Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 40/2002. (XII. 23.) Kr. rendelete * 

a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról, természetbeni juttatásáról és költségtérítéséről szóló 2/1995. (I. 9.) Kr. sz. rendelet módosításáról

Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlés a módosított 1990. évi LXV. törvény 20. § (2) bekezdése, valamint az 1994. évi LXIV. törvény 17. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról, természetbeni juttatásáról és költségtérítéséről szóló 2/1995. (I. 9.) Kr. számú rendelet (továbbiakban: R.) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A R. 1. § (3) bekezdés a) és b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép, és a d) pont jelölése b) pontra változik:

„1. § (3) a) állandó bizottsági tagság esetén az alapdíj 50 %-a, függetlenül a bizottsági tagság számától.”

2. § A R. 2. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„2. § A képviselőket természetbeni juttatásként megilleti Debrecen közigazgatási területén a tömegközlekedési eszközök igénybevételére jogosító havi bérlet, vagy Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévő fizető várakozóhelyekre szóló éves parkoló-bérlet.”

3. § . Ez a rendelet 2003. január 1. napján lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére