Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 37/1998. (XI. 2.) Kr. számú rendelete * 

a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról, természetbeni juttatásáról és költségtérítéséről szóló 2/1995. (I. 9.) Kr. sz. rendelet módosításáról

Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlése a módosított 1990. évi LXV. törvény 20. § (2) bekezdésében, valamint az 1994. évi LXIV. törvény 17. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2/1995. (I. 9.) Kr. sz. rendelet (a továbbiakban: R) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. § (1) A R. 1. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A képviselői tiszteletdíj mértéke havonta a mindenkori polgármesteri illetmény 20%-a (a továbbiakban: alapdíj.)”

(2) A R. 1. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Ha a képviselő bizottságnak tagja, a tiszteletdíja az alapdíjon felül:

a) egy állandó bizottsági tagság esetén az alapdíj 35%-a

b) két állandó bizottsági tagság esetén az alapdíj 50%-a

c) állandó bizottsági alelnöke, vagy képviselőcsoport vezető helyettese esetén az alapdíj 75%-a

d) állandó bizottság elnöke, képviselőcsoport vezetője, vagy tanácsnok esetén az alapdíj 100%-a ”

(3) A R. 1. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép

„(4) Az állandó bizottság nem képviselő tagjának tiszteletdíja az alapdíj 50%-a.”

(4) A R. 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § A képviselőket természetbeni juttatásként megilleti Debrecen közigazgatási területén a tömegközlekedési eszközök igénybevételére jogosító havi bérlet, vagy a Polgármesteri Hivatal kijelölt parkolóhelyeire szóló éves parkolóbérlet.”

2. § A R. 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az 1. § (3) bekezdés c), d), pontjában meghatározott tiszteletdíj csak egy állandó bizottsági alelnöki vagy képviselőcsoport vezető helyettesi, illetve vagylagosan állandó bizottság elnöki, képviselőcsoport vezetői, tanácsnoki címen jár.”

3. § E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére