Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 12/2010. (II. 23.) rendelete * 

az önkormányzati tulajdonú helyiségek bérbeadásáról szóló 13/2001. (IV. 27.) Kr. rendelet módosításáról

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdése, a 80. § (1) bekezdése alapján, tekintettel az 1993. évi LXXVIII. törvény 36. § (2) bekezdésében foglaltakra, az önkormányzati tulajdonú helyiségek bérbeadásáról szóló 13/2001. (IV. 27.) Kr. rendelet (továbbiakban: R.) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A R. 1. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed minden önkormányzati feladatellátást nem szolgáló a Polgármesteri Hivatal használatában, valamint a Cívis Ház Zrt. vagyonhasznosításában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségekre, valamint a gyógyszertárakra.”

2. § E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Dr. Szekeres Antal s. k.,

jegyző

Kósa Lajos s. k.,

polgármester


  Vissza az oldal tetejére