Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 52/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

Erzsébetváros Önkormányzata környezetvédelmi alapjáról

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének e) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 58. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. § Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) környezetvédelmi alapot (a továbbiakban: Alap) hoz létre.

2. § A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: környezetvédelmi törvény) 58. § (4) bekezdésében foglaltak alapján az Alapot környezetvédelmi célokra kell felhasználni.

3. § Az Alap bevételeit a környezetvédelmi törvény 58. § (2) bekezdése határozza meg.

4. § (1) A környezetvédelmi törvény 58. § (5) bekezdésében foglaltak alapján az Alap felhasználásáról a képviselő-testületnek évente a költségvetési rendelet és a zárszámadás elfogadásával egyidejűleg kell rendelkeznie.

(2) A Képviselő-testület az Alap felhasználásról a Városüzemeltetési Bizottság javaslata alapján dönt.

(3) A Képviselő-testületnek az Alap felhasználásáról az (1) bekezdésben foglaltak szerint meghozott döntésének keretein belül az egyes felhasználásokat a Városüzemeltetési Bizottság hagyja jóvá.

(4) A Városüzemeltetési Bizottság negyedévente ellenőrzi az Alap felhasználását és szükség esetén javaslatot tesz a Képviselő-testület számára az Alap tárgyi felhasználásra vonatkozó döntésének módosítására.

6. § (1) E rendelet a 2013. január 1. napján lép hatályba.

(2) * 

dr. Gotthard Gábor
jegyző
Vattamány Zsolt
polgármester

Záradék

A rendelet kihirdetése 2012. december 17-én a Szervezeti- és Működési Szabályzat szerint a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján megtörtént.

A rendelet közzététel céljából megküldésre került a www.erzsebetvaros.hu honlap szerkesztője részére.

dr. Gotthard Gábor
jegyző

  Vissza az oldal tetejére