Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 9/2020. (IV. 30.) önkormányzati rendelete * 

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi zárszámadásáról

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése feladat- és hatáskörében eljárva, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése és a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet alapján, Debrecen Megyei Jogú Város Polgármestere az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése (a továbbiakban: közgyűlés), Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) 2019. évi költségvetésének végrehajtását 213.457.876.268 Ft bevételi és kiadási módosított előirányzattal, valamint 213.240.783.087 Ft bevételi és 129.550.639.565 Ft kiadási teljesítési főösszeggel elfogadja az 1. melléklet szerint.

(2) A közgyűlés az önkormányzat 2019. évi költségvetése módosított bevételi előirányzatainak teljesítéseit a 2., 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.5., 2.6., 2.7., 2.8., 2.9. melléklet szerint fogadja el.

(3) A közgyűlés az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek (a továbbiakban: költségvetési szervek) 2019. évi költségvetése módosított bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 3., 4., 4.1. melléklet szerint fogadja el.

(4) A közgyűlés az önkormányzat 2019. évi költségvetése módosított kiadási előirányzatainak (központi kezelésű feladatainak) teljesítéseit az 5., 5.1., 5.2., 5.3., 5.4., 5.5., 5.6., 5.7., 5.8., 5.9., 5.10., 5.11., 5.12., 5.13., 5.14., 5.15., 5.16., 5.17., 5.18., 5.19. melléklet szerint fogadja el.

(5) A közgyűlés az önkormányzat 2019. évi költségvetése módosított finanszírozási bevételeinek teljesítéséről szóló kimutatást a 6. melléklet, a módosított finanszírozási kiadásainak teljesítéséről szóló kimutatást a 7. melléklet szerint fogadja el.

(6) A közgyűlés az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással 2019. évben megvalósult programok, projektek módosított bevételeiről és kiadásainak teljesítéséről szóló kimutatást a 8. melléklet szerint fogadja el.

2. § (1) A közgyűlés Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetési maradványát összesen 80.053.083.547 Ft-ban állapítja meg, amelyből 80.000.000.000 Ft-ot eredeti bevételi előirányzatként az önkormányzat 2020. évi költségvetésében már elfogadott.

(2) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek irányító szerv által jóváhagyott alaptevékenység maradványának összege 3.637.059.975 Ft, amelynek részletezését a 9. melléklet tartalmazza.

(3) A 2019. évi zárszámadás során a 2019. évi költségvetési maradvány felosztható összege 53.083.547 Ft. A költségvetési maradvány felosztásának részletezését a 10. melléklet tartalmazza.

(4) Az (1)-(2) bekezdésekben foglaltak alapján Debrecen Megyei Jogú Város városszintű 2019. évi maradványa mindösszesen 83.690.143.522 Ft.

3. § Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 86. § (5) bekezdése alapján, az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2019. évi költségvetési maradványát tartalmazó 9. mellékletben kimutatott, az irányító szerv által jóváhagyott alaptevékenység maradványából a közgyűlés összesen 346.351.240 Ft-ot elvon.

4. § * 

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő második napon lép hatályba.

Dr. Szekeres Antal sk.
címzetes főjegyző
Dr. Papp László sk.
polgármester

1. melléklet a 9/2020. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

2-2.9. melléklet a 9/2020. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet a 9/2020. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

4-4.1. melléklet a 9/2020. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

5-5.19. melléklet a 9/2020. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

6. melléklet a 9/2020. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

7. melléklet a 9/2020. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

8. melléklet a 9/2020. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

9. melléklet a 9/2020. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

10. melléklet a 9/2020. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez


  Vissza az oldal tetejére