Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2/2019. (II. 21.) önkormányzati rendelete * 

Debrecen Megyei Jogú Város egészségügyi alapellátási körzeteiről

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában és az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva,

az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró, az alapellátásért felelős országos módszertani intézet, a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatala, valamint a védőnői ellátás tekintetében az országos tisztifőorvos véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

I. Általános rendelkezések

1. § A rendelet célja Debrecen Megyei Jogú Város (a továbbiakban: Debrecen) lakosságának egészségügyi alapellátása biztosítása érdekében Debrecen város közigazgatási határain belül ellátási formánként az egészségügyi szolgáltatók részére a területi ellátási kötelezettség körzethatárainak megállapítása.

2. § A rendelet hatálya a Debrecen közigazgatási területén az egészségügyi alapellátásról szóló törvény szerinti háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi, védőnői, iskola-egészségügyi tevékenységet ellátó egészségügyi szolgáltatókra terjed ki.

3. § E rendelet alkalmazásában egészségügyi szolgáltató az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 3. § f) pontjában meghatározott egyéni egészségügyi vállalkozó, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet.

II. Az alapellátás megszervezése és az ellátási körzetek meghatározása

4. § Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) egészségügyi alapellátási feladatait egészségügyi szolgáltatókkal kötött szerződés útján látja el.

5. § (1) *  Az Önkormányzat az egészségügyi alapellátást - területi ellátási kötelezettséggel - 83 háziorvosi, 42 házi gyermekorvosi, 49 fogorvosi, 62 területi védőnői körzetben biztosítja. Az iskola-egészségügyi ellátást 80 körzetben szervezi meg.

(2) A háziorvosi körzeteket és azok területi leírását az 1. melléklet tartalmazza.

(3) A házi gyermekorvosi körzeteket és azok területi leírását a 2. melléklet tartalmazza.

(4) A fogorvosi körzeteket és azok területi leírását a 3. melléklet tartalmazza.

(5) A területi védőnői körzeteket és azok területi leírását a 4. melléklet tartalmazza.

(6) Az iskola-egészségügyi ellátás körzeteit és az azokhoz tartozó nevelési-oktatási intézmények névjegyzékét az 5. melléklet tartalmazza.

(7) Az egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi ügyeleti ellátás ellátási területe Debrecen közigazgatási területe.

