. VARGA UTCA 7
64. ZÖLDFA UTCA 7
65. BAJCSY-ZSILINSZKY UTCA 8
66. HATVAN UTCA 8
67. HATVAN KÖZ 8
68. KÁPOLNÁSI UTCA 8
69. NYUGATI UTCA 8
70. PÁSTI UTCA 8
71. PIAC UTCA 1-31 8
72. SIMONFFY UTCA 1-végig 8
73. TÓTH ÁRPÁD UTCA 8
74. ANGYALFÖLD TÉR 9
75. HOLLÓ LÁSZLÓ SÉTÁNY 9
76. ISTVÁN ÚT 35-61 9
77. ANTALL JÓZSEF UTCA 10
78. ARANY JÁNOS UTCA 1-63 10
79. HAL KÖZ 10
80. MÁCSAI SÁNDOR UTCA 10
81. PIAC UTCA 33-81 10
82. RÉVÉSZ TÉR 10
83. SIMONFFY UTCA 2-végig 10
84. SZÉCHENYI UTCA 1-69/A 10
85. SZÉCHENYI UTCA 4-52 10
86. SZEPESSÉGI UTCA 10
87. TISZA ISTVÁN UTCA 10
88. BOJTA UTCA 11
89. BORNEMISSZA UTCA 11
90. ERŐSS LAJOS UTCA 11
91. FORGÁCS UTCA 11
92. FÖLDI UTCA 11
93. GYÁR UTCA 9-13/B 11
94. GYÁR UTCA 10-28 11
95. GYOLCSOS UTCA 11
96. IPOLY UTCA 11
97. ISTVÁN ÚT 132 11
98. ISTVÁN ÚT 150-158 11
99. KADOSA UTCA 11
100. KRISTÁLY UTCA 11
101. KRÚDY GYULA UTCA 11
102. KÜKÜLLŐ UTCA 11
103. KÜRTÖS UTCA 11
104. NYÁRÁD UTCA 11
105. NYITRA UTCA 11
106. OHAT UTCA 11
107. POSTAKERT UTCA 18-36 11
108. SASZLA UTCA 11
109. SESZTINA UTCA 11
110. SZÉCHENYI UTCA 69/B-109/A 11
111. SZÉCHENYI UTCA 60-108 11
112. TŐZSÉR UTCA 11
113. VASÁROS UTCA 11
114. BÁN UTCA 12
115. DÉLI SOR 12
116. GYÁR UTCA 1-7 12
117. GYÁR UTCA 2-8 12
118. HERCZEG UTCA 12
119. JÁNOS VITÉZ UTCA 12
120. KELETI SOR 12
121. KERTI UTCA 12
122. KÖNYVES TÓTH KÁLMÁN UTCA 12
123. KÖZÉP UTCA 12
124. KRÓNIKÁS UTCA 12
125. KUVASZ UTCA 12
126. KÜLSŐ SZOBOSZLÓI ÚT 12
127. LEGÁNYI UTCA 12
128. LEGÁTUS UTCA 12
129. POSTAKERT UTCA 3-45 12
130. POSTAKERT UTCA 2-16/D 12
131. RAKTÁR UTCA 12
132. ROZSOS UTCA 12
133. SÁRKÁNY UTCA 12
134. SÓVIRÁG UTCA 12
135. SZOBOSZLÓI ÚT 12
136. TROMBITÁS UTCA 12
137. VAJDAHUNYAD UTCA 12
138. VARGAKERT UTCA 12
139. ZELEMÉR UTCA 12
140. BALATON UTCA 13
141. BALOGH MIHÁLY UTCA 13
142. BASAHALOM UTCA 13
143. CSERMELY UTCA 13
144. CSIKÓS UTCA 13
145. CSORDÁS UTCA 13
146. CSOROSZLYA UTCA 13
147. DUSKÁS FERENC UTCA 13
148. GÁZGYÁR UTCA 13
149. GÁZVEZETÉK UTCA 35-végig 13
150. GÁZVEZETÉK UTCA 34-végig 13
151. HALÁSZ UTCA 13
152. HORGÁSZ UTCA 13
153. JUPITER UTCA 13
154. KANÁLIS UTCA 13
155. KISMARJA UTCA 13
156. LADIK UTCA 13
157. MADARÁSZ UTCA 13
158. MERKÚR UTCA 13
159. PÁKÁSZ UTCA 13
160. PÁSZTOR UTCA 13
161. PATAK UTCA 13
162. REPÜLŐTÉRI ÚT 13
163. SZEPESI UTCA 13
164. TÉGLÁS UTCA 13
165. TÉGLÁSKERT UTCA 13
166. VADÁSZ UTCA 13
167. VARSA UTCA 13
168. VÉNUSZ UTCA 13
169. VÉRTESI ÚT 13
170. AKÁCFA UTCA 14
171. BERTA UTCA 14
172. BUDAI ÉZSAIÁS UTCA 14
173. BUJDOSÓ UTCA 14
174. CSÁKÁNY UTCA 14
175. ESZE TAMÁS UTCA 14
176. FOKOS UTCA 14
177. GALAMB UTCA 14
178. GIZELLA UTCA 14
179. HEGYI MIHÁLYNÉ UTCA 14
180. HÍD UTCA 14
181. HÍD KÖZ 14
182. HOMOKKERT UTCA 14
183. HORVÁTH ÁRPÁD UTCA 14
184. HUNGÁRIA UTCA 14
185. IGLÓ UTCA 14
186. ILDIKÓ UTCA 14
187. KARABÉLY UTCA 14
188. KISS ÁRON UTCA 1-27 14
189. KISS ÁRON UTCA 2-20 14
190. KOPJA UTCA 14
191. LÁNDZSA UTCA 14
192. LÓNYAY UTCA 14
193. MADÁCH IMRE TÉR 14
194. OLÁH KÁROLY UTCA 14
195. ÓVODA UTCA 14
196. PÓSALAKY UTCA 14
197. RIGÓ UTCA 17-91 14
198. SEBES UTCA 14
199. SEBES ZUG 14
200. SZABÓ KÁLMÁN UTCA 14
201. SZABOLCSKA MIHÁLY UTCA 14
202. SZACSVAY IMRE UTCA 14
203. TARÁNYI JÓZSEF UTCA 14
204. TARR UTCA 14
205. TINÓDI UTCA 14
206. TUSNÁD UTCA 14
207. TÚZOK UTCA 14
208. TÜRR ISTVÁN UTCA 14
209. VÉCSEY UTCA 1-37 14
210. VÉCSEY UTCA 2-50 14
211. VUKOVICS SEBŐ UTCA 14
212. WEKERLE UTCA 14
213. BÁDOGOS KÖZ 15
214. BÁDOGOS UTCA 15
215. BÁRÁNY UTCA 15
216. BÉGÁNY UTCA 15
217. BOLDOGKERT UTCA 15
218. BORSOVAI UTCA 15
219. CSER UTCA 15
220. CSÓNAK UTCA 15
221. DINAMÓ UTCA 15
222. EGYLETKERT UTCA 15
223. EPERFA UTCA 15
224. EPERJES UTCA 15
225. EPRESKERT UTCA 15
226. GÁZVEZETÉK UTCA 1-33 15
227. GÁZVEZETÉK UTCA 2-32 15
228. GHILÁNYI UTCA 15
229. HERMANN KRONSEDER UTCA 15
230. JÁSZ UTCA 15
231. JEDLIK ÁNYOS UTCA 15
232. KALOTASZEG TÉR 15
233. KASZA KÖZ 15
234. KAVICS UTCA 15
235. KEVE UTCA 15
236. LOVÁSZ UTCA 15
237. MELITH UTCA 15
238. MIKEPÉRCSI ÚT 1-végig 15
239. MIKEPÉRCSI ÚT 2-28 15
240. ÖREG JÁNOS UTCA 15
241. SELYEM UTCA 15
242. SZATKE FERENC UTCA 15
243. SZILÁGYI JÁNOS UTCA 15
244. TUTAJ UTCA 15
245. ÚSZÓ UTCA 15
246. VILLÁM UTCA 15
247. ÁCHIM ANDRÁS UTCA 16
248. APRÓ UTCA 16
249. BASKIR UTCA 16
250. BECSKY UTCA 16
251. BULGÁR UTCA 16
252. BÚZAVIRÁG UTCA 16
253. CSÁNGÓ UTCA 16
254. ERDÉLY UTCA 16
255. ERDÉSZ UTCA 16
256. GYÖRFFY ISTVÁN UTCA 16
257. HUN UTCA 16
258. KAZÁR UTCA 16
259. KEREKES FERENC UTCA 16
260. KIRGIZ UTCA 16
261. KOMÁROMY UTCA 16
262. KÖKÖRCSIN UTCA 16
263. KUN UTCA 16
264. LEININGEN UTCA 1-49 16
265. LOMNIC UTCA 16
266. MÉSZÁROS GERGELY UTCA 16
267. MIKEPÉRCSI ÚT 30-végig 16
268. OZMÁN UTCA 16
269. PALÓC UTCA 16
270. POVOLNY FERENC UTCA 16
271. PÖLTENBERG UTCA 16
272. SOMLYAI UTCA 16
273. SZÁVAY GYULA UTCA 16
274. TÁTRA UTCA 16
275. TÖRÖK UTCA 16
276. TURÁN UTCA 16
277. URAY UTCA 16
278. VEKER UTCA 16
279. ZENGŐ UTCA 16
280. ALIG UTCA 17
281. ALMA UTCA 17
282. ALMAVIRÁG UTCA 17
283. ÁRNYAS UTCA 17
284. BAZSARÓZSA UTCA 17
285. BÉKÉS UTCA 17
286. BÉKÉSCSABA UTCA 17
287. BIRSALMA UTCA 17
288. BODZA UTCA 17
289. BORÓKA UTCA 17
290. CINEGE UTCA 17
291. CSERESZNYE UTCA 17
292. CSÓKA UTCA 17
293. CSONGRÁD UTCA 17
294. CSUTORÁS UTCA 17
295. DÉZSA UTCA 17
296. DOBOZ UTCA 17
297. DOBVERŐ UTCA 17
298. DOROZSMA UTCA 17
299. ECETFA UTCA 17
300. EPER UTCA 17
301. FAISKOLA UTCA 17
302. FANYŰVŐ UTCA 17
303. FAVÁGÓ UTCA 17
304. FÜLEMÜLE UTCA 17
305. GÉBICS UTCA 17
306. GERLE UTCA 17
307. GRÁNÁTALMA UTCA 17
308. GYERTYÁN UTCA 17
309. GYOMA UTCA 17
310. GYURGYALAG UTCA 17
311. HORDÓ UTCA 17
312. JEGENYE UTCA 17
313. KÁDÁR UTCA 17
314. KALOCSA UTCA 17
315. KAPÁS UTCA 17
316. KASKÖTŐ UTCA 17
317. KERTSÉG UTCA 17
318. KISDOBOS UTCA 17
319. KISTELEK UTCA 17
320. KLAUZÁL GÁBOR UTCA 17
321. KONDOROSIÉR ÚT 17
322. KOPÁNCS UTCA 17
323. KORCSOLYÁS UTCA 17
324. KORMORÁN UTCA 17
325. KÖSZMÉTE UTCA 17
326. KUVIK UTCA 17
327. KUVIK ZUG 17
328. KÜLSŐ MONOSTORPÁLYI ÚT 17
329. LAPPANTYÚ UTCA 17
330. LEGÉNYRÓZSA UTCA 17
331. LÉGYKAPÓ UTCA 17
332. LEININGEN UTCA 85-121 17
333. LENCZ UTCA 17
334. LILIOM UTCA 17
335. MAGTÁR UTCA 17
336. MAKÓ UTCA 17
337. MÁLNA UTCA 17
338. MAROKSZEDŐ UTCA 17
339. MEZŐSÉG UTCA 17
340. MOGYORÓ UTCA 17
341. MONOSTORPÁLYI ÚT 199-végig 17
342. MUSKOTÁLY UTCA 17
343. NAGYDOBOS UTCA 17
344. OROSHÁZA UTCA 17
345. ŐSZAPÓ UTCA 17
346. PACIKERT UTCA 17
347. PAJTÁS UTCA 17
348. PAPRIKA UTCA 17
349. PELIKÁN UTCA 17
350. POHL FERENC UTCA 17
351. POROSHÁT UTCA 17
352. POSZÁTA UTCA 17
353. PRÉSHÁZ UTCA 17
354. PUTTONY UTCA 17
355. RETEK UTCA 17
356. RIBIZLI UTCA 17
357. RINGLÓ UTCA 17
358. ROZMARING UTCA 17
359. RÖVID UTCA 17
360. SAJTÁR UTCA 17
361. SÁRGARIGÓ UTCA 17
362. SARKAD UTCA 17
363. SIRÁLY UTCA 17
364. SZAJKÓ UTCA 17
365. SZÁNTÓ UTCA 17
366. SZEGED UTCA 17
367. SZÉNA TÉR 17
368. SZENTES UTCA 17
369. SZILVA UTCA 17
370. SZŐLŐPRÉS UTCA 17
371. SZŐREG UTCA 17
372. TÉL UTCA 17
373. TUBARÓZSA UTCA 17
374. TÜDŐS KLÁRA UTCA 17
375. VADALMA UTCA 17
376. VENYIGE UTCA 17
377. VETŐ UTCA 17
378. VETŐ KÖZ 17
379. VÍZHORDÓ UTCA 17
380. ARANY JÁNOS TÉR 18
381. BEM TÉR 18
382. BETHLEN UTCA 36-44 18
383. CSEMETE UTCA 18
384. GÖRBE UTCA 18
385. HAJÓ UTCA 18
386. HONVÉD UTCA 3-21 18
387. HONVÉD UTCA 37-71 18
388. HONVÉD UTCA 32-72 18
389. KAR UTCA 18
390. PÉTERFIA UTCA 18
391. DOMOKOS LAJOS UTCA 1-49 19
392. GYERGYÓ UTCA 19
393. HORTOBÁGY UTCA 2-38 19
394. AJTÓ UTCA 20
395. BETHLEN UTCA 1-43/A 20
396. BETHLEN UTCA 48-72 20
397. BARTÓK BÉLA ÚT 21
398. BÉLA UTCA 21
399. BEZERÉDJ UTCA 21
400. BÖLCS UTCA 21
401. CSATA UTCA 21
402. CSIGEKERT UTCA 7-47 21
403. CSIGEKERT UTCA 4-24 21
404. DÉLIBÁB UTCA 21
405. DIÓFA UTCA 7-61/A 21
406. DIÓFA UTCA 2-48/A 21
407. DOROTTYA UTCA 21
408. GÉZA UTCA 21
409. GOHÉR UTCA 21
410. GYEPŰSOR UTCA 7-63 21
411. GYEPŰSOR UTCA 16-76 21
412. HONVÉDTEMETŐ UTCA 1-19 21
413. HONVÉDTEMETŐ UTCA 2-40 21
414. HUBA UTCA 21
415. JÓZSEF UTCA 21
416. JÓZSEF KÖZ 21
417. KÁLMÁN UTCA 21
418. KARACS FERENC UTCA 21
419. KISBOTOS UTCA 21
420. KISS ERNŐ UTCA 21
421. KÖND UTCA 21
422. KÖNTÖSGÁT SOR 21
423. KÖNTÖSKERT UTCA 21
424. LILLA KÖZ 21
425. LILLA TÉR 21
426. MAROS UTCA 21
427. MAROS KÖZ 21
428. NAGYBOTOS UTCA 21
429. NAPHAL UTCA 21
430. OND UTCA 21
431. SÁNDOR KÖZ 21
432. SÁNDOR UTCA 21
433. SZABOLCS UTCA 21
434. SZITAKÖTŐ KÖZ 21
435. SZOTYORI UTCA 15-81 21
436. SZOTYORI UTCA 46-92 21
437. TÖHÖTÖM UTCA 21
438. VÁG UTCA 21
439. VASÖNTŐ UTCA 21
440. AUGUSZTA TÉR 22
441. BABÉR UTCA 22
442. BARTHA BOLDIZSÁR UTCA 22
443. BENCSIK SÁNDOR UTCA 22
444. BENDEGÚZ TÉR 22
445. BOGNÁR REZSŐ UTCA 22
446. BÖSZÖRMÉNYI ÚT 127-végig 22
