Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 43/2013. (VI. 28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat tulajdonát képező, nem mérhető vízfogyasztással rendelkező bérlemények víz- és csatornadíjának a lakások és a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérlőjére való áthárításáról

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben megállapított szabályozási jogkörében, a víz- és csatornadíjnak a lakások és a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérlőre való áthárításáról szóló 18/1990. (I. 31.) MT rendelet 2. § (2) bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata az önkormányzat tulajdonát képező, nem mérhető vízfogyasztással rendelkező bérlemények víz- és csatornadíjának a lakások és a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérlőjére való áthárításáról a következőket rendeli el:

1. § Az Önkormányzat tulajdonát képező, nem mérhető vízfogyasztással rendelkező bérlemények víz- és csatornadíjának havi megtérítési összege:

a) 100%-ban önkormányzati tulajdonú épületekben lévő lakások esetében a vízórával nem rendelkező bérlemények alapterületére jutó előző évi vízfogyasztásnak az adott bérlakás alapterületére jutó arányos részének, valamint a Budapesten érvényes víz- és csatornadíj szorzatának egy tizenketted része,

b) társasházakban lévő bérlemények esetében a társasházi közgyűlés által meghatározott víz- és csatornadíjnak a lakás alapterületére jutó arányos része.

c) helyiség bérlemények esetében a havonta fizetendő víz- és csatornadíj alapját képező normatíva, valamint a Budapesten érvényes víz- és csatornadíj szorzata:

Funkció szerint Nap vízfogyasztás
normatíva
Havi víz- és csatornadíj
normatíva
műhely, iroda, hivatal 10 liter/m2 0,3 m3 x alapterület (m2)
sporttevékenység (pl. edzőterem) 20 liter/m2 0,7 m3 x alapterület (m2)
vendéglátás- melegkonyhás, étterem 20 liter/m2 0,7 m3 x alapterület (m2)
vendéglátás-hidegkonyhás 10 liter/m2 0,3 m3 x alapterület (m2)
kávézó, cukrászda 5 liter/m2 0,17 m3 x alapterület (m2)
büfé, italbolt, bár, kocsma 20 liter/m2 0,7 m3 x alapterület (m2)
táncos-zenés szórakozóhely 20 liter/m2 0,7 m3 x alapterület (m2)
élelmiszerbolt 5 liter/m2 0,17 m3 x alapterület (m2)
egyéb üzlet, bolt 5 liter/m2 0,17 m3 x alapterület (m2)
szépségszalon (kozmetika, fodrászat, körmös) 10 liter/m2 0,3 m3 x alapterület (m2)
egészségügyi tevékenység (ideértve különösen: orvos, fogorvos) 20 liter/m2 0,7 m3 x alapterület (m2)
kulturális tevékenység (pl. kiállító terem) 5 liter/m2 0,17 m3 x alapterület (m2)
raktár 2 liter/m2 0,06 m3 x alapterület (m2)
oktatási intézmény 300 liter/tanterem/nap 9 m3 x tanterem (db)
kereskedelmi szálláshely szolgáltatás 100 liter/férőhely/nap 3 m3 x férőhelyek száma

Több funkció esetén a helyiség után fizetendő víz- és csatornadíjat azzal a funkcióval kell számolni, amelyhez a legmagasabb normatíva tartozik.

2. § A Budapesten érvényes víz- és csatornadíjakra a 4/1995. (II. 13.) Főv. Kgy. rendelet 1. §-ában foglalt díjtételeket kell alkalmazni.

3. § A víz- és csatornadíj közlésére, a bérlők díjmegtérítési kötelezettségeire és kötelezettségeinek elmulasztására a 18/1990. (I. 31.) MT rendelet 2. § (1) bekezdését, valamint 4. és 5. §-át kell alkalmazni.

4. § Jelen rendelet rendelkezéseit a hatályba lépése előtt létrejött bérleti szerződések esetében csak akkor kell alkalmazni, ha a bérleti szerződés nem határozta meg a bérlő által fizetendő vízmennyiséget.

5. § (1) Ez a rendelet 2013. július 1. napján lép hatályba.

(2) Jelen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a víz- és csatornadíjnak a lakások és a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérlőire való áthárításáról szóló Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 11/1996. (V. 2.) önkormányzati rendelete.

dr. Gotthard Gábor
jegyző
Vattamány Zsolt
polgármester

Záradék

A rendelet kihirdetése 2013. június 28-án a Szervezeti- és Működési Szabályzat szerint a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján megtörtént.

A rendelet közzététel céljából megküldésre került a www.erzsebetvaros.hu honlap szerkesztője részére.

dr. Gotthard Gábor
jegyző

  Vissza az oldal tetejére