III. Záró rendelkezések

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

7. § * 

Dr. Szekeres Antal sk.
címzetes főjegyző
Dr. Papp László sk.
polgármester

1. melléklet a 2/2019. (II. 21.) önkormányzati rendelethez * 

HÁZIORVOSI KÖRZETEK

A B C
1. Közterület neve Közterület jellege Körzetszám
2. ANTALL JÓZSEF UTCA 1
3. BARNA UTCA 1
4. HOLLÓ JÁNOS UTCA 1
5. PETŐFI TÉR 2-10 1
6. PETŐFI TÉR 20-végig 1
7. SZÍV UTCA 1
8. TÖRÖK BÁLINT UTCA 1
9. VÖRÖSMARTY UTCA 1
10. ARANY JÁNOS UTCA 2-62 2
11. ISKOLA UTCA 2
12. KÜLSŐVÁSÁR TÉR 2
13. MIKLÓS UTCA 2
14. TÉREY JÁNOS UTCA 2
15. VÁRMEGYEHÁZA UTCA 2
16. VÁSÁRY ISTVÁN UTCA 2
17. BONCZ LÁSZLÓ UTCA 3
18. ERZSÉBET UTCA 3
19. ISPOTÁLY UTCA 3
20. SALÉTROM UTCA 3
21. SZOBOSZLÓI ÚT 2-2/C 3
22. HALÁP UTCA 4
23. IPARKAMARA UTCA 4
24. IRINYI UTCA 4
25. NAGY-GÁL ISTVÁN UTCA 4
26. PETŐFI TÉR 1-végig 4
27. PETŐFI TÉR 12-18 4
28. SZOMBATHI ISTVÁN UTCA 4
29. TELEKI UTCA 4
30. TOMPA MIHÁLY UTCA 4
31. VÍGKEDVŰ MIHÁLY UTCA 4
32. WESSELÉNYI UTCA 4
33. ADY PARK 5
34. BLAHÁNÉ UTCA 5
35. BURGUNDIA UTCA 5
36. CSAPÓ UTCA 1-25 5
37. CSAPÓ UTCA 2-26 5
38. DÓSA NÁDOR TÉR 5
39. KOSSUTH UTCA 2-28 5
40. LISZT FERENC UTCA 5
41. NYOMTATÓ UTCA 5
42. PIAC UTCA 2-20 5
43. RÁKÓCZI UTCA 1-29 5
44. RÁKÓCZI UTCA 2-22 5
45. SAS UTCA 5
46. UJHÁZI EDE UTCA 5
47. VÁR UTCA 5
48. BATTHYÁNY UTCA 6
49. GAMBRINUS KÖZ 6
50. JÁSZAI MARI UTCA 6
51. KLAIPEDA UTCA 6
52. KOSSUTH UTCA 1-47 6
53. PIAC UTCA 22-74 6
54. SZENT ANNA UTCA 4-38 6
55. KANDIA UTCA 7
56. KOSSUTH UTCA 49-65 7
57. KOSSUTH UTCA 30-80/C 7
58. NAP UTCA 7
59. SUMEN UTCA 7
60. SZENT ANNA UTCA 1-57 7
61. SZENT ANNA UTCA 48-66 7
62. TÍMÁR UTCA 7
63. TÍMÁR KÖZ 7
64. VARGA UTCA 7
65. ZÖLDFA UTCA 7
66. BAJCSY-ZSILINSZKY UTCA 8
67. HATVAN UTCA 8
68. HATVAN KÖZ 8
69. KÁPOLNÁSI UTCA 8
70. NYUGATI UTCA 8
71. PÁSTI UTCA 8
72. PIAC UTCA 1-31 8
73. SIMONFFY UTCA 1-végig 8
74. TÓTH ÁRPÁD UTCA 8
75. ANGYALFÖLD TÉR 9
76. HOLLÓ LÁSZLÓ SÉTÁNY 9
77. ISTVÁN ÚT 35-61 9
78. ANTALL JÓZSEF UTCA 10
79. ARANY JÁNOS UTCA 1-63 10
80. HAL KÖZ 10
81. MÁCSAI SÁNDOR UTCA 10
82. PIAC UTCA 33-81 10
83. RÉVÉSZ TÉR 10
84. SIMONFFY UTCA 2-végig 10
85. SZÉCHENYI UTCA 1-69/A 10
86. SZÉCHENYI UTCA 4-52 10
87. SZEPESSÉGI UTCA 10
88. TISZA ISTVÁN UTCA 10
89. BOJTA UTCA 11
90. BORNEMISSZA UTCA 11
91. ERŐSS LAJOS UTCA 11
92. FORGÁCS UTCA 11
93. FÖLDI UTCA 11
94. GYÁR UTCA 9-13/B 11
95. GYÁR UTCA 10-28 11
96. GYOLCSOS UTCA 11
97. IPOLY UTCA 11
98. ISTVÁN ÚT 132 11
99. ISTVÁN ÚT 150-158 11
100. KADOSA UTCA 11
101. KRISTÁLY UTCA 11
102. KRÚDY GYULA UTCA 11
103. KÜKÜLLŐ UTCA 11
104. KÜRTÖS UTCA 11
105. NYÁRÁD UTCA 11
106. NYITRA UTCA 11
107. OHAT UTCA 11
108. POSTAKERT UTCA 18-36 11
109. SASZLA UTCA 11
110. SESZTINA UTCA 11
111. SZÉCHENYI UTCA 69/B-109/A 11
112. SZÉCHENYI UTCA 60-108 11
113. TŐZSÉR UTCA 11
114. VASÁROS UTCA 11
115. BÁN UTCA 12
116. DÉLI SOR 12
117. GYÁR UTCA 1-7 12
118. GYÁR UTCA 2-8 12
119. HERCZEG UTCA 12
120. JÁNOS VITÉZ UTCA 12
121. KELETI SOR 12
122. KERTI UTCA 12
123. KÖNYVES TÓTH KÁLMÁN UTCA 12
124. KÖZÉP UTCA 12
125. KRÓNIKÁS UTCA 12
126. KUVASZ UTCA 12
127. KÜLSŐ SZOBOSZLÓI ÚT 12
128. LEGÁNYI UTCA 12
129. LEGÁTUS UTCA 12
130. POSTAKERT UTCA 3-45 12
131. POSTAKERT UTCA 2-16/D 12
132. RAKTÁR UTCA 12
133. ROZSOS UTCA 12
134. SÁRKÁNY UTCA 12
135. SÓVIRÁG UTCA 12
136. SZOBOSZLÓI ÚT 12
137. TROMBITÁS UTCA 12
138. VAJDAHUNYAD UTCA 12
139. VARGAKERT UTCA 12
140. ZELEMÉR UTCA 12
141. BALATON UTCA 13
142. BALOGH MIHÁLY UTCA 13
143. BASAHALOM UTCA 13
144. CSERMELY UTCA 13
145. CSIKÓS UTCA 13
146. CSORDÁS UTCA 13
147. CSOROSZLYA UTCA 13
148. DUSKÁS FERENC UTCA 13
149. GÁZGYÁR UTCA 13
150. GÁZVEZETÉK UTCA 35-végig 13
151. GÁZVEZETÉK UTCA 34-végig 13
152. HALÁSZ UTCA 13
153. HORGÁSZ UTCA 13
154. JUPITER UTCA 13
155. KANÁLIS UTCA 13
156. KISMARJA UTCA 13
157. LADIK UTCA 13
158. MADARÁSZ UTCA 13
159. MERKÚR UTCA 13
160. PÁKÁSZ UTCA 13
161. PÁSZTOR UTCA 13
162. PATAK UTCA 13
163. REPÜLŐTÉRI ÚT 13
164. SZEPESI UTCA 13
165. TÉGLÁS UTCA 13
166. TÉGLÁSKERT UTCA 13
167. TELEP UTCA 13
168. VADÁSZ UTCA 13
169. VARSA UTCA 13
170. VÉNUSZ UTCA 13
171. VÉRTESI ÚT 13
172. AKÁCFA UTCA 14
173. BERTA UTCA 14
174. BUDAI ÉZSAIÁS UTCA 14
175. BUJDOSÓ UTCA 14
176. CSÁKÁNY UTCA 14
177. ESZE TAMÁS UTCA 14
178. FOKOS UTCA 14
179. GALAMB UTCA 14
180. GIZELLA UTCA 14
181. HEGYI MIHÁLYNÉ UTCA 14
182. HÍD UTCA 14
183. HÍD KÖZ 14
184. HOMOKKERT UTCA 14
185. HORVÁTH ÁRPÁD UTCA 14
186. HUNGÁRIA UTCA 14
187. IGLÓ UTCA 14
188. ILDIKÓ UTCA 14
189. KARABÉLY UTCA 14
190. KISS ÁRON UTCA 1-27 14
191. KISS ÁRON UTCA 2-20 14
192. KOPJA UTCA 14
193. LÁNDZSA UTCA 14
194. LENCZ SOR 14
195. LÓNYAY UTCA 14
196. MADÁCH IMRE TÉR 14
197. OLÁH KÁROLY UTCA 14
198. ÓVODA UTCA 14
199. PACIRÉT UTCA 14
200. PÓSALAKY UTCA 14
201. RIGÓ UTCA 17-91 14
202. SEBES UTCA 14
203. SEBES ZUG 14
204. SZABÓ KÁLMÁN UTCA 14
205. SZABOLCSKA MIHÁLY UTCA 14
206. SZACSVAY IMRE UTCA 14
207. TARÁNYI JÓZSEF UTCA 14
208. TARR UTCA 14
209. TINÓDI UTCA 14
210. TUSNÁD UTCA 14
211. TÚZOK UTCA 14
212. TÜRR ISTVÁN UTCA 14
213. VÉCSEY UTCA 1-37 14
214. VÉCSEY UTCA 2-50 14
215. VUKOVICS SEBŐ UTCA 14
216. WEKERLE UTCA 14
217. BÁDOGOS KÖZ 15
218. BÁDOGOS UTCA 15
219. BÁRÁNY UTCA 15
220. BÉGÁNY UTCA 15
221. BOLDOGKERT UTCA 15
222. BORSOVAI UTCA 15
223. CSER UTCA 15
224. CSÓNAK UTCA 15
225. DINAMÓ UTCA 15
226. EGYLETKERT UTCA 15
227. EPERFA UTCA 15
228. EPERJES UTCA 15
229. EPRESKERT UTCA 15
230. GÁZVEZETÉK UTCA 1-33 15
231. GÁZVEZETÉK UTCA 2-32 15
232. GHILÁNYI UTCA 15
233. HERMANN KRONSEDER UTCA 15
234. JÁSZ UTCA 15
235. JEDLIK ÁNYOS UTCA 15
236. KALOTASZEG TÉR 15
237. KASZA KÖZ 15
238. KAVICS UTCA 15
239. KEVE UTCA 15
240. LOVÁSZ UTCA 15
241. MELITH UTCA 15
242. MIKEPÉRCSI ÚT 1-végig 15
243. MIKEPÉRCSI ÚT 2-28 15
244. ÖREG JÁNOS UTCA 15
245. SELYEM UTCA 15
246. SZATKE FERENC UTCA 15
247. SZILÁGYI JÁNOS UTCA 15
248. TUTAJ UTCA 15
249. ÚSZÓ UTCA 15
250. VILLÁM UTCA 15
251. WALLAU UTCA 15
252. ÁCHIM ANDRÁS UTCA 16
253. APRÓ UTCA 16
254. BASKIR UTCA 16
255. BECSKY UTCA 16
256. BULGÁR UTCA 16
257. BÚZAVIRÁG UTCA 16
258. CSÁNGÓ UTCA 16
259. ERDÉLY UTCA 16
260. ERDÉSZ UTCA 16
261. GYÖRFFY ISTVÁN UTCA 16
262. HUN UTCA 16
263. KAZÁR UTCA 16
264. KEREKES FERENC UTCA 16
265. KIRGIZ UTCA 16
266. KOMÁROMY UTCA 16
267. KÖKÖRCSIN UTCA 16
268. KUN UTCA 16
269. LEININGEN UTCA 1-49 16
270. LOMNIC UTCA 16
271. MÉSZÁROS GERGELY UTCA 16
272. MIKEPÉRCSI ÚT 30-végig 16
273. OZMÁN UTCA 16
274. PALÓC UTCA 16
275. POVOLNY FERENC UTCA 16
276. PÖLTENBERG UTCA 16
277. SOMLYAI UTCA 16
278. SZÁVAY GYULA UTCA 16
279. TÁTRA UTCA 16
280. TÖRÖK UTCA 16
281. TURÁN UTCA 16
282. URAY UTCA 16
283. VEKER UTCA 16
284. ZENGŐ UTCA 16
285. ALIG UTCA 17
286. ALMA UTCA 17
287. ALMAVIRÁG UTCA 17
288. ÁRNYAS UTCA 17
289. ÁRVÁCSKA UTCA 17
290. BAZSARÓZSA UTCA 17
291. BÉKÉS UTCA 17
292. BÉKÉSCSABA UTCA 17
293. BIRSALMA UTCA 17
294. BODZA UTCA 17
295. BORÓKA UTCA 17
296. CINEGE UTCA 17
297. CSERESZNYE UTCA 17
298. CSÓKA UTCA 17
299. CSONGRÁD UTCA 17
300. CSUTORÁS UTCA 17
301. DÉZSA UTCA 17
302. DOBOZ UTCA 17
303. DOBVERŐ UTCA 17
304. DOROZSMA UTCA 17
305. ECETFA UTCA 17
306. EPER UTCA 17
307. FAISKOLA UTCA 17
308. FANYŰVŐ UTCA 17
309. FAVÁGÓ UTCA 17
310. FÜLEMÜLE UTCA 17
311. GÉBICS UTCA 17
312. GERLE UTCA 17
313. GRÁNÁTALMA UTCA 17
314. GYERTYÁN UTCA 17
315. GYOMA UTCA 17
316. GYURGYALAG UTCA 17
317. HORDÓ UTCA 17
318. JEGENYE UTCA 17
319. KÁDÁR UTCA 17
320. KALOCSA UTCA 17
321. KAPÁS UTCA 17
322. KASKÖTŐ UTCA 17
323. KERTSÉG UTCA 17
324. KISDOBOS UTCA 17
325. KISTELEK UTCA 17
326. KLAUZÁL GÁBOR UTCA 17
327. KONDOROSIÉR ÚT 17
328. KOPÁNCS UTCA 17
329. KORCSOLYÁS UTCA 17
330. KORMORÁN UTCA 17
331. KÖSZMÉTE UTCA 17
332. KUVIK UTCA 17
333. KUVIK ZUG 17
334. KÜLSŐ MONOSTORPÁLYI ÚT 17
335. LAPPANTYÚ UTCA 17
336. LEGÉNYRÓZSA UTCA 17
337. LÉGYKAPÓ UTCA 17
338. LEININGEN UTCA 85-121 17
339. LENCZ UTCA 17
340. LILIOM UTCA 17
341. MAGTÁR UTCA 17
342. MAKÓ UTCA 17
343. MÁLNA UTCA 17
344. MAROKSZEDŐ UTCA 17
345. MEZŐSÉG UTCA 17
346. MOGYORÓ UTCA 17
347. MONOSTORPÁLYI ÚT 199-végig 17
348. MUSKOTÁLY UTCA 17
349. NAGYDOBOS UTCA 17
350. OROSHÁZA UTCA 17
351. ŐSZAPÓ UTCA 17
352. PACIKERT UTCA 17
353. PAJTÁS UTCA 17
354. PAPRIKA UTCA 17
355. PELIKÁN UTCA 17
356. POHL FERENC UTCA 17
357. POROSHÁT UTCA 17
358. POSZÁTA UTCA 17
359. PRÉSHÁZ UTCA 17
360. PUTTONY UTCA 17
361. RETEK UTCA 17
362. RIBIZLI UTCA 17
363. RINGLÓ UTCA 17
364. ROZMARING UTCA 17
365. RÖVID UTCA 17
366. SAJTÁR UTCA 17
367. SÁRGARIGÓ UTCA 17
368. SARKAD UTCA 17
369. SIRÁLY UTCA 17
370. SZAJKÓ UTCA 17
371. SZÁNTÓ UTCA 17
372. SZEGED UTCA 17
373. SZÉNA TÉR 17
374. SZENTES UTCA 17
375. SZILVA UTCA 17
376. SZŐLŐPRÉS UTCA 17
377. SZŐREG UTCA 17
378. TÉL UTCA 17
379. TUBARÓZSA UTCA 17
380. TÜDŐS KLÁRA UTCA 17
381. VADALMA UTCA 17
382. VENYIGE UTCA 17
383. VETŐ UTCA 17
384. VETŐ KÖZ 17
385. VÍZHORDÓ UTCA 17
386. ARANY JÁNOS TÉR 18
387. BEM TÉR 18
388. BETHLEN UTCA 36-44 18
389. CSEMETE UTCA 18
390. GÖRBE UTCA 18
391. HAJÓ UTCA 18
392. HONVÉD UTCA 3-21 18
393. HONVÉD UTCA 37-71 18
394. HONVÉD UTCA 32-72 18
395. KAR UTCA 18
396. PÉTERFIA UTCA 18
397. DOMOKOS LAJOS UTCA 1-49 19
398. GYERGYÓ UTCA 19
399. HORTOBÁGY UTCA 2-38 19
400. AJTÓ UTCA 20
401. BETHLEN UTCA 1-43/A 20
402. BETHLEN UTCA 48-72 20
403. BARTÓK BÉLA ÚT 21
404. BÉLA UTCA 21
405. BEZERÉDJ UTCA 21
406. BÖLCS UTCA 21
407. CSATA UTCA 21
408. CSIGEKERT UTCA 7-47 21
409. CSIGEKERT UTCA 4-24 21
410. DÉLIBÁB UTCA 21
411. DIÓFA UTCA 7-61/A 21
412. DIÓFA UTCA 2-48/A 21
413. DOROTTYA UTCA 21
414. GÉZA UTCA 21
415. GOHÉR UTCA 21
416. GYEPŰSOR UTCA 7-63 21
417. GYEPŰSOR UTCA 16-76 21
418. HONVÉDTEMETŐ UTCA 1-19 21
419. HONVÉDTEMETŐ UTCA 2-40 21
420. HUBA UTCA 21
421. JÓZSEF UTCA 21
422. JÓZSEF KÖZ 21
423. KÁLMÁN UTCA 21
424. KARACS FERENC UTCA 21
425. KISBOTOS UTCA 21
426. KISS ERNŐ UTCA 21
427. KÖND UTCA 21
428. KÖNTÖSGÁT SOR 21
429. KÖNTÖSKERT UTCA 21
430. LILLA KÖZ 21
431. LILLA TÉR 21
432. MAROS UTCA 21
433. MAROS KÖZ 21
434. NAGYBOTOS UTCA 21
435. NAPHAL UTCA 21
436. OND UTCA 21
437. SÁNDOR KÖZ 21
438. SÁNDOR UTCA 21
439. SZABOLCS UTCA 21
440. SZITAKÖTŐ KÖZ 21
441. SZOTYORI UTCA 15-81 21
442. SZOTYORI UTCA 46-92 21
443. TÖHÖTÖM UTCA 21
444. VÁG UTCA 21
445. VASÖNTŐ UTCA 21
446. AUGUSZTA TÉR 22
447. BABÉR UTCA 22
448. BARTHA BOLDIZSÁR UTCA 22
449. BENCSIK SÁNDOR UTCA 22
450. BENDEGÚZ TÉR 22
451. BOGNÁR REZSŐ UTCA 22
