Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2/2021. (I. 18.) önkormányzati rendelete * 

a helyi közutak nem közlekedési célú igénybevétele esetén fizetendő díjakról

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése feladat- és hatáskörében eljárva, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet alapján Debrecen Megyei Jogú Város Polgármestere az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában, és a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 37. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) E rendelet hatálya Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata kezelésében lévő helyi közutakra (a továbbiakban: helyi közút) terjed ki.

(2) E rendelet alkalmazásában a Belváros a Petőfi tér - Wesselényi utca - Hajnal utca - Rakovszky Dániel utca - Nyíl utca - Hadházi út - Füredi út - Böszörményi út - Pesti utca - Segner János tér - Nyugati utca - Külső vásártér - Erzsébet utca által határolt terület és a határoló utcák mindkét oldala.

2. § A helyi közút nem közlekedési célú igénybevételéért - a közúti közlekedésről szóló törvényben és a közutak igazgatásáról szóló szabályokban foglaltak kivételével - díjat kell fizetni a rendelet 1. melléklete szerint.

3. § (1) Ez a rendelet 2021. február 1. napján lép hatályba.

(2) * 

Dr. Szekeres Antal sk.
címzetes főjegyző
Dr. Papp László sk.
polgármester

1. melléklet a 2/2021. (I. 18.) önkormányzati rendelethez

A helyi közút nem közlekedési célú igénybevétele esetén fizetendő díjak

A B
1. Útkategóriák: Igénybevétel: építési munkaterület
2. Belterületi I. rendű út 300.- Ft/m2/nap
3. Belterületi II. rendű út 300.- Ft/m2/nap
4. Belterületi gyűjtőutak, lakó- és kiszolgáló utak, külterületi közutak 150.- Ft/m2/nap
5. Kerékpárutak 50.- Ft/m2/nap
6. Figyelembe veendő egyéb szempontok: Szorzószám:
7. Belváros: 1,2
8. Közút teljes lezárása: 2

A díjak az áfát nem tartalmazzák.


  Vissza az oldal tetejére