Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 10/2019. (IV. 18.) önkormányzati rendelete * 

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi zárszámadásáról

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése (a továbbiakban: közgyűlés), Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) 2018. évi költségvetésének végrehajtását 123.575.784.763 Ft bevételi és kiadási módosított előirányzattal, valamint 123.351.795.398 Ft bevételi és 66.633.631.430 Ft kiadási teljesítési főösszeggel elfogadja az 1. melléklet szerint.

(2) A közgyűlés az önkormányzat 2018. évi költségvetése módosított bevételi előirányzatainak teljesítéseit a 2., 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.5., 2.6., 2.7., 2.8., 2.9. melléklet szerint fogadja el.

(3) A közgyűlés az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek (a továbbiakban: költségvetési szervek) 2018. évi költségvetése módosított bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 3., 4., 4.1. melléklet szerint fogadja el.

(4) A közgyűlés az önkormányzat 2018. évi költségvetése módosított kiadási előirányzatainak (központi kezelésű feladatainak) teljesítéseit az 5., 5.1., 5.2., 5.3., 5.4., 5.5., 5.6., 5.7., 5.8., 5.9., 5.10., 5.11., 5.12., 5.13., 5.14., 5.15., 5.16., 5.17., 5.18., 5.19. melléklet szerint fogadja el.

(5) A közgyűlés az önkormányzat 2018. évi költségvetése módosított finanszírozási bevételeinek teljesítéséről szóló kimutatást a 6. melléklet, a módosított finanszírozási kiadásainak teljesítéséről szóló kimutatást a 7. melléklet szerint fogadja el.

(6) A közgyűlés az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással 2018. évben megvalósult programok, projektek módosított bevételeiről és kiadásainak teljesítéséről szóló kimutatást a 8. melléklet szerint fogadja el.

2. § (1) A közgyűlés Debrecen Megyei Jogú Város 2018. évi költségvetési maradványát összesen 56.718.163.968 Ft-ban állapítja meg, amelyből 53.533.250.479 Ft-ot eredeti bevételi előirányzatként az önkormányzat 2019. évi költségvetésébe már betervezett.

(2) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek irányító szerv által jóváhagyott alaptevékenység maradványának összege 2.759.264.758 Ft, amelynek részletezését a 9. melléklet tartalmazza.

(3) A 2018. évi zárszámadás során a 2018. évi költségvetési maradvány felosztható összege 425.648.731 Ft. A költségvetési maradvány felosztásának részletezését a 10. melléklet tartalmazza.

3. § Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 86. § (5) bekezdése alapján, az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2018. évi költségvetési maradványát tartalmazó 9. mellékletben kimutatott, az irányító szerv által jóváhagyott alaptevékenység maradványából a közgyűlés összesen 406.015.846 Ft-ot elvon.

4. § * 

5. § Ez a rendelet 2019. április 30-án lép hatályba.

Dr. Szekeres Antal sk.
címzetes főjegyző
Dr. Papp László sk.
polgármester

1. melléklet a 10/2019. (IV. 18.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet a 10/2019. (IV. 18.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet a 10/2019. (IV. 18.) önkormányzati rendelethez

4-4.1. melléklet a 10/2019. (IV. 18.) önkormányzati rendelethez

5. melléklet a 10/2019. (IV. 18.) önkormányzati rendelethez

6. melléklet a 10/2019. (IV. 18.) önkormányzati rendelethez

7. melléklet a 10/2019. (IV. 18.) önkormányzati rendelethez

8. melléklet a 10/2019. (IV. 18.) önkormányzati rendelethez

9. melléklet a 10/2019. (IV. 18.) önkormányzati rendelethez

10. melléklet a 10/2019. (IV. 18.) önkormányzati rendelethez


  Vissza az oldal tetejére