452. BÖSZÖRMÉNYI ÚT 127-végig 22
453. BÖSZÖRMÉNYI ÚT 144-végig 22
454. BRANYISZKÓ UTCA 22
455. DÉR UTCA 22
456. DOBERDÓ UTCA 22
457. FEJEDELEM UTCA 22
458. FELLEG UTCA 22
459. GÖRGEY UTCA 18-36 22
460. GYIMES UTCA 22
461. HAJDÚ KÖZ 22
462. HAJDÚ UTCA 22
463. HANGYÁS UTCA 22
464. HANGYÁS KÖZ 22
465. HÁRSFAVIRÁG UTCA 22
466. HÓKRISTÁLY KÖZ 22
467. HÓKRISTÁLY UTCA 22
468. HOLLÓS UTCA 22
469. JENŐ UTCA 22
470. KARTÁCS UTCA 1-végig 22
471. KARTÁCS UTCA 10-végig 22
472. KÉR UTCA 22
473. KESZI UTCA 22
474. KÜLSŐ BÖSZÖRMÉNYI ÚT 22
475. KÜRTGYARMAT UTCA 22
476. LÓVERSENY UTCA 22
477. LÓVERSENY KÖZ 22
478. MÓRICZ ZSIGMOND ÚT 22-24 22
479. NYÉK UTCA 22
480. NYÉK KÖZ 22
481. NYULAS UTCA 22
482. PAPZUG UTCA 22
483. PATAY ISTVÁN UTCA 22
484. RUGÓ UTCA 22
485. SZALAY SÁNDOR UTCA 22
486. SZARKA JÁNOS UTCA 22
487. SZIKES UTCA 22
488. TARJÁN UTCA 22
489. TÜCSÖK UTCA 22
490. ÚRRÉTJE UTCA 22
491. VARSÁNY UTCA 22
492. VERSENY UTCA 22
493. VEZÉR UTCA 1-végig 22
494. VIDI UTCA 22
495. ÁBEL UTCA 23
496. ACSÁDI ÚT 43-végig 23
497. ACSÁDI ÚT 28-90 23
498. BELLEGELŐI ÚT 23
499. BÉMER LÁSZLÓ UTCA 23
500. BENEDEK MIHÁLY UTCA 23
501. BEREGSZÁSZI PÁL UTCA 23
502. BÉRI BALOGH UTCA 23
503. BERZSENYI ÚT 23
504. CIKLÁMEN UTCA 23
505. FORDULÓ KÖZ 23
506. GYÖNGYIKE UTCA 23
507. HADNAGY UTCA 23
508. HAJÓS ALFRÉD UTCA 23
509. HERPAY GÁBOR UTCA 23
510. JÓZSAI UTCA 23
511. JUHÁSZ GÉZA UTCA 23
512. JURISICH UTCA 23
513. KADÉT UTCA 23
514. KATICAVIRÁG UTCA 23
515. KENYÉR UTCA 23
516. KEREZSI ENDRE UTCA 23
517. KONTYVIRÁG UTCA 23
518. KÓS KÁROLY UTCA 23
519. KÖRTEFA UTCA 23
520. KŐSZEG UTCA 23
521. KÖSZÖRŰS UTCA 23
522. KÖVIRÓZSA UTCA 23
523. LABODA UTCA 23
524. MAGVETŐ UTCA 23
525. MAKKAI SÁNDOR UTCA 23
526. MEGGYFÁS UTCA 23
527. MIKLÓSSY UTCA 23
528. MOHÁCS UTCA 23
529. NAGY LAJOS UTCA 23
530. ORMAI NORBERT UTCA 23
531. ŐRNAGY UTCA 23
532. PÉK UTCA 23
533. PERZSE UTCA 23
534. PETNEHÁZY UTCA 23
535. RADNÓTI MIKLÓS UTCA 23
536. SARKADI IMRE UTCA 23
537. SKALNITZKY ANTAL UTCA 23
538. SÓLYOM UTCA 92-92/E 23
539. SZABÓ PÁL UTCA 23
540. SZALÓKSÁMSON UTCA 23
541. SZÁMADÓ UTCA 23
542. SZÁZADOS UTCA 23
543. SZITÁS UTCA 23
544. SZONDI UTCA 23
545. SZŰCS ISTVÁN UTCA 23
546. TÁBORNOK UTCA 23
547. TAMÁSI ÁRON UTCA 23
548. TOMORI PÁL UTCA 23
549. TÖLCSÉRVIRÁG UTCA 23
550. VAK BOTTYÁN UTCA 23
551. VAY ÁDÁM UTCA 23
552. VERES PÉTER UTCA 23
553. ZELIZY DÁNIEL UTCA 23
554. ZSIGMOND FERENC UTCA 23
555. BALTAZÁR DEZSŐ TÉR 24
556. BETHLEN UTCA 4-34 24
557. BORZ UTCA 24
558. CSAP UTCA 24
559. CSEREPES UTCA 24
560. CSÓK UTCA 24
561. CSOKONAI UTCA 24
562. DARABOS UTCA 1-15 24
563. DÉRI TÉR 24
564. FŰVÉSZKERT UTCA 24
565. GARAI UTCA 24
566. HUNYADI JÁNOS UTCA 1-29 24
567. JÓKAI UTCA 24
568. KÁLVIN TÉR 24
569. KOSSUTH TÉR 24
570. KOSZORÚ UTCA 24
571. MÁTA UTCA 24
572. MESTER UTCA 24
573. MÚZEUM UTCA 24
574. PERÉNYI UTCA 24
575. PESTI UTCA 24
576. RÓZSA UTCA 24
577. SEGNER TÉR 24
578. TANÍTÓ UTCA 24
579. VÁROSHÁZ UTCA 24
580. VENDÉG UTCA 24
581. ZAMENHOF UTCA 24
582. ZÚGÓ UTCA 24
583. ZSÁK UTCA 24
584. DERÉK UTCA 95-239 25
585. SÁRVÁRI PÁL UTCA 1-83 25
586. SÁRVÁRI PÁL UTCA 4-12 25
587. BETHLEN UTCA 45-51 26
588. DARABOS UTCA 19-végig 26
589. DARABOS UTCA 2-végig 26
590. EGYMALOM UTCA 26
591. EÖTVÖS UTCA 1-27 26
592. EÖTVÖS UTCA 2-40 26
593. HONVÉD UTCA 1-1/B 26
594. HONVÉD UTCA 2-30 26
595. HUNYADI JÁNOS UTCA 2-14 26
596. NEMZETŐR UTCA 26
597. RÁKÓCZI UTCA 24-70 26
598. THALY KÁLMÁN UTCA 26
599. EGYETEM SUGÁRÚT 1-27/A 27
600. FÜREDI ÚT 1-49/A,B 27
601. FÜREDI ÚT 2-34 27
602. FÜREDI ÚT 2-40/A 27
603. LEHEL UTCA 2-6 27
604. DÓZSA GYÖRGY UTCA 1-11 28
605. EGYETEM SUGÁRÚT 2-8 28
606. HONVÉD KÖZ 28
607. HONVÉD UTCA 23-29 28
608. SZEGFŰ UTCA 28
609. VÉNKERT UTCA 28
610. VIOLA UTCA 28
611. BOLYAI UTCA 3-29 29
612. BOLYAI UTCA 4-12 29
613. BOLYAI UTCA 42-48 29
614. EGYETEM SUGÁRÚT 57-75 29
615. EGYETEM SUGÁRÚT 58-70 29
616. HATVANI ISTVÁN UTCA 29
617. KOMLÓSSY ÚT 52-76 29
618. NAGY LAJOS KIRÁLY TÉR 29
619. POROSZLAY ÚT 21-55 29
620. POROSZLAY ÚT 16-54 29
621. SESTAKERT UTCA 29
622. BESZE JÁNOS UTCA 30
623. DOBSINA UTCA 30
624. EMBER PÁL UTCA 30
625. GÉRESI UTCA 30
626. GVADÁNYI UTCA 30
627. IZSÓ UTCA 30
628. KARDOS ALBERT UTCA 30
629. KODÁLY ZOLTÁN UTCA 30
630. KÓRHÁZ UTCA 30
631. MARTINOVICS UTCA 30
632. NAGYERDEI KÖRÚT 2-54 30
633. SIMONYI ÚT 1-végig 30
634. WESZPRÉMI UTCA 30
635. ZOLTAI LAJOS UTCA 30
636. ÁCS UTCA 31
637. ÁRVALÁNYHAJ UTCA 31
638. BALOGH TAMÁS UTCA 31
639. BOJTORJÁN UTCA 31
640. BOKRÉTA UTCA 31
641. CITERA UTCA 31
642. CSÁSZÁR PÉTER UTCA 31
643. DEREKASSY ISTVÁN UTCA 31
644. DEREKASSY ISTVÁN KÖZ 31
645. DÉVÉNY UTCA 31
646. DIÓFA UTCA 1-5 31
647. ÉPÍTŐK UTCÁJA 31
648. FURULYA UTCA 31
649. FŰRÉSZ UTCA 31
650. GÖRGÉNY UTCA 31
651. GYEPLŐ UTCA 31
652. GYEPŰSOR UTCA 3-5/A 31
653. GYEPŰSOR UTCA 2-14 31
654. HALASTÓ UTCA 31
655. HÁMFA KÖZ 31
656. HÁMFA UTCA 31
657. HARGITA UTCA 31
658. KADARCS UTCA 31
659. KANTÁR UTCA 31
660. KECSKERÁGÓ UTCA 31
661. KENÉZY GYULA UTCA 31
662. KÍGYÓHAGYMA UTCA 31
663. KISÁLLOMÁS UTCA 31
664. KISHEGYESI ÚT 1-109 31
665. KISTEGEZ UTCA 31
666. KÖTELES UTCA 31
667. LIBATOP UTCA 31
668. NÁDSÍP UTCA 31
669. NAGY MIHÁLY UTCA 31
670. NAGY MIHÁLY KÖZ 31
671. NAGY MIHÁLY ZUG 31
672. RICHTER GEDEON UTCA 31
673. SÁRMÁS UTCA 31
674. SELYEMFŰ UTCA 31
675. SOMKÓRÓ UTCA 31
676. SÜTŐ ANDRÁS UTCA 31
677. SZALONKA UTCA 31
678. SZOTYORI UTCA 1/A-13 31
679. SZOTYORI UTCA 2-44 31
680. TAS UTCA 31
681. TEGEZ UTCA 31
682. TÉGLAVETŐ UTCA 31
683. TÓCÓPART UTCA 31
684. ALKONYAT UTCA 32
685. ALKONYAT KÖZ 32
686. BALÁSHÁZY JÁNOS UTCA 32
687. BARCASÁG UTCA 32
688. BÁRSONY UTCA 32
689. BÍBOR UTCA 32
690. CIMBALOM UTCA 32
691. CSALOGÁNY UTCA 32
692. DOB UTCA 32
693. ÉRMELLÉK UTCA 32
694. FUVOLA UTCA 32
695. GITÁR UTCA 32
696. GÖRBEHALOM UTCA 32
697. GYÉMÁNT UTCA 32
698. GYÖNGY UTCA 32
699. GYULAI UTCA 32
700. HARSONA UTCA 32
701. HATÁR ÚT 32
702. HATÁR KÖZ 32
703. HÁZGYÁR UTCA 32
704. HEGEDŰ UTCA 32
705. HOFFMANN UTCA 32
706. KAFFKA MARGIT UTCA 32
707. KARINTHY FRIGYES UTCA 32
708. KARMAZSIN UTCA 32
709. KIRÁLY UTCA 32
710. KISHATÁR UTCA 32
711. KISHEGYESI ÚT 111-221 32
712. KISHEGYESI ÚT 72-264 32
713. KÓCSAG UTCA 32
714. KORPÁS UTCA 32
715. KUNHALOM UTCA 32
716. LANT UTCA 32
717. LÓSKÚTI ÚT 32
718. MEGYER KÖZ 32
719. MEGYER TÉR 32
720. NAPRÓZSA UTCA 32
721. NÍVÓ UTCA 32
722. NYOMDÁSZ UTCA 32
723. POPRÁD UTCA 32
724. PÓSA UTCA 32
725. RÓZSABIMBÓ UTCA 32
726. SÍP UTCA 32
727. SZÉKELYKŐ UTCA 32
728. SZENT MIHÁLY UTCA 32
729. SZIKGÁTI ÚT 32
730. TANKÓ BÉLA UTCA 32
731. TAVASZ UTCA 32
732. TOROCKÓ UTCA 32
733. VADVIRÁG UTCA 32
734. VARJÚTÖVIS UTCA 32
735. VARJÚTÖVIS KÖZ 32
736. VASÚTOLDAL UTCA 32
737. VILÁGOS UTCA 32
738. VULKÁN UTCA 32
739. BABITS MIHÁLY UTCA 33
740. BALMAZÚJVÁROSI ÚT 33
741. BÁN IMRE UTCA 33
742. BAY ZOLTÁN UTCA 33
743. BÖSZÖRMÉNYI ÚT 1-37 33
744. BÖSZÖRMÉNYI ÚT 8-142 33
745. CSIGEKERT UTCA 49-végig 33
746. CSÖRSZ UTCA 33
747. DOMOKOS MÁRTON ÚT 33
748. FÜREDI ÚT 68-104 33
749. GULYÁS PÁL UTCA 33
750. GYIRES BÉLA UTCA 33
751. HONVÉDTEMETŐ UTCA 21-81 33
752. HŐSÖK UTCÁJA 33
753. JÓZSEF ATTILA UTCA 33
754. KÁLMÁN BÉLA UTCA 33
755. KATONA JÓZSEF UTCA 33
756. KERTVÁROS UTCA 33
757. KISS SÁMUEL UTCA 33
758. KOSZTOLÁNYI DEZSŐ UTCA 33
759. LIGET UTCA 33
760. SZABÓ LŐRINC UTCA 33
761. TŰZOLTÓ KÖZ 33
762. ACZÉL GÉZA UTCA 34
763. BARTA JÁNOS UTCA 34
764. DÓZSA GYÖRGY UTCA 13-33 34
765. EGYETEM SUGÁRÚT 10-30 34
766. GÖRÖMBEI ANDRÁS UTCA 34
767. IBOLYA UTCA 2-28 34
768. IFJÚSÁG UTCA 3-7 34
769. IFJÚSÁG UTCA 2 34
770. LIBAKERT UTCA 34
771. LIPTÁK ANDRÁS UTCA 34
772. NYÁR UTCA 34
773. TAKÁCS ISTVÁN UTCA 34
774. ŰRHAJÓSOK TERE 34
775. DOMOKOS LAJOS UTCA 2-34 35
776. IBOLYA UTCA 23-27 35
777. SINAY MIKLÓS UTCA 29-35 35
778. FÁY ANDRÁS UTCA 36
779. FÜREDI ÚT 46-64/A 36
780. NÁDOR UTCA 36
781. ŐSZ UTCA 36
782. SÉTAKERT UTCA 36
783. SINAY MIKLÓS UTCA 23-27 36
784. ÚJKERT UTCA 36
785. ARANY SÁNDOR UTCA 37
786. ARATÓ UTCA 37
787. BÁNAT UTCA 37
788. BARÁZDA UTCA 37
789. BENCSIK ISTVÁN UTCA 37
790. BERECZKI FERENC UTCA 37
791. BOCZ ERNŐ UTCA 37
792. BODNÁR UTCA 37
793. BOJTÁR UTCA 37
794. BÚZAMEZŐ UTCA 37
795. CUKROS ÚT 37
796. CSABAGYÖNGYE UTCA 37
797. CSÁKY IMRE UTCA 37
798. DARÓCZI VILMOS UTCA 37
799. DELY MÁTYÁS UTCA 37
800. DOHÁNYKERT UTCA 37
801. DOHÁNYOS UTCA 37
802. ESŐCSEPP UTCA 37
803. FEKETE ISTVÁN UTCA 37
804. FENYVES UTCA 37
805. GESZTELYI-NAGY LÁSZLÓ UTCA 37
806. GÖNCÖLSZEKÉR UTCA 37
807. GYÜMÖLCS UTCA 37
808. HANGA UTCA 37
809. HELTAI GÁSPÁR UTCA 37
810. HEROLD ISTVÁN UTCA 37
811. HINTÓS UTCA 37
812. KÁDÁR DŰLŐ 37
813. KALÁSZ UTCA 37
814. KASTÉLYKERT UTCA 37
815. KELLERMANN MÁRTON UTCA 37
816. KISKÚT UTCA 37
817. KOCSIS UTCA 37
818. KÖLES UTCA 37
819. KÖR UTCA 37
820. KÜLSŐ BALMAZÚJVÁROSI ÚT 37
821. KÜLSŐ KASSAI ÚT 37
822. LÁTÓKÉP UTCA 37
823. LOMB UTCA 37
824. MACSI UTCA 37
825. MAKSZIN MIHÁLY UTCA 37
826. MANNINGER GUSZTÁV UTCA 37
827. MÁTAI UTCA 37
828. MATHIÁSZ JÁNOS UTCA 37
829. MEZŐGAZDÁSZ UTCA 37
830. MIRKO LAJOS UTCA 37
831. MONOSTORDŰLŐI ÚT 37
832. MORVAY ZOLTÁN UTCA 37
833. MUSKÁTLI UTCA 37
834. NAGYHÁT UTCA 37
835. NAPRAFORGÓ UTCA 37
836. NEFELEJCS UTCA 37
837. NYÁRFÁS UTCA 37
838. ONDÓDI UTCA 37
839. ORGONA UTCA 37
840. OSTOROS UTCA 37
841. PALLAG PARK 37
842. PARK UTCA 37
843. PEREC DŰLŐ 37
844. PÉTERFIA DŰLŐ 37
845. PULI UTCA 37
846. RUZSÁNYI LÁSZLÓ UTCA 37
847. SÁRGA DŰLŐ 37
848. SÁRGA ÚT 37
849. SIROKI ZOLTÁN UTCA 37
850. SUMMÁS UTCA 37
851. SZEKERES UTCA 37
852. SZELÉNYI FERENC UTCA 37
853. TEMPLOMHEGYI ÚT 37
854. TORMAY BÉLA UTCA 37
855. VECSEY TIBOR UTCA 37
856. VERÉB DŰLŐ 37
857. VIHAR UTCA 37
858. VIRÁGOS UTCA 37
859. ZÁPOR UTCA 37
860. ZÖLDMEZŐ UTCA 37
861. ZSÁLYA KÖZ 37
862. ADY ENDRE ÚT 38
863. ANDAHÁZI UTCA 38
864. BALASSA BÁLINT UTCA 38
865. BENCZÚR GYULA UTCA 38
866. BESSENYEI UTCA 38
867. CSANAK JÓZSEF UTCA 38
868. EGYETEM SUGÁRÚT 29-55 38
869. II. JÁNOS PÁL TÉR 38
870. KOMLÓSSY ÚT 1-43 38
871. KOMLÓSSY ÚT 2-50 38
872. LISZNYAI UTCA 38
873. MEDGYESSY SÉTÁNY 38
874. NAGYERDEI KÖRÚT 56-végig 38
875. NAGYERDEI PARK 38
876. OLÁH GÁBOR UTCA 38
877. PALLAGI ÚT 38
878. PÉCHY UTCA 38
879. POROSZLAY ÚT 1-19 38
880. POROSZLAY ÚT 2-14 38
881. SIMONYI ÚT 2-végig 38
882. SZÉKELYEK PARKJA 38
883. VIGADÓ TÉR 38
884. BOLYAI UTCA 18-40 39
885. EGYETEM SUGÁRÚT 32-56 39
886. GYÖNGYÖSI UTCA 39
887. JUHÁSZ GYULA UTCA 39
888. MIKSZÁTH KÁLMÁN UTCA 1-43 39