447. BÖSZÖRMÉNYI ÚT 144-végig 22
448. BRANYISZKÓ UTCA 22
449. DÉR UTCA 22
450. DOBERDÓ UTCA 22
451. FEJEDELEM UTCA 22
452. FELLEG UTCA 22
453. GÖRGEY UTCA 18-36 22
454. GYIMES UTCA 22
455. HAJDÚ KÖZ 22
456. HAJDÚ UTCA 22
457. HANGYÁS UTCA 22
458. HANGYÁS KÖZ 22
459. HÁRSFAVIRÁG UTCA 22
460. HÓKRISTÁLY UTCA 22
461. HOLLÓS UTCA 22
462. JENŐ UTCA 22
463. KARTÁCS UTCA 1-végig 22
464. KARTÁCS UTCA 10-végig 22
465. KÉR UTCA 22
466. KESZI UTCA 22
467. KÜLSŐ BÖSZÖRMÉNYI ÚT 22
468. KÜRTGYARMAT UTCA 22
469. LÓVERSENY UTCA 22
470. LÓVERSENY KÖZ 22
471. MÓRICZ ZSIGMOND ÚT 22-24 22
472. NYÉK UTCA 22
473. NYÉK KÖZ 22
474. NYULAS UTCA 22
475. PAPZUG UTCA 22
476. PATAY ISTVÁN UTCA 22
477. RUGÓ UTCA 22
478. SZALAY SÁNDOR UTCA 22
479. SZARKA JÁNOS UTCA 22
480. SZIKES UTCA 22
481. TARJÁN UTCA 22
482. ÚRRÉTJE UTCA 22
483. VARSÁNY UTCA 22
484. VERSENY UTCA 22
485. VEZÉR UTCA 1-végig 22
486. VIDI UTCA 22
487. ÁBEL UTCA 23
488. ACSÁDI ÚT 43-végig 23
489. ACSÁDI ÚT 28-90 23
490. BELLEGELŐI ÚT 23
491. BENEDEK MIHÁLY UTCA 23
492. BEREGSZÁSZI PÁL UTCA 23
493. BÉRI BALOGH UTCA 23
494. BERZSENYI ÚT 23
495. CIKLÁMEN UTCA 23
496. FORDULÓ KÖZ 23
497. GYÖNGYIKE UTCA 23
498. HADNAGY UTCA 23
499. HAJÓS ALFRÉD UTCA 23
500. HERPAY GÁBOR UTCA 23
501. JÓZSAI UTCA 23
502. JUHÁSZ GÉZA UTCA 23
503. JURISICH UTCA 23
504. KADÉT UTCA 23
505. KATICAVIRÁG UTCA 23
506. KENYÉR UTCA 23
507. KEREZSI ENDRE UTCA 23
508. KONTYVIRÁG UTCA 23
509. KÓS KÁROLY UTCA 23
510. KÖRTEFA UTCA 23
511. KŐSZEG UTCA 23
512. KÖSZÖRŰS UTCA 23
513. KÖVIRÓZSA UTCA 23
514. LABODA UTCA 23
515. MAGVETŐ UTCA 23
516. MAKKAI SÁNDOR UTCA 23
517. MEGGYFÁS UTCA 23
518. MOHÁCS UTCA 23
519. NAGY LAJOS UTCA 23
520. ORMAI NORBERT UTCA 23
521. PÉK UTCA 23
522. PERZSE UTCA 23
523. PETNEHÁZY UTCA 23
524. RADNÓTI MIKLÓS UTCA 23
525. SARKADI IMRE UTCA 23
526. SKALNITZKY ANTAL UTCA 23
527. SÓLYOM UTCA 92-92/E 23
528. SZABÓ PÁL UTCA 23
529. SZALÓKSÁMSON UTCA 23
530. SZÁMADÓ UTCA 23
531. SZÁZADOS UTCA 23
532. SZITÁS UTCA 23
533. SZONDI UTCA 23
534. SZŰCS ISTVÁN UTCA 23
535. TAMÁSI ÁRON UTCA 23
536. TOMORI PÁL UTCA 23
537. TÖLCSÉRVIRÁG UTCA 23
538. VAK BOTTYÁN UTCA 23
539. VAY ÁDÁM UTCA 23
540. VERES PÉTER UTCA 23
541. ZELIZY DÁNIEL UTCA 23
542. ZSIGMOND FERENC UTCA 23
543. BALTAZÁR DEZSŐ TÉR 24
544. BETHLEN UTCA 4-34 24
545. BORZ UTCA 24
546. CSAP UTCA 24
547. CSEREPES UTCA 24
548. CSÓK UTCA 24
549. CSOKONAI UTCA 24
550. DARABOS UTCA 1-15 24
551. DÉRI TÉR 24
552. FŰVÉSZKERT UTCA 24
553. GARAI UTCA 24
554. HUNYADI JÁNOS UTCA 1-29 24
555. JÓKAI UTCA 24
556. KÁLVIN TÉR 24
557. KOSSUTH TÉR 24
558. KOSZORÚ UTCA 24
559. MÁTA UTCA 24
560. MESTER UTCA 24
561. MÚZEUM UTCA 24
562. PERÉNYI UTCA 24
563. PESTI UTCA 24
564. RÓZSA UTCA 24
565. SEGNER TÉR 24
566. TANÍTÓ UTCA 24
567. VÁROSHÁZ UTCA 24
568. VENDÉG UTCA 24
569. ZAMENHOF UTCA 24
570. ZÚGÓ UTCA 24
571. ZSÁK UTCA 24
572. DERÉK UTCA 95-239 25
573. SÁRVÁRI PÁL UTCA 1-83 25
574. SÁRVÁRI PÁL UTCA 4-12 25
575. BETHLEN UTCA 45-51 26
576. DARABOS UTCA 19-végig 26
577. DARABOS UTCA 2-végig 26
578. EGYMALOM UTCA 26
579. EÖTVÖS UTCA 1-27 26
580. EÖTVÖS UTCA 2-40 26
581. HONVÉD UTCA 1-1/B 26
582. HONVÉD UTCA 2-30 26
583. HUNYADI JÁNOS UTCA 2-14 26
584. NEMZETŐR UTCA 26
585. RÁKÓCZI UTCA 24-70 26
586. THALY KÁLMÁN UTCA 26
587. EGYETEM SUGÁRÚT 1-27/A 27
588. FÜREDI ÚT 1-49/A,B 27
589. FÜREDI ÚT 2-34 27
590. FÜREDI ÚT 2-40/A 27
591. LEHEL UTCA 2-6 27
592. DÓZSA GYÖRGY UTCA 1-11 28
593. EGYETEM SUGÁRÚT 2-8 28
594. HONVÉD KÖZ 28
595. HONVÉD UTCA 23-29 28
596. SZEGFŰ UTCA 28
597. VÉNKERT UTCA 28
598. VIOLA UTCA 28
599. BOLYAI UTCA 3-29 29
600. BOLYAI UTCA 4-12 29
601. BOLYAI UTCA 42-48 29
602. EGYETEM SUGÁRÚT 57-75 29
603. EGYETEM SUGÁRÚT 58-70 29
604. HATVANI ISTVÁN UTCA 29
605. KOMLÓSSY ÚT 52-76 29
606. NAGY LAJOS KIRÁLY TÉR 29
607. POROSZLAY ÚT 21-55 29
608. POROSZLAY ÚT 16-54 29
609. SESTAKERT UTCA 29
610. BESZE JÁNOS UTCA 30
611. DOBSINA UTCA 30
612. EMBER PÁL UTCA 30
613. GÉRESI UTCA 30
614. GVADÁNYI UTCA 30
615. IZSÓ UTCA 30
616. KARDOS ALBERT UTCA 30
617. KODÁLY ZOLTÁN UTCA 30
618. KÓRHÁZ UTCA 30
619. MARTINOVICS UTCA 30
620. NAGYERDEI KÖRÚT 2-54 30
621. SIMONYI ÚT 1-végig 30
622. WESZPRÉMI UTCA 30
623. ZOLTAI LAJOS UTCA 30
624. ÁCS UTCA 31
625. ÁRVALÁNYHAJ UTCA 31
626. BALOGH TAMÁS UTCA 31
627. BOJTORJÁN UTCA 31
628. BOKRÉTA UTCA 31
629. CITERA UTCA 31
630. CSÁSZÁR PÉTER UTCA 31
631. DEREKASSY ISTVÁN UTCA 31
632. DEREKASSY ISTVÁN KÖZ 31
633. DÉVÉNY UTCA 31
634. DIÓFA UTCA 1-5 31
635. ÉPÍTŐK UTCÁJA 31
636. FURULYA UTCA 31
637. FŰRÉSZ UTCA 31
638. GÖRGÉNY UTCA 31
639. GYEPLŐ UTCA 31
640. GYEPŰSOR UTCA 3-5/A 31
641. GYEPŰSOR UTCA 2-14 31
642. HALASTÓ UTCA 31
643. HÁMFA KÖZ 31
644. HÁMFA UTCA 31
645. HARGITA UTCA 31
646. KADARCS UTCA 31
647. KANTÁR UTCA 31
648. KECSKERÁGÓ UTCA 31
649. KENÉZY GYULA UTCA 31
650. KÍGYÓHAGYMA UTCA 31
651. KISÁLLOMÁS UTCA 31
652. KISHEGYESI ÚT 1-109 31
653. KISTEGEZ UTCA 31
654. KÖTELES UTCA 31
655. LIBATOP UTCA 31
656. NÁDSÍP UTCA 31
657. NAGY MIHÁLY UTCA 31
658. NAGY MIHÁLY KÖZ 31
659. NAGY MIHÁLY ZUG 31
660. RICHTER GEDEON UTCA 31
661. SÁRMÁS UTCA 31
662. SELYEMFŰ UTCA 31
663. SOMKÓRÓ UTCA 31
664. SÜTŐ ANDRÁS UTCA 31
665. SZALONKA UTCA 31
666. SZOTYORI UTCA 1/A-13 31
667. SZOTYORI UTCA 2-44 31
668. TAS UTCA 31
669. TEGEZ UTCA 31
670. TÉGLAVETŐ UTCA 31
671. TÓCÓPART UTCA 31
672. ALKONYAT UTCA 32
673. ALKONYAT KÖZ 32
674. BALÁSHÁZY JÁNOS UTCA 32
675. BARCASÁG UTCA 32
676. BÁRSONY UTCA 32
677. BÍBOR UTCA 32
678. CIMBALOM UTCA 32
679. CSALOGÁNY UTCA 32
680. DOB UTCA 32
681. ÉRMELLÉK UTCA 32
682. FUVOLA UTCA 32
683. GITÁR UTCA 32
684. GÖRBEHALOM UTCA 32
685. GYÉMÁNT UTCA 32
686. GYÖNGY UTCA 32
687. GYULAI UTCA 32
688. HARSONA UTCA 32
689. HATÁR ÚT 32
690. HATÁR KÖZ 32
691. HÁZGYÁR UTCA 32
692. HEGEDŰ UTCA 32
693. HOFFMANN UTCA 32
694. KAFFKA MARGIT UTCA 32
695. KARINTHY FRIGYES UTCA 32
696. KIRÁLY UTCA 32
697. KISHATÁR UTCA 32
698. KISHEGYESI ÚT 111-221 32
699. KISHEGYESI ÚT 72-264 32
700. KÓCSAG UTCA 32
701. KORPÁS UTCA 32
702. KUNHALOM UTCA 32
703. LANT UTCA 32
704. LÓSKÚTI ÚT 32
705. MEGYER KÖZ 32
706. MEGYER TÉR 32
707. NAPRÓZSA UTCA 32
708. NÍVÓ UTCA 32
709. NYOMDÁSZ UTCA 32
710. POPRÁD UTCA 32
711. PÓSA UTCA 32
712. RÓZSABIMBÓ UTCA 32
713. SÍP UTCA 32
714. SZÉKELYKŐ UTCA 32
715. SZENT MIHÁLY UTCA 32
716. SZIKGÁTI ÚT 32
717. TANKÓ BÉLA UTCA 32
718. TAVASZ UTCA 32
719. TOROCKÓ UTCA 32
720. VADVIRÁG UTCA 32
721. VARJÚTÖVIS UTCA 32
722. VARJÚTÖVIS KÖZ 32
723. VASÚTOLDAL UTCA 32
724. VILÁGOS UTCA 32
725. VULKÁN UTCA 32
726. BABITS MIHÁLY UTCA 33
727. BALMAZÚJVÁROSI ÚT 33
728. BÁN IMRE UTCA 33
729. BAY ZOLTÁN UTCA 33
730. BÖSZÖRMÉNYI ÚT 1-37 33
731. BÖSZÖRMÉNYI ÚT 8-142 33
732. CSIGEKERT UTCA 49-végig 33
733. CSÖRSZ UTCA 33
734. DOMOKOS MÁRTON ÚT 33
735. FÜREDI ÚT 68-104 33
736. GULYÁS PÁL UTCA 33
737. GYIRES BÉLA UTCA 33
738. HONVÉDTEMETŐ UTCA 21-81 33
739. HŐSÖK UTCÁJA 33
740. JÓZSEF ATTILA UTCA 33
741. KÁLMÁN BÉLA UTCA 33
742. KATONA JÓZSEF UTCA 33
743. KERTVÁROS UTCA 33
744. KISS SÁMUEL UTCA 33
745. KOSZTOLÁNYI DEZSŐ UTCA 33
746. LIGET UTCA 33
747. SZABÓ LŐRINC UTCA 33
748. ACZÉL GÉZA UTCA 34
749. BARTA JÁNOS UTCA 34
750. DÓZSA GYÖRGY UTCA 13-33 34
751. EGYETEM SUGÁRÚT 10-30 34
752. GÖRÖMBEI ANDRÁS UTCA 34
753. IBOLYA UTCA 2-28 34
754. IFJÚSÁG UTCA 3-7 34
755. IFJÚSÁG UTCA 2 34
756. LIBAKERT UTCA 34
757. LIPTÁK ANDRÁS UTCA 34
758. NYÁR UTCA 34
759. TAKÁCS ISTVÁN UTCA 34
760. ŰRHAJÓSOK TERE 34
761. DOMOKOS LAJOS UTCA 2-34 35
762. IBOLYA UTCA 23-27 35
763. SINAY MIKLÓS UTCA 29-35 35
764. FÁY ANDRÁS UTCA 36
765. FÜREDI ÚT 46-64/A 36
766. NÁDOR UTCA 36
767. ŐSZ UTCA 36
768. SÉTAKERT UTCA 36
769. SINAY MIKLÓS UTCA 23-27 36
770. ÚJKERT UTCA 36
771. ARATÓ UTCA 37
772. ARANY SÁNDOR UTCA 37
773. BÁNAT UTCA 37
774. BARÁZDA UTCA 37
775. BENCSIK ISTVÁN UTCA 37
776. BERECZKI FERENC UTCA 37
777. BOCZ ERNŐ UTCA 37
778. BODNÁR UTCA 37
779. BOJTÁR UTCA 37
780. BÚZAMEZŐ UTCA 37
781. CUKROS ÚT 37
782. CSABAGYÖNGYE UTCA 37
783. CSÁKY IMRE UTCA 37
784. DARÓCZI VILMOS UTCA 37
785. DELY MÁTYÁS UTCA 37
786. DOHÁNYKERT UTCA 37
787. DOHÁNYOS UTCA 37
788. FEKETE ISTVÁN UTCA 37
789. FENYVES UTCA 37
790. GESZTELYI-NAGY LÁSZLÓ UTCA 37
791. GÖNCÖLSZEKÉR UTCA 37
792. GYÜMÖLCS UTCA 37
793. HANGA UTCA 37
794. HELTAI GÁSPÁR UTCA 37
795. HEROLD ISTVÁN UTCA 37
796. HINTÓS UTCA 37
797. KÁDÁR DŰLŐ 37
798. KALÁSZ UTCA 37
799. KASTÉLYKERT UTCA 37
800. KELLERMANN MÁRTON UTCA 37
801. KISKÚT UTCA 37
802. KOCSIS UTCA 37
803. KÖLES UTCA 37
804. KÖR UTCA 37
805. KÜLSŐ BALMAZÚJVÁROSI ÚT 37
806. KÜLSŐ KASSAI ÚT 37
807. LÁTÓKÉP UTCA 37
808. LOMB UTCA 37
809. MACSI UTCA 37
810. MAKSZIN MIHÁLY UTCA 37
811. MANNINGER GUSZTÁV UTCA 37
