Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 55/2012. (XI. 29.) önkormányzati rendelete * 

az étkeztetésről és az igénybevételéért fizetendő intézményi térítési díjakról

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (2) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 104. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt feladatkörében eljárva, Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet 58. § (2) bekezdés d) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Egészségügyi és Szociális Bizottsága, valamint Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013. (I. 23.) önkormányzati rendelet 62. § (2) bekezdés 13. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el: * 

1. § (1) *  Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az általa fenntartott és működtetett köznevelési, valamint a közigazgatási területén működő állami intézményfenntartó központ által fenntartott és az általa vagy az önkormányzat által működtetett nevelési-oktatási intézményeknél alkalmazandó étkeztetés intézményi térítési díját az intézménytípustól függően differenciáltan az 1., 2., és 4. mellékletben, a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátást (gyermekek napközbeni ellátása, gyermekek átmeneti gondozása) és a szociális alapszolgáltatást (kiskorú fogyatékos személyek nappali ellátása) nyújtó intézményeknél alkalmazandó étkeztetés intézményi térítési díját a 3. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

(2) A személyi térítési díjat egy hónapra előre kell megfizetni, de legkésőbb a tárgyhó 10. napjáig.

2. § (1) Ez a rendelet 2013. január 1-jén lép hatályba.

(2) * 

Dr. Szekeres Antal s. k.,

jegyző

Kósa Lajos s. k.,

polgármester

1. melléklet az 55/2012. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez * 

Köznevelési intézményeknél alkalmazandó étkeztetési intézményi térítési díjak*

A B C
1. Megnevezés Ételtípus Térítési díjak (Ft/nap)
Tízórai 75
2. ÓVODA Ebéd 268
Uzsonna 70
Összesen 413
Tízórai 108
3. FŐZŐKONYHÁVAL RENDELKEZŐ ÓVODA Ebéd 396
Uzsonna 106
Összesen 610
Tízórai 91
4. ÁLTALÁNOS ISKOLA Ebéd 331
Uzsonna 86
Összesen 508
Reggeli 217
5. KÖZÉPISKOLA, KOLLÉGIUM Ebéd 407
Vacsora 288
Összesen 912
Reggeli 142
Tízórai 87
Ebéd (1) 268
6. FOGYATÉKOSOK NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYE Ebéd (2) 331
(óvoda, általános iskola, szakiskola, kollégium) Ebéd (3) 407
Uzsonna 87
Vacsora 286
Összesen 870 (1) / 933 (2) / 1009 (3)
Reggeli 181
Tízórai 87
7. ÁLTALÁNOS ISKOLAI KOLLÉGIUM Ebéd 331
Uzsonna 87
Vacsora 188
Összesen 874
* Megjegyzés: Az intézményi térítési díjak az áfá-t nem tartalmazzák
(1) Magyarázat: FOGYATÉKOSOK NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYE óvoda, kollégium
(2) Magyarázat: FOGYATÉKOSOK NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYE általános iskola, kollégium
(3) Magyarázat: FOGYATÉKOSOK NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYE szakiskola

2. melléklet az 55/2012. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez * 

Diétás és a sportolói étkeztetési intézményi térítési díjak a köznevelési intézményekben*

A B C
1. Megnevezés Ételtípus Térítési díjak (Ft/nap)
Tízórai 99
2. ÓVODA (diétás) Ebéd 351
Uzsonna 92
Összesen 542
Tízórai 118
3. ÁLTALÁNOS ISKOLA (diétás) Ebéd 436
Uzsonna 111
Összesen 665
Reggeli 237
Tízórai 118
4. ÁLTALÁNOS ISKOLAI KOLLÉGIUM (diétás) Ebéd 436
Uzsonna 111
Vacsora 247
Összesen 1149
Reggeli 286
5. KÖZÉPISKOLA, KOLLÉGIUM (diétás) Ebéd 537
Vacsora 379
Összesen 1202
Reggeli 257
6. KOLLÉGIUM (sportolói intézményi térítési díjak) Ebéd 482
Vacsora 342
Összesen 1081
* Megjegyzés: Az intézményi térítési díjak az áfá-t nem tartalmazzák

3. melléklet az 55/2012. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez * 

A személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátást és szociális alapszolgáltatást biztosító intézményeknél alkalmazandó étkeztetési intézményi térítési díjak*

A B C
1. Intézmény megnevezése Étkeztetés formája Térítési díjak
(Ft/nap)
a) Normál 364
(2 főétkezés + 2 kisétkezés)
2. DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye b) Bölcsődés korú diétás étkezés 364
(2 főétkezés + 2 kisétkezés)
c) Speciális csoport 6 éves korig 426
(2 főétkezés + 2 kisétkezés)
3. DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Átmeneti gondozásban részesülő 3 év feletti gyermek (ötszöri étkezés) 868
a) Kiskorú (óvodás korú) fogyatékos személyek nappali ellátása (háromszori étkezés) 413
4. DMJV Városi Szociális Szolgálat
(Debrecen, Böszörményi út 148. sz.)
b) Kiskorú (óvodás korú) fogyatékos személyek nappali ellátása (diétás étkezés) (háromszori étkezés) 542
c) Kiskorú fogyatékos személyek nappali ellátása (háromszori étkezés) 508
d) Kiskorú fogyatékos személyek nappali ellátása (diétás étkezés) (háromszori étkezés) 665
* Megjegyzés: Az intézményi térítési díjak az áfá-t nem tartalmazzák

4. melléklet az 55/2012. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez * 

Az Erdei Iskola egyedi intézményi térítési díjai*

A B C
1. Megnevezés Ételtípus Térítési díjak (Ft/nap)
Reggeli 245
Tízórai 133
2. ÓVODA Ebéd 461
Uzsonna 131
Vacsora 269
Összesen 1239
Reggeli 319
Tízórai 172
3. ÁLTALÁNOS ISKOLA Ebéd 583
Uzsonna 169
Vacsora 325
Összesen 1568
Reggeli 379
Tízórai 192
4. KÖZÉPISKOLA Ebéd 712
Uzsonna 210
Vacsora 504
Összesen 1997
*Megjegyzés: Kizárólag oktatási időszakban, és csak azon gyerekek esetében, akik számára a Gyvt. 21/A. § alapján az étkeztetést Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata biztosítja.
Az intézményi térítési díjak az áfá-t nem tartalmazzák.

5. melléklet az 55/2012. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez  * 


  Vissza az oldal tetejére