889. MIKSZÁTH KÁLMÁN UTCA 2-72 39
890. MIKSZÁTH KÁLMÁN UTCA 78 39
891. PÁPAI JÓZSEF UTCA 39
892. THOMAS MANN UTCA 1-43 39
893. THOMAS MANN UTCA 2-64 39
894. BORSOS JÓZSEF TÉR 40
895. DÓZSA GYÖRGY UTCA 2-28 40
896. IBOLYA UTCA 1-21 40
897. SINAY MIKLÓS UTCA 1-21 40
898. SINAY MIKLÓS UTCA 2-6 40
899. ALKOTMÁNY UTCA 41
900. ARAD UTCA 41
901. ATTILA TÉR 41
902. BAROSS UTCA 41
903. BENEDEK ELEK TÉR 41
904. BOCSKAI TÉR 1-37 41
905. CEGLÉD UTCA 41
906. CSENGŐ UTCA 41
907. FARAKTÁR UTCA 3-41/C 41
908. FARAKTÁR UTCA 2-42 41
909. HAJNAL UTCA 41
910. KÉSMÁRK UTCA 41
911. KOLOZSVÁRI UTCA 41
912. MUNKÁCSY MIHÁLY UTCA 41
913. SZATMÁR UTCA 41
914. UNGVÁR UTCA 41
915. BEREK UTCA 42
916. CSAPÓ UTCA 27-35 42
917. CSAPÓ UTCA 37-79 42
918. DOMB UTCA 42
919. FAZEKAS MIHÁLY UTCA 42
920. KÍGYÓ UTCA 42
921. LÓRÁNTFFY UTCA 42
922. LŐRINC PAP UTCA 42
923. MALOMKÖZ UTCA 42
924. MÉLIUSZ TÉR 42
925. MONOSTOR UTCA 42
926. MONTI EZREDES UTCA 42
927. ÖTMALOM UTCA 42
928. PACSIRTA UTCA 42
929. CSAPÓ UTCA 28-74 43
930. CSAPÓ UTCA 81-87 43
931. CSAPÓ UTCA 40-74 43
932. KAZINCZY UTCA 43
933. KÖLCSEY UTCA 43
934. KÖNYÖK UTCA 43
935. LEÁNY UTCA 43
936. MARÓTHI GYÖRGY UTCA 43
937. MESZENA UTCA 43
938. RÁKÓCZI UTCA 31-75 43
939. SZAPPANOS UTCA 43
940. AGÁRDI UTCA 44
941. BUSI UTCA 44
942. DAMJANICH UTCA 1-17 44
943. DAMJANICH UTCA 2-20 44
944. EÖTVÖS UTCA 29-49 44
945. EÖTVÖS UTCA 42-66 44
946. GYÖNGYVIRÁG UTCA 44
947. HADHÁZI ÚT 5-27 44
948. HADHÁZI ÚT 2-48 44
949. HOMOK UTCA 44
950. KÚT UTCA 44
951. NAGYSÁNDOR JÓZSEF UTCA 44
952. NYÍL UTCA 44
953. PERECES UTCA 44
954. APAFI UTCA 2-60 45
955. BOTOND UTCA 45
956. DAMJANICH UTCA 19-végig 45
957. DAMJANICH UTCA 22-végig 45
958. HADHÁZI ÚT 29-63 45
959. HADHÁZI ÚT 52-134 45
960. KASSAI ÚT 2-24 45
961. KORPONAY UTCA 45
962. LAKTANYA UTCA 45
963. LUGOSSY UTCA 45
964. NAGY PÁL UTCA 45
965. RÓZSAHEGY UTCA 45
966. TÁNCSICS MIHÁLY UTCA 45
967. VASVÁRI PÁL UTCA 45
968. AKÁCMÉZ UTCA 46
969. APAFÁJA UTCA 46
970. APAFI UTCA 1-141 46
971. APAFI UTCA 72-74/B 46
972. APÁTERDŐ UTCA 46
973. ÁRPA UTCA 46
974. BÚZA UTCA 46
975. CECÍLIA UTCA 46
976. DICSŐFI UTCA 46
977. GILICE KÖZ 46
978. GOLYÓ UTCA 46
979. GYŰRŰ UTCA 46
980. HADHÁZI ÚT 137-végig 46
981. HARASZTOS KÖZ 46
982. HEVESI UTCA 46
983. ILONA UTCA 46
984. JUHARFA UTCA 46
985. KASSAI ÚT 91-végig 46
986. KASSAI ÚT 68-végig 46
987. KENDER UTCA 15-27 46
988. KENDER UTCA 12-30 46
989. KURTA UTCA 46
990. NYÍREGYHÁZI UTCA 46
991. PAGONY UTCA 46
992. SÁROSI UTCA 46
993. SÁVOLY KÖZ 46
994. SZÁLERDŐ UTCA 46
995. TISZTÁS UTCA 46
996. TÖLGYESALJA UTCA 46
997. TÖLTÉNY UTCA 46
998. TRENCSÉN UTCA 46
999. VADGESZTENYE KÖZ 46
1000. VASÚTSZÉL UTCA 46
1001. VERESGYŰRŰ UTCA 46
1002. ZÓLYOM UTCA 46
1003. ZÖLD UTCA 11-végig 46
1004. ZÖLD UTCA 10-végig 46
1005. ABONYI UTCA 47
1006. AULICH UTCA 47
1007. BAKSAY SÁNDOR UTCA 47
1008. CSAPÓKERT UTCA 47
1009. HADHÁZI ÚT 71-135 47
1010. JÁNOSI UTCA 1-43 47
1011. JÁNOSI UTCA 2-42 47
1012. JÓSIKA UTCA 47
1013. KASSAI ÚT 25-89 47
1014. KASSAI ÚT 26-66 47
1015. KEMÉNY ZSIGMOND UTCA 47
1016. KERESSZEGI UTCA 56-60/A 47
1017. LŐTÉR UTCA 47
1018. LŐTÉR KÖZ 47
1019. LÖVÉSZ UTCA 47
1020. MIKES KELEMEN UTCA 47
1021. PATTANTYÚS UTCA 47
1022. POLGÁR UTCA 47
1023. SÁMSONI ÚT 1-41 47
1024. SÁMSONI ÚT 4-22 47
1025. SZIGLIGETI UTCA 47
1026. THÖKÖLY UTCA 47
1027. TOLDI MIKLÓS UTCA 47
1028. TÖLGYFA UTCA 47
1029. TÜZÉR UTCA 47
1030. VAS GEREBEN UTCA 47
1031. ZÁKÁNY UTCA 47
1032. ZÖLD UTCA 4-8 47
1033. ZRÍNYI UTCA 3-53/A 47
1034. ZRÍNYI UTCA 2-32/B 47
1035. APAFI UTCA 143-161 48
1036. APAFI UTCA 64-70/B 48
1037. BEKECS UTCA 48
1038. DEMBINSZKY UTCA 48
1039. DESSEWFFY UTCA 48
1040. DOBÓ UTCA 48
1041. DUGOVICS TITUSZ UTCA 48
1042. GÁBORJÁNI SZABÓ KÁLMÁN UTCA 48
1043. KASSAI ÚT 1-23 48
1044. KINIZSI UTCA 48
1045. KLAPKA UTCA 48
1046. KURUC UTCA 1-37 48
1047. KURUC UTCA 2-56 48
1048. MAGYARI UTCA 48
1049. MARKOTÁNYOS UTCA 48
1050. ÓTEMETŐ UTCA 2-32 48
1051. SARLÓ UTCA 48
1052. SZÉKELY UTCA 48
1053. SZŰR UTCA 48
1054. VIRÁG UTCA 48
1055. BERCSÉNYI MIKLÓS UTCA 49
1056. BOCSKAI TÉR 8-12 49
1057. CSILLAG UTCA 49
1058. FÉNYES UDVAR 5-7 49
1059. FÉNYES UDVAR 6-8 49
1060. RAKOVSZKY DÁNIEL UTCA 49
1061. VÍZTORONY UTCA 1-45 49
1062. FÉNYES UDVAR 1-3 50
1063. FÉNYES UDVAR 9-45 50
1064. FÉNYES UDVAR 2 50
1065. FÉNYES UDVAR 10-18/A 50
1066. KARÁCSONY GYÖRGY UTCA 50
1067. ARANYESŐ UTCA 51
1068. BUDAI NAGY ANTAL UTCA 1-51 51
1069. DÉZSI ANDRÁS UTCA 51
1070. FARAKTÁR UTCA 43-végig 51
1071. FARAKTÁR UTCA 44-végig 51
1072. FÉLEGYHÁZI TAMÁS UTCA 51
1073. HOLD UTCA 3-17 51
1074. HOLD UTCA 4-16 51
1075. HOLLÓ LÁSZLÓ UTCA 51
1076. HONTI UTCA 1-17 51
1077. HONTI UTCA 2-16 51
1078. HUSZÁR GÁL UTCA 1-75 51
1079. HUSZÁR GÁL UTCA 40-80 51
1080. JÁZMIN UTCA 51
1081. KÁDAS UTCA 51
1082. KERESSZEGI UTCA 113 51
1083. KOLÓNIA UTCA 51
1084. KOMÁROMI CSIPKÉS GYÖRGY TÉR 51
1085. LAKATOS UTCA 51
1086. LUTHER UTCA 1-23 51
1087. LUTHER UTCA 2-36 51
1088. LUTHER UTCA 25-55 51
1089. MÁK UTCA 51
1090. MALVIN UTCA 1-55 51
1091. NÓGRÁDI MÁTYÁS UTCA 51
1092. OLAJÜTŐ UTCA 51
1093. POGÁNY UTCA 51
1094. REPCE UTCA 51
1095. RUYTER UTCA 51
1096. SAJTOLÓ UTCA 51
1097. SŐREGI JÁNOS UTCA 51
1098. SZÁRAZI FERENC UTCA 1-25 51
1099. SZÁRAZI FERENC UTCA 2-26/A 51
1100. SZENCZI MOLNÁR ALBERT UTCA 51
1101. SZENTGYÖRGYI UTCA 51
1102. SZILVÁSÚJFALVI UTCA 51
1103. THURY ANDRÁS UTCA 51
1104. VERESEGYHÁZI TAMÁS UTCA 51
1105. ÁRVA UTCA 52
1106. BAYK ANDRÁS UTCA 52
1107. BIHARI UTCA 52
1108. BÖLLÉR UTCA 52
1109. CIKÓRIA UTCA 52
1110. CSIPKÉS UTCA 52
1111. CSOBOLYÓ UTCA 52
1112. CSONGOR UTCA 52
1113. CSUKA UTCA 52
1114. DÉVAI UTCA 1-13 52
1115. DÉVAI UTCA 2-40 52
1116. DIÁNA UTCA 52
1117. DIÓSZEGI ÚT 52
1118. DIÓTÖRŐ UTCA 52
1119. ERDEI FERENC UTCA 52
1120. ESTIKE UTCA 52
1121. FAGYAL UTCA 52
1122. FANCSIKA ÚT 52
1123. FILLÉR UTCA 52
1124. FÓLIÁS UTCA 52
1125. FRANCISKA UTCA 52
1126. FÜZES ÚT 52
1127. FŰZFA UTCA 52
1128. HARANGOS UTCA 52
1129. HARCSA UTCA 52
1130. HÉTKERT UTCA 52
1131. HÉTVEZÉR UTCA 1-51/A 52
1132. HÉTVEZÉR UTCA 2-26 52
1133. KAKASLÁBFŰ UTCA 52
1134. KÁNTOR UTCA 52
1135. KAPOR UTCA 52
1136. KÁRÓKATONA UTCA 52
1137. KERÉKGYÁRTÓ UTCA 52
1138. KERESZTESI UTCA 1-59 52
1139. KERESZTESI UTCA 2/B-48/A 52
1140. KISBÁNYA UTCA 52
1141. KNÉZICH KÁROLY UTCA 3-15 52
1142. KNÉZICH KÁROLY UTCA 2-16 52
1143. KORMOSALMA UTCA 52
1144. KORSÓ UTCA 1-19 52
1145. KORSÓ UTCA 2-28 52
1146. KOSÁRFONÓ UTCA 52
1147. KÖMÉNY UTCA 52
1148. KÜLSŐ DIÓSZEGI ÚT 52
1149. LAHNER UTCA 7-77/A 52
1150. LAHNER UTCA 10-64 52
1151. LÁMPÁS UTCA 52
1152. MALOM UTCA 52
1153. MÉSZÁROS UTCA 52
1154. NAPFÉNY UTCA 52
1155. NŐSZIROM UTCA 52
1156. ÖDÖN UTCA 52
1157. PANDÚR UTCA 52
1158. PETREZSELYEM UTCA 52
1159. REMÉNY KÖZ 52
1160. REMÉNY UTCA 52
1161. SALÁTA UTCA 52
1162. SÁRKÁNYFŰ UTCA 52
1163. SCHWEIDEL JÓZSEF UTCA 52
1164. SIMON LÁSZLÓ UTCA 52
1165. SÍPOS UTCA 52
1166. SOM UTCA 52
1167. SOMOGYI PÁL UTCA 52
1168. SÓSKA UTCA 52
1169. SZAPPANFŰ UTCA 52
1170. SZÉP UTCA 1-11/B 52
1171. SZÉP UTCA 2-12 52
1172. SZIKRA UTCA 52
1173. TENGERÉSZ UTCA 52
1174. TERMŐ UTCA 52
1175. TORDAI GÁBOR UTCA 52
1176. TÖMÖS UTCA 52
1177. TÖRÖK IGNÁC UTCA 52
1178. TÜNDE UTCA 52
1179. TÜNDÉRKERT UTCA 52
1180. TÜNDÉRLAK UTCA 52
1181. TÜNDÉRRÓZSA UTCA 52
1182. ÚJ UTCA 1-21 52
1183. ÚJ UTCA 2-24 52
1184. VADLIBA UTCA 1-17 52
1185. VADLIBA UTCA 4/B 52
1186. VÁGÓHÍD UTCA 52
1187. VASUTAS UTCA 1-31 52
1188. VASUTAS UTCA 2-32 52
1189. VIKÁR BÉLA UTCA 52
1190. ZELLER UTCA 52
1191. ZSIBOGÓ KÖZ 52
1192. BAKATOR UTCA 53
1193. BÁRÁNYFELHŐ UTCA 53
1194. BAZSALIKOM UTCA 53
1195. BERETTYÓ UTCA 53
1196. BORÁGÓ UTCA 53
1197. BORSMENTA UTCA 53
1198. BORSZŐLŐ UTCA 53
1199. CSÁTHY UTCA 3-47 53
1200. CSÁTHY UTCA 4-46 53
1201. DERES UTCA 53
1202. ECSEDI ISTVÁN UTCA 53
1203. FÁTYOLFELHŐ UTCA 53
1204. FURMINT UTCA 53
1205. FÜRTÖS KÖZ 53
1206. FÜRTÖS UTCA 53
1207. GOGOL UTCA 53
1208. GOMOLYFELHŐ UTCA 53
1209. GÖNDÖR KÖZ 53
1210. GYŰSZŰVIRÁG UTCA 53
1211. HAJNALCSILLAG UTCA 53
1212. HALASI UTCA 53
1213. HÁRMASHEGY UTCA 53
1214. HAVAS UTCA 53
1215. HAVASIGYOPÁR UTCA 53
1216. HEGYKÖZ UTCA 53
1217. HÓD UTCA 53
1218. HÓDOS IMRE UTCA 53
1219. HOLD UTCA 21-77 53
1220. HOLD UTCA 22-66 53
1221. HOLDSUGÁR UTCA 53
1222. HONTI UTCA 19-41 53
1223. HONTI UTCA 18-32 53
1224. HŰVÖS UTCA 53
1225. IRINGÓ UTCA 53
1226. JÁGER UTCA 53
1227. JÉGCSAP UTCA 53
1228. JÉGMADÁR UTCA 53
1229. JUHFARK UTCA 53
1230. KADARKA UTCA 53
1231. KAKAS UTCA 53
1232. KANKALIN UTCA 53
1233. KÁRÁSZ UTCA 53
1234. KÁRPÁTI KÁROLY UTCA 53
1235. KASZÁS UTCA 53
1236. KECSEGE UTCA 53
1237. KÉKCSILLAG UTCA 53
1238. KÉKFRANKOS UTCA 53
1239. KÉKNYELŰ UTCA 53
1240. KÉKPERJE UTCA 53
1241. KÉKSZŐLŐ UTCA 53
1242. KÉRÉSZ UTCA 53
1243. KESZEG UTCA 53
1244. KISS JÓZSEF UTCA 53
1245. KONDOROS UTCA 53
1246. KONDOROSKERT UTCA 53
1247. KOVÁCS PÁL UTCA 53
1248. KÖRÖS UTCA 53
1249. LAPÁLY UTCA 53
1250. LEGELŐ UTCA 53
1251. MAJORÁNNA UTCA 53
1252. MÉZESHEGY UTCA 53
1253. MEZŐ UTCA 53
1254. MOLNÁR UTCA 53
1255. MOZSÁR UTCA 53
1256. MUNKÁS UTCA 1-39/C 53
1257. MUNKÁS UTCA 4-48 53
1258. NAGYKÁROLY UTCA 53
1259. NAGYSZALONTA UTCA 53
1260. NAPSUGÁR UTCA 53
1261. OLIMPIA FASOR 53
1262. PÁRA UTCA 53
1263. PEHELYFELHŐ UTCA 53
1264. PEMETEFŰ UTCA 53
1265. PÉRCSIKERT UTCA 53
1266. PIPÓHEGY UTCA 53
1267. PIRKADAT UTCA 53
1268. PORTÖRŐ UTCA 53
1269. RIZLING UTCA 53
1270. SÁFRÁNY UTCA 53
1271. SAJÓ UTCA 53
1272. SÓLYOM UTCA 1-43/B 53
1273. SZAMOS UTCA 53
1274. SZÉLKAKAS UTCA 53
1275. SZELLŐ UTCA 53
1276. SZÉLSŐ UTCA 53
1277. SZILVÁNI UTCA 53
1278. SZŐLŐFÜRT UTCA 53
1279. SZŐLŐSKERT UTCA 53
1280. SZÖMÖRCE UTCA 53
1281. TÁLTOS UTCA 53
1282. TISZA UTCA 53
1283. TISZAVIRÁG UTCA 53
1284. TRAMINI UTCA 53
1285. UNGVÁRIKERT UTCA 53
1286. VADKACSA UTCA 53
1287. VÁKÁNCSOS UTCA 53
1288. VÁMOSPÉRCSI ÚT 11-végig 53
1289. VÁMOSPÉRCSI ÚT 4-től végig 53
1290. VÁSÁRHELYI PÁL UTCA 53
1291. ZÚZMARA UTCA 53
1292. ALVINCZI PÉTER UTCA 54
1293. BÁLINT PAP UTCA 54
1294. BÁNYAI JÚLIA UTCA 54
1295. BUDAI NAGY ANTAL UTCA 53-75/B 54
1296. BUDAI NAGY ANTAL UTCA 77-105 54
1297. BUDAI NAGY ANTAL UTCA 2-68/B 54
1298. BUDAI NAGY ANTAL UTCA 70-92 54
1299. CSÁTHY UTCA 49-71 54
1300. CSÁTHY UTCA 48-72 54
1301. DOLMÁNY UTCA 54
1302. GÉPÉSZ UTCA 54
1303. GÖRÖG UTCA 54
1304. HELTAI JENŐ UTCA 54
1305. HODÁSZI LUKÁCS UTCA 54
1306. HUSZÁR GÁL UTCA 2-72 54
1307. HÜVELYES UTCA 54
1308. KÁLMÁNCSEHI UTCA 54
1309. KÁSZON UTCA 54