812. MÁTAI UTCA 37
813. MATHIÁSZ JÁNOS UTCA 37
814. MEZŐGAZDÁSZ UTCA 37
815. MIRKO LAJOS UTCA 37
816. MONOSTORDŰLŐI ÚT 37
817. MORVAY ZOLTÁN UTCA 37
818. MUSKÁTLI UTCA 37
819. NAGYHÁT UTCA 37
820. NAPRAFORGÓ UTCA 37
821. NEFELEJCS UTCA 37
822. NYÁRFÁS UTCA 37
823. ONDÓDI UTCA 37
824. ORGONA UTCA 37
825. OSTOROS UTCA 37
826. PALLAG PARK 37
827. PARK UTCA 37
828. PEREC DŰLŐ 37
829. PÉTERFIA DŰLŐ 37
830. PULI UTCA 37
831. RUZSÁNYI LÁSZLÓ UTCA 37
832. SÁRGA DŰLŐ 37
833. SÁRGA ÚT 37
834. SIROKI ZOLTÁN UTCA 37
835. SUMMÁS UTCA 37
836. SZEKERES UTCA 37
837. SZELÉNYI FERENC UTCA 37
838. TEMPLOMHEGYI ÚT 37
839. TORMAY BÉLA UTCA 37
840. VECSEY TIBOR UTCA 37
841. VERÉB DŰLŐ 37
842. VIHAR UTCA 37
843. VIRÁGOS UTCA 37
844. ZÁPOR UTCA 37
845. ZÖLDMEZŐ UTCA 37
846. ZSÁLYA KÖZ 37
847. ADY ENDRE ÚT 38
848. ANDAHÁZI UTCA 38
849. BALASSA BÁLINT UTCA 38
850. BENCZÚR GYULA UTCA 38
851. BESSENYEI UTCA 38
852. CSANAK JÓZSEF UTCA 38
853. EGYETEM SUGÁRÚT 29-55 38
854. II. JÁNOS PÁL TÉR 38
855. KOMLÓSSY ÚT 1-43 38
856. KOMLÓSSY ÚT 2-50 38
857. LISZNYAI UTCA 38
858. MEDGYESSY SÉTÁNY 38
859. NAGYERDEI KÖRÚT 56-végig 38
860. NAGYERDEI PARK 38
861. OLÁH GÁBOR UTCA 38
862. PALLAGI ÚT 38
863. PÉCHY UTCA 38
864. POROSZLAY ÚT 1-19 38
865. POROSZLAY ÚT 2-14 38
866. SIMONYI ÚT 2-végig 38
867. SZÉKELYEK PARKJA 38
868. VIGADÓ TÉR 38
869. BOLYAI UTCA 18-40 39
870. EGYETEM SUGÁRÚT 32-56 39
871. GYÖNGYÖSI UTCA 39
872. JUHÁSZ GYULA UTCA 39
873. MIKSZÁTH KÁLMÁN UTCA 1-43 39
874. MIKSZÁTH KÁLMÁN UTCA 2-72 39
875. MIKSZÁTH KÁLMÁN UTCA 78 39
876. PÁPAI JÓZSEF UTCA 39
877. THOMAS MANN UTCA 1-43 39
878. THOMAS MANN UTCA 2-64 39
879. BORSOS JÓZSEF TÉR 40
880. DÓZSA GYÖRGY UTCA 2-28 40
881. IBOLYA UTCA 1-21 40
882. SINAY MIKLÓS UTCA 1-21 40
883. SINAY MIKLÓS UTCA 2-6 40
884. ALKOTMÁNY UTCA 41
885. ARAD UTCA 41
886. ATTILA TÉR 41
887. BAROSS UTCA 41
888. BENEDEK ELEK TÉR 41
889. BOCSKAI TÉR 1-37 41
890. CEGLÉD UTCA 41
891. CSENGŐ UTCA 41
892. FARAKTÁR UTCA 3-41/C 41
893. FARAKTÁR UTCA 2-42 41
894. HAJNAL UTCA 41
895. KÉSMÁRK UTCA 41
896. KOLOZSVÁRI UTCA 41
897. MUNKÁCSY MIHÁLY UTCA 41
898. SZATMÁR UTCA 41
899. UNGVÁR UTCA 41
900. BEREK UTCA 42
901. CSAPÓ UTCA 27-35 42
902. CSAPÓ UTCA 37-79 42
903. DOMB UTCA 42
904. FAZEKAS MIHÁLY UTCA 42
905. KÍGYÓ UTCA 42
906. LÓRÁNTFFY UTCA 42
907. LŐRINC PAP UTCA 42
908. MALOMKÖZ UTCA 42
909. MÉLIUSZ TÉR 42
910. MONOSTOR UTCA 42
911. MONTI EZREDES UTCA 42
912. ÖTMALOM UTCA 42
913. PACSIRTA UTCA 42
914. CSAPÓ UTCA 28-74 43
915. CSAPÓ UTCA 81-87 43
916. CSAPÓ UTCA 40-74 43
917. KAZINCZY UTCA 43
918. KÖLCSEY UTCA 43
919. KÖNYÖK UTCA 43
920. LEÁNY UTCA 43
921. MARÓTHI GYÖRGY UTCA 43
922. MESZENA UTCA 43
923. RÁKÓCZI UTCA 31-75 43
924. SZAPPANOS UTCA 43
925. AGÁRDI UTCA 44
926. BUSI UTCA 44
927. DAMJANICH UTCA 1-17 44
928. DAMJANICH UTCA 2-20 44
929. EÖTVÖS UTCA 29-49 44
930. EÖTVÖS UTCA 42-66 44
931. GYÖNGYVIRÁG UTCA 44
932. HADHÁZI ÚT 5-27 44
933. HADHÁZI ÚT 2-48 44
934. HOMOK UTCA 44
935. KÚT UTCA 44
936. NAGYSÁNDOR JÓZSEF UTCA 44
937. NYÍL UTCA 44
938. PERECES UTCA 44
939. APAFI UTCA 2-60 45
940. BOTOND UTCA 45
941. DAMJANICH UTCA 19-végig 45
942. DAMJANICH UTCA 22-végig 45
943. HADHÁZI ÚT 29-63 45
944. HADHÁZI ÚT 52-134 45
945. KASSAI ÚT 2-24 45
946. KORPONAY UTCA 45
947. LAKTANYA UTCA 45
948. LUGOSSY UTCA 45
949. NAGY PÁL UTCA 45
950. RÓZSAHEGY UTCA 45
951. TÁNCSICS MIHÁLY UTCA 45
952. VASVÁRI PÁL UTCA 45
953. AKÁCMÉZ UTCA 46
954. APAFÁJA UTCA 46
955. APAFI UTCA 1-141 46
956. APAFI UTCA 72-74/B 46
957. APÁTERDŐ UTCA 46
958. ÁRPA UTCA 46
959. BÚZA UTCA 46
960. CECÍLIA UTCA 46
961. DICSŐFI UTCA 46
962. GILICE KÖZ 46
963. GOLYÓ UTCA 46
964. GYŰRŰ UTCA 46
965. HADHÁZI ÚT 137-végig 46
966. HARASZTOS KÖZ 46
967. HEVESI UTCA 46
968. ILONA UTCA 46
969. JUHARFA UTCA 46
970. KASSAI ÚT 91-végig 46
971. KASSAI ÚT 68-végig 46
972. KENDER UTCA 15-27 46
973. KENDER UTCA 12-30 46
974. KURTA UTCA 46
975. NYÍREGYHÁZI UTCA 46
976. PAGONY UTCA 46
977. SÁROSI UTCA 46
978. SÁVOLY KÖZ 46
979. SZÁLERDŐ UTCA 46
980. TISZTÁS UTCA 46
981. TÖLTÉNY UTCA 46
982. TRENCSÉN UTCA 46
983. VADGESZTENYE KÖZ 46
984. VASÚTSZÉL UTCA 46
985. VERESGYŰRŰ UTCA 46
986. ZÓLYOM UTCA 46
987. ZÖLD UTCA 11-végig 46
988. ZÖLD UTCA 10-végig 46
989. ABONYI UTCA 47
990. AULICH UTCA 47
991. BAKSAY SÁNDOR UTCA 47
992. CSAPÓKERT UTCA 47
993. HADHÁZI ÚT 71-135 47
994. JÁNOSI UTCA 1-43 47
995. JÁNOSI UTCA 2-42 47
996. JÓSIKA UTCA 47
997. KASSAI ÚT 25-89 47
998. KASSAI ÚT 26-66 47
999. KEMÉNY ZSIGMOND UTCA 47
1000. KERESSZEGI UTCA 56-60/A 47
1001. LŐTÉR UTCA 47
1002. LŐTÉR KÖZ 47
1003. LÖVÉSZ UTCA 47
1004. MIKES KELEMEN UTCA 47
1005. PATTANTYÚS UTCA 47
1006. POLGÁR UTCA 47
1007. SÁMSONI ÚT 1-41 47
1008. SÁMSONI ÚT 4-22 47
1009. SZIGLIGETI UTCA 47
1010. THÖKÖLY UTCA 47
1011. TOLDI MIKLÓS UTCA 47
1012. TÖLGYFA UTCA 47
1013. TÜZÉR UTCA 47
1014. VAS GEREBEN UTCA 47
1015. ZÁKÁNY UTCA 47
1016. ZÖLD UTCA 4-8 47
1017. ZRÍNYI UTCA 3-53/A 47
1018. ZRÍNYI UTCA 2-32/B 47
1019. APAFI UTCA 143-161 48
1020. APAFI UTCA 64-70/B 48
1021. BEKECS UTCA 48
1022. DEMBINSZKY UTCA 48
1023. DESSEWFFY UTCA 48
1024. DOBÓ UTCA 48
1025. DUGOVICS TITUSZ UTCA 48
1026. GÁBORJÁNI SZABÓ KÁLMÁN UTCA 48
1027. KASSAI ÚT 1-23 48
1028. KINIZSI UTCA 48
1029. KLAPKA UTCA 48
1030. KURUC UTCA 1-37 48
1031. KURUC UTCA 2-56 48
1032. MAGYARI UTCA 48
1033. MARKOTÁNYOS UTCA 48
1034. ÓTEMETŐ UTCA 2-32 48
1035. SARLÓ UTCA 48
1036. SZÉKELY UTCA 48
1037. SZŰR UTCA 48
1038. VIRÁG UTCA 48
1039. BERCSÉNYI MIKLÓS UTCA 49
1040. BOCSKAI TÉR 8-12 49
1041. CSILLAG UTCA 49
1042. FÉNYES UDVAR 5-7 49
1043. FÉNYES UDVAR 6-8 49
1044. RAKOVSZKY DÁNIEL UTCA 49
1045. VÍZTORONY UTCA 1-45 49
1046. FÉNYES UDVAR 1-3 50
1047. FÉNYES UDVAR 9-45 50
1048. FÉNYES UDVAR 2 50
1049. FÉNYES UDVAR 10-18/A 50
1050. KARÁCSONY GYÖRGY UTCA 50
1051. ARANYESŐ UTCA 51
1052. BUDAI NAGY ANTAL UTCA 1-51 51
1053. DÉZSI ANDRÁS UTCA 51
1054. FARAKTÁR UTCA 43-végig 51
1055. FARAKTÁR UTCA 44-végig 51
1056. FÉLEGYHÁZI TAMÁS UTCA 51
1057. HOLD UTCA 3-17 51
1058. HOLD UTCA 4-16 51
1059. HOLLÓ LÁSZLÓ UTCA 51
1060. HONTI UTCA 1-17 51
1061. HONTI UTCA 2-16 51
1062. HUSZÁR GÁL UTCA 1-75 51
1063. HUSZÁR GÁL UTCA 40-80 51
1064. JÁZMIN UTCA 51
1065. KÁDAS UTCA 51
1066. KERESSZEGI UTCA 113 51
1067. KOLÓNIA UTCA 51
1068. KOMÁROMI CSIPKÉS GYÖRGY TÉR 51
1069. LAKATOS UTCA 51
1070. LUTHER UTCA 1-23 51
1071. LUTHER UTCA 2-36 51
1072. LUTHER UTCA 25-55 51
1073. MÁK UTCA 51
1074. MALVIN UTCA 1-55 51
1075. NÓGRÁDI MÁTYÁS UTCA 51
1076. OLAJÜTŐ UTCA 51
1077. POGÁNY UTCA 51
1078. REPCE UTCA 51
1079. RUYTER UTCA 51
1080. SAJTOLÓ UTCA 51
1081. SŐREGI JÁNOS UTCA 51
1082. SZÁRAZI FERENC UTCA 1-25 51
1083. SZÁRAZI FERENC UTCA 2-26/A 51
1084. SZENCZI MOLNÁR ALBERT UTCA 51
1085. SZENTGYÖRGYI UTCA 51
1086. SZILVÁSÚJFALVI UTCA 51
1087. THURY ANDRÁS UTCA 51
1088. VERESEGYHÁZI TAMÁS UTCA 51
1089. ÁRVA UTCA 52
1090. BAYK ANDRÁS UTCA 52
1091. BIHARI UTCA 52
1092. BÖLLÉR UTCA 52
1093. CIKÓRIA UTCA 52
1094. CSIPKÉS UTCA 52
1095. CSOBOLYÓ UTCA 52
1096. CSONGOR UTCA 52
1097. CSUKA UTCA 52
1098. DÉVAI UTCA 1-13 52
1099. DÉVAI UTCA 2-40 52
1100. DIÁNA UTCA 52
1101. DIÓSZEGI ÚT 52
1102. DIÓTÖRŐ UTCA 52
1103. ERDEI FERENC UTCA 52
1104. ESTIKE UTCA 52
1105. FAGYAL UTCA 52
1106. FANCSIKA ÚT 52
1107. FILLÉR UTCA 52
1108. FÓLIÁS UTCA 52
1109. FRANCISKA UTCA 52
1110. FÜZES ÚT 52
1111. FŰZFA UTCA 52
1112. HARANGOS UTCA 52
1113. HARCSA UTCA 52
1114. HÉTVEZÉR UTCA 1-51/A 52
1115. HÉTVEZÉR UTCA 2-26 52
1116. KAKASLÁBFŰ UTCA 52
1117. KÁNTOR UTCA 52
1118. KAPOR UTCA 52
1119. KÁRÓKATONA UTCA 52
1120. KERÉKGYÁRTÓ UTCA 52
1121. KERESZTESI UTCA 1-59 52
1122. KERESZTESI UTCA 2/B-48/A 52
1123. KISBÁNYA UTCA 52
1124. KNÉZICH KÁROLY UTCA 3-15 52
1125. KNÉZICH KÁROLY UTCA 2-16 52
1126. KORMOSALMA UTCA 52
1127. KORSÓ UTCA 1-19 52
1128. KORSÓ UTCA 2-28 52
1129. KOSÁRFONÓ UTCA 52
1130. KÖMÉNY UTCA 52
1131. KÜLSŐ DIÓSZEGI ÚT 52
1132. LAHNER UTCA 7-77/A 52
1133. LAHNER UTCA 10-64 52
1134. LÁMPÁS UTCA 52
1135. MALOM UTCA 52
1136. MÉSZÁROS UTCA 52
1137. NAPFÉNY UTCA 52
1138. NŐSZIROM UTCA 52
1139. ÖDÖN UTCA 52
1140. PANDÚR UTCA 52
1141. PETREZSELYEM UTCA 52
1142. REMÉNY KÖZ 52
1143. REMÉNY UTCA 52
1144. SALÁTA UTCA 52
1145. SÁRKÁNYFŰ UTCA 52
1146. SCHWEIDEL JÓZSEF UTCA 52
1147. SIMON LÁSZLÓ UTCA 52
1148. SÍPOS UTCA 52
1149. SOM UTCA 52
1150. SOMOGYI PÁL UTCA 52
1151. SÓSKA UTCA 52
1152. SZAPPANFŰ UTCA 52
1153. SZÉP UTCA 1-11/B 52
1154. SZÉP UTCA 2-12 52
1155. SZIKRA UTCA 52
1156. TENGERÉSZ UTCA 52
1157. TERMŐ UTCA 52
1158. TORDAI GÁBOR UTCA 52
1159. TÖMÖS UTCA 52
1160. TÖRÖK IGNÁC UTCA 52
1161. TÜNDE UTCA 52
1162. TÜNDÉRKERT UTCA 52
1163. TÜNDÉRLAK UTCA 52
