Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 31/2020. (XI. 11.) önkormányzati rendelete * 

Debrecen Megyei Jogú Város kötelező maszkviselésre kijelölt közterületeiről és nyilvános helyeiről

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése feladat- és hatáskörében eljárva, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet alapján, Debrecen Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 27. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Debrecen Megyei Jogú Város belterületén a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltak alkalmazásában kötelező a maszkviselés

a) a játszótereken, valamint

b) valamennyi vásár és piac területén.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Szekeres Antal sk.
címzetes főjegyző
Dr. Papp László sk.
polgármester

  Vissza az oldal tetejére