1310. KERESSZEGI UTCA 25-51 54
1311. KERTÉSZ UTCA 54
1312. KINCSESHEGY UTCA 54
1313. KÖLESÉRI SÁMUEL UTCA 54
1314. KURUC UTCA 39-végig 54
1315. KURUC UTCA 58-végig 54
1316. LIGET TÉR 54
1317. LUTHER UTCA 57-81 54
1318. LUTHER UTCA 38-76 54
1319. MALVIN UTCA 57-59/A 54
1320. MALVIN UTCA 2-66 54
1321. MELOTAI NYILAS UTCA 54
1322. MÓRA FERENC UTCA 54
1323. MOZDONY UTCA 54
1324. MUNKÁS UTCA 54
1325. RADÁN BALÁZS UTCA 54
1326. SÓLYOM UTCA 45-69 54
1327. SÓLYOM UTCA 2-90 54
1328. SZÁRAZI FERENC UTCA 27-végig 54
1329. SZÁRAZI FERENC UTCA 28-végig 54
1330. SZEGEDI GERGELY UTCA 54
1331. SZIKSZAI UTCA 54
1332. TORNAI ISTVÁN UTCA 54
1333. ZWINGLI UTCA 54
1334. ÁDÁM UTCA 55
1335. ARASZ UTCA 55
1336. BÁTHORI UTCA 3-51 55
1337. BÁTHORI UTCA 2-12 55
1338. BUDAI NAGY ANTAL UTCA 96-106/A 55
1339. ÉDEN UTCA 3-57 55
1340. ÉDEN UTCA 2-58 55
1341. ÉVA UTCA 55
1342. GÁBOR ÁRON UTCA 3-69 55
1343. GÁBOR ÁRON UTCA 2-68/A 55
1344. JÁNOSI UTCA 45-59 55
1345. JÁNOSI UTCA 50-56 55
1346. KERESSZEGI UTCA 53-111 55
1347. KERESSZEGI UTCA 62 55
1348. KISFALUDY UTCA 55
1349. KŐFARAGÓ UTCA 55
1350. KŐMŰVES UTCA 55
1351. KÖNYVKÖTŐ UTCA 55
1352. MAGYAR UTCA 55
1353. MÁTYÁS KIRÁLY UTCA 55
1354. ŐRMESTER UTCA 55
1355. PAJZS UTCA 55
1356. PAPTAVA UTCA 55
1357. RÁBA UTCA 55
1358. SÓLYOM UTCA 87-121/A 55
1359. SÜVEG UTCA 55
1360. SZILÁGYI ERZSÉBET UTCA 55
1361. VERECKE UTCA 55
1362. VŐFÉLY UTCA 55
1363. ÁG UTCA 56
1364. ALABÁRD UTCA 56
1365. ÁLLOMÁS UTCA 56
1366. ÁROK UTCA 56
1367. BAGOLY UTCA 56
1368. BAJONETT UTCA 56
1369. BAJONETT KÖZ 56
1370. BÁRD UTCA 56
1371. BIBE UTCA 56
1372. BIMBÓ UTCA 56
1373. BOKROS UTCA 56
1374. BORHÁZ UTCA 56
1375. BORS UTCA 56
1376. BUZOGÁNY UTCA 56
1377. CSALITOS UTCA 56
1378. CSATORNA SOR 56
1379. CSEREI UTCA 56
1380. CSEREI PART 56
1381. CSERESZNYEVIRÁG UTCA 56
1382. DIADAL UTCA 56
1383. DIÓ UTCA 56
1384. DOMBHAJLAT UTCA 56
1385. DOMBHÁT UTCA 56
1386. DOMBOSI ÚT 56
1387. DONGÓ UTCA 56
1388. ERDŐMELLÉK UTCA 56
1389. ERDŐMESTER UTCA 56
1390. ERDŐSZÉL UTCA 56
1391. FAHÉJ UTCA 56
1392. FEKETERIGÓ UTCA 56
1393. FENYŐ UTCA 56
1394. FENYŐ KÖZ 56
1395. FENYŐRIGÓ UTCA 56
1396. FESTŐ UTCA 56
1397. FUTÓ UTCA 56
1398. FUVALLAT UTCA 56
1399. GÁSPÁRKERT UTCA 56
1400. GÁSPÁRKERT KÖZ 56
1401. GRÁNÁT UTCA 56
1402. GYALOG UTCA 56
1403. GYÖNGYSZEM UTCA 56
1404. HETÉNYI JÁNOS UTCA 56
1405. HOLDVILÁG UTCA 56
1406. HORTENZIA UTCA 56
1407. HŐFORRÁS UTCA 56
1408. JÚLIA UTCA 56
1409. KÁKA UTCA 56
1410. KAKUKK UTCA 56
1411. KAPITÁNY UTCA 56
1412. KAPTÁR UTCA 56
1413. KARD UTCA 56
1414. KELENCE UTCA 56
1415. KENDER UTCA 1-13 56
1416. KENDER UTCA 4-10 56
1417. KISFENYVES UTCA 56
1418. KÖKÉNY UTCA 56
1419. KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR UTCA 56
1420. KÜLSŐ SÁMSONI ÚT 56
1421. KÜLSŐ SÁMSONI ÚT 56
1422. LEJTŐS UTCA 56
1423. LÉPESMÉZ UTCA 56
1424. LOVAS UTCA 56
1425. LUGAS UTCA 56
1426. MADÁR UTCA 56
1427. MAGHÁZ UTCA 56
1428. MÉHESKERT UTCA 56
1429. MÉHÉSZFÖLD UTCA 56
1430. MÉHKAS UTCA 56
1431. MENTA UTCA 56
1432. MÉZESBÁB UTCA 56
1433. MÉZESCSÓK UTCA 56
1434. MÉZESHUSZÁR UTCA 56
1435. MÉZESKARD UTCA 56
1436. MÉZHARMAT UTCA 56
1437. NAGY JENŐ UTCA 56
1438. NAPKELTE UTCA 56
1439. NAPNYUGTA UTCA 56
1440. NEKTÁR UTCA 56
1441. NYEREG UTCA 56
1442. NYÍRBÁTOR UTCA 56
1443. NYÍRFA UTCA 56
1444. NYITNIKÉK UTCA 56
1445. ÖSVÉNY UTCA 56
1446. ŐZLÁB UTCA 56
1447. PÁNCÉLOS SOR 56
1448. PARITTYA UTCA 56
1449. PÁZSIT UTCA 56
1450. PEMPŐ KÖZ 56
1451. PEMPŐ UTCA 56
1452. PORZÓ UTCA 56
1453. PUSKA UTCA 56
1454. PUSZEDLI UTCA 56
1455. RÉTIKANYAR UTCA 56
1456. RÖNK UTCA 56
1457. RŐZSE UTCA 56
1458. SALAKOS UTCA 56
1459. SÁMSONI ÚT 43-végig 56
1460. SÁMSONI ÚT 28-végig 56
1461. SÁMSONKERTI UTCA 56
1462. SÁTOR ZUG 56
1463. SIMON ISTVÁN UTCA 56
1464. SONKOLY UTCA 56
1465. SZEDER UTCA 56
1466. SZEGFŰSZEG UTCA 56
1467. SZEREMLEI UTCA 56
1468. SZIKIGYAKOR UTCA 56
1469. SZŐLŐ UTCA 56
1470. SZURONY UTCA 56
1471. TANK UTCA 56
1472. TIBET UTCA 56
1473. TIZEDES UTCA 56
1474. TŐKE UTCA 56
1475. TŐR UTCA 56
1476. TÜKRÖSSZÍV UTCA 56
1477. ÚTŐRHÁZ UTCA 56
1478. VADGALAMB UTCA 56
1479. VÁLYI NAGY TIBOR UTCA 56
1480. VASKAPU UTCA 56
1481. VASTORONY UTCA 56
1482. VÉGSŐ UTCA 56
1483. VIASZ UTCA 56
1484. VIRÁGMÉZ UTCA 56
1485. VIRÁGPOR UTCA 56
1486. VIRÁGSAROK KÖZ 56
1487. VÖLGYALJA UTCA 56
1488. ZOVÁNYI JENŐ UTCA 56
1489. ARANYLILE UTCA 57
1490. AVAR KÖZ 57
1491. AVAR UTCA 57
1492. BÓBITA UTCA 57
1493. BOKOR UTCA 57
1494. BÜRÖK UTCA 57
1495. CSABA VEZÉR UTCA 57
1496. CSALÁN UTCA 57
1497. CSÉPLŐ UTCA 57
1498. CSEREBOGÁR UTCA 57
1499. CSEREERDŐ UTCA 57
1500. CSERJE UTCA 57
1501. CSERLEVÉL UTCA 57
1502. CSERSZÖMÖRCE UTCA 57
1503. CSIPERKE UTCA 57
1504. CSIPKEBOKOR UTCA 57
1505. CSÍZ UTCA 57
1506. DÁMVAD UTCA 57
1507. ERDEI ÚT 57
1508. ERDŐSOR UTCA 57
1509. ÉRMIHÁLYFALVA UTCA 57
1510. EVEZŐ UTCA 57
1511. FAKOPÁNCS UTCA 57
1512. FECSKE UTCA 57
1513. FECSKEFARK UTCA 57
1514. GOMBA UTCA 57
1515. GUBACS UTCA 57
1516. GUTI UTCA 57
1517. HARKÁLY UTCA 57
1518. HÓGOLYÓ UTCA 57
1519. HOMOKTÖVIS UTCA 57
1520. HÓPIHE UTCA 57
1521. KARVALY UTCA 57
1522. KILÁTÓ UTCA 57
1523. KINCS UTCA 57
1524. KIS UTCA 57
1525. KIS KÖZ 57
1526. KIS LILIK UTCA 57
1527. KOMONDOR UTCA 57
1528. KÜLCSERE UTCA 57
1529. KÜLSŐ ACSÁDI ÚT 57
1530. KÜLSŐ VÁMOSPÉRCSI ÚT 57
1531. KÜLSŐ VÁMOSPÉRCSI ÚT 57
1532. LEÁNDER UTCA 57
1533. MADÁRBERKENYE UTCA 57
1534. MAKKOS UTCA 57
1535. MATULA UTCA 57
1536. MEDVE UTCA 57
1537. MEZŐŐR UTCA 57
1538. MOCSÁR UTCA 57
1539. NYÁRFA UTCA 57
1540. PARIPA UTCA 57
1541. PÉRCSIÉR UTCA 57
1542. PUSZTAI ÚT 57
1543. SÁMSONI PART 57
1544. SÁRMÁNY UTCA 57
1545. SÁROS UTCA 57
1546. SEREGÉLY UTCA 57
1547. SÖVÉNY UTCA 57
1548. SZATAI ÚT 57
1549. TARSOLY UTCA 57
1550. TRAKTOROS UTCA 57
1551. TUTAJOS UTCA 57
1552. TÜSKEVÁR UTCA 57
1553. VADLES UTCA 57
1554. VADON UTCA 57
1555. VADŐR UTCA 57
1556. VÁNDOR UTCA 57
1557. VÖRÖSBEGY UTCA 57
1558. BALOGHSEMJÉN UTCA 58
1559. BÁRSONYVIRÁG UTCA 58
1560. BÜKK UTCA 58
1561. ÉDENKERT UTCA 58
1562. ÉGER UTCA 58
1563. EGYED MESTER UTCA 58
1564. ERDŐALJA UTCA 58
1565. ERDŐSPUSZTA UTCA 58
1566. FÁCÁN UTCA 58
1567. FARKAS UTCA 58
1568. FENYŐMAG UTCA 58
1569. FOGOLY UTCA 58
1570. FOGOLY KÖZ 58
1571. FÜLESBAGOLY UTCA 58
1572. FÜRJ UTCA 58
1573. IVÁN MESTER UTCA 58
1574. LEPKESZEG UTCA 58
1575. MACSKABAGOLY UTCA 58
1576. MAJOR UTCA 58
1577. MELINDA UTCA 58
1578. MIHÁLY UTCA 58
1579. PETUR UTCA 58
1580. RÉTISAS UTCA 58
1581. SIMON MESTER UTCA 58
1582. SZÁRCSA UTCA 58
1583. SZÁRCSÁSÉR UTCA 58
1584. SZELÍDGESZTENYE UTCA 58
1585. SZÉPERDŐ UTCA 58
1586. TIBORC UTCA 58
1587. TOBOZ UTCA 58
1588. TŐZIKE UTCA 58
1589. VADCSERESZNYE UTCA 58
1590. VADMÁLNA UTCA 58
1591. VADREGÉNYES UTCA 58
1592. VADRÓZSA UTCA 58
1593. VADSZEDER UTCA 58
1594. VÉRCSE UTCA 58
1595. VIZSLA UTCA 58
1596. VÖCSÖK UTCA 58
1597. VÖRÖSFENYŐ UTCA 58
1598. BOKA KÁROLY UTCA 59
1599. DIENES JÁNOS UTCA 59
1600. DOBOZI UTCA 59
1601. MATA JÁNOS UTCA 59
1602. VÍZTORONY UTCA 4-14 59
1603. ÁRPÁD TÉR 3-43 60
1604. ÁRPÁD TÉR 4-42 60
1605. CSAPÓ UTCA 76-106/A 60
1606. CSONKA UTCA 60
1607. EÖTVÖS UTCA 51-91 60
1608. EÖTVÖS UTCA 68-118 60
1609. FARAGÓ UTCA 60
1610. FONATOS UTCA 60
1611. GÓLYA UTCA 60
1612. ÓTEMETŐ UTCA 1-61 60
1613. PÉCZELY UTCA 60
1614. SAROK UTCA 60
1615. SENYEI-OLÁH ISTVÁN UTCA 60
1616. VECSEY-BRUCKNER PARK 60
1617. VERES UTCA 60
1618. ACSÁDI ÚT 1-39 61
1619. ACSÁDI ÚT 4-26/D 61
1620. ACSÁDI ÚT 90/B-végig 61
1621. BÁTHORI UTCA 16-56 61
1622. BUDAI NAGY ANTAL UTCA 107/A-végig 61
1623. BUDAI NAGY ANTAL UTCA 108-végig 61
1624. DOROGI UTCA 61
1625. ENDRE UTCA 61
1626. FÜLÖP UTCA 61
1627. GÁBOR ÁRON UTCA 71-109 61
1628. GÁBOR ÁRON UTCA 70-78 61
1629. GORKIJ UTCA 61
1630. GYÖRGY UTCA 61
1631. HARANGVIRÁG UTCA 61
1632. IRÉN UTCA 61
1633. JÁCINT UTCA 61
1634. KACAGÁNY UTCA 61
1635. KATALIN UTCA 61
1636. KENGYEL ZUG 61
1637. LÓDING UTCA 61
1638. MADÁRBIRS UTCA 61
1639. PIROSKA UTCA 61
1640. SARKANTYÚ UTCA 61
1641. SÓLYOM UTCA 123-végig 61
1642. SÓLYOM UTCA 94-végig 61
1643. SZALÓK UTCA 61
1644. TABAK UTCA 61
1645. TŰZTÖVIS UTCA 61
1646. ZRÍNYI UTCA 55-végig 61
1647. ZRÍNYI UTCA 34-végig 61
1648. FÜREDI ÚT 57-69, 71/B 62
1649. JERIKÓ UTCA 3-23 62
1650. JERIKÓ UTCA 2-20 62
1651. BÖSZÖRMÉNYI ÚT 39-53 63
1652. JERIKÓ UTCA 22-30 63
1653. LEHEL UTCA 10-14 63
1654. MENYHÁRT JÓZSEF TÉR 63
1655. CÍVIS UTCA 2-10 64
1656. JERIKÓ UTCA 25-27 64
1657. JERIKÓ UTCA 32-38 64
1658. LEHEL UTCA 24 64
1659. CÍVIS UTCA 3-17 65
1660. CÍVIS UTCA 12-16 65
1661. BORBÍRÓ TÉR 1-5 66
1662. BORBÍRÓ TÉR 2-10 66
1663. BÖSZÖRMÉNYI ÚT 55-73 66
1664. KÁROLYI MIHÁLY UTCA 66
1665. ÖTVENHATOSOK TERE 66
1666. ALMAFA UTCA 67
1667. ALMÁSKERT UTCA 67
1668. ALMÁSKERT KÖZ 67
1669. ANIKÓ UTCA 67
1670. ÁNIZS UTCA 67
1671. ARANYALMA UTCA 67
1672. ÁRNIKA UTCA 67
1673. ASZTALOS UTCA 67
1674. BÁLINT ZOLTÁN UTCA 67
1675. BALZSAMFŰ UTCA 67
1676. BÍBIC UTCA 67
1677. BÍRÓ UTCA 67
1678. BODROG UTCA 67
1679. BOGÁNCS UTCA 67
1680. BORBOLYA UTCA 67
1681. BOROSTYÁN UTCA 67
1682. BOROSTYÁN KÖZ 67
1683. BOROSZLÁN UTCA 67
1684. BORSIKA UTCA 67
1685. CICKAFARK UTCA 67
1686. CITROMFŰ UTCA 67
1687. CSENDES UTCA 67
1688. CSENGER UTCA 67
1689. CSEREÁG UTCA 67
1690. CSIPKERÓZSA UTCA 67
1691. CSIZMADIA UTCA 67
1692. CSOMBOR KÖZ 67
1693. CSOMBOR UTCA 67
1694. CSÖRGŐALMA UTCA 67
1695. CSUCSOR UTCA 67
1696. CSŰRY BÁLINT UTCA 67
1697. DARU UTCA 67
1698. DÉVAI UTCA 15-105 67
1699. DÉVAI UTCA 44-68 67
1700. ELŐKERT UTCA 67
1701. ÉPÍTÉSZ UTCA 67
1702. ERKEL FERENC UTCA 67
1703. ÉRPART UTCA 67
1704. EZERJÓFŰ UTCA 67
1705. EZÜSTMOHA UTCA 67
1706. EZÜSTMOHA KÖZ 67
1707. FAGYÖNGY UTCA 67
1708. FARKASALMA UTCA 67
1709. FÁTYOLVIRÁG UTCA 67
1710. FEHÉRGYARMAT UTCA 67
1711. FELSŐPÉRCSI UTCA 67
1712. FIÁKERES UTCA 67
1713. FODORMENTA UTCA 67
1714. FÖLDIBODZA UTCA 67
1715. FÜZIKE UTCA 67
1716. GÁSPÁR ENDRE UTCA 67
1717. GYÓGYFÜVES UTCA 67
1718. GYOPÁR UTCA 67
1719. HARMATFŰ UTCA 67
1720. HÉTVEZÉR UTCA 53-99 67
1721. HÓVIRÁG UTCA 67
1722. HUNYOR UTCA 67
1723. IGLICE UTCA 67
1724. IRÁNYI DÁNIEL UTCA 67
1725. JÁMBOR LAJOS UTCA 67
1726. JONATÁN UTCA 67
1727. KÁLMOS UTCA 67
1728. KAMILLA UTCA 67
1729. KANDÓ KÁLMÁN UTCA 67
1730. KÁNYA UTCA 67
1731. KATÁNG UTCA 67
1732. KERECSEN UTCA 67
1733. KERESZTESI UTCA 61-103/A 67
1734. KERESZTESI UTCA 50-102/B 67
1735. KIKERICS UTCA 67
1736. KIRÁLYFŰ UTCA 67
1737. KNÉZICH KÁROLY UTCA 17-59 67
1738. KNÉZICH KÁROLY UTCA 18-62 67
1739. KOCSORD UTCA 67
1740. KOMLÓ UTCA 67