1164. TÜNDÉRRÓZSA UTCA 52
1165. ÚJ UTCA 1-21 52
1166. ÚJ UTCA 2-24 52
1167. VADLIBA UTCA 1-17 52
1168. VADLIBA UTCA 4/B 52
1169. VÁGÓHÍD UTCA 52
1170. VASUTAS UTCA 1-31 52
1171. VASUTAS UTCA 2-32 52
1172. VIKÁR BÉLA UTCA 52
1173. ZELLER UTCA 52
1174. ZSIBOGÓ KÖZ 52
1175. BAKATOR UTCA 53
1176. BÁRÁNYFELHŐ UTCA 53
1177. BAZSALIKOM UTCA 53
1178. BERETTYÓ UTCA 53
1179. BORÁGÓ UTCA 53
1180. BORSMENTA UTCA 53
1181. BORSZŐLŐ UTCA 53
1182. CSÁTHY UTCA 3-47 53
1183. CSÁTHY UTCA 4-46 53
1184. DERES UTCA 53
1185. ECSEDI ISTVÁN UTCA 53
1186. FÁTYOLFELHŐ UTCA 53
1187. FURMINT UTCA 53
1188. FÜRTÖS KÖZ 53
1189. FÜRTÖS UTCA 53
1190. GOGOL UTCA 53
1191. GOMOLYFELHŐ UTCA 53
1192. GYŰSZŰVIRÁG UTCA 53
1193. HAJNALCSILLAG UTCA 53
1194. HALASI UTCA 53
1195. HÁRMASHEGY UTCA 53
1196. HAVAS UTCA 53
1197. HAVASIGYOPÁR UTCA 53
1198. HEGYKÖZ UTCA 53
1199. HÓD UTCA 53
1200. HÓDOS IMRE UTCA 53
1201. HOLD UTCA 21-77 53
1202. HOLD UTCA 22-66 53
1203. HOLDSUGÁR UTCA 53
1204. HONTI UTCA 19-41 53
1205. HONTI UTCA 18-32 53
1206. IRINGÓ UTCA 53
1207. JÁGER UTCA 53
1208. JÉGCSAP UTCA 53
1209. JÉGMADÁR UTCA 53
1210. JUHFARK UTCA 53
1211. KADARKA UTCA 53
1212. KAKAS UTCA 53
1213. KANKALIN UTCA 53
1214. KÁRÁSZ UTCA 53
1215. KÁRPÁTI KÁROLY UTCA 53
1216. KASZÁS UTCA 53
1217. KECSEGE UTCA 53
1218. KÉKCSILLAG UTCA 53
1219. KÉKFRANKOS UTCA 53
1220. KÉKNYELŰ UTCA 53
1221. KÉKPERJE UTCA 53
1222. KÉKSZŐLŐ UTCA 53
1223. KÉRÉSZ UTCA 53
1224. KESZEG UTCA 53
1225. KISS JÓZSEF UTCA 53
1226. KONDOROS UTCA 53
1227. KONDOROSKERT UTCA 53
1228. KOVÁCS PÁL UTCA 53
1229. KÖRÖS UTCA 53
1230. LAPÁLY UTCA 53
1231. LEGELŐ UTCA 53
1232. MAJORÁNNA UTCA 53
1233. MÉZESHEGY UTCA 53
1234. MEZŐ UTCA 53
1235. MOLNÁR UTCA 53
1236. MOZSÁR UTCA 53
1237. MUNKÁS UTCA 1-39/C 53
1238. MUNKÁS UTCA 4-48 53
1239. NAGYKÁROLY UTCA 53
1240. NAGYSZALONTA UTCA 53
1241. NAPSUGÁR UTCA 53
1242. OLIMPIA FASOR 53
1243. PEHELYFELHŐ UTCA 53
1244. PEMETEFŰ UTCA 53
1245. PÉRCSIKERT UTCA 53
1246. PIPÓHEGY UTCA 53
1247. PIRKADAT UTCA 53
1248. PORTÖRŐ UTCA 53
1249. RIZLING UTCA 53
1250. SÁFRÁNY UTCA 53
1251. SAJÓ UTCA 53
1252. SÓLYOM UTCA 1-43/B 53
1253. SZAMOS UTCA 53
1254. SZÉLKAKAS UTCA 53
1255. SZELLŐ UTCA 53
1256. SZÉLSŐ UTCA 53
1257. SZILVÁNI UTCA 53
1258. SZŐLŐFÜRT UTCA 53
1259. SZŐLŐSKERT UTCA 53
1260. SZÖMÖRCE UTCA 53
1261. TÁLTOS UTCA 53
1262. TISZA UTCA 53
1263. TISZAVIRÁG UTCA 53
1264. TRAMINI UTCA 53
1265. UNGVÁRIKERT UTCA 53
1266. VADKACSA UTCA 53
1267. VÁKÁNCSOS UTCA 53
1268. VÁMOSPÉRCSI ÚT 11-végig 53
1269. VÁMOSPÉRCSI ÚT 4-től végig 53
1270. VÁSÁRHELYI PÁL UTCA 53
1271. ZÚZMARA UTCA 53
1272. ALVINCZI PÉTER UTCA 54
1273. BÁLINT PAP UTCA 54
1274. BÁNYAI JÚLIA UTCA 54
1275. BUDAI NAGY ANTAL UTCA 53-75/B 54
1276. BUDAI NAGY ANTAL UTCA 77-105 54
1277. BUDAI NAGY ANTAL UTCA 2-68/B 54
1278. BUDAI NAGY ANTAL UTCA 70-92 54
1279. CSÁTHY UTCA 49-71 54
1280. CSÁTHY UTCA 48-72 54
1281. DOLMÁNY UTCA 54
1282. GÉPÉSZ UTCA 54
1283. GÖRÖG UTCA 54
1284. HELTAI JENŐ UTCA 54
1285. HODÁSZI LUKÁCS UTCA 54
1286. HUSZÁR GÁL UTCA 2-72 54
1287. HÜVELYES UTCA 54
1288. KÁLMÁNCSEHI UTCA 54
1289. KÁSZON UTCA 54
1290. KERESSZEGI UTCA 25-51 54
1291. KERTÉSZ UTCA 54
1292. KINCSESHEGY UTCA 54
1293. KÖLESÉRI SÁMUEL UTCA 54
1294. KURUC UTCA 39-végig 54
1295. KURUC UTCA 58-végig 54
1296. LIGET TÉR 54
1297. LUTHER UTCA 57-81 54
1298. LUTHER UTCA 38-76 54
1299. MALVIN UTCA 57-59/A 54
1300. MALVIN UTCA 2-66 54
1301. MELOTAI NYILAS UTCA 54
1302. MÓRA FERENC UTCA 54
1303. MOZDONY UTCA 54
1304. MUNKÁS UTCA 54
1305. RADÁN BALÁZS UTCA 54
1306. SÓLYOM UTCA 45-69 54
1307. SÓLYOM UTCA 2-90 54
1308. SZÁRAZI FERENC UTCA 27-végig 54
1309. SZÁRAZI FERENC UTCA 28-végig 54
1310. SZEGEDI GERGELY UTCA 54
1311. SZIKSZAI UTCA 54
1312. TORNAI ISTVÁN UTCA 54
1313. ZWINGLI UTCA 54
1314. ÁDÁM UTCA 55
1315. ARASZ UTCA 55
1316. BÁTHORI UTCA 3-51 55
1317. BÁTHORI UTCA 2-12 55
1318. BUDAI NAGY ANTAL UTCA 96-106/A 55
1319. ÉDEN UTCA 3-57 55
1320. ÉDEN UTCA 2-58 55
1321. ÉVA UTCA 55
1322. GÁBOR ÁRON UTCA 3-69 55
1323. GÁBOR ÁRON UTCA 2-68/A 55
1324. JÁNOSI UTCA 45-59 55
1325. JÁNOSI UTCA 50-56 55
1326. KERESSZEGI UTCA 53-111 55
1327. KERESSZEGI UTCA 62 55
1328. KISFALUDY UTCA 55
1329. KŐFARAGÓ UTCA 55
1330. KŐMŰVES UTCA 55
1331. KÖNYVKÖTŐ UTCA 55
1332. MAGYAR UTCA 55
1333. MÁTYÁS KIRÁLY UTCA 55
1334. ŐRMESTER UTCA 55
1335. PAJZS UTCA 55
1336. PAPTAVA UTCA 55
1337. RÁBA UTCA 55
1338. SÓLYOM UTCA 87-121/A 55
1339. SÜVEG UTCA 55
1340. SZILÁGYI ERZSÉBET UTCA 55
1341. VERECKE UTCA 55
1342. VŐFÉLY UTCA 55
1343. ÁG UTCA 56
1344. ÁLLOMÁS UTCA 56
1345. ÁROK UTCA 56
1346. BAGOLY UTCA 56
1347. BAJONETT UTCA 56
1348. BÁRD UTCA 56
1349. BIBE UTCA 56
1350. BIMBÓ UTCA 56
1351. BOKROS UTCA 56
1352. BORHÁZ UTCA 56
1353. BORS UTCA 56
1354. BUZOGÁNY UTCA 56
1355. CSALITOS UTCA 56
1356. CSATORNA SOR 56
1357. CSEREI UTCA 56
1358. CSEREI PART 56
1359. CSERESZNYEVIRÁG UTCA 56
1360. DIADAL UTCA 56
1361. DIÓ UTCA 56
1362. DOMBHAJLAT UTCA 56
1363. DOMBHÁT UTCA 56
1364. DOMBOSI ÚT 56
1365. DONGÓ UTCA 56
1366. ERDŐMELLÉK UTCA 56
1367. ERDŐMESTER UTCA 56
1368. ERDŐSZÉL UTCA 56
1369. FAHÉJ UTCA 56
1370. FEKETERIGÓ UTCA 56
1371. FENYŐ UTCA 56
1372. FENYŐ KÖZ 56
1373. FENYŐRIGÓ UTCA 56
1374. FUTÓ UTCA 56
1375. FUVALLAT UTCA 56
1376. GÁSPÁRKERT UTCA 56
1377. GÁSPÁRKERT KÖZ 56
1378. GRÁNÁT UTCA 56
1379. GYALOG UTCA 56
1380. GYÖNGYSZEM UTCA 56
1381. HETÉNYI JÁNOS UTCA 56
1382. HOLDVILÁG UTCA 56
1383. HŐFORRÁS UTCA 56
1384. JÚLIA UTCA 56
1385. KÁKA UTCA 56
1386. KAKUKK UTCA 56
1387. KAPITÁNY UTCA 56
1388. KAPTÁR UTCA 56
1389. KARD UTCA 56
1390. KELENCE UTCA 56
1391. KENDER UTCA 1-13 56
1392. KENDER UTCA 4-10 56
1393. KISFENYVES UTCA 56
1394. KÖKÉNY UTCA 56
1395. KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR UTCA 56
1396. KÜLSŐ SÁMSONI ÚT 56
1397. KÜLSŐ SÁMSONI ÚT 56
1398. LEJTŐS UTCA 56
1399. LÉPESMÉZ UTCA 56
1400. LOVAS UTCA 56
1401. LUGAS UTCA 56
1402. MADÁR UTCA 56
1403. MAGHÁZ UTCA 56
1404. MÉHESKERT UTCA 56
1405. MÉHÉSZFÖLD UTCA 56
1406. MÉHKAS UTCA 56
1407. MENTA UTCA 56
1408. MÉZESBÁB UTCA 56
1409. MÉZESCSÓK UTCA 56
1410. MÉZESHUSZÁR UTCA 56
1411. MÉZESKARD UTCA 56
1412. MÉZHARMAT UTCA 56
1413. NAGY JENŐ UTCA 56
1414. NAPKELTE UTCA 56
1415. NAPNYUGTA UTCA 56
1416. NEKTÁR UTCA 56
1417. NYEREG UTCA 56
1418. NYÍRBÁTOR UTCA 56
1419. NYÍRFA UTCA 56
1420. NYITNIKÉK UTCA 56
1421. ÖSVÉNY UTCA 56
1422. ŐZLÁB UTCA 56
1423. PARITTYA UTCA 56
1424. PÁZSIT UTCA 56
1425. PEMPŐ KÖZ 56
1426. PEMPŐ UTCA 56
1427. PORZÓ UTCA 56
1428. PUSKA UTCA 56
1429. PUSZEDLI UTCA 56
1430. RÉTIKANYAR UTCA 56
1431. RÖNK UTCA 56
1432. RŐZSE UTCA 56
1433. SALAKOS UTCA 56
1434. SÁMSONI ÚT 43-végig 56
1435. SÁMSONI ÚT 28-végig 56
1436. SÁMSONKERTI UTCA 56
1437. SÁTOR ZUG 56
1438. SIMON ISTVÁN UTCA 56
1439. SONKOLY UTCA 56
1440. SZEDER UTCA 56
1441. SZEGFŰSZEG UTCA 56
1442. SZEREMLEI UTCA 56
1443. SZIKIGYAKOR UTCA 56
1444. SZŐLŐ UTCA 56
1445. SZURONY UTCA 56
1446. TANK UTCA 56
1447. TIBET UTCA 56
1448. TIZEDES UTCA 56
1449. TŐKE UTCA 56
1450. TŐR UTCA 56
1451. TÜKRÖSSZÍV UTCA 56
1452. ÚTŐRHÁZ UTCA 56
1453. VADGALAMB UTCA 56
1454. VÁLYI NAGY TIBOR UTCA 56
1455. VASKAPU UTCA 56
1456. VASTORONY UTCA 56
1457. VÉGSŐ UTCA 56
1458. VIASZ UTCA 56
1459. VIRÁGMÉZ UTCA 56
1460. VIRÁGPOR UTCA 56
1461. VIRÁGSAROK KÖZ 56
1462. VÖLGYALJA UTCA 56
1463. ZOVÁNYI JENŐ UTCA 56
1464. ARANYLILE UTCA 57
1465. AVAR KÖZ 57
1466. AVAR UTCA 57
1467. BÓBITA UTCA 57
1468. BOKOR UTCA 57
1469. BÜRÖK UTCA 57
1470. CSABA VEZÉR UTCA 57
1471. CSALÁN UTCA 57
1472. CSÉPLŐ UTCA 57
1473. CSEREBOGÁR UTCA 57
1474. CSEREERDŐ UTCA 57
1475. CSERJE UTCA 57
1476. CSERLEVÉL UTCA 57
1477. CSERSZÖMÖRCE UTCA 57
1478. CSIPERKE UTCA 57
1479. CSIPKEBOKOR UTCA 57
1480. CSÍZ UTCA 57
1481. DÁMVAD UTCA 57
1482. ERDEI ÚT 57
1483. ERDŐSOR UTCA 57
1484. ÉRMIHÁLYFALVA UTCA 57
1485. EVEZŐ UTCA 57
1486. FAKOPÁNCS UTCA 57
1487. FECSKE UTCA 57
1488. FECSKEFARK UTCA 57
1489. GOMBA UTCA 57
1490. GUBACS UTCA 57
1491. GUTI UTCA 57
1492. HARKÁLY UTCA 57
1493. HÓGOLYÓ UTCA 57
1494. HOMOKTÖVIS UTCA 57
1495. HÓPIHE UTCA 57
1496. KARVALY UTCA 57
1497. KILÁTÓ UTCA 57
1498. KINCS UTCA 57
1499. KIS UTCA 57
1500. KIS KÖZ 57
1501. KIS LILIK UTCA 57
1502. KOMONDOR UTCA 57
1503. KÜLCSERE UTCA 57
1504. KÜLSŐ VÁMOSPÉRCSI ÚT 57
1505. KÜLSŐ VÁMOSPÉRCSI ÚT 57
1506. LEÁNDER UTCA 57
1507. MADÁRBERKENYE UTCA 57
1508. MAKKOS UTCA 57
1509. MATULA UTCA 57
1510. MEDVE UTCA 57
1511. MEZŐŐR UTCA 57
1512. MOCSÁR UTCA 57
1513. NYÁRFA UTCA 57
1514. PARIPA UTCA 57
1515. PUSZTAI ÚT 57
1516. SÁMSONI PART 57
1517. SÁRMÁNY UTCA 57
1518. SÁROS UTCA 57
1519. SEREGÉLY UTCA 57
1520. SÖVÉNY UTCA 57
1521. SZATAI ÚT 57
1522. TARSOLY UTCA 57
1523. TRAKTOROS UTCA 57
