Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 20/2005. (VI. 17.) Kr. rendelete

az önkormányzati tulajdonú bérlakások lakbérének megállapításáról szóló 6/2001. (III. 6.) Kr. rendelet módosításáról

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az 1993. évi LXXVIII. törvény 34. § (1) bekezdése alapján, az 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az önkormányzati tulajdonú bérlakások lakbérének megállapításáról szóló 6/2001. (III. 6.) Kr. rendelet (továbbiakban: R) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. § Az R 9. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) Intézményi szolgálati lakás, műterem lakás tekintetében a havi lakbér mértéke:

a) összkomfortos és komfortos lakás esetén 157.-Ft/m2/hó

b) félkomfortos lakás esetén 56.-Ft/m2/hó

c) komfort nélküli lakás esetén 34.-Ft/m2/hó.”

2. § (1) Az R 4. sz. melléklete helyébe ezen rendelet 1. sz. melléklete lép.

(2) Az R 6. sz. mellékletének I.b. pontja helyébe ezen rendelet 2. sz. melléklete lép.

3. § Ez a rendelet 2005. július 1-jén lép hatályba.

Hajdúné dr. Csabai Éva s. k.,

jegyző

Kósa Lajos s. k.,

polgármester

1. melléklet a 20/2005. (VI. 17.) Kr. rendelethez

a)

1.
Összkomfortos Ft/m2/hó
1.
korszerű falazott, szilárd födém
2.
Öntött-falas
3.
hagyományos falazott, vegyes vagy szilárd födém
4.
blokkos
5.
panel
6.
hagyományos falazott, fa födém
I. kiemelt városközpont 1477 1409 1330 1113 965 945
II. Nagyerdő és környéke 1438 1330 1290 1034 945 936
III. városközpont 1388 1260 1251 994 936 916
IV. belváros 1349 1211 1162 965 916 906
V. Újkert 1300 1182 1133 956 906 896
VI. Tócóvölgy 1260 1152 1103 936 886 877
VII. Tócóskert 1211 1122 1073 916 877 867
VIII. Vénkert 1172 1094 1045 896 867 857
IX. Dobozi 1143 1064 1015 877 857 837
X. egyéb övezetek 1113 1034 994 857 828 817
2.
Komfortos Ft/m2/hó
1.
korszerű falazott, szilárd födém
4.
blokkos
3.
hagyományos falazott, vegyes vagy szilárd födém
2.
Öntött-falas
6.
hagyomá-nyos falazott, fa födém
I. kiemelt városközpont 1409 1339 1300 1182 1113
II. Nagyerdő és környéke 1379 1330 1260 1143 1034
III. városközpont 1330 1290 1182 1083 994
IV. belváros 1260 1182 1083 1034 965
V. Újkert 1182 1152 1054 1005 936
VI. Tócóvölgy 1172 1122 1015 975 916
VII. Tócóskert 1152 1094 975 945 886
VIII. Vénkert 1122 1064 936 916 857
IX. Dobozi 11133 1034 906 886 817
X. egyéb övezetek 1064 994 886 857 798
3.
Félkomfortos Ft/m2/hó
1.
korszerű falazott, szilárd födém
3.
hagyományos falazott, vegyes vagy szilárd födém
6.
hagyományos falazott, fa födém
I. kiemelt városközpont 1122 886 739
II. Nagyerdő és környéke 1064 798 709
III. városközpont 975 739 679
IV. belváros 936 679 650
V. Újkert 886 670 630
VI. Tócóvölgy 828 660 621
VII. Tócóskert 7988 640 611
VIII. Vénkert 739 630 591
IX. Dobozi 7099 621 571
X. egyéb övezetek 679 591 551
4.
Komfort nélküli Ft/m2/hó
1.
korszerű falazott, szilárd födém
3.
hagyományos falazott, vegyes vagy szilárd födém
6.
hagyományos falazott, fa födém
I. kiemelt városközpont 272 244 225
II. Nagyerdő és környéke 253 225 216
III. városközpont 244 216 197
IV. belváros 235 197 188
V. Újkert 225 197 178
VI. Tócóvölgy 225 197 178
VII. Tócóskert 216 197 178
VIII. Vénkert 216 197 169
IX. Dobozi 2066 188 169
X. egyéb övezetek 197 169 159
5.
Szükséglakás Ft/m2/hó
1.
korszerű falazott, szilárd födém
3.
hagyományos falazott, vegyes vagy szilárd födém
6.
hagyományos falazott, fa födém
I. kiemelt városközpontt 158 147 128
II. Nagyerdő és környéke 147 138 119
III. városközpont 138 128 108
IV. belváros 1388 128 108
V. Újkert 128 119 98
VI. Tócóvölgy 128 119 98
VII. Tócóskert 128 119 98
VIII. Vénkert 128 119 98
IX. Dobozi 1199 108 89
X. egyéb övezetek 108 98 89

b) Az a) pontban rögzített fajlagos lakbérek a lakás és az épület műszaki állapotára tekintettel az alábbi szorzókkal kerülnek korrigálásra:

- kitűnő műszaki állapot - 1,05 szorzó,

- jó, közepes műszaki állapot - 1,00 szorzó,

- gyenge műszaki állapot - 0,80 szorzó.”

2. melléklet a 20/2005. (VI. 17.) Kr. rendelethez

b) 2005. július 1-jétől Ft/m2/hó

I. ö. II. ö. III. ö.
összkomfortos és komfortos lakás esetén 280 257 235
félkomfortos lakás esetén 94 88 81
komfort nélküli lakás esetén 58 51 47
szükséglakás esetén 30 28 26”

  Vissza az oldal tetejére