Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 30/2003. (XII. 15.) Kr. rendelete * 

a víz- és csatornaszolgáltatási díjak megállapításáról szóló 7/1996. (II. 19.) Kr. rendelet módosításáról

A Közgyűlés az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény és az 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdése alapján a víz- és csatornaszolgáltatási díjak megállapításáról szóló 7/1996. (II. 19.) Kr. rendelet (továbbiakban: R.) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A R. 3. § (8) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(8) A távhőszolgáltató rendszert üzemeltető gazdálkodó szervezetek - a távhőszolgáltatói tevékenységükre való tekintettel - az alábbi díjat fizetik a szolgáltatónak:

- vízdíj: 147,50 Ft/m3 + ÁFA

- csatornaszolgáltatási díj: 104,50 Ft/m 3 + ÁFA”

2. § Ez a rendelet 2004. január 1-jén lép hatályba.

Hajdúné dr. Csabai Éva s. k.,

jegyző

Kósa Lajos s. k.,

polgármester


  Vissza az oldal tetejére