1524. TUTAJOS UTCA 57
1525. TÜSKEVÁR UTCA 57
1526. VADLES UTCA 57
1527. VADŐR UTCA 57
1528. VÁNDOR UTCA 57
1529. VÖRÖSBEGY UTCA 57
1530. BALOGHSEMJÉN UTCA 58
1531. BÁRSONYVIRÁG UTCA 58
1532. BÜKK UTCA 58
1533. ÉDENKERT UTCA 58
1534. ÉGER UTCA 58
1535. EGYED MESTER UTCA 58
1536. ERDŐALJA UTCA 58
1537. ERDŐSPUSZTA UTCA 58
1538. FÁCÁN UTCA 58
1539. FARKAS UTCA 58
1540. FENYŐMAG UTCA 58
1541. FOGOLY UTCA 58
1542. FOGOLY KÖZ 58
1543. FÜLESBAGOLY UTCA 58
1544. FÜRJ UTCA 58
1545. IVÁN MESTER UTCA 58
1546. LEPKESZEG UTCA 58
1547. MACSKABAGOLY UTCA 58
1548. MAJOR UTCA 58
1549. MELINDA UTCA 58
1550. MIHÁLY UTCA 58
1551. PETUR UTCA 58
1552. RÉTISAS UTCA 58
1553. SIMON MESTER UTCA 58
1554. SZÁRCSA UTCA 58
1555. SZÁRCSÁSÉR UTCA 58
1556. SZELÍDGESZTENYE UTCA 58
1557. SZÉPERDŐ UTCA 58
1558. TIBORC UTCA 58
1559. TOBOZ UTCA 58
1560. TŐZIKE UTCA 58
1561. VADCSERESZNYE UTCA 58
1562. VADMÁLNA UTCA 58
1563. VADREGÉNYES UTCA 58
1564. VADRÓZSA UTCA 58
1565. VADSZEDER UTCA 58
1566. VÉRCSE UTCA 58
1567. VIZSLA UTCA 58
1568. VÖCSÖK UTCA 58
1569. VÖRÖSFENYŐ UTCA 58
1570. BOKA KÁROLY UTCA 59
1571. DIENES JÁNOS UTCA 59
1572. DOBOZI UTCA 59
1573. MATA JÁNOS UTCA 59
1574. VÍZTORONY UTCA 4-14 59
1575. ÁRPÁD TÉR 3-43 60
1576. ÁRPÁD TÉR 4-42 60
1577. CSAPÓ UTCA 76-106/A 60
1578. CSONKA UTCA 60
1579. EÖTVÖS UTCA 51-91 60
1580. EÖTVÖS UTCA 68-118 60
1581. FARAGÓ UTCA 60
1582. FONATOS UTCA 60
1583. GÓLYA UTCA 60
1584. ÓTEMETŐ UTCA 1-61 60
1585. PÉCZELY UTCA 60
1586. SAROK UTCA 60
1587. SENYEI-OLÁH ISTVÁN UTCA 60
1588. VECSEY-BRUCKNER PARK 60
1589. VERES UTCA 60
1590. ACSÁDI ÚT 1-39 61
1591. ACSÁDI ÚT 4-26/D 61
1592. ACSÁDI ÚT 90/B-végig 61
1593. BÁTHORI UTCA 16-56 61
1594. BUDAI NAGY ANTAL UTCA 107/A-végig 61
1595. BUDAI NAGY ANTAL UTCA 108-végig 61
1596. DOROGI UTCA 61
1597. ENDRE UTCA 61
1598. FÜLÖP UTCA 61
1599. GÁBOR ÁRON UTCA 71-109 61
1600. GÁBOR ÁRON UTCA 70-78 61
1601. GORKIJ UTCA 61
1602. GYÖRGY UTCA 61
1603. HARANGVIRÁG UTCA 61
1604. IRÉN UTCA 61
1605. JÁCINT UTCA 61
1606. KACAGÁNY UTCA 61
1607. KATALIN UTCA 61
1608. KENGYEL ZUG 61
1609. LÓDING UTCA 61
1610. MADÁRBIRS UTCA 61
1611. PIROSKA UTCA 61
1612. SARKANTYÚ UTCA 61
1613. SÓLYOM UTCA 123-végig 61
1614. SÓLYOM UTCA 94-végig 61
1615. SZALÓK UTCA 61
1616. TŰZTÖVIS UTCA 61
1617. ZRÍNYI UTCA 55-végig 61
1618. ZRÍNYI UTCA 34-végig 61
1619. FÜREDI ÚT 57-69, 71/B 62
1620. JERIKÓ UTCA 3-23 62
1621. JERIKÓ UTCA 2-20 62
1622. BÖSZÖRMÉNYI ÚT 39-53 63
1623. JERIKÓ UTCA 22-30 63
1624. LEHEL UTCA 10-14 63
1625. MENYHÁRT JÓZSEF TÉR 63
1626. CÍVIS UTCA 2-10 64
1627. JERIKÓ UTCA 25-27 64
1628. JERIKÓ UTCA 32-38 64
1629. LEHEL UTCA 24 64
1630. CÍVIS UTCA 3-17 65
1631. CÍVIS UTCA 12-16 65
1632. BORBÍRÓ TÉR 1-5 66
1633. BORBÍRÓ TÉR 2-10 66
1634. BÖSZÖRMÉNYI ÚT 55-73 66
1635. KÁROLYI MIHÁLY UTCA 66
1636. ÖTVENHATOSOK TERE 66
1637. ALMAFA UTCA 67
1638. ALMÁSKERT UTCA 67
1639. ALMÁSKERT KÖZ 67
1640. ÁNIZS UTCA 67
1641. ARANYALMA UTCA 67
1642. ÁRNIKA UTCA 67
1643. ASZTALOS UTCA 67
1644. BÁLINT ZOLTÁN UTCA 67
1645. BALZSAMFŰ UTCA 67
1646. BÍBIC UTCA 67
1647. BÍRÓ UTCA 67
1648. BODROG UTCA 67
1649. BOGÁNCS UTCA 67
1650. BORBOLYA UTCA 67
1651. BOROSTYÁN UTCA 67
1652. BOROSZLÁN UTCA 67
1653. BORSIKA UTCA 67
1654. CICKAFARK UTCA 67
1655. CITROMFŰ UTCA 67
1656. CSENDES UTCA 67
1657. CSENGER UTCA 67
1658. CSEREÁG UTCA 67
1659. CSIPKERÓZSA UTCA 67
1660. CSIZMADIA UTCA 67
1661. CSOMBOR KÖZ 67
1662. CSOMBOR UTCA 67
1663. CSÖRGŐALMA UTCA 67
1664. CSUCSOR UTCA 67
1665. CSŰRY BÁLINT UTCA 67
1666. DARU UTCA 67
1667. DÉVAI UTCA 15-105 67
1668. DÉVAI UTCA 44-68 67
1669. ELŐKERT UTCA 67
1670. ÉPÍTÉSZ UTCA 67
1671. ERKEL FERENC UTCA 67
1672. ÉRPART UTCA 67
1673. EZERJÓFŰ UTCA 67
1674. EZÜSTMOHA UTCA 67
1675. EZÜSTMOHA KÖZ 67
1676. FAGYÖNGY UTCA 67
1677. FARKASALMA UTCA 67
1678. FÁTYOLVIRÁG UTCA 67
1679. FEHÉRGYARMAT UTCA 67
1680. FELSŐPÉRCSI UTCA 67
1681. FIÁKERES UTCA 67
1682. FODORMENTA UTCA 67
1683. FÖLDIBODZA UTCA 67
1684. FÜZIKE UTCA 67
1685. GÁSPÁR ENDRE UTCA 67
1686. GYOPÁR UTCA 67
1687. HARMATFŰ UTCA 67
1688. HÉTVEZÉR UTCA 53-99 67
1689. HÓVIRÁG UTCA 67
1690. HUNYOR UTCA 67
1691. IGLICE UTCA 67
1692. IRÁNYI DÁNIEL UTCA 67
1693. JÁMBOR LAJOS UTCA 67
1694. JONATÁN UTCA 67
1695. KÁLMOS UTCA 67
1696. KAMILLA UTCA 67
1697. KANDÓ KÁLMÁN UTCA 67
1698. KÁNYA UTCA 67
1699. KATÁNG UTCA 67
1700. KERECSEN UTCA 67
1701. KERESZTESI UTCA 61-103/A 67
1702. KERESZTESI UTCA 50-102/B 67
1703. KIKERICS UTCA 67
1704. KIRÁLYFŰ UTCA 67
1705. KNÉZICH KÁROLY UTCA 17-59 67
1706. KNÉZICH KÁROLY UTCA 18-62 67
1707. KOCSORD UTCA 67
1708. KOMLÓ UTCA 67
1709. KORIANDER UTCA 67
1710. KORSÓ UTCA 21-53 67
1711. KORSÓ UTCA 30-64 67
1712. KOSBOR UTCA 67
1713. KÜLSŐ LÉTAI ÚT 67
1714. KÜLSŐ LÉTAI KÖZ 67
1715. LAHNER UTCA 79-végig 67
1716. LAHNER UTCA 66-végig 67
1717. LAURA UTCA 67
1718. LENKEY JÁNOS UTCA 67
1719. LÉTAI ÚT 67
1720. LEVENDULA UTCA 67
1721. LIGETSZÉPE UTCA 67
1722. LŐPOROS UTCA 67
1723. MÁLYVA UTCA 67
1724. MÉSZÖLY GÉZA UTCA 67
1725. MÉZESKALÁCSOS UTCA 67
1726. MOHA UTCA 67
1727. NAGYBÁNYA UTCA 67
1728. NAGYECSED UTCA 67
1729. ÖKÖRITÓ UTCA 67
1730. ŐZ UTCA 67
1731. PAJZSIKA UTCA 67
1732. PILLANGÓ UTCA 67
1733. PIPITÉR UTCA 67
1734. PORCSIN UTCA 67
1735. REZEDA UTCA 67
1736. RÉZMETSZŐ UTCA 67
1737. RÉZVIRÁG UTCA 67
1738. RIPPL-RÓNAI JÓZSEF UTCA 67
1739. RUTAFŰ UTCA 67
1740. STROMFELD AURÉL UTCA 67
1741. STROMFELD AURÉL KÖZ 67
1742. SZAMÓCA UTCA 67
1743. SZARKALÁB UTCA 67
1744. SZARVAS UTCA 67
1745. SZÁZSZORSZÉP UTCA 67
1746. SZEKLICE KÖZ 67
1747. SZEKLICE UTCA 67
1748. SZÉP UTCA 13-47 67
1749. SZÉP UTCA 14-48 67
1750. SZÖCSKE UTCA 67
1751. TORMA UTCA 67
1752. TÜNDÉR UTCA 67
1753. TÜNDÉRHEGY UTCA 67
1754. TÜNDÉRMEZŐ UTCA 67
1755. TYUKOD UTCA 67
1756. ÚJ UTCA 23-57 67
1757. ÚJ UTCA 26-60/B 67
1758. ÚTIFŰ UTCA 67
1759. ÜRMÖS UTCA 67
1760. VADLIBA UTCA 19-57 67
1761. VADLIBA UTCA 4-48 67
1762. VADSZŐLŐ UTCA 67
1763. VÁMOSPÉRCSI ÚT 1-9 67
1764. VASFŰ UTCA 67
1765. VASPÁLYA UTCA 67
1766. VASUTAS UTCA 33-45 67
1767. VASUTAS UTCA 34-42 67
1768. ZUZMÓ UTCA 67
1769. BÉKESSY BÉLA UTCA 8-20 68
1770. GÖRGEY UTCA 2-16 68
1771. BÉKESSY BÉLA UTCA 1-7 69
1772. FÜLEHALMI ÚT 69
1773. GÖRGEY UTCA 1-23 69
1774. KARTÁCS UTCA 2-8 69
1775. MIKSZÁTH KÁLMÁN UTCA 45-91 69
1776. MIKSZÁTH KÁLMÁN UTCA 74-76 69
1777. THOMAS MANN UTCA 45-49 69
1778. TÜCSÖK UTCA 69
1779. DERÉK UTCA 118-176 70
1780. ISTVÁN KIRÁLY TÉR 70
1781. MARGIT TÉR 70
1782. SZEGES UTCA 70
1783. TÓCÓSKERT TÉR 5 70
1784. TÓCÓSKERT TÉR 8 70
1785. VINCELLÉR UTCA 70
1786. ZÖRGŐFŰ UTCA 70
1787. ALSÓJÓZSAI UTCA 71
1788. ARANYKAPU UTCA 71
1789. BERKENYE UTCA 71
1790. BODAI UTCA 71
1791. CSÚCS UTCA 71
1792. CSUKÁSÉRI ÚT 71
1793. DOMOKOSKERT UTCA 71
1794. ERDŐHÁT UTCA 71
1795. EZERJÓ UTCA 71
1796. GÉMESKÚT UTCA 71
1797. GULYAKÚT UTCA 71
1798. HARSTEIN KÖZ 71
1799. HARSTEINKERT UTCA 71
1800. HATHÁZ UTCA 71
1801. HOMOKHÁT UTCA 71
1802. ISPÁN UTCA 71
1803. JÓZSA ISTVÁN UTCA 71
1804. JÓZSAKERT UTCA 71
1805. KAMARÁS UTCA 71
1806. KASTÉLY UTCA 71
1807. KEREKERDŐ UTCA 71
1808. KERTEKALJA UTCA 71
1809. KISERDŐ UTCA 71
1810. KISKERT UTCA 71
1811. KISMESZESI UTCA 71
1812. KLASTROMPART SOR 71
1813. MANDULA UTCA 71
1814. MÁRCIUS 15. UTCA 71
1815. MESZESI UTCA 71
1816. MESZESI KÖZ 71
1817. MIHÁLYLAKI UTCA 71
1818. MÓKUS UTCA 71
1819. MONOSTORERDŐ UTCA 71
1820. MONOSTORERDŐ KÖZ 71
1821. NAGYSZENTGYÖRGY UTCA 71
1822. ÓISKOLA UTCA 71
1823. ÓKASTÉLY UTCA 71
1824. OKTÓBER 6. UTCA 71
1825. PÁVA UTCA 71
1826. PLATÁN UTCA 71
1827. POHÁRNOK UTCA 71
1828. RÁKÓCZIKERTI ÚT 71
1829. SZÁRAZMALOM UTCA 71
1830. SZENTGYÖRGYI ERDŐSOR 71
1831. SZENTGYÖRGYIERDŐ SOR 71
1832. SZÓLÁT UTCA 71
1833. SZÓLÁTMONOSTORI UTCA 71
1834. SZÓLÁTMONOSTORI UTCA 71
1835. SZORDASI UTCA 71
1836. SZŐLŐHEGY UTCA 71
1837. TELEK UTCA 71
1838. TEMPLOM UTCA 71
1839. TOKAJI UTCA 71
1840. VADMEGGYES UTCA 71
1841. VÁRNAGY UTCA 71
1842. ZSINDELY UTCA 71
1843. BARAKONYI UTCA 72
1844. BARÁTSÁG UTCA 72
1845. BOGLÁRKA UTCA 72
1846. BONDORHÁT UTCA 72
1847. CSATÁR UTCA 72
1848. DEÁK FERENC UTCA 72
1849. DOBOKA UTCA 72
1850. ELEK UTCA 72
1851. FELSŐJÓZSAI UTCA 3-11 72
1852. FELSŐJÓZSAI UTCA 2-12 72
1853. FÉNY UTCA 72
1854. FIGYELŐHALMI ÚT 72
1855. FÜGGETLENSÉG UTCA 72
1856. GALAGONYA UTCA 72
1857. HARMAT UTCA 72
1858. JÓSA MIKLÓS UTCA 72
1859. KÚTFŐ UTCA 72
1860. NYÁRY PÁL UTCA 72
1861. ÖRDÖGKERT UTCA 72
1862. ŐRHEGY UTCA 72
1863. PIPACS UTCA 72
1864. PITYPANG UTCA 72
1865. RÓNA UTCA 72
1866. RÓZSÁSTELEP UTCA 72
1867. SEREG UTCA 72
1868. SILLYE GÁBOR UTCA 72
1869. SZIROM UTCA 72
1870. SZIVÁRVÁNY UTCA 72
1871. ÚJGÁT UTCA 72
1872. VÁLLALKOZÓK ÚTJA 72
1873. VÁRDAI MIKLÓS UTCA 72
1874. VÁRKAPITÁNY UTCA 72
