Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 39/2003. (XII. 23.) Kr. rendelete * 

az önkormányzati tulajdonú bérlakások lakbérének megállapításáról szóló 6/2001. (III. 6.) Kr. rendelet módosításáról

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az 1993. évi LXXVIII. törvényben kapott felhatalmazás alapján, a módosított 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az önkormányzati tulajdonú bérlakások lakbérének megállapításáról szóló 6/2001. (III. 6.) Kr. rendelet (továbbiakban: R.) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. § (1) Az R. 9. § (1) bekezdése helyébe az alábbi szövegrész lép:

„(1) Az intézményi szolgálati lakás, műterem lakás tekintetében a havi lakbér mértéke:

a) összkomfortos és komfortos lakás esetén 147.- Ft/m2/hó

b) félkomfortos lakás esetén 52.- Ft/m2/hó

c) komfort nélküli lakás esetén 32.- Ft/m 2 /hó.”

(2) Az R. 9. § (3) bekezdése helyébe az alábbi szövegrész lép:

„(3) Városi érdekből történő bérlőkijelölés, valamint bérlőkijelölési jog alapján biztosított lakások esetében a bérlő a 6. sz. melléklet I/b. pontja szerinti, új építésű vagy felújított lakás bérbeadása esetén e rendelet 4-6. §-ai szerint számított bérleti díjat köteles megfizetni.”

Záró rendelkezések

2. § (1) Ezen rendelet az 1. § (1) bekezdése kivételével 2004. január 1. napján lép hatályba.

(2) Ezen rendelet 1. § (1) bekezdése 2004. március 1. napján lép hatályba, egyidejűleg az R. 4. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép, továbbá az R. 6. számú melléklet 1/b pontja helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép.

Hajdúné dr. Csabai Éva s. k.,

jegyző

Kósa Lajos s. k.,

polgármester

1. melléklet a 39/2003. (XII. 23.) Kr. rendelethez

1.
Összkomfortos Ft/m2/hó
1.
korszerű falazott, szilárd födém
2.
Öntött-falas
3.
hagyományos falazott, vegyes vagy szilárd födém
4.
blokkos
5.
panel
6.
hagyományos falazott, fa födém
I. kiemelt városközpont 1383 1319 1245 1042 904 885
II. Nagyerdő és környéke 1346 1245 1208 968 885 876
III. városközpont 1300 1180 1171 931 876 858
IV. belváros 1263 1134 1088 904 858 848
V. Újkert 1217 1107 1061 895 848 839
VI. Tócóvölgy 1180 1079 1033 876 830 821
VII. Tócóskert 1134 1051 1005 858 821 812
VIII. Vénkert 1097 1024 978 839 812 802
IX. Dobozi 1070 996 950 821 802 784
X. egyéb övezetek 1042 968 931 802 775 765
2.
Komfortos Ft/m2/hó
1.
korszerű falazott, szilárd födém
4.
blokkos
3.
hagyományos falazott, vegyes vagy szilárd födém
2.
Öntött-falas
6.
hagyományos falazott, fa födém
I. kiemelt városközpont 1319 1254 1217 1107 1042
II. Nagyerdő és környéke 1291 1245 1180 1070 968
III. városközpont 1245 1208 1107 1014 931
IV. belváros 1180 1107 1014 968 904
V. Újkert 1107 1079 987 941 876
VI. Tócóvölgy 1097 1051 950 913 858
VII. Tócóskert 1079 1024 913 885 830
VIII. Vénkert 1051 996 876 858 802
IX. Dobozi 1042 968 848 830 765
X. egyéb övezetek 996 931 830 802 747
3.
Félkomfortos Ft/m2/hó
1.
korszerű falazott, szilárd födém
3.
hagyományos falazott, vegyes vagy szilárd födém
6.
hagyományos falazott, fa födém
I. kiemelt városközpont 1051 830 692
II. Nagyerdő és környéke 996 747 664
III. városközpont 913 692 636
IV. belváros 876 636 609
V. Újkert 830 627 590
VI. Tócóvölgy 775 618 581
VII. Tócóskert 747 599 572
VIII. Vénkert 692 590 553
IX. Dobozi 664 581 535
X. egyéb övezetek 636 553 516
4.
Komfort nélküli Ft/m2/hó
1.
korszerű falazott, szilárd födém
3.
hagyományos falazott, vegyes vagy szilárd födém
6.
hagyományos falazott, fa födém
I. kiemelt városközpont 255 228 211
II. Nagyerdő és környéke 237 211 202
III. városközpont 228 202 184
IV. belváros 220 184 176
V. Újkert 211 184 167
VI. Tócóvölgy 211 184 167
VII. Tócóskert 202 184 167
VIII. Vénkert 202 184 158
IX. Dobozi 193 176 158
X. egyéb övezetek 184 158 149
5.
Szükséglakás Ft/m2
1.
korszerű falazott, szilárd födém
3.
hagyományos falazott, vegyes vagy szilárd födém
6.
hagyományos falazott, fa födém
I. kiemelt városközpont 148 138 120
II. Nagyerdő és környéke 138 129 111
III. városközpont 129 120 101
IV. belváros 129 120 101
V. Újkert 120 111 92
VI. Tócóvölgy 120 111 92
VII. Tócóskert 120 111 92
VIII. Vénkert 120 111 92
IX. Dobozi 111 101 83
X. egyéb övezetek 101 92 83

2. melléklet a 39/2003. (XII. 23.) Kr. rendelethez

„b.) 2004. március 1-től (Ft/m2/hó)

összkomfortos és komfortos lakás esetén 262, 241, 220

félkomfortos lakás esetén: 88, 82, 76

komfort nélküli lakás esetén: 54, 48, 44

szükséglakás esetén: 28, 26, 24”


  Vissza az oldal tetejére