Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 14/2021. (III. 16.) önkormányzati rendelete * 

a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése által alapított önkormányzati elismerések és ösztöndíjak adományozásáról szóló 24/2020. (VIII. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése feladat- és hatáskörében eljárva, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése és a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet alapján Debrecen Megyei Jogú Város Polgármestere

az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és i) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1-5. § * 

6-8. § * 

9-11. § * 

12. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 6-8. § 2022. január 1. napján lép hatályba.

Dr. Szekeres Antal
címzetes főjegyző
Dr. Papp László
polgármester

1. melléklet a 14/2021. (III. 16.) önkormányzati rendelethez * 


  Vissza az oldal tetejére