1875. VÉRTANÚ UTCA 72
1876. ZÁSZLÓS UTCA 72
1877. DERÉK UTCA 72-102 73
1878. ISTVÁN ÚT 111-167 73
1879. DERÉK UTCA 106-116 74
1880. ISTVÁN ÚT 63-95 74
1881. ISTVÁN ÚT 4-130 74
1882. TÓCÓSKERT TÉR 1-3 74
1883. TÓCÓSKERT TÉR 2 74
1884. ALKOTÁS UTCA 75
1885. BAJZA JÓZSEF UTCA 75
1886. BOCSKAI ISTVÁN ÚT 75
1887. CSAPSZÉK UTCA 75
1888. CSÁRDÁS UTCA 75
1889. CSONKATORONY UTCA 75
1890. ÉRSEK UTCA 75
1891. ÉSZAKI SOR 75
1892. FELSŐJÓZSAI UTCA 13-71 75
1893. FELSŐJÓZSAI UTCA 14-54/A 75
1894. GÁT UTCA 75
1895. GÖNCZY PÁL UTCA 75
1896. GUTENBERG UTCA 75
1897. HADVEZÉR UTCA 75
1898. HALADÁS UTCA 75
1899. HÁTSZEG UTCA 75
1900. HEGY UTCA 75
1901. HESS ANDRÁS UTCA 75
1902. KÚTVÖLGYI UTCA 75
1903. PÁL UTCA 75
1904. PERCZEL MÓR UTCA 75
1905. PEREM UTCA 75
1906. RÓZSAVÖLGY UTCA 75
1907. SÍNTELEP UTCA 75
1908. SZENTGYÖRGYFALVI ÚT 75
1909. SZILEGYHÁZI UTCA 75
1910. TÓCÓS UTCA 75
1911. UNOKAKERT UTCA 75
1912. VASHÁMOR UTCA 75
1913. VASHÁMOR KÖZ 75
1914. VASKOHÓ UTCA 75
1915. VASVIRÁG UTCA 75
1916. VÖLGY UTCA 75
1917. DERÉK UTCA 1-91 76
1918. DERÉK UTCA 24-48 76
1919. DERÉK UTCA 54-66 76
1920. ÁFONYA UTCA 77
1921. AGANCS UTCA 77
1922. AKÁCVIRÁG UTCA 77
1923. ÁLMOS UTCA 77
1924. BABARÓZSA UTCA 77
1925. BAJNOK UTCA 77
1926. BARACKOS UTCA 77
1927. BEGÓNIA UTCA 77
1928. BESENYŐ UTCA 77
1929. BESZTERCEI UTCA 77
1930. BICZÓKERT UTCA 77
1931. BORONA UTCA 77
1932. BOROS UTCA 77
1933. BORZÁN GÁSPÁR UTCA 77
1934. BŐRALMA UTCA 77
1935. BÜKKFA UTCA 77
1936. BÜKKMOGYORÓ UTCA 77
1937. CSÁRDA ÚT 77
1938. CSÁRDA KÖZ 77
1939. CSERFA UTCA 77
1940. CSÍKHAL UTCA 77
1941. CSIZMA UTCA 77
1942. CSUVAS UTCA 77
1943. DÁRDA UTCA 77
1944. EZÜSTFENYŐ UTCA 77
1945. EZÜSTNYÁR UTCA 77
1946. EZÜSTSIRÁLY UTCA 77
1947. FÁTYOLKA UTCA 77
1948. FEHÉRSZILVA UTCA 77
1949. FEKETERÉT UTCA 77
1950. FÉSZEK UTCA 77
1951. FŐZŐ UTCA 77
1952. FUTRINKA UTCA 77
1953. GERBERA UTCA 77
1954. GERGELY UTCA 77
1955. GESZTENYE UTCA 77
1956. GOMBVIRÁG UTCA 77
1957. GYÉKÉNY UTCA 77
1958. GYÖMBÉR UTCA 77
1959. GYÖNGYVESSZŐ UTCA 77
1960. HÁRS UTCA 77
1961. HATTYÚ UTCA 77
1962. HÍNÁR KÖZ 77
1963. HÍNÁR UTCA 77
1964. HIÚZ UTCA 77
1965. HÓPEHELY UTCA 77
1966. HÓPEHELY KÖZ 77
1967. HULLÁM UTCA 77
1968. IGRIC UTCA 77
1969. INDA UTCA 77
1970. IZABELLA UTCA 77
1971. JÉGVIRÁG UTCA 77
1972. JÉGVIRÁG KÖZ 77
1973. JOSTA UTCA 77
1974. JOSTA KÖZ 77
1975. KABAR UTCA 77
1976. KAKTUSZ UTCA 77
1977. KÁLIZ UTCA 77
1978. KARDVIRÁG UTCA 77
1979. KÉKSZILVA UTCA 77
1980. KELETI IPARTELEP UTCA 77
1981. KERTBARÁT UTCA 77
1982. KIKELET UTCA 77
1983. KISS ÁRON UTCA 29-65 77
1984. KISS ÁRON UTCA 22-62 77
1985. KONKOLY UTCA 77
1986. KOPPÁNY UTCA 77
1987. KÓRÓ UTCA 77
1988. KŐRISFA UTCA 77
1989. KÖRÖMVIRÁG UTCA 77
1990. KULACS UTCA 77
1991. LABDARÓZSA UTCA 77
1992. LÁZÁR UTCA 77
1993. LEININGEN UTCA 51-79 77
1994. LEININGEN UTCA 2-78 77
1995. LILAAKÁC UTCA 77
1996. LILAAKÁC KÖZ 77
1997. LUCFENYŐ UTCA 77
1998. MAGTÁRHÁZ UTCA 77
1999. MARGARÉTA UTCA 77
2000. MATYÓ UTCA 77
2001. MÉCSVIRÁG UTCA 77
2002. MEDOK UTCA 77
2003. MÉNRÓT UTCA 77
2004. MENYHAL UTCA 77
2005. MONOSTORPÁLYI ÚT 5-197 77
2006. MONOSTORPÁLYI ÚT 6-150 77
2007. MONOSTORPÁLYI ÚT 166-végig 77
2008. MÓRABÓRA UTCA 77
2009. NÁDAS UTCA 77
2010. NÁDIRIGÓ UTCA 77
2011. NÁRCISZ UTCA 77
2012. NASPOLYA UTCA 77
2013. ODÚ UTCA 77
2014. OLAJFA UTCA 77
2015. OPORTÓ UTCA 77
2016. OTELLÓ UTCA 77
2017. ÖKÖRSZEM UTCA 77
2018. ÖLYVES UTCA 77
2019. ŐZBAK UTCA 77
2020. ŐZGIDA UTCA 77
2021. PÁFRÁNY UTCA 77
2022. PELYVA UTCA 77
2023. PETÚNIA UTCA 77
2024. PINCÉS UTCA 77
2025. PORTULÁCSKA UTCA 77
2026. PUZDRA UTCA 77
2027. REKETTYE UTCA 77
2028. RIGÓ UTCA 95-111 77
2029. RIGÓ UTCA 50-108 77
2030. RÓKA UTCA 77
2031. SÁS UTCA 77
2032. SÁSTAVI ÚT 77
2033. SELYEMAKÁC UTCA 77
2034. SIKLÓ UTCA 77
2035. SIKLÓ KÖZ 77
2036. SOLYMÁR UTCA 77
2037. SŐRÉS UTCA 77
2038. SÜTŐ UTCA 77
2039. SZABLYA UTCA 77
2040. SZALMA UTCA 77
2041. SZÁNKÓ UTCA 77
2042. SZÉL UTCA 77
2043. SZELLŐRÓZSA UTCA 77
2044. SZÉLMALOM UTCA 77
2045. SZÉRŰ UTCA 77
2046. SZILÁGYSÁG UTCA 77
2047. SZILÁGYSÁG KÖZ 77
2048. SZÜRET UTCA 77
2049. TARLÓ UTCA 77
2050. TÁROGATÓ UTCA 77
2051. TATÁR UTCA 77
2052. TISZAFA UTCA 77
2053. TORZSÁS UTCA 77
2054. TÖRKÖLY UTCA 77
2055. TÖVIS UTCA 77
2056. TŐZEGÁFONYA UTCA 77
2057. TULIPÁN UTCA 77
2058. UGOCSA UTCA 77
2059. ÜDEKERT UTCA 77
2060. VADASKERT UTCA 77
2061. VADKÖRTE UTCA 77
2062. VADKÖRTE KÖZ 77
2063. VAKOND UTCA 77
2064. VÁMRAKTÁR UTCA 77
2065. VÁMRAKTÁR KÖZ 77
2066. VÁRAD UTCA 77
2067. VARGÁNYA UTCA 77
2068. VÉCSEY UTCA 39-65 77
2069. VÉCSEY UTCA 52-68 77
2070. VESSZŐ UTCA 77
2071. VIDRA UTCA 77
2072. WOLAFFKA UTCA 77
2073. ZERGE UTCA 77
2074. ZERGE KÖZ 77
2075. ZSOMBÉK UTCA 77
2076. ZSURLÓ UTCA 77
2077. DÓCZY JÓZSEF UTCA 78
2078. EGYETEM TÉR 78
2079. KOMLÓSSY ÚT 45-95 78
2080. KOMLÓSSY ÚT 78-96 78
2081. LEHEL UTCA 20-20/A 78
2082. MARTONFALVI UTCA 78
2083. MÓRICZ ZSIGMOND ÚT 2-6 78
2084. POROSZLAY ÚT 57-111 78
2085. POROSZLAY ÚT 56-112 78
2086. AKADÉMIA UTCA 79
2087. AKADÉMIAKERT UTCA 79
2088. BÁRCZI GÉZA UTCA 79
2089. BÖSZÖRMÉNYI ÚT 75-121 79
2090. GÁRDONYI GÉZA UTCA 79
2091. ILLYÉS GYULA UTCA 79
2092. KÁROLI GÁSPÁR UTCA 79
2093. KÉKY LAJOS UTCA 79
2094. NÉMETH LÁSZLÓ UTCA 79
2095. ORMÓS LAJOS UTCA 79
2096. PILINSZKY JÁNOS UTCA 79
2097. SÁNTHA KÁLMÁN UTCA 79
2098. SOÓ REZSŐ UTCA 79
2099. TESSEDIK SÁMUEL UTCA 79
2100. THURÓCZI GYULA UTCA 79
2101. VEZÉR UTCA 2-végig 79
2102. DERÉK UTCA 2-20 80
2103. KISHEGYESI ÚT 46-70 80
2104. ISTVÁN ÚT 3-29 81
2105. KISHEGYESI ÚT 2-38 81
2106. ABIGÉL UTCA 83
2107. BEM JÓZSEF UTCA 83
2108. FÜREDI ÚT 71/A-75/B 83
2109. FÜREDI ÚT 73/B-75/A 83
2110. HORTOBÁGY UTCA 1-25 83
2111. KÉTMALOM UTCA 83
2112. ÓKÚT UTCA 83
2113. ŐSZIRÓZSA KÖZ 83
2114. SERHÁZ UTCA 83
2115. CSÁNYI DÁNIEL UTCA 84
2116. CSILLAGFÜRT UTCA 84
2117. CSILLAGVIRÁG UTCA 84
2118. DERÉK UTCA 241-263 84
2119. DERÉK UTCA 22 84
2120. DERÉK UTCA 50-52 84
2121. DERÉK UTCA 68-70 84
2122. DERÉK UTCA 104 84
2123. EGRESSY BÉNI TÉR 84
2124. ISTVÁN ÚT 29/A-33 84
2125. ISTVÁN ÚT 99-109 84
2126. ISTVÁN ÚT 140-148 84
2127. KANYAR SOR 84
2128. KISHEGYESI ÚT 40-44 84
2129. SÁRVÁRI PÁL UTCA 100-106 84
2130. TÁRNICS UTCA 84
2131. TÁTIKA UTCA 84
2132. TÓCÓSKERT TÉR 6 84
2133. TÓCÓVÖLGY SÉTÁNY 84

2. melléklet a 2/2019. (II. 21.) önkormányzati rendelethez * 

HÁZI GYERMEKORVOSI KÖRZETEK

A B C
1. Közterület neve Közterület jellege Körzetszám
2. BÉKÉSSY BÉLA UTCA 8-20 1
3. BORBÍRÓ TÉR 1
4. BÖSZÖRMÉNYI ÚT 101-111 1
5. GÖRGEY UTCA 2-14 1
6. KÜLSŐ BÖSZÖRMÉNYI ÚT 1
7. ÖTVENHATOSOK TERE 1
8. CIVIS UTCA 2-16 2
9. CIVIS UTCA 3-11 2
10. JERIKÓ UTCA 25-27 2
11. JERIKÓ UTCA 30-38 2
12. KÁROLYI MIHÁLY UTCA 5 2
13. BÉKESSY BÉLA UTCA 1-7 3
14. BOLYAI UTCA 3
15. DÓCZY JÓZSEF UTCA 3
16. EGYETEM TÉR 3
17. HATVANI ISTVÁN UTCA 9-25/C 3
18. HATVANI ISTVÁN UTCA 18-42 3
19. KÁROLYI MIHÁLY UTCA 1-3 3
20. KÁROLYI MIHÁLY UTCA 2-végig 3
21. KOMLÓSSY ÚT 45-95 3
22. KOMLÓSSY ÚT 52-96 3
23. LEHEL UTCA 20-24 3
24. MARTONFALVI UTCA 3
25. MIKSZÁTH KÁLMÁN UTCA 49-91 3
26. MIKSZÁTH KÁLMÁN UTCA 76-78 3
27. MÓRICZ ZSIGMOND ÚT 3
28. POROSZLAY ÚT 55-111 3
29. POROSZLAY ÚT 56-112 3
30. GÖRÖMBEI ANDRÁS UTCA 4
31. ISTVÁN ÚT 3-25 4
32. KISHEGYESI ÚT 4-40 4
33. LIPTÁK ANDRÁS UTCA 4
34. TANKÓ BÉLA UTCA 4
35. BALMAZÚJVÁROSI ÚT 3-15 5
36. BÁN IMRE UTCA 5
37. BÖLCS UTCA 5
38. BÖSZÖRMÉNYI ÚT 2-68 5
39. CSATA UTCA 5
40. CSIGEKERT UTCA 1-végig 5
41. CSÖRSZ UTCA 5
42. DOMOKOS LAJOS UTCA 20-34. 5
43. DOMOKOS MÁRTON ÚT 5
44. GYIRES BÉLA UTCA 5
45. HONVÉDTEMETŐ UTCA 5
46. HŐSÖK UTCÁJA 5
47. JERIKÓ UTCA 2-28 5
48. KATONA JÓZSEF UTCA 5
49. KÜLSŐ BALMAZÚJVÁROSI ÚT 5
50. LIGET UTCA 5
51. MENYHÁRT JÓZSEF TÉR 5
52. AUGUSZTA TÉR 6
53. BARTHA BOLDIZSÁR UTCA 6
54. BÖSZÖRMÉNYI ÚT 113-végig 6
55. CIVIS UTCA 13-17 6
56. DÉR UTCA 6
57. DOBERDÓ UTCA 6
58. FELLEG UTCA 6
59. FÜLEHALMI ÚT 6
60. GÖRGEY UTCA 9-11 6
61. GÖRGEY UTCA 16-20 6
62. HAJDÚ KÖZ 6
63. HAJDÚ UTCA 6
64. HANGYÁS UTCA 6
65. HANGYÁS KÖZ 6
66. HÁRSFAVIRÁG UTCA 6
67. HÓKRISTÁLY UTCA 6
68. HOLLÓS UTCA 6
69. KARTÁCS UTCA 6
70. LÓVERSENY UTCA 6
71. LÓVERSENY KÖZ 6
72. PATAY ISTVÁN UTCA 6
73. SZARKA JÁNOS UTCA 6
74. TÜCSÖK UTCA 6
75. VERSENY UTCA 6
76. VIDI UTCA 6
77. DERÉK UTCA 2-22 7
78. KISHEGYESI ÚT 42-72 7
79. ARANY JÁNOS TÉR 8
80. BETHLEN UTCA 36-végig 8
81. BÖSZÖRMÉNYI ÚT 1-37 8
82. CSEMETE UTCA 8
83. DOMOKOS LAJOS UTCA 1-3 8
84. DOMOKOS LAJOS UTCA 2-18 8
85. GÖRBE UTCA 8
86. HAJÓ UTCA 8
87. HONVÉD UTCA 27-71 8
88. HONVÉD UTCA 20-72 8
89. HORTOBÁGY UTCA 8
90. KAR UTCA 8
91. MESTER UTCA 3-45 8
92. DOMOKOS LAJOS UTCA 5-49 9
93. FÜREDI ÚT 49-75/B 9
94. FÜREDI ÚT 46-104 9
95. GYERGYÓ UTCA 9
96. IBOLYA UTCA 1-27 9
97. IBOLYA UTCA 24 9
