Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete

egyes rendeletek módosításáról

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. és 24. §-aiban és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 12.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.I.), a társasházaknak nyújtható visszatérítendő kamatmentes és vissza nem térítendő általános- és gázvezeték-felújítási támogatásról szóló 40/2013. (VI. 28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.II.), és a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti- és Működési Szabályzatáról szóló 48/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról (a továbbiakban: Ör. III.) a következőket rendeli el:

1-4. § * 

5. § * 

6. § (1) E rendelet a (2) bekezdés kivételével 2015. február 26-án lép hatályba.

(2) A rendelet 5. §-a 2015. június 1-jén lép hatályba.

(3) E rendelet 4. §-ának rendelkezései 2014. január 1-től alkalmazandók.

dr. Gotthard Gábor
jegyző
Vattamány Zsolt
polgármester

Záradék

A rendelet kihirdetése 2015. február 25-én a Szervezeti- és Működési Szabályzat szerint a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján megtörtént.

A rendelet közzététel céljából megküldésre került a www.erzsebetvaros.hu honlap szerkesztője részére.

dr. Gotthard Gábor
jegyző

  Vissza az oldal tetejére