Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 51/2001. (XII. 28.) Kr. rendelete * 

az önkormányzati tulajdonú bérlakások lakbérének megállapításáról szóló 6/2001. (III. 6.) Kr. rendelet módosításáról  * 

Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1993. évi LXXVIII. törvényben kapott felhatalmazás alapján, a módosított 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az önkormányzati tulajdonú bérlakások lakbérének megállapításáról szóló 6/2001. (III. 6.) Kr. rendelet (a továbbiakban: R.) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. § Az R. 9. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul, valamint kiegészül a (3) bekezdéssel:

„(1) Az intézményi szolgálati lakás, a műteremlakás tekintetében a havi lakbér mértéke:

a) összkomfortos és komfortos lakás esetén 140.-Ft/m2/hó

b) félkomfortos lakás esetén 50.-Ft/m2/hó

c) komfortnélküli lakás esetén 30.-Ft/m 2 /hó.”

„(3) A városi érdekből történő bérlőkijelölés, valamint a bérlőkijelölési jog alapján biztosított lakások esetében a bérlő a 6. számú melléklet I./b./ pontja szerinti bérleti díjat köteles megfizetni.”

Záró rendelkezések

2. § Ezen rendelet 2002. január 1-jén lép hatályba.

Hajdúné dr. Csabai Éva s. k.,

jegyző

Kósa Lajos s. k.,

polgármester


  Vissza az oldal tetejére