98. JERIKÓ UTCA 3-23 9
99. LEHEL UTCA 2-18 9
100. ALKONYAT UTCA 10
101. ALKONYAT KÖZ 10
102. ANGYALFÖLD TÉR 10
103. ARATÓ UTCA 10
104. CUKROS ÚT 10
105. DOHÁNYOS UTCA 10
106. FENYVES UTCA 10
107. GYÜMÖLCS UTCA 10
108. HOLLÓ LÁSZLÓ SÉTÁNY 10
109. ISTVÁN ÚT 27-61 10
110. ISTVÁN KIRÁLY TÉR 10
111. KASTÉLYKERT UTCA 10
112. KUVASZ UTCA 10
113. KÜLSŐ SZOBOSZLÓI ÚT 10
114. LÁTÓKÉP UTCA 10
115. LOMB UTCA 10
116. MACSI UTCA 10
117. MÁTAI UTCA 10
118. NAGYHÁT UTCA 10
119. NAPRAFORGÓ UTCA 10
120. NEFELEJCS UTCA 10
121. ONDÓDI UTCA 10
122. ORGONA UTCA 10
123. PARK UTCA 10
124. PÉTERFIA DŰLŐ 10
125. RÓZSABIMBÓ UTCA 10
126. ROZSOS UTCA 10
127. SÓVIRÁG UTCA 10
128. SUMMÁS UTCA 10
129. VASÚTOLDAL UTCA 10
130. VIHAR UTCA 10
131. VIRÁGOS UTCA 10
132. ZÁPOR UTCA 10
133. ZÖLDMEZŐ UTCA 10
134. ALMA UTCA 11
135. ALMAVIRÁG UTCA 11
136. ÁLMOS UTCA 11
137. APRÓ UTCA 11
138. ÁRNYAS UTCA 11
139. BASKIR UTCA 11
140. BAZSARÓZSA UTCA 11
141. BECSKY UTCA 11
142. BÉKÉS UTCA 11
143. BÉKÉSCSABA UTCA 11
144. BESENYŐ UTCA 11
145. BIRSALMA UTCA 11
146. BODZA UTCA 11
147. BORÓKA UTCA 11
148. BULGÁR UTCA 11
149. BÚZAVIRÁG UTCA 11
150. CSÁNGÓ UTCA 11
151. CSERESZNYE UTCA 11
152. CSONGRÁD UTCA 11
153. CSUTORÁS UTCA 11
154. CSUVAS UTCA 11
155. DÉZSA UTCA 11
156. DOBOZ UTCA 11
157. DOBVERŐ UTCA 11
158. DOROZSMA UTCA 11
159. EPER UTCA 11
160. ERDÉLY UTCA 11
161. ERDÉSZ UTCA 11
162. FAISKOLA UTCA 11
163. GERGELY UTCA 11
164. GESZTENYE UTCA 11
165. GRÁNÁTALMA UTCA 11
166. GYOMA UTCA 11
167. GYÖRFFY ISTVÁN UTCA 11
168. HÁRS UTCA 11
169. HORDÓ UTCA 11
170. HUN UTCA 11
171. JEGENYE UTCA 11
172. KABAR UTCA 11
173. KÁDÁR UTCA 11
174. KÁLIZ UTCA 11
175. KALOCSA UTCA 11
176. KAPÁS UTCA 11
177. KASKÖTŐ UTCA 11
178. KAZÁR UTCA 11
179. KEREKES FERENC UTCA 11
180. KIRGIZ UTCA 11
181. KISDOBOS UTCA 11
182. KISTEGEZ UTCA 11
183. KLAUZÁL GÁBOR UTCA 11
184. KOMÁROMY UTCA 11
185. KONDOROSIÉR ÚT 11
186. KOPÁNCS UTCA 11
187. KORCSOLYÁS UTCA 11
188. KÖKÖRCSIN UTCA 11
189. KÖSZMÉTE UTCA 11
190. KUN UTCA 11
191. LÁZÁR UTCA 11
192. LEGÉNYRÓZSA UTCA 11
193. LEININGEN UTCA 11
194. LENCZ UTCA 11
195. LILIOM UTCA 11
196. LOMNIC UTCA 11
197. MAGTÁR UTCA 11
198. MAKÓ UTCA 11
199. MÁLNA UTCA 11
200. MAROKSZEDŐ UTCA 11
201. MATYÓ UTCA 11
202. MÉNRÓT UTCA 11
203. MIKEPÉRCSI ÚT 40-végig 11
204. MOGYORÓ UTCA 11
205. MONOSTORPÁLYI ÚT 67-végig 11
206. MUSKOTÁLY UTCA 11
207. NAGYDOBOS UTCA 11
208. OROSHÁZA UTCA 11
209. OZMÁN UTCA 11
210. PAJTÁS UTCA 11
211. PALÓC UTCA 11
212. PAPRIKA UTCA 11
213. POHL FERENC UTCA 11
214. POROSHÁT UTCA 11
215. POVOLNY FERENC UTCA 11
216. PÖLTENBERG UTCA 11
217. PRÉSHÁZ UTCA 11
218. PUTTONY UTCA 11
219. RETEK UTCA 11
220. RIBIZLI UTCA 11
221. RINGLÓ UTCA 11
222. ROZMARING UTCA 11
223. RÖVID UTCA 11
224. SAJTÁR UTCA 11
225. SARKAD UTCA 11
226. SOMLYAI UTCA 11
227. SŐRÉS UTCA 11
228. SZÁVAY GYULA UTCA 11
229. SZEGED UTCA 11
230. SZÉNA TÉR 11
231. SZENTES UTCA 11
232. SZILÁGYSÁG UTCA 11
233. SZILÁGYSÁG KÖZ 11
234. SZILVA UTCA 11
235. SZŐLŐPRÉS UTCA 11
236. SZŐREG UTCA 11
237. TATÁR UTCA 11
238. TÁTRA UTCA 11
239. TÉL UTCA 11
240. TÖRÖK UTCA 11
241. TUBARÓZSA UTCA 11
242. TURÁN UTCA 11
243. TÜDŐS KLÁRA UTCA 11
244. UGOCSA UTCA 11
245. URAY UTCA 11
246. VADALMA UTCA 11
247. VÁRAD UTCA 11
248. VEKER UTCA 11
249. VENYIGE UTCA 11
250. VÍZHORDÓ UTCA 11
251. ZENGŐ UTCA 11
252. ANTALL JÓZSEF UTCA 13
253. ARANY JÁNOS UTCA 13
254. BARNA UTCA 13
255. BOJTA UTCA 13
256. BORNEMISSZA UTCA 13
257. FORGÁCS UTCA 13
258. FÖLDI UTCA 13
259. GYÁR UTCA 13
260. ISKOLA UTCA 13
261. ISTVÁN ÚT 82-128 13
262. KADOSA UTCA 13
263. KRÚDY GYULA UTCA 13
264. KÜLSŐVÁSÁR TÉR 13
265. MÁCSAI SÁNDOR UTCA 13
266. MIKLÓS UTCA 13
267. OHAT UTCA 13
268. PETŐFI TÉR 13
269. PIAC UTCA 37-81 13
270. POSTAKERT UTCA 13
271. RÉVÉSZ TÉR 13
272. SZÉCHENYI UTCA 13
273. SZÍV UTCA 13
274. TISZA ISTVÁN UTCA 13
275. TÖRÖK BÁLINT UTCA 13
276. VAJDAHUNYAD UTCA 13
277. VÁSÁRY ISTVÁN UTCA 13
278. VÖRÖSMARTY UTCA 13
279. ZELEMÉR UTCA 13
280. BUDAI ÉZSAIÁS UTCA 1-9 14
281. BUDAI ÉZSAIÁS UTCA 2-6 14
282. GAMBRINUS KÖZ 14
283. HOLLÓ JÁNOS UTCA 14
284. IPARKAMARA UTCA 14
285. IRINYI UTCA 14
286. JÁSZAI MARI UTCA 14
287. NAGY-GÁL ISTVÁN UTCA 14
288. PIAC UTCA 22-74 14
289. SUMEN UTCA 14
290. SZENT ANNA UTCA 14
291. SZOMBATHI ISTVÁN UTCA 14
292. TELEKI UTCA 14
293. TÍMÁR UTCA 14
294. TÍMÁR KÖZ 14
295. TOMPA MIHÁLY UTCA 14
296. VARGA UTCA 14
297. VÁRMEGYEHÁZA UTCA 14
298. VÍGKEDVŰ MIHÁLY UTCA 14
299. WESSELÉNYI UTCA 14
300. DERÉK UTCA 147-181 15
301. DERÉK UTCA 100-végig 15
302. MARGIT TÉR 15
303. RAKTÁR UTCA 15
304. SÁRVÁRI PÁL UTCA 1-11 15
305. SÁRVÁRI PÁL UTCA 4-12 15
306. BÁN UTCA 16
307. BONCZ LÁSZLÓ UTCA 16
308. DÉLI SOR 16
309. ERZSÉBET UTCA 16
310. HERCZEG UTCA 16
311. HÍNÁR KÖZ 16
312. ISPOTÁLY UTCA 16
313. JÁNOS VITÉZ UTCA 16
314. KELETI SOR 16
315. KERTI UTCA 16
316. KÖNYVES TÓTH KÁLMÁN UTCA 16
317. KÖZÉP UTCA 16
318. KRÓNIKÁS UTCA 16
319. LEGÁNYI UTCA 16
320. LEGÁTUS UTCA 16
321. SALÉTROM UTCA 16
322. SÁRKÁNY UTCA 16
323. SZOBOSZLÓI ÚT 16
324. TROMBITÁS UTCA 16
325. VARGAKERT UTCA 16
326. ÁFONYA UTCA 17
327. AGANCS UTCA 17
328. AKÁCFA UTCA 17
329. ALIG UTCA 17
330. BABARÓZSA UTCA 17
331. BAJNOK UTCA 17
332. BARACKOS UTCA 17
333. BEGÓNIA UTCA 17
334. BERTA UTCA 17
335. BESZTERCEI UTCA 17
336. BICZÓKERT UTCA 17
337. BORONA UTCA 17
338. BOROS UTCA 17
339. BORZÁN GÁSPÁR UTCA 17
340. BŐRALMA UTCA 17
341. BUDAI ÉZSAIÁS UTCA 13-végig 17
342. BUDAI ÉZSAIÁS UTCA 8-végig 17
343. BUJDOSÓ UTCA 17
344. BÜKKFA UTCA 17
345. BÜKKMOGYORÓ UTCA 17
346. CINEGE UTCA 17
347. CSÁKÁNY UTCA 17
348. CSÁRDA ÚT 17
349. CSÁRDA KÖZ 17
350. CSÍKHAL UTCA 17
351. CSIZMA UTCA 17
352. CSÓKA UTCA 17
353. DÁRDA UTCA 17
354. ECETFA UTCA 17
355. ESZE TAMÁS UTCA 17
356. EZÜSTFENYŐ UTCA 17
357. EZÜSTNYÁR UTCA 17
358. EZÜSTSIRÁLY UTCA 17
359. FANYŰVŐ UTCA 17
360. FARKAS UTCA 17
361. FÁTYOLKA UTCA 17
362. FAVÁGÓ UTCA 17
363. FEHÉRSZILVA UTCA 17
364. FEKETERÉT UTCA 17
365. FÉSZEK UTCA 17
366. FOKOS UTCA 17
367. FŐZŐ UTCA 17
368. FUTRINKA UTCA 17
369. FÜLEMÜLE UTCA 17
370. GALAMB UTCA 17
371. GÉBICS UTCA 17
372. GERBERA UTCA 17
373. GERLE UTCA 17
374. GIZELLA UTCA 17
375. GOMBVIRÁG UTCA 17
376. GYÉKÉNY UTCA 17
377. GYERTYÁN UTCA 17
378. GYÖMBÉR UTCA 17
379. GYÖNGYVESSZŐ UTCA 17
380. HATTYÚ UTCA 17
381. HEGYI MIHÁLYNÉ UTCA 17
382. HÍD UTCA 17
383. HÍD KÖZ 17
384. HÍNÁR UTCA 17
385. HIÚZ UTCA 17
386. HOMOKKERT UTCA 17
387. HÓPEHELY UTCA 17
388. HÓPEHELY KÖZ 17
389. HORVÁTH ÁRPÁD UTCA 17
390. HULLÁM UTCA 17
391. HUNGÁRIA UTCA 17
392. IGLÓ UTCA 17
393. IGRIC UTCA 17
394. ILDIKÓ UTCA 17
395. INDA UTCA 17
396. IZABELLA UTCA 17
397. JÉGVIRÁG UTCA 17
398. JÉGVIRÁG KÖZ 17
399. JOSTA UTCA 17
400. JOSTA KÖZ 17
401. KAKTUSZ UTCA 17
402. KARABÉLY UTCA 17
403. KARDVIRÁG UTCA 17
404. KÉKSZILVA UTCA 17
405. KELETI IPARTELEP UTCA 17
406. KERTBARÁT UTCA 17
407. KERTSÉG UTCA 17
408. KIKELET UTCA 17
409. KISS ÁRON UTCA 17
410. KONKOLY UTCA 17
411. KOPJA UTCA 17
412. KOPPÁNY UTCA 17
413. KORMORÁN UTCA 17
414. KÓRÓ UTCA 17
415. KŐRISFA UTCA 17
416. KÖRÖMVIRÁG UTCA 17
417. KULACS UTCA 17
418. KUVIK UTCA 17
419. KUVIK ZUG 17
420. KÜLSŐ MONOSTORPÁLYI ÚT 17
421. LABDARÓZSA UTCA 17
422. LÁNDZSA UTCA 17
423. LAPPANTYÚ UTCA 17
424. LÉGYKAPÓ UTCA 17
425. LILAAKÁC UTCA 17
426. LILAAKÁC KÖZ 17
427. LÓNYAY UTCA 17
428. LUCFENYŐ UTCA 17
429. MADÁCH IMRE TÉR 17
430. MAGTÁRHÁZ UTCA 17
431. MARGARÉTA UTCA 17
432. MÉCSVIRÁG UTCA 17
433. MEDOK UTCA 17
434. MENYHAL UTCA 17
435. MEZŐSÉG UTCA 17
436. MIHÁLY UTCA 17
437. MONOSTORPÁLYI ÚT 1-65 17
438. MONOSTORPÁLYI ÚT 2-végig 17
439. MÓRABÓRA UTCA 17
440. NÁDAS UTCA 17
441. NÁDIRIGÓ UTCA 17
442. NÁRCISZ UTCA 17
443. NASPOLYA UTCA 17
444. ODÚ UTCA 17
445. OLÁH KÁROLY UTCA 17
446. OLAJFA UTCA 17
447. OPORTÓ UTCA 17
448. OTELLÓ UTCA 17
449. ÓVODA UTCA 17
450. ÖKÖRSZEM UTCA 17
451. ÖLYVES UTCA 17
452. ŐSZAPÓ UTCA 17
453. ŐZBAK UTCA 17
454. ŐZGIDA UTCA 17
455. PACIKERT UTCA 17
456. PÁFRÁNY UTCA 17
457. PELIKÁN UTCA 17
458. PELYVA UTCA 17
459. PETÚNIA UTCA 17
460. PINCÉS UTCA 17
461. PORTULÁCSKA UTCA 17
462. PÓSALAKY UTCA 17
463. POSZÁTA UTCA 17
464. PUZDRA UTCA 17
465. REKETTYE UTCA 17
466. RIGÓ UTCA 17
467. RÓKA UTCA 17
468. SÁRGARIGÓ UTCA 17
469. SÁS UTCA 17
470. SÁSTAVI ÚT 17
471. SEBES UTCA 17
472. SEBES ZUG 17
473. SELYEMAKÁC UTCA 17
474. SIKLÓ UTCA 17
475. SIKLÓ KÖZ 17
476. SIRÁLY UTCA 17
477. SOLYMÁR UTCA 17
478. SÜTŐ UTCA 17
479. SZABLYA UTCA 17
480. SZABÓ KÁLMÁN UTCA 17
481. SZABOLCSKA MIHÁLY UTCA 17
482. SZACSVAY IMRE UTCA 17
483. SZAJKÓ UTCA 17
484. SZÁNKÓ UTCA 17
485. SZÁNTÓ UTCA 17
486. SZÉL UTCA 17
487. SZELLŐRÓZSA UTCA 17
488. SZÉRŰ UTCA 17
489. SZÜRET UTCA 17
