Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 5/2019. (III. 28.) önkormányzati rendelete * 

Debrecen Megyei Jogú Város egyes területeire vonatkozó változtatási tilalom elrendeléséről

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 21. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) bekezdésében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Változtatási tilalom alatt áll

a) *  a Debrecen, Mester utca - Bethlen utca - Jókai utca - tervezett 30 méter széles Nyugati elkerülő kiskörút által határolt telektömbök területe,

b) a Debrecen, Hatvan u. - Tisza István u. - Bajcsy-Zsilinszky u. - Tóth Árpád u. által határolt telektömbök területe,

c) * 

2. § Ez a rendelet 2019. március 28. napján 14.00 órakor lép hatályba.

Dr. Szekeres Antal sk.
címzetes főjegyző
Dr. Papp László sk.
polgármester

  Vissza az oldal tetejére