1741. KORIANDER UTCA 67
1742. KORSÓ UTCA 21-53 67
1743. KORSÓ UTCA 30-64 67
1744. KOSBOR UTCA 67
1745. KÜLSŐ LÉTAI ÚT 67
1746. KÜLSŐ LÉTAI KÖZ 67
1747. LAHNER UTCA 79-végig 67
1748. LAHNER UTCA 66-végig 67
1749. LAURA UTCA 67
1750. LENKEY JÁNOS UTCA 67
1751. LÉTAI ÚT 67
1752. LEVENDULA UTCA 67
1753. LIGETSZÉPE UTCA 67
1754. LŐPOROS UTCA 67
1755. MÁLYVA UTCA 67
1756. MÉSZÖLY GÉZA UTCA 67
1757. MÉZESKALÁCSOS UTCA 67
1758. MOHA UTCA 67
1759. NAGYBÁNYA UTCA 67
1760. NAGYECSED UTCA 67
1761. ÖKÖRITÓ UTCA 67
1762. ŐZ UTCA 67
1763. PAJZSIKA UTCA 67
1764. PILLANGÓ UTCA 67
1765. PIPITÉR UTCA 67
1766. PORCSIN UTCA 67
1767. REZEDA UTCA 67
1768. RÉZMETSZŐ UTCA 67
1769. RÉZVIRÁG UTCA 67
1770. RIPPL-RÓNAI JÓZSEF UTCA 67
1771. RUTAFŰ UTCA 67
1772. STROMFELD AURÉL UTCA 67
1773. STROMFELD AURÉL KÖZ 67
1774. SZAMÓCA UTCA 67
1775. SZARKALÁB UTCA 67
1776. SZARVAS UTCA 67
1777. SZÁZSZORSZÉP UTCA 67
1778. SZEKLICE KÖZ 67
1779. SZEKLICE UTCA 67
1780. SZÉP UTCA 13-47 67
1781. SZÉP UTCA 14-48 67
1782. SZÖCSKE UTCA 67
1783. TORMA UTCA 67
1784. TÜNDÉR UTCA 67
1785. TÜNDÉRHEGY UTCA 67
1786. TÜNDÉRMEZŐ UTCA 67
1787. TYUKOD UTCA 67
1788. ÚJ UTCA 23-57 67
1789. ÚJ UTCA 26-60/B 67
1790. ÚTIFŰ UTCA 67
1791. ÜRMÖS UTCA 67
1792. VADLIBA UTCA 19-57 67
1793. VADLIBA UTCA 4-48 67
1794. VADSZŐLŐ UTCA 67
1795. VÁMOSPÉRCSI ÚT 1-9 67
1796. VASFŰ UTCA 67
1797. VASPÁLYA UTCA 67
1798. VASUTAS UTCA 33-45 67
1799. VASUTAS UTCA 34-42 67
1800. ZUZMÓ UTCA 67
1801. BÉKESSY BÉLA UTCA 8-20 68
1802. GÖRGEY UTCA 2-16 68
1803. BÉKESSY BÉLA UTCA 1-7 69
1804. FÜLEHALMI ÚT 69
1805. GÖRGEY UTCA 1-23 69
1806. KARTÁCS UTCA 2-8 69
1807. MIKSZÁTH KÁLMÁN UTCA 45-91 69
1808. MIKSZÁTH KÁLMÁN UTCA 74-76 69
1809. SZANATÓRIUM UTCA 69
1810. THOMAS MANN UTCA 45-49 69
1811. DERÉK UTCA 118-176 70
1812. ISTVÁN KIRÁLY TÉR 70
1813. MARGIT TÉR 70
1814. SZEGES UTCA 70
1815. TÓCÓSKERT TÉR 5 70
1816. TÓCÓSKERT TÉR 8 70
1817. VINCELLÉR UTCA 70
1818. ZÖRGŐFŰ UTCA 70
1819. ALSÓJÓZSAI UTCA 71
1820. ARANYKAPU UTCA 71
1821. BERKENYE UTCA 71
1822. BODAI UTCA 71
1823. CSÚCS UTCA 71
1824. CSUKÁSÉRI ÚT 71
1825. DOMOKOSKERT UTCA 71
1826. ERDŐHÁT UTCA 71
1827. EZERJÓ UTCA 71
1828. GÉMESKÚT UTCA 71
1829. GULYAKÚT UTCA 71
1830. HARSTEIN KÖZ 71
1831. HARSTEINKERT UTCA 71
1832. HATHÁZ UTCA 71
1833. HOMOKHÁT UTCA 71
1834. ISPÁN UTCA 71
1835. JÓZSA ISTVÁN UTCA 71
1836. JÓZSAKERT UTCA 71
1837. KAMARÁS UTCA 71
1838. KASTÉLY UTCA 71
1839. KEREKERDŐ UTCA 71
1840. KERTEKALJA UTCA 71
1841. KISERDŐ UTCA 71
1842. KISKERT UTCA 71
1843. KISMESZESI UTCA 71
1844. KLASTROMPART SOR 71
1845. MANDULA UTCA 71
1846. MÁRCIUS 15. UTCA 71
1847. MESZESI UTCA 71
1848. MESZESI KÖZ 71
1849. MIHÁLYLAKI UTCA 71
1850. MÓKUS UTCA 71
1851. MONOSTORERDŐ UTCA 71
1852. MONOSTORERDŐ KÖZ 71
1853. NAGYSZENTGYÖRGY UTCA 71
1854. ÓISKOLA UTCA 71
1855. ÓKASTÉLY UTCA 71
1856. OKTÓBER 6. UTCA 71
1857. PÁVA UTCA 71
1858. PLATÁN UTCA 71
1859. POHÁRNOK UTCA 71
1860. RÁKÓCZIKERTI ÚT 71
1861. SZÁRAZMALOM UTCA 71
1862. SZENTGYÖRGYI ERDŐSOR 71
1863. SZENTGYÖRGYIERDŐ SOR 71
1864. SZÓLÁT UTCA 71
1865. SZÓLÁTMONOSTORI UTCA 71
1866. SZÓLÁTMONOSTORI UTCA 71
1867. SZORDASI UTCA 71
1868. SZŐLŐHEGY UTCA 71
1869. TELEK UTCA 71
1870. TEMPLOM UTCA 71
1871. TOKAJI UTCA 71
1872. VADMEGGYES UTCA 71
1873. VÁRNAGY UTCA 71
1874. ZSINDELY UTCA 71
1875. BARAKONYI UTCA 72
1876. BARÁTSÁG UTCA 72
1877. BOGLÁRKA UTCA 72
1878. BONDORHÁT UTCA 72
1879. CSATÁR UTCA 72
1880. DEÁK FERENC UTCA 72
1881. DOBOKA UTCA 72
1882. ELEK UTCA 72
1883. FELSŐJÓZSAI UTCA 3-11 72
1884. FELSŐJÓZSAI UTCA 2-12 72
1885. FÉNY UTCA 72
1886. FIGYELŐHALMI ÚT 72
1887. FÜGGETLENSÉG UTCA 72
1888. GALAGONYA UTCA 72
1889. HARMAT UTCA 72
1890. JÓSA MIKLÓS UTCA 72
1891. KÚTFŐ UTCA 72
1892. NYÁRY PÁL UTCA 72
1893. ÖRDÖGKERT UTCA 72
1894. ŐRHEGY UTCA 72
1895. PIPACS UTCA 72
1896. PITYPANG UTCA 72
1897. RÓNA UTCA 72
1898. RÓZSÁSTELEP UTCA 72
1899. SEREG UTCA 72
1900. SILLYE GÁBOR UTCA 72
1901. SZIROM UTCA 72
1902. SZIVÁRVÁNY UTCA 72
1903. ÚJGÁT UTCA 72
1904. VÁLLALKOZÓK ÚTJA 72
1905. VÁRDAI MIKLÓS UTCA 72
1906. VÁRKAPITÁNY UTCA 72
1907. VÉRTANÚ UTCA 72
1908. ZÁSZLÓS UTCA 72
1909. DERÉK UTCA 72-102 73
1910. ISTVÁN ÚT 111-167 73
1911. DERÉK UTCA 106-116 74
1912. ISTVÁN ÚT 63-95 74
1913. ISTVÁN ÚT 4-130 74
1914. TÓCÓSKERT TÉR 1-3 74
1915. TÓCÓSKERT TÉR 2 74
1916. ALKOTÁS UTCA 75
1917. BAJZA JÓZSEF UTCA 75
1918. BOCSKAI ISTVÁN ÚT 75
1919. CSAPSZÉK UTCA 75
1920. CSÁRDÁS UTCA 75
1921. CSONKATORONY UTCA 75
1922. ÉRSEK UTCA 75
1923. ÉSZAKI SOR 75
1924. FELSŐJÓZSAI UTCA 13-71 75
1925. FELSŐJÓZSAI UTCA 14-54/A 75
1926. GÁT UTCA 75
1927. GÖNCZY PÁL UTCA 75
1928. GUTENBERG UTCA 75
1929. HADVEZÉR UTCA 75
1930. HALADÁS UTCA 75
1931. HÁTSZEG UTCA 75
1932. HEGY UTCA 75
1933. HESS ANDRÁS UTCA 75
1934. KÚTVÖLGYI UTCA 75
1935. PÁL UTCA 75
1936. PERCZEL MÓR UTCA 75
1937. PEREM UTCA 75
1938. RÓZSAVÖLGY UTCA 75
1939. SÍNTELEP UTCA 75
1940. SZENTGYÖRGYFALVI ÚT 75
1941. SZILEGYHÁZI UTCA 75
1942. TÓCÓS UTCA 75
1943. UNOKAKERT UTCA 75
1944. VASHÁMOR UTCA 75
1945. VASHÁMOR KÖZ 75
1946. VASKOHÓ UTCA 75
1947. VASVIRÁG UTCA 75
1948. VÖLGY UTCA 75
1949. DERÉK UTCA 1-91 76
1950. DERÉK UTCA 24-48 76
1951. DERÉK UTCA 54-66 76
1952. ÁFONYA UTCA 77
1953. AGANCS UTCA 77
1954. AKÁCVIRÁG UTCA 77
1955. ÁLMOS UTCA 77
1956. BABARÓZSA UTCA 77
1957. BAJNOK UTCA 77
1958. BARACKOS UTCA 77
1959. BEGÓNIA UTCA 77
1960. BESENYŐ UTCA 77
1961. BESZTERCEI UTCA 77
1962. BICZÓKERT UTCA 77
1963. BORONA UTCA 77
1964. BOROS UTCA 77
1965. BORZÁN GÁSPÁR UTCA 77
1966. BŐRALMA UTCA 77
1967. BÜKKFA UTCA 77
1968. BÜKKMOGYORÓ UTCA 77
1969. CSÁRDA ÚT 77
1970. CSÁRDA KÖZ 77
1971. CSERFA UTCA 77
1972. CSÍKHAL UTCA 77
1973. CSIZMA UTCA 77
1974. CSUVAS UTCA 77
1975. DÁRDA UTCA 77
1976. EZÜSTFENYŐ UTCA 77
1977. EZÜSTNYÁR UTCA 77
1978. EZÜSTSIRÁLY UTCA 77
1979. FÁTYOLKA UTCA 77
1980. FEHÉRSZILVA UTCA 77
1981. FEKETERÉT UTCA 77
1982. FÉSZEK UTCA 77
1983. FORGÓSZÉL UTCA 77
1984. FŐZŐ UTCA 77
1985. FUTRINKA UTCA 77
1986. GERBERA UTCA 77
1987. GERGELY UTCA 77
1988. GESZTENYE UTCA 77
1989. GOMBVIRÁG UTCA 77
1990. GYÉKÉNY UTCA 77
1991. GYÖMBÉR UTCA 77
1992. GYÖNGYVESSZŐ UTCA 77
1993. HÁRS UTCA 77
1994. HATTYÚ UTCA 77
1995. HÍNÁR KÖZ 77
1996. HÍNÁR UTCA 77
1997. HIÚZ UTCA 77
1998. HÓPEHELY UTCA 77
1999. HÓPEHELY KÖZ 77
2000. HULLÁM UTCA 77
2001. IGRIC UTCA 77
2002. INDA UTCA 77
2003. IZABELLA UTCA 77
2004. JÉGVIRÁG UTCA 77
2005. JÉGVIRÁG KÖZ 77
2006. JOSTA UTCA 77
2007. JOSTA KÖZ 77
2008. KABAR UTCA 77
2009. KAKTUSZ UTCA 77
2010. KÁLIZ UTCA 77
2011. KALMÁR KÖZ 77
2012. KARDVIRÁG UTCA 77
2013. KÉKSZILVA UTCA 77
2014. KELETI IPARTELEP UTCA 77
2015. KERTBARÁT UTCA 77
2016. KIKELET UTCA 77
2017. KISS ÁRON UTCA 29-65 77
2018. KISS ÁRON UTCA 22-62 77
2019. KONKOLY UTCA 77
2020. KOPPÁNY UTCA 77
2021. KÓRÓ UTCA 77
2022. KŐRISFA UTCA 77
2023. KÖRÖMVIRÁG UTCA 77
2024. KULACS UTCA 77
2025. LABDARÓZSA UTCA 77
2026. LÁZÁR UTCA 77
2027. LEININGEN UTCA 51-79 77
2028. LEININGEN UTCA 2-78 77
2029. LILAAKÁC UTCA 77
2030. LILAAKÁC KÖZ 77
2031. LUCFENYŐ UTCA 77
2032. MAGTÁRHÁZ UTCA 77
2033. MARGARÉTA UTCA 77
2034. MATYÓ UTCA 77
2035. MÉCSVIRÁG UTCA 77
2036. MEDOK UTCA 77
2037. MÉNRÓT UTCA 77
2038. MENYHAL UTCA 77
2039. MONOSTORPÁLYI ÚT 5-197 77
2040. MONOSTORPÁLYI ÚT 6-150 77
2041. MONOSTORPÁLYI ÚT 166-végig 77
2042. MÓRABÓRA UTCA 77
2043. NÁDAS UTCA 77
2044. NÁDIRIGÓ UTCA 77
2045. NAPOSKERT UTCA 77
2046. NÁRCISZ UTCA 77
2047. NASPOLYA UTCA 77
2048. ODÚ UTCA 77
2049. OLAJFA UTCA 77
2050. OPORTÓ UTCA 77
2051. OTELLÓ UTCA 77
2052. ÖKÖRSZEM UTCA 77
2053. ÖLYVES UTCA 77
2054. ŐZBAK UTCA 77
2055. ŐZGIDA UTCA 77
2056. PÁFRÁNY UTCA 77
2057. PELYVA UTCA 77
2058. PETÚNIA UTCA 77
2059. PINCÉS UTCA 77
2060. PORTULÁCSKA UTCA 77
2061. PUZDRA UTCA 77
2062. RÉCE UTCA 77
2063. REKETTYE UTCA 77
2064. RIGÓ UTCA 95-111 77
2065. RIGÓ UTCA 50-108 77
2066. RÓKA UTCA 77
2067. SÁS UTCA 77
2068. SÁSTAVI ÚT 77
2069. SELYEMAKÁC UTCA 77
2070. SIKLÓ UTCA 77
2071. SIKLÓ KÖZ 77
2072. SOLYMÁR UTCA 77
2073. SŐRÉS UTCA 77
2074. SÜTŐ UTCA 77
2075. SZABLYA UTCA 77
2076. SZALMA UTCA 77
2077. SZÁNKÓ UTCA 77
2078. SZÉL UTCA 77
2079. SZELLŐRÓZSA UTCA 77
2080. SZÉLMALOM UTCA 77
2081. SZÉRŰ UTCA 77
2082. SZILÁGYSÁG UTCA 77
2083. SZILÁGYSÁG KÖZ 77
2084. SZÜRET UTCA 77
2085. TARLÓ UTCA 77
2086. TÁROGATÓ UTCA 77
2087. TATÁR UTCA 77
2088. TISZAFA UTCA 77
2089. TORZSÁS UTCA 77
2090. TÖRKÖLY UTCA 77
2091. TÖVIS UTCA 77
2092. TŐZEGÁFONYA UTCA 77
2093. TULIPÁN UTCA 77
2094. UGOCSA UTCA 77
2095. ÜDEKERT UTCA 77
2096. VADASKERT UTCA 77
2097. VADKÖRTE UTCA 77
2098. VADKÖRTE KÖZ 77
2099. VAKOND UTCA 77
2100. VÁMRAKTÁR UTCA 77
2101. VÁMRAKTÁR KÖZ 77
2102. VÁRAD UTCA 77
2103. VARGÁNYA UTCA 77
2104. VÉCSEY UTCA 39-65 77
2105. VÉCSEY UTCA 52-68 77
2106. VESSZŐ UTCA 77
2107. VIDRA UTCA 77
2108. WOLAFFKA UTCA 77
2109. ZERGE UTCA 77
2110. ZERGE KÖZ 77
2111. ZSOMBÉK UTCA 77
2112. ZSURLÓ UTCA 77
2113. DÓCZY JÓZSEF UTCA 78
2114. EGYETEM TÉR 78
2115. KOMLÓSSY ÚT 45-95 78
2116. KOMLÓSSY ÚT 78-96 78
2117. LEHEL UTCA 20-20/A 78
2118. MARTONFALVI UTCA 78
2119. MÓRICZ ZSIGMOND ÚT 2-6 78
2120. POROSZLAY ÚT 57-111 78
2121. POROSZLAY ÚT 56-112 78
2122. AKADÉMIA UTCA 79
2123. AKADÉMIAKERT UTCA 79
2124. BÁRCZI GÉZA UTCA 79
2125. BÖSZÖRMÉNYI ÚT 75-121 79
2126. GÁRDONYI GÉZA UTCA 79
2127. ILLYÉS GYULA UTCA 79
2128. KÁROLI GÁSPÁR UTCA 79
2129. KÉKY LAJOS UTCA 79
2130. NÉMETH LÁSZLÓ UTCA 79
2131. ORMÓS LAJOS UTCA 79
2132. PILINSZKY JÁNOS UTCA 79
2133. SÁNTHA KÁLMÁN UTCA 79
2134. SOÓ REZSŐ UTCA 79
2135. TESSEDIK SÁMUEL UTCA 79
2136. THURÓCZI GYULA UTCA 79
2137. VEZÉR UTCA 2-végig 79
2138. DERÉK UTCA 2-20 80
2139. KISHEGYESI ÚT 46-70 80
2140. ISTVÁN ÚT 3-29 81
2141. KISHEGYESI ÚT 2-38 81
2142. ABIGÉL UTCA 83
2143. BEM JÓZSEF UTCA 83
2144. FÜREDI ÚT 71/A-75/B 83
2145. FÜREDI ÚT 73/B-75/A 83
2146. HORTOBÁGY UTCA 1-25 83
2147. KÉTMALOM UTCA 83
2148. ÓKÚT UTCA 83
2149. ŐSZIRÓZSA KÖZ 83
2150. SERHÁZ UTCA 83
2151. CSÁNYI DÁNIEL UTCA 84
2152. CSILLAGFÜRT UTCA 84
2153. CSILLAGVIRÁG UTCA 84
2154. DERÉK UTCA 241-263 84
2155. DERÉK UTCA 22 84
2156. DERÉK UTCA 50-52 84
2157. DERÉK UTCA 68-70 84
2158. DERÉK UTCA 104 84
2159. EGRESSY BÉNI TÉR 84
2160. ISTVÁN ÚT 29/A-33 84
2161. ISTVÁN ÚT 99-109 84
2162. ISTVÁN ÚT 140-148 84
2163. KANYAR SOR 84
2164. KISHEGYESI ÚT 40-44 84
2165. SÁRVÁRI PÁL UTCA 100-106 84
2166. TÁRNICS UTCA 84
2167. TÁTIKA UTCA 84
2168. TÓCÓSKERT TÉR 6 84
2169. TÓCÓVÖLGY SÉTÁNY 84

