Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 5/2010. (II. 1.) rendelete * 

Debrecen Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 8/2003. (V. 23.) Kr. számú rendeletet módosításáról (33. számú főút - 0205 hrsz-ú út - 0226/37 és 0226/5 hrsz-ú terület - 0226/12 hrsz-ú terület - 0228/93 hrsz-ú terület - 0228/9 hrsz-ú erdőterület - 0230/2 és 0229 hrsz-ú út által határolt területet és a 0205 hrsz-ú út területére vonatkozóan)

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdése szerinti feladatkörben, a 16. § (1) bekezdése szerinti jogkörben, valamint az 1997. évi LXXVIII. törvény 7. § (3) bekezdése szerinti hatáskörben Debrecen Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 8/2003. (V. 23.) Kr. rendelet (a továbbiakban R.) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A R. 42. §-a az alábbi (38) bekezdéssel egészül ki:

„(38) A Debrecen, 33. számú főút - 0205 hrsz-ú út - 0226/37 és 0226/5 hrsz-ú terület - 0226/12 hrsz-ú terület - 0228/93 hrsz-ú terület - 0228/9 hrsz-ú erdőterület - 0230/2 és 0229 hrsz-ú út által határolt területet és a 0205 hrsz-ú út területére vonatkozó sajátos előírások:

a) A közlekedési területen nem helyezhetők el a DÉSZ 11. § (1) bekezdése b) pontjának második francia bekezdése szerinti és harmadik francia bekezdése szerinti különleges esetben elhelyezhető létesítmények, épületek.

b) A közlekedési területek zöldfelületén épület nem helyezhető el.

c) Az építési övezeti jelben a negyedik helyen lévő X úgy értelmezhető, hogy a megengedett legkisebb teleknagyság 30 000 m 2 lehet.”

2. § (1) A R. 44. § (1) bekezdésében felsorolt 3. sz., 4. sz., 14. sz., 16. sz., 16/a. sz., 16/b. sz., 16/c. sz., 22. sz. zóna tervlapok a Debrecen, 33. számú főút, 0205 hrsz-ú út, 226/37, 0226/5 és 0226/12 hrsz-ú terület, 0228/101 hrsz-ú terület, 0228/9 hrsz-ú erdőterület, 0230/2 és 0229 hrsz-ú út által határolt területre és a 0205 hrsz-ú út területére vonatkozó, e rendelet mellékletét képező P23/2008. törzsszámú szabályozási terv szerint módosulnak.

(2) A R. 44. § (2) bekezdése szerinti „belterületi szabályozási tervlapok” című 23. sz. melléklet, valamint a „külterületi szabályozási tervlapok” című 24. számú melléklet a P23/2008. törzsszámú szabályozási terv szerint módosul.

Záró rendelkezések

3. § E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Dr. Szekeres Antal s. k.,

jegyző

Kósa Lajos s. k.,

polgármesterű


  Vissza az oldal tetejére