Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2005. (III. 10.) Kr. rendelete * 

Debrecen Megyei Jogú Város egyes területeire vonatkozó változtatási tilalom elrendeléséről szóló 34/2004. (IX. 10.) Kr. rendelet módosításáról

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az 1997. évi LXXVIII. törvény 21. § (1) bekezdése alapján Debrecen Megyei Jogú Város egyes területeire vonatkozó változtatási tilalom elrendeléséről szóló 34/2004. (IX. 10.) Kr. rendelet (továbbiakban: R.) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A R. 2. § a) pontja helyébe - rajzi melléklet szerint - az alábbi rendelkezés lép:

„a) a Debrecen - (Nyulas városrész) Tücsök u. - Böszörményi út - Verseny u. mindkét oldala - Kartács u. - és a telektömb északi részén 20 m szélességben szabályozott út által határolt terület, továbbá a volt Kartács utcai ún. „FEFAG” telephely területe, kivéve a 22012 hrsz-ú és a 22233/6 hrsz-ú ingatlanok területeit.

2. § A R. 4. § a) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép.

„ a) 2. § a) pontjában meghatározott területekre 2005. június 10. napján,”

3. § E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Hajdúné dr. Csabai Éva s. k.,

jegyző

Kósa Lajos s. k.,

polgármester


  Vissza az oldal tetejére