2. melléklet a 2/2019. (II. 21.) önkormányzati rendelethez * 

HÁZI GYERMEKORVOSI KÖRZETEK

A B C
1. Közterület neve Közterület jellege Körzetszám
2. BÉKÉSSY BÉLA UTCA 8-20 1
3. BORBÍRÓ TÉR 1
4. BÖSZÖRMÉNYI ÚT 101-111 1
5. GÖRGEY UTCA 2-14 1
6. KÜLSŐ BÖSZÖRMÉNYI ÚT 1
7. ÖTVENHATOSOK TERE 1
8. CIVIS UTCA 2-16 2
9. CIVIS UTCA 3-11 2
10. JERIKÓ UTCA 25-27 2
11. JERIKÓ UTCA 30-38 2
12. KÁROLYI MIHÁLY UTCA 5 2
13. BÉKESSY BÉLA UTCA 1-7 3
14. BOLYAI UTCA 3
15. DÓCZY JÓZSEF UTCA 3
16. EGYETEM TÉR 3
17. HATVANI ISTVÁN UTCA 9-25/C 3
18. HATVANI ISTVÁN UTCA 18-42 3
19. KÁROLYI MIHÁLY UTCA 1-3 3
20. KÁROLYI MIHÁLY UTCA 2-végig 3
21. KOMLÓSSY ÚT 45-95 3
22. KOMLÓSSY ÚT 52-96 3
23. LEHEL UTCA 20-24 3
24. MARTONFALVI UTCA 3
25. MIKSZÁTH KÁLMÁN UTCA 49-91 3
26. MIKSZÁTH KÁLMÁN UTCA 76-78 3
27. MÓRICZ ZSIGMOND ÚT 3
28. POROSZLAY ÚT 55-111 3
29. POROSZLAY ÚT 56-112 3
30. SZANATÓRIUM UTCA 3
31. GÖRÖMBEI ANDRÁS UTCA 4
32. ISTVÁN ÚT 3-25 4
33. KISHEGYESI ÚT 4-40 4
34. LIPTÁK ANDRÁS UTCA 4
35. TANKÓ BÉLA UTCA 4
36. BALMAZÚJVÁROSI ÚT 3-15 5
37. BÁN IMRE UTCA 5
38. BÖLCS UTCA 5
39. BÖSZÖRMÉNYI ÚT 2-68 5
40. CSATA UTCA 5
41. CSIGEKERT UTCA 1-végig 5
42. CSÖRSZ UTCA 5
43. DOMOKOS LAJOS UTCA 20-34. 5
44. DOMOKOS MÁRTON ÚT 5
45. GYIRES BÉLA UTCA 5
46. HONVÉDTEMETŐ UTCA 5
47. HŐSÖK UTCÁJA 5
48. JERIKÓ UTCA 2-28 5
49. KATONA JÓZSEF UTCA 5
50. KÜLSŐ BALMAZÚJVÁROSI ÚT 5
51. LIGET UTCA 5
52. MENYHÁRT JÓZSEF TÉR 5
53. TŰZOLTÓ KÖZ 5
54. AUGUSZTA TÉR 6
55. BARTHA BOLDIZSÁR UTCA 6
56. BÖSZÖRMÉNYI ÚT 113-végig 6
57. CIVIS UTCA 13-17 6
58. DÉR UTCA 6
59. DOBERDÓ UTCA 6
60. FELLEG UTCA 6
61. FÜLEHALMI ÚT 6
62. GÖRGEY UTCA 9-11 6
63. GÖRGEY UTCA 16-20 6
64. HAJDÚ KÖZ 6
65. HAJDÚ UTCA 6
66. HANGYÁS UTCA 6
67. HANGYÁS KÖZ 6
68. HÁRSFAVIRÁG UTCA 6
69. HÓKRISTÁLY KÖZ 6
70. HÓKRISTÁLY UTCA 6
71. HOLLÓS UTCA 6
72. KARTÁCS UTCA 6
73. LÓVERSENY UTCA 6
74. LÓVERSENY KÖZ 6
75. PATAY ISTVÁN UTCA 6
76. SZARKA JÁNOS UTCA 6
77. TÜCSÖK UTCA 6
78. VERSENY UTCA 6
79. VIDI UTCA 6
80. DERÉK UTCA 2-22 7
81. KISHEGYESI ÚT 42-72 7
82. ARANY JÁNOS TÉR 8
83. BETHLEN UTCA 36-végig 8
84. BÖSZÖRMÉNYI ÚT 1-37 8
85. CSEMETE UTCA 8
86. DOMOKOS LAJOS UTCA 1-3 8
87. DOMOKOS LAJOS UTCA 2-18 8
88. GÖRBE UTCA 8
89. HAJÓ UTCA 8
90. HONVÉD UTCA 27-71 8
91. HONVÉD UTCA 20-72 8
92. HORTOBÁGY UTCA 8
93. KAR UTCA 8
94. MESTER UTCA 3-45 8
95. DOMOKOS LAJOS UTCA 5-49 9
96. FÜREDI ÚT 49-75/B 9
97. FÜREDI ÚT 46-104 9
98. GYERGYÓ UTCA 9
99. IBOLYA UTCA 1-27 9
100. IBOLYA UTCA 24 9
101. JERIKÓ UTCA 3-23 9
102. LEHEL UTCA 2-18 9
103. ALKONYAT UTCA 10
104. ALKONYAT KÖZ 10
105. ANGYALFÖLD TÉR 10
106. ARATÓ UTCA 10
107. CUKROS ÚT 10
108. DOHÁNYOS UTCA 10
109. ESŐCSEPP UTCA 10
110. FENYVES UTCA 10
111. GYÜMÖLCS UTCA 10
112. HOLLÓ LÁSZLÓ SÉTÁNY 10
113. ISTVÁN ÚT 27-61 10
114. ISTVÁN KIRÁLY TÉR 10
115. KASTÉLYKERT UTCA 10
116. KUVASZ UTCA 10
117. KÜLSŐ SZOBOSZLÓI ÚT 10
118. LÁTÓKÉP UTCA 10
119. LOMB UTCA 10
120. MACSI UTCA 10
121. MÁTAI UTCA 10
122. NAGYHÁT UTCA 10
123. NAPRAFORGÓ UTCA 10
124. NEFELEJCS UTCA 10
125. ONDÓDI UTCA 10
126. ORGONA UTCA 10
127. PARK UTCA 10
128. PÉTERFIA DŰLŐ 10
129. RÓZSABIMBÓ UTCA 10
130. ROZSOS UTCA 10
131. SÓVIRÁG UTCA 10
132. SUMMÁS UTCA 10
133. VASÚTOLDAL UTCA 10
134. VIHAR UTCA 10
135. VIRÁGOS UTCA 10
136. ZÁPOR UTCA 10
137. ZÖLDMEZŐ UTCA 10
138. ALMA UTCA 11
139. ALMAVIRÁG UTCA 11
140. ÁLMOS UTCA 11
141. APRÓ UTCA 11
142. ÁRNYAS UTCA 11
143. BASKIR UTCA 11
144. BAZSARÓZSA UTCA 11
145. BECSKY UTCA 11
146. BÉKÉS UTCA 11
147. BÉKÉSCSABA UTCA 11
148. BESENYŐ UTCA 11
149. BIRSALMA UTCA 11
150. BODZA UTCA 11
151. BORÓKA UTCA 11
152. BULGÁR UTCA 11
153. BÚZAVIRÁG UTCA 11
154. CSÁNGÓ UTCA 11
155. CSERESZNYE UTCA 11
156. CSONGRÁD UTCA 11
157. CSUTORÁS UTCA 11
158. CSUVAS UTCA 11
159. DÉZSA UTCA 11
160. DOBOZ UTCA 11
161. DOBVERŐ UTCA 11
162. DOROZSMA UTCA 11
163. EPER UTCA 11
164. ERDÉLY UTCA 11
165. ERDÉSZ UTCA 11
166. FAISKOLA UTCA 11
167. GERGELY UTCA 11
168. GESZTENYE UTCA 11
169. GRÁNÁTALMA UTCA 11
170. GYOMA UTCA 11
171. GYÖRFFY ISTVÁN UTCA 11
172. HÁRS UTCA 11
173. HORDÓ UTCA 11
174. HUN UTCA 11
175. JEGENYE UTCA 11
176. KABAR UTCA 11
177. KÁDÁR UTCA 11
178. KÁLIZ UTCA 11
179. KALOCSA UTCA 11
180. KAPÁS UTCA 11
181. KASKÖTŐ UTCA 11
182. KAZÁR UTCA 11
183. KEREKES FERENC UTCA 11
184. KIRGIZ UTCA 11
185. KISDOBOS UTCA 11
186. KISTEGEZ UTCA 11
187. KLAUZÁL GÁBOR UTCA 11
188. KOMÁROMY UTCA 11
189. KONDOROSIÉR ÚT 11
190. KOPÁNCS UTCA 11
191. KORCSOLYÁS UTCA 11
192. KÖKÖRCSIN UTCA 11
193. KÖSZMÉTE UTCA 11
194. KUN UTCA 11
195. LÁZÁR UTCA 11
196. LEGÉNYRÓZSA UTCA 11
197. LEININGEN UTCA 11
198. LENCZ UTCA 11
199. LENCZ SOR 11
200. LILIOM UTCA 11
201. LOMNIC UTCA 11
202. MAGTÁR UTCA 11
203. MAKÓ UTCA 11
204. MÁLNA UTCA 11
205. MAROKSZEDŐ UTCA 11
206. MATYÓ UTCA 11
207. MÉNRÓT UTCA 11
208. MIKEPÉRCSI ÚT 40-végig 11
209. MOGYORÓ UTCA 11
210. MONOSTORPÁLYI ÚT 67-végig 11
211. MUSKOTÁLY UTCA 11
212. NAGYDOBOS UTCA 11
213. OROSHÁZA UTCA 11
214. OZMÁN UTCA 11
215. PAJTÁS UTCA 11
216. PALÓC UTCA 11
217. PAPRIKA UTCA 11
218. POHL FERENC UTCA 11
219. POROSHÁT UTCA 11
220. POVOLNY FERENC UTCA 11
221. PÖLTENBERG UTCA 11
222. PRÉSHÁZ UTCA 11
223. PUTTONY UTCA 11
224. RETEK UTCA 11
225. RIBIZLI UTCA 11
226. RINGLÓ UTCA 11
227. ROZMARING UTCA 11
228. RÖVID UTCA 11
229. SAJTÁR UTCA 11
230. SARKAD UTCA 11
231. SOMLYAI UTCA 11
232. SŐRÉS UTCA 11
233. SZÁVAY GYULA UTCA 11
234. SZEGED UTCA 11
235. SZÉNA TÉR 11
236. SZENTES UTCA 11
237. SZILÁGYSÁG UTCA 11
238. SZILÁGYSÁG KÖZ 11
239. SZILVA UTCA 11
240. SZŐLŐPRÉS UTCA 11
241. SZŐREG UTCA 11
242. TATÁR UTCA 11
243. TÁTRA UTCA 11
244. TÉL UTCA 11
245. TÖRÖK UTCA 11
246. TUBARÓZSA UTCA 11
247. TURÁN UTCA 11
248. TÜDŐS KLÁRA UTCA 11
249. UGOCSA UTCA 11
250. URAY UTCA 11
251. VADALMA UTCA 11
252. VÁRAD UTCA 11
253. VEKER UTCA 11
254. VENYIGE UTCA 11
255. VÍZHORDÓ UTCA 11
256. ZENGŐ UTCA 11
257. ANTALL JÓZSEF UTCA 13
258. ARANY JÁNOS UTCA 13
259. BARNA UTCA 13
260. BOJTA UTCA 13
261. BORNEMISSZA UTCA 13
262. FORGÁCS UTCA 13
263. FÖLDI UTCA 13
264. GYÁR UTCA 13
265. ISKOLA UTCA 13
266. ISTVÁN ÚT 82-128 13
267. KADOSA UTCA 13
268. KRÚDY GYULA UTCA 13
269. KÜLSŐVÁSÁR TÉR 13
270. MÁCSAI SÁNDOR UTCA 13
271. MIKLÓS UTCA 13
272. OHAT UTCA 13
273. PETŐFI TÉR 13
274. PIAC UTCA 37-81 13
275. POSTAKERT UTCA 13
276. RÉVÉSZ TÉR 13
277. SZÉCHENYI UTCA 13
278. SZÍV UTCA 13
279. TÉREY JÁNOS UTCA 13
280. TISZA ISTVÁN UTCA 13
281. TÖRÖK BÁLINT UTCA 13
282. VAJDAHUNYAD UTCA 13
283. VÁSÁRY ISTVÁN UTCA 13
284. VÖRÖSMARTY UTCA 13
285. ZELEMÉR UTCA 13
286. BUDAI ÉZSAIÁS UTCA 1-9 14
287. BUDAI ÉZSAIÁS UTCA 2-6 14
288. GAMBRINUS KÖZ 14
289. HOLLÓ JÁNOS UTCA 14
290. IPARKAMARA UTCA 14
291. IRINYI UTCA 14
292. JÁSZAI MARI UTCA 14
293. NAGY-GÁL ISTVÁN UTCA 14
294. PIAC UTCA 22-74 14
295. SUMEN UTCA 14
296. SZENT ANNA UTCA 14
297. SZOMBATHI ISTVÁN UTCA 14
298. TELEKI UTCA 14
299. TÍMÁR UTCA 14
300. TÍMÁR KÖZ 14
301. TOMPA MIHÁLY UTCA 14
302. VARGA UTCA 14
303. VÁRMEGYEHÁZA UTCA 14
304. VÍGKEDVŰ MIHÁLY UTCA 14
305. WESSELÉNYI UTCA 14
306. DERÉK UTCA 147-181 15
307. DERÉK UTCA 100-végig 15
308. MARGIT TÉR 15
309. RAKTÁR UTCA 15
310. SÁRVÁRI PÁL UTCA 1-11 15
311. SÁRVÁRI PÁL UTCA 4-12 15
312. BÁN UTCA 16
313. BONCZ LÁSZLÓ UTCA 16
314. DÉLI SOR 16
315. ERZSÉBET UTCA 16
316. HERCZEG UTCA 16
317. HÍNÁR KÖZ 16
318. ISPOTÁLY UTCA 16
319. JÁNOS VITÉZ UTCA 16
320. KELETI SOR 16
321. KERTI UTCA 16
322. KÖNYVES TÓTH KÁLMÁN UTCA 16
323. KÖZÉP UTCA 16
324. KRÓNIKÁS UTCA 16
325. LEGÁNYI UTCA 16
326. LEGÁTUS UTCA 16
327. SALÉTROM UTCA 16
328. SÁRKÁNY UTCA 16
329. SZOBOSZLÓI ÚT 16
330. TROMBITÁS UTCA 16
331. VARGAKERT UTCA 16
332. ÁFONYA UTCA 17
333. AGANCS UTCA 17
334. AKÁCFA UTCA 17
335. ALIG UTCA 17
336. ÁRVÁCSKA UTCA 17
337. BABARÓZSA UTCA 17
338. BAJNOK UTCA 17
339. BARACKOS UTCA 17
340. BEGÓNIA UTCA 17
341. BERTA UTCA 17
342. BESZTERCEI UTCA 17
343. BICZÓKERT UTCA 17
344. BORONA UTCA 17
345. BOROS UTCA 17
346. BORZÁN GÁSPÁR UTCA 17
347. BŐRALMA UTCA 17
348. BUDAI ÉZSAIÁS UTCA 13-végig 17
349. BUDAI ÉZSAIÁS UTCA 8-végig 17
350. BUJDOSÓ UTCA 17
351. BÜKKFA UTCA 17
352. BÜKKMOGYORÓ UTCA 17
353. CINEGE UTCA 17
354. CSÁKÁNY UTCA 17
355. CSÁRDA ÚT 17
356. CSÁRDA KÖZ 17
357. CSÍKHAL UTCA 17
358. CSIZMA UTCA 17
359. CSÓKA UTCA 17
360. DÁRDA UTCA 17
361. ECETFA UTCA 17
362. ESZE TAMÁS UTCA 17
363. EZÜSTFENYŐ UTCA 17
364. EZÜSTNYÁR UTCA 17
365. EZÜSTSIRÁLY UTCA 17
366. FANYŰVŐ UTCA 17
367. FARKAS UTCA 17
368. FÁTYOLKA UTCA 17
369. FAVÁGÓ UTCA 17
370. FEHÉRSZILVA UTCA 17
371. FEKETERÉT UTCA 17
372. FÉSZEK UTCA 17
373. FOKOS UTCA 17
374. FORGÓSZÉL UTCA 17
375. FŐZŐ UTCA 17
376. FUTRINKA UTCA 17
377. FÜLEMÜLE UTCA 17
378. GALAMB UTCA 17
379. GÉBICS UTCA 17
380. GERBERA UTCA 17
381. GERLE UTCA 17
382. GIZELLA UTCA 17
383. GOMBVIRÁG UTCA 17
384. GYÉKÉNY UTCA 17
385. GYERTYÁN UTCA 17
386. GYÖMBÉR UTCA 17
387. GYÖNGYVESSZŐ UTCA 17
388. HATTYÚ UTCA 17
389. HEGYI MIHÁLYNÉ UTCA 17
390. HÍD UTCA 17
391. HÍD KÖZ 17
392. HÍNÁR UTCA 17
393. HIÚZ UTCA 17
394. HOMOKKERT UTCA 17
395. HÓPEHELY UTCA 17
396. HÓPEHELY KÖZ 17
397. HORVÁTH ÁRPÁD UTCA 17
398. HULLÁM UTCA 17
399. HUNGÁRIA UTCA 17
400. IGLÓ UTCA 17
401. IGRIC UTCA 17
402. ILDIKÓ UTCA 17
403. INDA UTCA 17
404. IZABELLA UTCA 17
405. JÉGVIRÁG UTCA 17
406. JÉGVIRÁG KÖZ 17
407. JOSTA UTCA 17
408. JOSTA KÖZ 17
409. KAKTUSZ UTCA 17
410. KALMÁR KÖZ 17
411. KARABÉLY UTCA 17
412. KARDVIRÁG UTCA 17
413. KÉKSZILVA UTCA 17
414. KELETI IPARTELEP UTCA 17
415. KERTBARÁT UTCA 17
416. KERTSÉG UTCA 17
417. KIKELET UTCA 17
418. KISS ÁRON UTCA 17
419. KONKOLY UTCA 17
420. KOPJA UTCA 17
421. KOPPÁNY UTCA 17
422. KORMORÁN UTCA 17
423. KÓRÓ UTCA 17
424. KŐRISFA UTCA 17
425. KÖRÖMVIRÁG UTCA 17
426. KULACS UTCA 17
427. KUVIK UTCA 17
428. KUVIK ZUG 17
429. KÜLSŐ MONOSTORPÁLYI ÚT 17
430. LABDARÓZSA UTCA 17
431. LÁNDZSA UTCA 17
432. LAPPANTYÚ UTCA 17
433. LÉGYKAPÓ UTCA 17
434. LILAAKÁC UTCA 17
435. LILAAKÁC KÖZ 17
436. LÓNYAY UTCA 17
437. LUCFENYŐ UTCA 17
438. MADÁCH IMRE TÉR 17
439. MAGTÁRHÁZ UTCA 17
440. MARGARÉTA UTCA 17
441. MÉCSVIRÁG UTCA 17
442. MEDOK UTCA 17
443. MENYHAL UTCA 17
444. MEZŐSÉG UTCA 17
445. MIHÁLY UTCA 17
446. MONOSTORPÁLYI ÚT 1-65 17
447. MONOSTORPÁLYI ÚT 2-végig 17
448. MÓRABÓRA UTCA 17
449. NÁDAS UTCA 17
450. NÁDIRIGÓ UTCA 17
451. NAPOSKERT UTCA 17
452. NÁRCISZ UTCA 17
453. NASPOLYA UTCA 17
454. ODÚ UTCA 17
455. OLÁH KÁROLY UTCA 17
456. OLAJFA UTCA 17
457. OPORTÓ UTCA 17
458. OTELLÓ UTCA 17
459. ÓVODA UTCA 17
460. ÖKÖRSZEM UTCA 17
461. ÖLYVES UTCA 17
462. ŐSZAPÓ UTCA 17
463. ŐZBAK UTCA 17
464. ŐZGIDA UTCA 17
465. PACIKERT UTCA 17
466. PACIRÉT UTCA 17
467. PÁFRÁNY UTCA 17
468. PELIKÁN UTCA 17
469. PELYVA UTCA 17
470. PETÚNIA UTCA 17
471. PINCÉS UTCA 17
472. PORTULÁCSKA UTCA 17
473. PÓSALAKY UTCA 17
474. POSZÁTA UTCA 17
475. PUZDRA UTCA 17
476. RÉCE UTCA 17
477. REKETTYE UTCA 17
478. RIGÓ UTCA 17
479. RÓKA UTCA 17
480. SÁRGARIGÓ UTCA 17
481. SÁS UTCA 17
482. SÁSTAVI ÚT 17
483. SEBES UTCA 17
484. SEBES ZUG 17
485. SELYEMAKÁC UTCA 17
486. SIKLÓ UTCA 17
487. SIKLÓ KÖZ 17
488. SIRÁLY UTCA 17
489. SOLYMÁR UTCA 17
490. SÜTŐ UTCA 17
491. SZABLYA UTCA 17
492. SZABÓ KÁLMÁN UTCA 17