490. TARÁNYI JÓZSEF UTCA 17
491. TARLÓ UTCA 17
492. TÁROGATÓ UTCA 17
493. TARR UTCA 17
494. TINÓDI UTCA 17
495. TORZSÁS UTCA 17
496. TÖRKÖLY UTCA 17
497. TÖVIS UTCA 17
498. TŐZEGÁFONYA UTCA 17
499. TULIPÁN UTCA 17
500. TUSNÁD UTCA 17
501. TÚZOK UTCA 17
502. TÜRR ISTVÁN UTCA 17
503. ÜDEKERT UTCA 17
504. VADASKERT UTCA 17
505. VADKÖRTE UTCA 17
506. VADKÖRTE KÖZ 17
507. VADSZŐLŐ UTCA 17
508. VAKOND UTCA 17
509. VÁMRAKTÁR UTCA 17
510. VÁMRAKTÁR KÖZ 17
511. VARGÁNYA UTCA 17
512. VÉCSEY UTCA 17
513. VESSZŐ UTCA 17
514. VETŐ UTCA 17
515. VETŐ KÖZ 17
516. VIDRA UTCA 17
517. VUKOVICS SEBŐ UTCA 17
518. WEKERLE UTCA 17
519. WOLAFFKA UTCA 17
520. ZERGE UTCA 17
521. ZERGE KÖZ 17
522. ZSOMBÉK UTCA 17
523. ZSURLÓ UTCA 17
524. ISTVÁN ÚT 111-135 18
525. SZEGES UTCA 18
526. TÓCÓSKERT TÉR 18
527. VINCELLÉR UTCA 18
528. AKÁCVIRÁG UTCA 19
529. BÁDOGOS KÖZ 19
530. BÁDOGOS UTCA 19
531. BALATON UTCA 19
532. BALOGH MIHÁLY UTCA 19
533. BÁRÁNY UTCA 19
534. BASAHALOM UTCA 19
535. BÉGÁNY UTCA 19
536. BOLDOGKERT UTCA 19
537. BORSOVAI UTCA 19
538. CSER UTCA 19
539. CSERMELY UTCA 19
540. CSIKÓS UTCA 19
541. CSÓNAK UTCA 19
542. CSORDÁS UTCA 19
543. CSOROSZLYA UTCA 19
544. DINAMÓ UTCA 19
545. DUSKÁS FERENC UTCA 19
546. EGYLETKERT UTCA 19
547. EPERFA UTCA 19
548. EPERJES UTCA 19
549. EPRESKERT UTCA 19
550. GÁZGYÁR UTCA 19
551. GÁZVEZETÉK UTCA 19
552. GHILÁNYI UTCA 19
553. GYURGYALAG UTCA 19
554. HALÁSZ UTCA 19
555. HERMANN KRONSEDER UTCA 19
556. HORGÁSZ UTCA 19
557. JÁSZ UTCA 19
558. JEDLIK ÁNYOS UTCA 19
559. JUPITER UTCA 19
560. KALOTASZEG TÉR 19
561. KANÁLIS UTCA 19
562. KASZA KÖZ 19
563. KAVICS UTCA 19
564. KEVE UTCA 19
565. KISMARJA UTCA 19
566. LADIK UTCA 19
567. LOVÁSZ UTCA 19
568. MADARÁSZ UTCA 19
569. MELITH UTCA 19
570. MERKÚR UTCA 19
571. MÉSZÁROS GERGELY UTCA 19
572. MIKEPÉRCSI ÚT 1-végig 19
573. MIKEPÉRCSI ÚT 2-38/A 19
574. ÖREG JÁNOS UTCA 19
575. PÁKÁSZ UTCA 19
576. PÁSZTOR UTCA 19
577. PATAK UTCA 19
578. REPÜLŐTÉRI ÚT 19
579. SELYEM UTCA 19
580. SZATKE FERENC UTCA 19
581. SZEPESI UTCA 19
582. SZILÁGYI JÁNOS UTCA 19
583. TÉGLÁS UTCA 19
584. TÉGLÁSKERT UTCA 19
585. TUTAJ UTCA 19
586. ÚSZÓ UTCA 19
587. VADÁSZ UTCA 19
588. VARSA UTCA 19
589. VÉNUSZ UTCA 19
590. VÉRTESI ÚT 19
591. VILLÁM UTCA 19
592. ÁCHIM ANDRÁS UTCA 20
593. ÁCS UTCA 20
594. BARTÓK BÉLA ÚT 20
595. BÉLA UTCA 20
596. BEZERÉDJ UTCA 20
597. BORZ UTCA 20
598. CSAP UTCA 20
599. CSIGEKERT UTCA 2-végig 20
600. CSÓK UTCA 20
601. CSOKONAI UTCA 20
602. DÉLIBÁB UTCA 20
603. DIÓFA UTCA 20
604. DOROTTYA UTCA 20
605. ÉPÍTŐK UTCÁJA 20
606. ERŐSS LAJOS UTCA 20
607. FŰRÉSZ UTCA 20
608. GÉZA UTCA 20
609. GOHÉR UTCA 20
610. GYEPŰSOR UTCA 20
611. GYOLCSOS UTCA 20
612. HALÁP UTCA 20
613. HALASTÓ UTCA 20
614. HATVAN UTCA 2-végig 20
615. HATVAN UTCA 47-végig 20
616. HATVAN KÖZ 20
617. HUBA UTCA 20
618. IPOLY UTCA 20
619. ISTVÁN ÚT 4-76 20
620. JÓKAI UTCA 20
621. JÓZSEF UTCA 20
622. JÓZSEF KÖZ 20
623. KÁLMÁN UTCA 20
624. KARACS FERENC UTCA 20
625. KISÁLLOMÁS UTCA 20
626. KISBOTOS UTCA 20
627. KISHEGYESI ÚT 1-89 20
628. KISS ERNŐ UTCA 20
629. KOSZORÚ UTCA 20
630. KÖND UTCA 20
631. KÖNTÖSGÁT SOR 20
632. KÖNTÖSKERT UTCA 20
633. KÖTELES UTCA 20
634. KRISTÁLY UTCA 20
635. KÜKÜLLŐ UTCA 20
636. KÜRTÖS UTCA 20
637. LILLA KÖZ 20
638. LILLA TÉR 20
639. MAROS UTCA 20
640. MAROS KÖZ 20
641. MÁTA UTCA 20
642. MESTER UTCA 2-48 20
643. NAGYBOTOS UTCA 20
644. NYÁRÁD UTCA 20
645. NYITRA UTCA 20
646. OND UTCA 20
647. PESTI UTCA 20
648. SÁNDOR UTCA 20
649. SÁNDOR KÖZ 20
650. SASZLA UTCA 20
651. SEGNER TÉR 20
652. SESZTINA UTCA 20
653. SZABOLCS UTCA 20
654. SZITAKÖTŐ KÖZ 20
655. SZOTYORI UTCA 20
656. TANÍTÓ UTCA 20
657. TAS UTCA 20
658. TÖHÖTÖM UTCA 20
659. TŐZSÉR UTCA 20
660. VÁG UTCA 20
661. VASÁROS UTCA 20
662. VASÖNTŐ UTCA 20
663. VENDÉG UTCA 20
664. ZÚGÓ UTCA 20
665. ZSÁK UTCA 20
666. BAJCSY-ZSILINSZKY UTCA 21
667. BALTAZÁR DEZSŐ TÉR 21
668. BETHLEN UTCA 1-43/A 21
669. BETHLEN UTCA 2-34 21
670. CSEREPES UTCA 21
671. DARABOS UTCA 1-49 21
672. DARABOS UTCA 2-22 21
673. DÉRI TÉR 21
674. EGYMALOM UTCA 21
675. EÖTVÖS UTCA 1-11 21
676. EÖTVÖS UTCA 2-16 21
677. FŰVÉSZKERT UTCA 21
678. GARAI UTCA 21
679. HAL KÖZ 21
680. HATVAN UTCA 1-15 21
681. HUNYADI JÁNOS UTCA 21
682. KÁLVIN TÉR 21
683. KÁPOLNÁSI UTCA 21
684. KOSSUTH TÉR 21
685. MÚZEUM UTCA 21
686. NYUGATI UTCA 21
687. PÁSTI UTCA 21
688. PERÉNYI UTCA 21
689. PÉTERFIA UTCA 21
690. PIAC UTCA 1-35 21
691. SIMONFFY UTCA 21
692. SZEPESSÉGI UTCA 21
693. TÓTH ÁRPÁD UTCA 21
694. ANDAHÁZI UTCA 22
695. BALASSA BÁLINT UTCA 22
696. EGYETEM SUGÁRÚT 29-75 22
697. EGYETEM SUGÁRÚT 32-70 22
698. FÁY ANDRÁS UTCA 22
699. FÜREDI ÚT 27-47 22
700. FÜREDI ÚT 20-40/A 22
701. GYÖNGYÖSI UTCA 22
702. HATVANI ISTVÁN UTCA 1-7 22
703. HATVANI ISTVÁN UTCA 39 22
704. HATVANI ISTVÁN UTCA 2-16 22
705. HATVANI ISTVÁN UTCA 48 22
706. JUHÁSZ GYULA UTCA 22
707. KOMLÓSSY ÚT 1-43 22
708. KOMLÓSSY ÚT 2-50 22
709. MIKSZÁTH KÁLMÁN UTCA 5-47 22
710. MIKSZÁTH KÁLMÁN UTCA 2-74 22
711. NÁDOR UTCA 22
712. NAGY LAJOS KIRÁLY TÉR 22
713. ŐSZ UTCA 22
714. PÁPAI JÓZSEF UTCA 22
715. PÉCHY UTCA 22
716. POROSZLAY ÚT 3-53 22
717. POROSZLAY ÚT 2-54 22
718. SESTAKERT UTCA 22
719. SÉTAKERT UTCA 22
720. THOMAS MANN UTCA 22
721. ÚJKERT UTCA 22
722. ŰRHAJÓSOK TERE 22
723. ADY ENDRE ÚT 23
724. AJTÓ UTCA 3-17/A 23
725. AJTÓ UTCA 2-végig 23
726. ARANY SÁNDOR UTCA 23
727. BÁNAT UTCA 23
728. BARÁZDA UTCA 23
729. BEM TÉR 23
730. BEM JÓZSEF UTCA 23
731. BENCZÚR GYULA UTCA 23
732. BENCSIK ISTVÁN UTCA 23
733. BERECZKI FERENC UTCA 23
734. BESSENYEI UTCA 23
735. BESZE JÁNOS UTCA 23
736. BOCZ ERNŐ UTCA 23
737. CSABAGYÖNGYE UTCA 23
738. CSÁKY IMRE UTCA 23
739. CSANAK JÓZSEF UTCA 23
740. DARÓCZI VILMOS UTCA 23
741. DELY MÁTYÁS UTCA 23
742. DOBSINA UTCA 23
743. DOHÁNYKERT UTCA 23
744. EGYETEM SUGÁRÚT 25-27/A 23
745. EMBER PÁL UTCA 23
746. FEKETE ISTVÁN UTCA 23
747. FÜREDI ÚT 1-25 23
748. FÜREDI ÚT 2-18 23
749. GÉRESI UTCA 23
750. GESZTELYI-NAGY LÁSZLÓ UTCA 23
751. GVADÁNYI UTCA 23
752. HADHÁZI ÚT 1-11 23
753. HADHÁZI ÚT 2-28 23
754. HANGA UTCA 23
755. HELTAI GÁSPÁR UTCA 23
756. HEROLD ISTVÁN UTCA 23
757. II. JÁNOS PÁL TÉR 23
758. IZSÓ UTCA 23
759. KARDOS ALBERT UTCA 23
760. KATICAVIRÁG UTCA 23
761. KELLERMANN MÁRTON UTCA 23
762. KÉTMALOM UTCA 23
763. KODÁLY ZOLTÁN UTCA 23
764. KONTYVIRÁG UTCA 23
765. KÓRHÁZ UTCA 23
766. KÖRTEFA UTCA 23
767. KÖVIRÓZSA UTCA 23
768. KÚT UTCA 1-19 23
769. KÜLSŐ KASSAI ÚT 23
770. LABODA UTCA 23
771. LISZNYAI UTCA 23
772. MAKSZIN MIHÁLY UTCA 23
773. MANNINGER GUSZTÁV UTCA 23
774. MARTINOVICS UTCA 23
775. MATHIÁSZ JÁNOS UTCA 23
776. MEDGYESSY SÉTÁNY 23
777. MEZŐGAZDÁSZ UTCA 23
778. MIRKO LAJOS UTCA 23
779. MONOSTORDŰLŐI ÚT 23
780. MORVAY ZOLTÁN UTCA 23
781. NAGYERDEI KÖRÚT 23
782. NAGYERDEI PARK 23
783. OLÁH GÁBOR UTCA 23
784. PALLAG PARK 23
785. PALLAGI ÚT 23
786. RUZSÁNYI LÁSZLÓ UTCA 23
787. SERHÁZ UTCA 23
788. SIMONYI ÚT 23
789. SIROKI ZOLTÁN UTCA 23
790. SZÉKELYEK PARKJA 23
791. SZELÉNYI FERENC UTCA 23
792. TEMPLOMHEGYI ÚT 23
793. TORMAY BÉLA UTCA 23
794. VECSEY TIBOR UTCA 23
795. VIGADÓ TÉR 23
796. WESZPRÉMI UTCA 23
797. ZOLTAI LAJOS UTCA 23
798. ZSÁLYA KÖZ 23
799. DERÉK UTCA 1-91 24
800. DERÉK UTCA 24-68 24
801. EGRESSY BÉNI TÉR 24
802. DERÉK UTCA 93-145 25
803. ISTVÁN ÚT 63-109 25
804. ISTVÁN ÚT 147-167 25
805. ISTVÁN ÚT 130-158 25
806. ÁRVALÁNYHAJ UTCA 26
807. BALÁSHÁZY JÁNOS UTCA 26
808. BALMAZÚJVÁROSI ÚT 2-14/B 26
809. BALOGH TAMÁS UTCA 26
810. BARCASÁG UTCA 26
811. BÁRSONY UTCA 26
812. BÍBOR UTCA 26
813. BODNÁR UTCA 26
814. BOJTÁR UTCA 26
815. BOJTORJÁN UTCA 26
816. BOKRÉTA UTCA 26
817. BÚZAMEZŐ UTCA 26
818. CIMBALOM UTCA 26
819. CITERA UTCA 26
820. CSALOGÁNY UTCA 26
821. CSÁSZÁR PÉTER UTCA 26
822. DEREKASSY ISTVÁN UTCA 26
823. DEREKASSY ISTVÁN KÖZ 26
824. DÉVÉNY UTCA 26
825. DOB UTCA 26
826. ÉRMELLÉK UTCA 26
827. FURULYA UTCA 26
828. FUVOLA UTCA 26
829. GITÁR UTCA 26
830. GÖNCÖLSZEKÉR UTCA 26
831. GÖRBEHALOM UTCA 26
832. GÖRGÉNY UTCA 26
833. GYÉMÁNT UTCA 26
834. GYEPLŐ UTCA 26
835. GYÖNGY UTCA 26
836. GYULAI UTCA 26
837. HÁMFA KÖZ 26
838. HÁMFA UTCA 26
839. HARGITA UTCA 26
840. HARSONA UTCA 26
841. HATÁR ÚT 26
842. HATÁR KÖZ 26
843. HÁZGYÁR UTCA 26
844. HEGEDŰ UTCA 26
845. HINTÓS UTCA 26
846. HOFFMANN UTCA 26
847. KÁDÁR DŰLŐ 26
848. KADARCS UTCA 26
849. KALÁSZ UTCA 26
850. KANTÁR UTCA 26
851. KECSKERÁGÓ UTCA 26
852. KENÉZY GYULA UTCA 26
853. KÍGYÓHAGYMA UTCA 26
854. KIRÁLY UTCA 26
855. KISHATÁR UTCA 26
856. KISHEGYESI ÚT 91-221 26
857. KISHEGYESI ÚT 74-264 26
858. KISKÚT UTCA 26
859. KISTELEK UTCA 26
860. KÓCSAG UTCA 26
861. KOCSIS UTCA 26
862. KORPÁS UTCA 26
863. KÖLES UTCA 26
864. KÖR UTCA 26
865. KUNHALOM UTCA 26
866. LANT UTCA