Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 28/2003. (XI. 26.) Kr. rendelete * 

a hatósági távhőtermelői és távhőszolgáltatási árakkal összefüggő egyes rendeletek módosításáról

A Közgyűlés a módosított 1990. évi LXXXVII. törvény (Ártv.), valamint az 1998. évi XVIII. törvény (Tszt.) 6. § (2) bekezdésében és az 52. §-ában kapott felhatalmazás alapján, továbbá a 2001. évi CX. törvényben (VET) foglaltak figyelembevételével, a villamosenergia-termelői engedéllyel nem rendelkező villamosmű által közvetlenül vagy közvetve távhőszolgáltatási célra értékesített melegített víz- és gőz hatósági árainak megállapításáról és alkalmazásáról szóló 12/2003. (IV. 30.) Kr. rendelet és a távhőszolgáltatási díjak megállapításáról és alkalmazásáról szóló 22/1999. (VI. 30.) Kr. rendelet módosítására az alábbi rendeletet alkotja:

1. § * 

2. § A távhőszolgáltatási díjak megállapításáról és alkalmazásáról szóló, módosított 22/1999. (VI. 30.) Kr. rendelet 4. §-a az alábbi (2)-(3) bekezdésekkel egészül ki, ezzel egyidejűleg az eredeti (2)-(3) bekezdések számozása (4)-(5) bekezdésre változik:

„(2) Lakossági fogyasztókra e rendelet 4. sz. mellékletében szereplő hődíjakat kell alkalmazni legmagasabb hatósági árként, a kedvezményes gázellátás igénybevételéről szóló 50/2003. (VIII. 14.) GKM rendelet figyelembevételével.

(3) E rendelet 4. sz. mellékletében egyéb fogyasztók és üzemi fogyasztók alatt feltüntetett hődíjakat kell legmagasabb hatósági árként alkalmazni a (2) bekezdés alá nem tartozó fogyasztók távhőszolgáltatása esetén.”

3. § *  Ez a rendelet 2003. december 1-jén lép hatályba, egyidejűleg a 22/1999. (VI. 30.) Kr. rendelet 4. sz. melléklete helyébe e rendelet 2. sz. melléklete lép.

Hajdúné dr. Csabai Éva s. k.,

jegyző

Kósa Lajos s. k.,

polgármester

1. melléklet a 28/2003. (XI. 26.) Kr. rendelethez

„2. melléklet a 12/2003. (IV. 30.) Kr. rendelethez

KIMUTATÁS

a Debrecen Megyei Jogú Város területén a távhőtermelői engedélyes által távhőszolgáltatási célra értékesített melegített víz és gőz legmagasabb hatósági díjtételeiről:

A) Gőz

ERŐMŰTELEP Teljesítménydíj
EFt/MW/év
Hődíjak Csapadék-vízdíj
Ft/m3
1. árkategória
Gőz
7-25 bar között
2. árkategória
Gőz
7-25 bar között
DEBRECENI ERŐMŰ KFT 3292 947 1390 525

B) Melegített víz

ERŐMŰTELEP Teljesítménydíj
EFt/MW/év
Hődíjak
Ft/GJ
Pótvízdíj
Ft/m3
DEBRECENI ERŐMŰ KFT 3065 1. árkategória 2. árkategória 525
906 1352

2. melléklet a 28/2003. (XI. 26.) Kr. rendelethez

„4. melléklet a 22/1999. (VI. 30.) Kr. rendelethez

KIMUTATÁS

a Debrecen Megyei Jogú Város területén érvényes legmagasabb hatósági távhőszolgáltatási díjtételekről

mértékegység díjak
Lakossági fogyasztók:
Lakás
Alapdíj:
- fűtés Ft/MW/év 8.475.408,00
- melegvíz Ft/db/hó 502,00
Hődíj:
- fűtés Ft/GJ 1.244,00
- melegvíz Ft/m3 281,70
Közös helyiség
Alapdíj:
- fűtés Ft/MW/év 8.475.408,00
Hődíj:
- fűtés Ft/GJ 1.244,00
Egyéb fogyasztók:
Alapdíj:
- fűtés Ft/MW/év 8.475.408,00
- melegvíz Ft/lm3/év 43,08
Hődíj:
- fűtés Ft/GJ 1.776,00
- melegvíz Ft/m3 402,00
Garázs
Alapdíj:
- fűtés Ft/MW/év 8.475.408,00
Hődíj:
- fűtés Ft/GJ 1.776,00
Üzemi fogyasztók:
Alapdíj: Ft/MW/év 6.006.768,00
Hődíj: Ft/GJ 1.776,00
Visszavásárlási csap. vízdíj: Ft/m3 525,00
Csatlakozási díj: Ft/MW 5.200.000,00

- a díjak ÁFÁ-t nem tartalmaznak

Árképzésnél figyelembe vett mennyiségek

Hőteljesítmény (MW) 210,000
Hőmennyiség (GJ) 1.800.000
Átlagos fűtött légtér (fűtés) (lm3) 6.262.602
Átlagos fűtött légtér (melegvíz) (lm3) 4.890.088
Használati melegvíz mennyiség (m3) 1.530.000
Használati melegvízzel ellátott lakás (db) 31.627
HMV fajlagos mutató (GJ/m3) 0,226408
Fűtési fajlagos mutató (GJ/lm3) 0,210739.”

  Vissza az oldal tetejére