Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 32/2001. (XI. 21.) Kr. rendelete * 

az önkormányzati tulajdonú helyiségek bérbeadásáról szóló 13/2001. (IV. 27.) Kr. rendelet módosításáról

Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1993. évi LXXVIII. tv-ben kapott felhatalmazás alapján, a módosított 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az önkormányzati tulajdonú helyiségek bérbeadásáról szóló 13/2001. (IV. 27.) Kr. rendelet (a továbbiakban: R.) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A R. 1. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed, a gyógyszertárak és a képviselő-testület és szervei, valamint a Hivatal elhelyezésére szolgáló középületek kivételével, minden önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára szolgáló helyiségre.”

2. § Ezen rendelet 2001. december 1-jén lép hatályba.

Hajdúné dr. Csabai Éva s. k.,

jegyző

Kósa Lajos s. k.,

polgármester


  Vissza az oldal tetejére