Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2/2003. (II. 20.) Kr. rendelete * 

az önkormányzati tulajdonú bérlakások bérbeadásáról és a lakhatással kapcsolatos szociális feladatokról szóló 7/2001. (III. 6.) Kr. rendelet módosításáról

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az 1993. évi LXXVIII. törvényben kapott felhatalmazás alapján, a módosított 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, figyelemmel az 1983. évi 3. tvr. 7. § (3) bekezdésére az önkormányzati tulajdonú bérlakások bérbeadásáról és a lakhatással kapcsolatos szociális feladatokról szóló 7/2001. (III. 6.) Kr. rendelet (továbbiakban: R) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. § Az R. 35. §-ának rendelkezései (1) bekezdésre változnak és a § kiegészül az alábbi új (2) bekezdéssel:

„(2) Az önkormányzatot az önkormányzati lakásokkal és nem lakás céljára szolgáló helyiségekkel kapcsolatos peres és peren kívüli eljárásban a bérbeadó jogi képviselője képviseli.”

Záró rendelkezések

2. § Ezen rendelet kihirdetésekor lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell.

Hajdúné dr. Csabai Éva s .k.,

jegyző

Kósa Lajos s. k.,

polgármester


  Vissza az oldal tetejére