Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 19/2021. (IV. 19.) önkormányzati rendelete * 

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi zárszámadásáról

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése feladat- és hatáskörében eljárva, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése valamint a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet alapján, Debrecen Megyei Jogú Város Polgármestere az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése (a továbbiakban: közgyűlés), Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) 2020. évi költségvetésének végrehajtását 195.806.689.632 Ft bevételi és kiadási módosított előirányzattal, valamint 195.241.899.212 Ft bevételi és 121.071.695.706 Ft kiadási teljesítési főösszeggel elfogadja az 1. melléklet szerint.

(2) A közgyűlés az önkormányzat 2020. évi költségvetése módosított bevételi előirányzatainak teljesítéseit a 2., 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.5., 2.6., 2.7., 2.8., 2.9. melléklet szerint fogadja el.

(3) A közgyűlés az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek (a továbbiakban: költségvetési szervek) 2020. évi költségvetése módosított bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 3., 4., 4.1. melléklet szerint fogadja el.

(4) A közgyűlés az önkormányzat 2020. évi költségvetése módosított kiadási előirányzatainak (központi kezelésű feladatainak) teljesítéseit az 5., 5.1., 5.2., 5.3., 5.4., 5.5., 5.6., 5.7., 5.8., 5.9., 5.10., 5.11., 5.12., 5.13., 5.14., 5.15., 5.16., 5.17., 5.18., 5.19. melléklet szerint fogadja el.

(5) A közgyűlés az önkormányzat 2020. évi költségvetése módosított finanszírozási bevételeinek teljesítéséről szóló kimutatást a 6. melléklet, a módosított finanszírozási kiadásainak teljesítéséről szóló kimutatást a 7. melléklet szerint fogadja el.

(6) A közgyűlés az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással 2020. évben megvalósult programok, projektek módosított bevételeiről és kiadásainak teljesítéséről szóló kimutatást a 8. melléklet szerint fogadja el.

2. § (1) A közgyűlés Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi költségvetési maradványát összesen 70.911.336.093 Ft-ban állapítja meg, amelyből 70.828.650.533 Ft-ot eredeti bevételi előirányzatként az önkormányzat 2021. évi költségvetésében már elfogadott.

(2) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek irányító szerv által jóváhagyott alaptevékenység maradványának összege 3.258.867.413 Ft, amelynek részletezését a 9. melléklet tartalmazza.

(3) A 2020. évi zárszámadás során a 2020. évi költségvetési maradvány felosztható összege 82.685.560 Ft. A költségvetési maradvány felosztásának részletezését a 10. melléklet tartalmazza.

(4) Az (1)-(2) bekezdésekben foglaltak alapján, Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2020. évi költségvetési maradványa mindösszesen 74.170.203.506 Ft.

3. § Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 86. § (5) bekezdése alapján, az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2020. évi költségvetési maradványát tartalmazó 9. mellékletben kimutatott, az irányító szerv által jóváhagyott alaptevékenység maradványából a közgyűlés összesen 415.485.977 Ft-ot elvon.

4. § * 

5. § Ez a rendelet 2021. április 30. napján lép hatályba.

Dr. Szekeres Antal sk.
címzetes főjegyző
Dr. Papp László sk.
polgármester

1. melléklet a 19/2021. (IV. 19.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet a 19/2021. (IV. 19.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet a 19/2021. (IV. 19.) önkormányzati rendelethez

4. melléklet a 19/2021. (IV. 19.) önkormányzati rendelethez

5. melléklet a 19/2021. (IV. 19.) önkormányzati rendelethez

6. melléklet a 19/2021. (IV. 19.) önkormányzati rendelethez

7. melléklet a 19/2021. (IV. 19.) önkormányzati rendelethez

8. melléklet a 19/2021. (IV. 19.) önkormányzati rendelethez

9. melléklet a 19/2021. (IV. 19.) önkormányzati rendelethez

10. melléklet a 19/2021. (IV. 19.) önkormányzati rendelethez


  Vissza az oldal tetejére