493. SZABOLCSKA MIHÁLY UTCA 17
494. SZACSVAY IMRE UTCA 17
495. SZAJKÓ UTCA 17
496. SZÁNKÓ UTCA 17
497. SZÁNTÓ UTCA 17
498. SZÉL UTCA 17
499. SZELLŐRÓZSA UTCA 17
500. SZÉRŰ UTCA 17
501. SZÜRET UTCA 17
502. TARÁNYI JÓZSEF UTCA 17
503. TARLÓ UTCA 17
504. TÁROGATÓ UTCA 17
505. TARR UTCA 17
506. TINÓDI UTCA 17
507. TORZSÁS UTCA 17
508. TÖRKÖLY UTCA 17
509. TÖVIS UTCA 17
510. TŐZEGÁFONYA UTCA 17
511. TULIPÁN UTCA 17
512. TUSNÁD UTCA 17
513. TÚZOK UTCA 17
514. TÜRR ISTVÁN UTCA 17
515. ÜDEKERT UTCA 17
516. VADASKERT UTCA 17
517. VADKÖRTE UTCA 17
518. VADKÖRTE KÖZ 17
519. VADSZŐLŐ UTCA 17
520. VAKOND UTCA 17
521. VÁMRAKTÁR UTCA 17
522. VÁMRAKTÁR KÖZ 17
523. VARGÁNYA UTCA 17
524. VÉCSEY UTCA 17
525. VESSZŐ UTCA 17
526. VETŐ UTCA 17
527. VETŐ KÖZ 17
528. VIDRA UTCA 17
529. VUKOVICS SEBŐ UTCA 17
530. WEKERLE UTCA 17
531. WOLAFFKA UTCA 17
532. ZERGE UTCA 17
533. ZERGE KÖZ 17
534. ZSOMBÉK UTCA 17
535. ZSURLÓ UTCA 17
536. ISTVÁN ÚT 111-135 18
537. SZEGES UTCA 18
538. TÓCÓSKERT TÉR 18
539. VINCELLÉR UTCA 18
540. AKÁCVIRÁG UTCA 19
541. BÁDOGOS KÖZ 19
542. BÁDOGOS UTCA 19
543. BALATON UTCA 19
544. BALOGH MIHÁLY UTCA 19
545. BÁRÁNY UTCA 19
546. BASAHALOM UTCA 19
547. BÉGÁNY UTCA 19
548. BOLDOGKERT UTCA 19
549. BORSOVAI UTCA 19
550. CSER UTCA 19
551. CSERMELY UTCA 19
552. CSIKÓS UTCA 19
553. CSÓNAK UTCA 19
554. CSORDÁS UTCA 19
555. CSOROSZLYA UTCA 19
556. DINAMÓ UTCA 19
557. DUSKÁS FERENC UTCA 19
558. EGYLETKERT UTCA 19
559. EPERFA UTCA 19
560. EPERJES UTCA 19
561. EPRESKERT UTCA 19
562. GÁZGYÁR UTCA 19
563. GÁZVEZETÉK UTCA 19
564. GHILÁNYI UTCA 19
565. GYURGYALAG UTCA 19
566. HALÁSZ UTCA 19
567. HERMANN KRONSEDER UTCA 19
568. HORGÁSZ UTCA 19
569. JÁSZ UTCA 19
570. JEDLIK ÁNYOS UTCA 19
571. JUPITER UTCA 19
572. KALOTASZEG TÉR 19
573. KANÁLIS UTCA 19
574. KASZA KÖZ 19
575. KAVICS UTCA 19
576. KEVE UTCA 19
577. KISMARJA UTCA 19
578. LADIK UTCA 19
579. LOVÁSZ UTCA 19
580. MADARÁSZ UTCA 19
581. MELITH UTCA 19
582. MERKÚR UTCA 19
583. MÉSZÁROS GERGELY UTCA 19
584. MIKEPÉRCSI ÚT 1-végig 19
585. MIKEPÉRCSI ÚT 2-38/A 19
586. ÖREG JÁNOS UTCA 19
587. PÁKÁSZ UTCA 19
588. PÁSZTOR UTCA 19
589. PATAK UTCA 19
590. REPÜLŐTÉRI ÚT 19
591. SELYEM UTCA 19
592. SZATKE FERENC UTCA 19
593. SZEPESI UTCA 19
594. SZILÁGYI JÁNOS UTCA 19
595. TÉGLÁS UTCA 19
596. TÉGLÁSKERT UTCA 19
597. TELEP UTCA 19
598. TUTAJ UTCA 19
599. ÚSZÓ UTCA 19
600. VADÁSZ UTCA 19
601. VARSA UTCA 19
602. VÉNUSZ UTCA 19
603. VÉRTESI ÚT 19
604. VILLÁM UTCA 19
605. WALLAU UTCA 19
606. ÁCHIM ANDRÁS UTCA 20
607. ÁCS UTCA 20
608. BARTÓK BÉLA ÚT 20
609. BÉLA UTCA 20
610. BEZERÉDJ UTCA 20
611. BORZ UTCA 20
612. CSAP UTCA 20
613. CSIGEKERT UTCA 2-végig 20
614. CSÓK UTCA 20
615. CSOKONAI UTCA 20
616. DÉLIBÁB UTCA 20
617. DIÓFA UTCA 20
618. DOROTTYA UTCA 20
619. ÉPÍTŐK UTCÁJA 20
620. ERŐSS LAJOS UTCA 20
621. FŰRÉSZ UTCA 20
622. GÉZA UTCA 20
623. GOHÉR UTCA 20
624. GYEPŰSOR UTCA 20
625. GYOLCSOS UTCA 20
626. HALÁP UTCA 20
627. HALASTÓ UTCA 20
628. HATVAN UTCA 2-végig 20
629. HATVAN UTCA 47-végig 20
630. HATVAN KÖZ 20
631. HUBA UTCA 20
632. IPOLY UTCA 20
633. ISTVÁN ÚT 4-76 20
634. JÓKAI UTCA 20
635. JÓZSEF UTCA 20
636. JÓZSEF KÖZ 20
637. KÁLMÁN UTCA 20
638. KARACS FERENC UTCA 20
639. KISÁLLOMÁS UTCA 20
640. KISBOTOS UTCA 20
641. KISHEGYESI ÚT 1-89 20
642. KISS ERNŐ UTCA 20
643. KOSZORÚ UTCA 20
644. KÖND UTCA 20
645. KÖNTÖSGÁT SOR 20
646. KÖNTÖSKERT UTCA 20
647. KÖTELES UTCA 20
648. KRISTÁLY UTCA 20
649. KÜKÜLLŐ UTCA 20
650. KÜRTÖS UTCA 20
651. LILLA KÖZ 20
652. LILLA TÉR 20
653. MAROS UTCA 20
654. MAROS KÖZ 20
655. MÁTA UTCA 20
656. MESTER UTCA 2-48 20
657. NAGYBOTOS UTCA 20
658. NYÁRÁD UTCA 20
659. NYITRA UTCA 20
660. OND UTCA 20
661. PESTI UTCA 20
662. SÁNDOR UTCA 20
663. SÁNDOR KÖZ 20
664. SASZLA UTCA 20
665. SEGNER TÉR 20
666. SESZTINA UTCA 20
667. SZABOLCS UTCA 20
668. SZITAKÖTŐ KÖZ 20
669. SZOTYORI UTCA 20
670. TANÍTÓ UTCA 20
671. TAS UTCA 20
672. TÖHÖTÖM UTCA 20
673. TŐZSÉR UTCA 20
674. VÁG UTCA 20
675. VASÁROS UTCA 20
676. VASÖNTŐ UTCA 20
677. VENDÉG UTCA 20
678. ZÚGÓ UTCA 20
679. ZSÁK UTCA 20
680. BAJCSY-ZSILINSZKY UTCA 21
681. BALTAZÁR DEZSŐ TÉR 21
682. BETHLEN UTCA 1-43/A 21
683. BETHLEN UTCA 2-34 21
684. CSEREPES UTCA 21
685. DARABOS UTCA 1-49 21
686. DARABOS UTCA 2-22 21
687. DÉRI TÉR 21
688. EGYMALOM UTCA 21
689. EÖTVÖS UTCA 1-11 21
690. EÖTVÖS UTCA 2-16 21
691. FŰVÉSZKERT UTCA 21
692. GARAI UTCA 21
693. HAL KÖZ 21
694. HATVAN UTCA 1-15 21
695. HUNYADI JÁNOS UTCA 21
696. KÁLVIN TÉR 21
697. KÁPOLNÁSI UTCA 21
698. KOSSUTH TÉR 21
699. MÚZEUM UTCA 21
700. NYUGATI UTCA 21
701. PÁSTI UTCA 21
702. PERÉNYI UTCA 21
703. PÉTERFIA UTCA 21
704. PIAC UTCA 1-35 21
705. SIMONFFY UTCA 21
706. SZEPESSÉGI UTCA 21
707. TÓTH ÁRPÁD UTCA 21
708. ANDAHÁZI UTCA 22
709. BALASSA BÁLINT UTCA 22
710. EGYETEM SUGÁRÚT 29-75 22
711. EGYETEM SUGÁRÚT 32-70 22
712. FÁY ANDRÁS UTCA 22
713. FÜREDI ÚT 27-47 22
714. FÜREDI ÚT 20-40/A 22
715. GYÖNGYÖSI UTCA 22
716. HATVANI ISTVÁN UTCA 1-7 22
717. HATVANI ISTVÁN UTCA 39 22
718. HATVANI ISTVÁN UTCA 2-16 22
719. HATVANI ISTVÁN UTCA 48 22
720. JUHÁSZ GYULA UTCA 22
721. KOMLÓSSY ÚT 1-43 22
722. KOMLÓSSY ÚT 2-50 22
723. MIKSZÁTH KÁLMÁN UTCA 5-47 22
724. MIKSZÁTH KÁLMÁN UTCA 2-74 22
725. NÁDOR UTCA 22
726. NAGY LAJOS KIRÁLY TÉR 22
727. ŐSZ UTCA 22
728. PÁPAI JÓZSEF UTCA 22
729. PÉCHY UTCA 22
730. POROSZLAY ÚT 3-53 22
731. POROSZLAY ÚT 2-54 22
732. SESTAKERT UTCA 22
733. SÉTAKERT UTCA 22
734. THOMAS MANN UTCA 22
735. ÚJKERT UTCA 22
736. ŰRHAJÓSOK TERE 22
737. ADY ENDRE ÚT 23
738. AJTÓ UTCA 3-17/A 23
739. AJTÓ UTCA 2-végig 23
740. ARANY SÁNDOR UTCA 23
741. BÁNAT UTCA 23
742. BARÁZDA UTCA 23
743. BEM TÉR 23
744. BEM JÓZSEF UTCA 23
745. BENCZÚR GYULA UTCA 23
746. BENCSIK ISTVÁN UTCA 23
747. BERECZKI FERENC UTCA 23
748. BESSENYEI UTCA 23
749. BESZE JÁNOS UTCA 23
750. BOCZ ERNŐ UTCA 23
751. CSABAGYÖNGYE UTCA 23
752. CSÁKY IMRE UTCA 23
753. CSANAK JÓZSEF UTCA 23
754. DARÓCZI VILMOS UTCA 23
755. DELY MÁTYÁS UTCA 23
756. DOBSINA UTCA 23
757. DOHÁNYKERT UTCA 23
758. EGYETEM SUGÁRÚT 25-27/A 23
759. EMBER PÁL UTCA 23
760. FEKETE ISTVÁN UTCA 23
761. FÜREDI ÚT 1-25 23
762. FÜREDI ÚT 2-18 23
763. GÉRESI UTCA 23
764. GESZTELYI-NAGY LÁSZLÓ UTCA 23
765. GVADÁNYI UTCA 23
766. HADHÁZI ÚT 1-11 23
767. HADHÁZI ÚT 2-28 23
768. HANGA UTCA 23
769. HELTAI GÁSPÁR UTCA 23
770. HEROLD ISTVÁN UTCA 23
771. II. JÁNOS PÁL TÉR 23
772. IZSÓ UTCA 23
773. KARDOS ALBERT UTCA 23
774. KATICAVIRÁG UTCA 23
775. KELLERMANN MÁRTON UTCA 23
776. KÉTMALOM UTCA 23
777. KODÁLY ZOLTÁN UTCA 23
778. KONTYVIRÁG UTCA 23
779. KÓRHÁZ UTCA 23
780. KÖRTEFA UTCA 23
781. KÖVIRÓZSA UTCA 23
782. KÚT UTCA 1-19 23
783. KÜLSŐ KASSAI ÚT 23
784. LABODA UTCA 23
785. LISZNYAI UTCA 23
786. MAKSZIN MIHÁLY UTCA 23
787. MANNINGER GUSZTÁV UTCA 23
788. MARTINOVICS UTCA 23
789. MATHIÁSZ JÁNOS UTCA 23
790. MEDGYESSY SÉTÁNY 23
791. MEZŐGAZDÁSZ UTCA 23
792. MIRKO LAJOS UTCA 23
793. MONOSTORDŰLŐI ÚT 23
794. MORVAY ZOLTÁN UTCA 23
795. NAGYERDEI KÖRÚT 23
796. NAGYERDEI PARK 23
797. OLÁH GÁBOR UTCA 23
798. PALLAG PARK 23
799. PALLAGI ÚT 23
800. RUZSÁNYI LÁSZLÓ UTCA 23
801. SERHÁZ UTCA 23
802. SIMONYI ÚT 23
803. SIROKI ZOLTÁN UTCA 23
804. SZÉKELYEK PARKJA 23
805. SZELÉNYI FERENC UTCA 23
806. TEMPLOMHEGYI ÚT 23
807. TORMAY BÉLA UTCA 23
808. VECSEY TIBOR UTCA 23
809. VIGADÓ TÉR 23
810. WESZPRÉMI UTCA 23
811. ZOLTAI LAJOS UTCA 23
812. ZSÁLYA KÖZ 23
813. DERÉK UTCA 1-91 24
814. DERÉK UTCA 24-68 24
815. EGRESSY BÉNI TÉR 24
816. DERÉK UTCA 93-145 25
817. ISTVÁN ÚT 63-109 25
818. ISTVÁN ÚT 147-167 25
819. ISTVÁN ÚT 130-158 25
820. ÁRVALÁNYHAJ UTCA 26
821. BALÁSHÁZY JÁNOS UTCA 26
822. BALMAZÚJVÁROSI ÚT 2-14/B 26
823. BALOGH TAMÁS UTCA 26
824. BARCASÁG UTCA 26
825. BÁRSONY UTCA 26
826. BÍBOR UTCA 26
827. BODNÁR UTCA 26
828. BOJTÁR UTCA 26
829. BOJTORJÁN UTCA 26
830. BOKRÉTA UTCA 26
831. BÚZAMEZŐ UTCA 26
832. CIMBALOM UTCA 26
833. CITERA UTCA 26
834. CSALOGÁNY UTCA 26
835. CSÁSZÁR PÉTER UTCA 26
836. DEREKASSY ISTVÁN UTCA 26
837. DEREKASSY ISTVÁN KÖZ 26
838. DÉVÉNY UTCA 26
839. DOB UTCA 26
840. ÉRMELLÉK UTCA 26
841. FURULYA UTCA 26
842. FUVOLA UTCA 26
843. GITÁR UTCA 26
844. GÖNCÖLSZEKÉR UTCA 26
845. GÖRBEHALOM UTCA 26
846. GÖRGÉNY UTCA 26
847. GYÉMÁNT UTCA 26
848. GYEPLŐ UTCA 26
849. GYÖNGY UTCA 26
850. GYULAI UTCA 26
851. HÁMFA KÖZ 26
852. HÁMFA UTCA 26
853. HARGITA UTCA 26
854. HARSONA UTCA 26
855. HATÁR ÚT 26
856. HATÁR KÖZ 26
857. HÁZGYÁR UTCA 26
858. HEGEDŰ UTCA 26
859. HINTÓS UTCA 26
860. HOFFMANN UTCA 26
861. KÁDÁR DŰLŐ 26
862. KADARCS UTCA 26
863. KALÁSZ UTCA 26
864. KANTÁR UTCA 26
865. KARMAZSIN UTCA 26
866. KECSKERÁGÓ UTCA 26
867. KENÉZY GYULA UTCA 26
868. KÍGYÓHAGYMA UTCA 26
869. KIRÁLY UTCA 26
870. KISHATÁR UTCA 26
871. KISHEGYESI ÚT 91-221 26
872. KISHEGYESI ÚT 74-264 26
873. KISKÚT UTCA 26
874. KISTELEK UTCA 26
875. KÓCSAG UTCA 26
876. KOCSIS UTCA 26
877. KORPÁS UTCA 26
878. KÖLES UTCA 26
879. KÖR UTCA 26
880. KUNHALOM UTCA 26
881. LANT UTCA 26
882. LIBATOP UTCA 26
883. LÓSKÚTI ÚT 26
884. MEGYER KÖZ 26
885. MEGYER TÉR 26
886. MUSKÁTLI UTCA 26
887. NÁDSÍP UTCA 26
888. NÁDSÍP UTCA 26
889. NAGY MIHÁLY UTCA 26
890. NAGY MIHÁLY KÖZ 26
891. NAGY MIHÁLY ZUG 26
892. NAPHAL UTCA 26
893. NAPRÓZSA UTCA 26
894. NÍVÓ UTCA 26
895. NYÁRFÁS UTCA 26
896. NYOMDÁSZ UTCA 26
897. OSTOROS UTCA 26
898. PEREC DŰLŐ 26
899. POPRÁD UTCA 26
900. PÓSA UTCA 26
901. PULI UTCA 26
902. RICHTER GEDEON UTCA 26
903. SÁRGA DŰLŐ 26
904. SÁRGA ÚT 26
905. SÁRMÁS UTCA 26
906. SELYEMFŰ UTCA 26
907. SÍP UTCA 26
908. SOMKÓRÓ UTCA 26
909. SÜTŐ ANDRÁS UTCA 26
910. SZALONKA UTCA 26
911. SZÉKELYKŐ UTCA 26
912. SZEKERES UTCA 26
913. SZENT MIHÁLY UTCA 26
914. TAVASZ UTCA 26
915. TEGEZ UTCA 26
916. TÉGLAVETŐ UTCA 26
917. TÓCÓPART UTCA 26
918. TOROCKÓ UTCA 26
919. VADVIRÁG UTCA 26
920. VARJÚTÖVIS UTCA 26
921. VARJÚTÖVIS KÖZ 26
922. VERÉB DŰLŐ 26
923. VILÁGOS UTCA 26
924. VULKÁN UTCA 26
925. ZÖRGŐFŰ UTCA 26
926. ACZÉL GÉZA UTCA 27
927. AKADÉMIA UTCA 27
928. AKADÉMIAKERT UTCA 27
929. BABÉR UTCA 27
930. BABITS MIHÁLY UTCA 27
931. BÁRCZI GÉZA UTCA 27
932. BARTA JÁNOS UTCA 27
933. BAY ZOLTÁN UTCA 27
934. BENCSIK SÁNDOR UTCA 27
935. BENDEGÚZ TÉR 27
936. BOGNÁR REZSŐ UTCA 27
937. BÖSZÖRMÉNYI ÚT 70-végig 27
938. BÖSZÖRMÉNYI ÚT 39-99 27
939. BRANYISZKÓ UTCA 27
940. FEJEDELEM UTCA 27
941. GÁRDONYI GÉZA UTCA 27
942. GULYÁS PÁL UTCA 27
943. GYIMES UTCA 27
944. ILLYÉS GYULA UTCA 27
945. JENŐ UTCA 27
946. JÓZSEF ATTILA UTCA 27
947. KAFFKA MARGIT UTCA 27
948. KÁLMÁN BÉLA UTCA 27
949. KARINTHY FRIGYES UTCA 27
950. KÁROLI GÁSPÁR UTCA 27
951. KÉKY LAJOS UTCA 27
952. KÉR UTCA 27
953. KERTVÁROS UTCA 27
954. KESZI UTCA 27
955. KISS SÁMUEL UTCA 27
956. KOSZTOLÁNYI DEZSŐ UTCA 27
957. KÜRTGYARMAT UTCA 27
958. NÉMETH LÁSZLÓ UTCA 27
959. NYÉK UTCA 27
960. NYÉK KÖZ 27
961. NYULAS UTCA 27
962. ORMÓS LAJOS UTCA 27
963. PAPZUG UTCA 27
964. PILINSZKY JÁNOS UTCA 27
965. RUGÓ UTCA 27
966. SÁNTHA KÁLMÁN UTCA 27
967. SOÓ REZSŐ UTCA 27
968. SZABÓ LŐRINC UTCA 27
969. SZALAY SÁNDOR UTCA 27
970. SZIKES UTCA 27
971. TAKÁCS ISTVÁN UTCA 27
972. TARJÁN UTCA 27
973. TESSEDIK SÁMUEL UTCA 27
974. THURÓCZI GYULA UTCA 27
975. ÚRRÉTJE UTCA