Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 34/2005. (IX. 16.) Kr. rendelete * 

az Önkormányzat vagyonáról szóló 25/1997. (VI. 20.) Kr. rendelet módosításáról

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdése alapján, a 79. § (2) bekezdésében és a 80. § (1) bekezdésében, az 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés j) pontjában foglaltak alapján, az Önkormányzat vagyonáról szóló 25/1997. (VI. 20.) Kr. rendelet (továbbiakban: R.) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. § A R. 11. § (1) bekezdésének b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

b) önkormányzati ingatlan vagyont, közfeladat ellátás esetén ingyenesen, vagy kedvezményesen használatba adhatja gazdálkodó szerv, egyház, társadalmi szervezet, köztestület, más önkormányzat, közalapítvány, alapítvány és költségvetési szerv részére.”

2. § A R. 2. sz. mellékletének 5. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„5. Az induló árat a második sikertelen árverést követően megtartott árverésen, - ha a felajánlott vételár nem éri el az induló (kikiáltási) árat -, fokozatosan lejjebb kell szállítani az induló ár 5%-ának megfelelő mértékű licitlépcső alkalmazása mellett legfeljebb az induló ár 80%-ának megfelelő összeg erejéig”.

3. § Ezen rendelet 2005. október 1-jén lép hatályba.

Hajdúné dr. Csabai Éva s. k.,

jegyző

Kósa Lajos s. k.,

polgármester


  Vissza az oldal tetejére