Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 14/2001. (IV. 27.) Kr. rendelete * 

az önkormányzati tulajdonú bérlakások lakbérének megállapításáról szóló 6/2001. (III. 6.) Kr. rendelet módosításáról

Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1993. évi LXXVIII. törvény 34. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az önkormányzati tulajdonú bérlakások lakbérének megállapításáról szóló 6/2001. (III. 6.) Kr. rendelet (továbbiakban: R.) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A R. 5. §-a kiegészül az alábbi (8) bekezdéssel:

„ (8) Az (5) bekezdés szerinti önrész és lakbérkedvezmény igazolás ellen 8 napon belül kifogással élhet az igénylő illetve a bérlő. A kifogás tárgyában önkormányzati hatósági ügyként első fokon a Szociális Bizottság dönt. ”

2. § A R. 5. sz. melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.

3. § (1) A R. 13. §-a kiegészül az alábbi (11) bekezdéssel:

„(11) Lakható ingatlan: az ingatlan nyilvántartási bejegyzés, vagy hatósági határozat, illetve az 1993. évi LXXVIII. törvény alapján rendeltetésénél fogva emberi lakhatásra alkalmas ingatlan (pl. lakás, üdülő, hétvégi ház, stb.), amely

a) az együttköltözők valamelyikének tulajdonában van - kivéve az együtt költözőkön kívüli személy haszonélvezeti jogával terhelt ingatlant -, vagy

b) amelyre az együttköltözők valamelyike haszonélvezeti joggal rendelkezik.”

(2) A R. 13. §-a kiegészül az alábbi (12) bekezdéssel:

„(12) Vagyoni helyzet igazolása: E rendelet alkalmazása során a vagyoni helyzet igazolása a (11) bekezdés szerinti lakható ingatlan igazolására terjed ki.”

4. § A R. 14. § (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„(4) A 6. sz. melléklet alapján az adott lakásra számított lakbér meghatározásánál figyelemmel kell lenni a jelen rendelet 4. § (7) bekezdésében rögzítettekre.”

5. § Ezen rendelet kihirdetése napján hatályba.

Hajdúné dr. Csabai Éva s. k.,

jegyző

Kósa Lajos s. k.,

polgármester

Melléklet a 14/2001. (IV. 27.) Kr. rendelethez

maximális támogatás a nyugdíjminimum %-ában
család (együtt költözõk) száma
1 2 3 4 5 6
egy fõre esõ nettó jöve-delem a nyug-díjmi-nimum %-ában 0-10% 6% 6% 6% 6% 7% 8%
11-20% 6% 7% 10% 11% 12% 13%
21-30% 7% 11% 15% 17% 19% 20%
31-40% 9% 17% 20% 23% 25% 27%
41-50% 12% 23% 30% 34% 38% 39%
51-60% 15% 29% 40% 45% 51% 54%
61-70% 18% 35% 50% 57% 63% 69%
71-80% 21% 42% 60% 67% 75% 83%
81-90% 25% 49% 70% 77% 85% 96%
91-100% 29% 56% 80% 85% 95% 106%
101-110% 33% 63% 84% 93% 102% 114%
111-120% 37% 66% 85% 92% 100% 112%
121-130% 40% 65% 84% 91% 98% 109%
131-140% 43% 64% 82% 89% 96% 105%
141-150% 46% 63% 80% 86% 93% 100%
151-160% 49% 62% 78% 82% 89% 95%
161-170% 52% 60% 75% 78% 85% 90%
171-180% 54% 58% 72% 74% 81% 85%
181-190% 55% 56% 69% 70% 76% 80%
191-200% 54% 54% 65% 66% 70% 75%
201-210% 53% 51% 61% 62% 65% 70%
211-220% 52% 48% 57% 58% 59% 64%
221-230% 51% 44% 53% 54% 54% 58%
231-240% 50% 41% 49% 49% 49% 52%
241-250% 49% 38% 44% 44% 44% 45%
251-260% 48% 35% 40% 40% 39% 39%
261-270% 47% 31% 35% 34% 33% 33%
271-280% 46% 28% 30% 27% 26% 26%
281-290% 45% 25% 25% 21% 21% 21%
291-300% 44% 21% 20% 14% 14% 13%
301-310% 43% 19% 15% 9% 6% 7%
311-320% 41% 16% 10% 5% 0% 0%
321-330% 39% 13% 5% 0% 0% 0%
331-340% 37% 10% 0% 0% 0% 0%
341-350% 35% 6% 0% 0% 0% 0%
351-360% 33% 3% 0% 0% 0% 0%
361-370% 31% 0% 0% 0% 0% 0%
371-380% 29% 0% 0% 0% 0% 0%
381-390% 27% 0% 0% 0% 0% 0%
391-400% 25% 0% 0% 0% 0% 0%
401-410% 23% 0% 0% 0% 0% 0%
411-420% 21% 0% 0% 0% 0% 0%
421-430% 19% 0% 0% 0% 0% 0%
431-440% 17% 0% 0% 0% 0% 0%
441-450% 15% 0% 0% 0% 0% 0%
451-460% 13% 0% 0% 0% 0% 0%
461-470% 11% 0% 0% 0% 0% 0%
471-480% 10% 0% 0% 0% 0% 0%
481-490% 8% 0% 0% 0% 0% 0%
491-500% 6% 0% 0% 0% 0% 0%
501-510% 5% 0% 0% 0% 0% 0%
511-520% 3% 0% 0% 0% 0% 0%
521-530% 2% 0% 0% 0% 0% 0%
530%- 0% 0% 0% 0% 0% 0%
maximálisan vállalható önrész a családi jövedelem %-ában 30% 26% 24% 20% 18% 16%

  Vissza az oldal tetejére