Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlésének 1/1996. (I. 29.) Kr. sz. rendelete

a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról, természetbeni juttatásáról és költségtérítéséről szóló 2/1995. (I. 9.) Kr. sz. rendelet módosításáról

Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlése a módosított 1990. évi LXV. törvény 20. § (2) bekezdésében, valamint az 1994. évi LXIV. törvény 17. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2/1995. (I. 9.) Kr. sz. rendelet (a továbbiakban: R) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A R. 1. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A képviselői tiszteletdíj mértéke havonta a mindenkori polgármesteri illetmény 25%-a (a továbbiakban: alapdíj).”

2. § E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, s rendelkezéseit 1996. január 1-től kell alkalmazni.


  Vissza az oldal tetejére