Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 15/2020. (V. 8.) önkormányzati rendelete * 

a piacok 65 év feletti személyek által történő látogatásának szabályairól

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése feladat- és hatáskörében eljárva, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet alapján Debrecen Megyei Jogú Város Polgármestere a védelmi intézkedésekről szóló 168/2020. (IV. 30.) Korm. rendelet 10. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 14. pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A védelmi intézkedésekről szóló 168/2020. (IV. 30.) Korm. rendeletben foglaltaktól eltérően a Debrecen közigazgatási területén működő piacokat a 65. életévet betöltött személyek kizárólag a 10.00 óra és 12.00 óra közötti időben látogathatják.

(2) A Debrecen közigazgatási területén működő piacokon 10.00 óra és 12.00 óra közötti időben az ott foglalkoztatottak és az árusok kivételével kizárólag az (1) bekezdés szerinti személyek tartózkodhatnak.

2. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Ez a rendelet a védelmi intézkedésekről szóló 168/2020. (IV. 30.) Korm. rendelet hatályának megszűnésével hatályát veszti.

Dr. Szekeres Antal sk.
címzetes főjegyző
Dr. Papp László sk.
polgármester

  Vissza az oldal tetejére