Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2/1998. (II. 13.) Kr. számú rendelete * 

az Önkormányzat vagyonáról szóló 25/1997. (VI. 20.) Kr. számú rendelet módosításáról

Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlése a módosított 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdése alapján, a 79. § (2) bekezdésében és a 80. § (1) bekezdésében, a módosított 1997. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés j/ pontjában foglaltak, valamint a módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 108. §-ának végrehajtására az Önkormányzat vagyonáról szóló 25/1997. (VI. 20.) Kr. számú rendelet (a továbbiakban: R) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. § (1) A R 21. § (2) bekezdés a) pontjának 5. francia bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„ - ügyvezetők megválasztását, visszahívását, megbízáskori díjazásuk megállapítását,”

2. § Az R 23. § az alábbi d) ponttal egészül ki azzal, hogy egyidejűleg az eredeti d) pont jelölése e) pont jelölésre változik:

d) a vagyontárgy hasznosításából szármaszó éves bevétel a 2 M Ft-ot nem haladja meg.”

3. § Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, és a folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell. Egyidejűleg a R 21. § (2) bekezdés b) pontjának 8. francia bekezdése hatályát veszti.


  Vissza az oldal tetejére