Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2004. (XI. 22.) önkormányzati rendelete

a Budapest VII. kerület Baross tér - Rottenbiller utca - Garay utca - Garay tér - Alpár utca - Dózsa György út - Verseny utca - Thököly út által határolt terület Kerületi Szabályozási Tervének jóváhagyásáról

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló - többször módosított - 1900. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdés felhatalmazása alapján, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (3), 7. § (3) c) és 12. § (2) bekezdéseinek megfelelően a következő rendeletet alkotja a Kerületi Szabályozási Terv jóváhagyásáról:

A Kerületi Szabályozási Terv hatálya

1. § Jelen rendelet mellékletét képező Kerületi Szabályozási Terv (továbbiakban: KSZT) Budapest VII. kerület Baross tér - Rottenbiller utca - Garay utca - Garay tér - Alpár utca - Dózsa György út - Verseny utca - Thököly út által határolt területére (továbbiakban: terület) terjed ki.

A Kerületi Szabályozási Terv alkalmazása

2. § A KSZT szabályozási előírásai csak a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2004. (II. 23.) önkormányzati rendeletével elfogadott Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzat előírásaival együtt alkalmazható.

Záró rendelkezések

3. § Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

4. § *  E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.

dr. Kálmán Zsuzsanna
jegyző
Hunvald György
polgármester

Záradék

A rendelet kihirdetése 2004. november 22-én a Szervezeti- és Működési Szabályzat szerint a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján megtörtént.

A rendelet közzététel céljából megküldésre került a www.erzsebetvaros.hu honlap szerkesztője részére.

dr. Kálmán Zsuzsanna
jegyző

Melléklet a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2004. (XI. 22.) önkormányzati rendeletéhez

Szabályozási Terv


  Vissza az oldal tetejére