Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 40/2003. (XII. 23.) Kr. rendelete * 

az önkormányzati tulajdonú bérlakások bérbeadásáról és a lakhatással kapcsolatos szociális feladatokról szóló 7/2001. (III. 6.) Kr. rendelet módosításáról

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az 1993. évi LXXVIII. törvényben kapott felhatalmazás alapján, a módosított 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az önkormányzati tulajdonú bérlakások bérbeadásáról és a lakhatással kapcsolatos szociális feladatokról szóló 7/2001. (III. 6.) Kr. rendelet (továbbiakban: R.) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. § Az R. 13. § (3) bekezdése kiegészül az alábbi szövegrésszel:

„(3) .........Városi érdekből jogi személy is jelölhető bérlővé.”

Záró rendelkezések

2. § Ezen rendelet 2004. január 1. napján lép hatályba, egyidejűleg az R. 35. § (2) bekezdése hatályát veszti.

Hajdúné dr. Csabai Éva s. k.,

jegyző

Kósa Lajos s. k.,

polgármester


  Vissza az oldal tetejére